A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

8 kwietnia 1945 zniszczenie Biskupiego miasta Halberstadt

Dlaczego Aliańci  zbombardowali Biskupie Miasto Halberstadt 8 kwietnia 1945 r ?
konsekwencją tego traktatu był hołd pruski Albrechta złożony swemu wujowi Królowi Polski Zygmuntowi Staremu

10 kwietnia 1525 r na rynku w Krakowie

Biskupami Cesarskiego Miasta Halberstadt

był prawnuk Króla Władysława Jagiełły brat Albrechta  i wnuk  Króla Zygmunta Starego( praprawnuk Króla Władysława Jagiełły )

8 kwietnia 1945 r  200  bombowców Alianckich zrzuciło 550 ton bomb ,zgineło 3 tysięcy bezbronnych ludzi 3/4 miasta  zostało zniszczone
Zwycięska Armia Amerykańska wkroczyła do miasta 11 kwietnia 1945


Halberstadt -leży w środku północnego pogórza Harzu,Położenie na skrzyżowaniu ważnych traktów handlowych prowadzących z Goslaru i Brunszwiku do Halle (Saale) i Magdeburga sprzyjało już w czasach karolińskich osady, którą w 804 roku Karol Wielki odwiedził w celach misyjnych.
Już w 827 stała się siedzibą biskupstwa, najbardziej wówczas wysuniętego na wschód, w obrębie cesarstwa karolińskiego.
Pierwszy kosciół istniał już k. 800 r., w obrębie dzisiejszego wzgórza katedralnego,zachowały się relikty budowli, oraz kamienny pulpit służący do wieców i odprawiania nabożeństw.
W 859 roku wzniesiono pierwszy kościół katedralny.
Od 892 biskup Halberstadt posiadał wszystkie prawa świeckie zaś od 1052 władał obszarem sięgającym na zachodzie niemal po Brunszwik, a na wschodzie ujściu Soławy do Łaby.

Wsród Biskupów Halberstadt był Prawnuk Króla Władysława Jagiełły Bp Jan Albrecht Hohenzollern (ur. 20 września 1499 w Ansbach, zm. 17 maja 1550 w Halle)
Praprawnuk Króla Władysława Jagiełły ,wnuk Króla Zygmunta I Starego Bp Zygmunt Hohenzollern ur. 2 grudnia 1538 w Berlinie, zm. 14 września 1566)
Brat Polskiej Królowej Cecylii Renaty -Bp Leopold Wilhelm Habsburg (ur. 5 stycznia 1614 r. w Wiener Neustadt, zm. 20 listopada 1662 r. w Wiedniu
Już w 1000 roku istniało podgrodzie zajmujące teren obecnego Rynku Rybnego (Fischmarkt). Następnie powstawały podgrodzia na południu aż do dzisiejszych ulic Straße der Opfer des Faschismus i Walter-Rathenau-Straße, zaś w XII wieku Dolne Miasto, na północ od katedry aż po rzekę Holtemme. W 1236 roku rozpoczęto budowę obecnej katedry (zakończoną dopiero w 1491). Od 1397 miasto należało do Hanzy.
W dobie reformacji w 1591 mianowany został pierwszy luterański biskup Halberstadt. O wyborze biskupa decydowała odtąd założona przez Heinricha Juliusa kapituła złożona zarówno z duchownych katolickich, jak i protestanckich. Od zajęcia przez wojska Wallensteina katedrę przejęło ponownie duchowieństwo katolickie.
Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Halberstadt został wcielony w skład księstwa Brandenburgia-Prusy.Podczas II wojny światowej Aliańci zniszczyli miasto  87% zabudowy. Całkowicie niemal zniszczona została zabytkowa zabudowa o konstrukcji szachulcowej. Po wojnie został wcielony w skład NRD.

Ernest (ur. 26 czerwca 1464, zm. 3 sierpnia 1513 w Halle) – arcybiskup Magdeburga od 1476 z dynastii Wettinów.
Był synem księcia–elektora saskiego Ernesta Wettina i Elżbiety, córki księcia bawarskiego Albrechta III. Od dzieciństwa był przeznaczony do stanu duchownego, już w wieku niespełna 12 lat uzyskał nominację na arcybiskupa magdeburskiego (wyświęcony jednak został dopiero w 1489, po osiągnięciu odpowiedniego wieku). W 1479 został ponadto administratorem biskupstwa Halberstadt
Ernest pokonał opór miast i umocnił zwierzchność biskupią w Halle i Magdeburgu. W 1493 wygnał Żydów za mury Magdeburga.
Gorliwie wypełniał swoje religijne obowiązki hojnie wyposażał kościoły na terenie swojej diecezji.
Wybudował zamek Moritzburg w Halle (stanowiący symbol jego władzy nad tym miastem).
Prawnuk Jagiełły
Jan Albrecht Hohenzollern, również: Jan Albrecht z Brandenburgi, Halbertstadt lub Magdeburga(ur. 20 września 1499 w Ansbach, zm. 17 maja 1550 w Halle) – biskup Halberstadt i arcybiskup Magdeburga (1545-1550). Młodszy brat Albrechta Hohenzollerna.
Był synem Fryderyka, margrabiego brandenburskiego na Ansbach i Bayreuth i Zofii Jagiellonki, córki Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski i wielkiego księcia litewskiego.
Praprawnuk Króla Władysława Jagiełły -wnuk Króla Zygmunta I Starego
Zygmunt Hohenzollern (ur. 2 grudnia 1538 w Berlinie, zm. 14 września 1566) – arcybiskup Magdeburga od 1552 roku i Halberstadt od 1557 roku.Był synem Joachima II, elektora brandenburskiego, i jego drugiej żony Jadwigi Jagiellonki, córki polskiego króla Zygmunta I Starego.
26 października 1552 roku został wybrany arcybiskupem Magdeburga; jako taki był następcą swojego przyrodniego brata Fryderyka. W 1554 roku otrzymał od papieża Juliusza III zgodę na objęcie arcybiskupstwa w tak młodym wieku.W 1557 roku został biskupem Halberstadt.Jego wuj Zygmunt II August, król Polski i wielki książę litewski, rozważał możliwość powierzenia mu korony po swojej śmierci.
Brat Polskiej Królowej Cecylii Renaty
Leopold Wilhelm Habsburg (ur. 5 stycznia 1614 r. w Wiener Neustadt, zm. 20 listopada 1662 r. w Wiedniu) – drugi syn cesarza rzymsko-niemieckiego Ferdynanda II Habsburga i cesarzowej Anny Marii Bawarskiej, córki księcia Bawarii - Wilhelma V z dynastii Wittelsbachów. Młodszy brat cesarza Ferdynanda III.W 1627 roku został mianowny biskupem Halberstadt
Członek zakonu krzyżackiego, w 1641 roku objął godność wielkiego mistrza. W 1647 roku został mianowany przez króla Hiszpanii i Portugalii - Filipa IV Habsburga, namiestnikiem hiszpańskich Niderlandów. W 1656 roku objął po Karolu Ferdynandzie Wazie biskupstwo wrocławskie.

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack