A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

3 maja 1915 Dachau -Ingolstadt

KL Dachau, Konzentrationslager Dachau – niemiecki obóz koncentracyjny,

założony 22 marca 1933 roku w opuszczonej fabryce amunicji

( powstałej 3 maja 1915 r )na obrzeżach miasta Dachau...w 1110 rocznicę powstania Dachau 15 sierpnia 805 r

Obóz funkcjonował ddla więzniów do 29 kwietnia 1945 planowe zakonczenie projektu przez wojska amerykańskie.

Obóz koncentracyjny utworzony 3 maja 1915 rozkazem z Ingolstadt w początkowej fazie jako fabryka amunicji

Jako Obóz KZ powstał  22 marca 1933..

Stał się „wzorem” dla wszystkich kolejnych.

Od 1938 swego rodzaju „ośrodek szkoleniowy” dla zarządców i wachmanów innych późniejszych obozów tego rodzaju.

Obóz składał się z dwóch zasadniczych części:

dla więźniów, która została otoczona drutami kolczastymi i wieżyczkami, oraz część administracyjno-mieszkalna dla SS.

Podział ten został odwzorowany we wszystkich tego typu późniejszych konstrukcjach nazistowskich.

Część dla więźniów mieściła się pierwotnie w 18 barakach mieszkalnych, podzielonych na 4 izby, 2 toalety i 2 umywalnie. Każda izba miała pomieszczenie mieszkalne i sypialnię i była przeznaczona dla 52 więźniów (w sumie blok miał pomieścić 208 więźniów). W 1937 r. obóz – pierwotnie zaprojektowany na 3 tys. -5 tys. więźniów – okazał się za mały.

Obóz rozbudowano w latach 1937–1938, powiększając liczbę baraków dwukrotnie.

W czasie masowego napływu więźniów przetrzymywano w nich do 16 tys. więźniów.

W 1943 r. przedsiębiorstwo H. Kori z Berlina wybudowało duże krematorium, jako tzw. barak X. W 1944 przy baraku X wybudowano komorę gazową.W obozie istniała ściana, pod którą rozstrzeliwano więźniów oraz tzw. „bunkier”, który służył jako miejsce krwawych przesłuchań i stosowania dotkliwych kar. W tzw. baraku szpitalnym nr 5 funkcjonowało laboratorium eksperymentów pseudomedycznych, kostnica i prosektorium. Masowe egzekucje wykonywano także poza obozem (w pobliskim Haimhausen na strzelnicy SS dokonywano egzekucji poprzez rozstrzelanie,zginęło tam m.in. ok.6 tys.jeńców radzieckich)

oraz w innych obozach. W 1944 roku otwarto w Dachau podobóz kobiecy.

 

Gdy zbliżał się front wojsk alianckich, naziści próbowali ewakuować więźniów w różnych kierunkach.

Marsze ewakuacyjne (marsze śmierci) niosły ze sobą wysoką śmiertelność wymęczonych więźniów.

29 kwietnia 1945 obóz został wyzwolony, a wraz z nim ok. 67 tys. więźniów – połowa z nich w obozie głównym.

Amerykanie rozstrzelali bez sądu większość wziętych do niewoli strażników SS i przebywających w obozie Niemców

(w sumie 560 osób).

Podobnie jak w Auschwitz, na bramie obozu w Dachau widniał napis „Arbeit macht frei”.

Obóz został zajęty przez wojska VII Armii amerykańskiej.

W tym momencie znajdowało się w nim ponad 31 tys. więźniów.. wszyscy napotkani w obozie esesmani zostali rozstrzelani

Bezpośrednio po wojnie obóz był używany jako centrum obozu dla niemców

15 listopada 1945 r. w zabudowaniach KL Dachau rozpoczęła się seria procesów przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim.

Pierwszym był proces przeciwko komendantowi tego obozu M. Weissowi oraz 33 ocalałym członkom załogi.

Równolegle do procesu norymberskiego, w okresie od 1945 r. do 1948 r. przed amerykańskim trybunałem wojskowym w Dachau osądzono 1672 osób, głównie członków załóg obozów koncentracyjnych oraz lekarzy prowadzących eksperymenty pseudomedyczne.Później, powstało muzeum, które zostało poddane w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych dużej rekonstrukcji oraz odnowie. W 1984 r. obóz wpisano na listę obiektów podlegających szczególnej ochronie przez UNESCO (czego nie należy mylić z listą światowego dziedzictwa UNESCO, na której wszystkie tego typu obiekty są reprezentowane przez wpis KL Auschwitz-Birkenau).

Rok   1948 

 

Po wojnie w 1948 w barakach Dachau w nieludzkich warunkach  umieszczno 2,5 tys  Niemców z Czechosłowacji
 ( kobiety  i dzieci ),gdy kazano płacić im za czynsz za mieszkanie w  barakach obozowych  ( odpowiedzieli strajkiem głodowym )
 
4 lipca 1950 Ks Leonard Roth   ( więzień  KZ Dachau ) wywalczył dla  mieszkańców  terenu obozu KZ Dachau
osiedle  mieszkaniowe  ,zamordowany 15 sierpnia 1960 r 
 
Ks Leonard Roth urodził się 28 maja 1904 r 
Od 21 maja 1943 r był więzniem Kz Dachau nr 47968 r
29 kwietnia 1945 uwolniony przez Amerykanów
Ks Leonard Roth   zajoł się uwięzionymi na terenie obozu Dachau SS-manami
( ponad 1300 pomógł wrócić na łono koscioła )
Przypadkiem ..
29 kwietnia 1945 r Amerykanie zamordowali 560 niemców w Dachau  )
29 kwietnia 1945 r Amerykanie zbombardowali Klasztor Urszulanek w Landshut ,
29 kwietnia 1945 Anglicy uwolnili więzniów KZ Sandbostel,
29 kwietnia 1945 Anglicy bomardowali Hamburg.
 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack