A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

6 kwietnia 2015 Nowenna do Bożego Miłosierdzia dzień czwarty

Dzień czwarty

 

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny: Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają i o nich myślałem w gorzkiej swej męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu miłosierdzia Mojego.

Jezu Najmiłosierniejszy,który jesteś światłość świata całego; przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają, niechaj promienie Twej łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali dziwy miłosierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

Ojcze przedwieczny,spójrz okiem miłosierdzia swego na dusze pogan i tych co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia 2015 wstawiajcie się proszę za nami

 

 

św Gerardzie Majella w 289 rocznicę urodzin

Bł Piotrze Frassati w 114 rocznicę urodzin

 

Bł Ks Krystynie Gondek zamordowany w Dachau w 106 rocznicę urodzin

,,WIERZĘ GŁĘBOKO, ŻE NIGDY NIE ZGINIE TEN, KTO WIERNIE ŻYJE W PRZYMIERZU MIŁOŚCI Z MARYJĄ»

uważał sługa boży Ks Josef Kentenich  uwolniony 6 kwietnia 1945 r z Dachau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kwietnia 46 p.n.e. – Wojny domowe Rzymu: w bitwie pod Tapsus wojska Gajusza Juliusza Cezara dokonały rzezi 10 tys. pompejańczyków.
6 kwietnia 885 – umiera św Metody, grecki misjonarz,(ur. ok. 825)
6 kwietnia 1203 –  umiera św Wilhelm z Eskil,(ur. ok. 1122/23)
6 kwietnia 1204 – krzyżowcy rozpoczęli oblężenie Konstantynopola, który upadł 13 kwietnia.
6 kwietnia 1411 – Delegacja gdańszczan zaproszona na rokowania z krzyżakami została podstępnie uwięziona, a trzech z nich zamordowano – burmistrzów Konrada Leczkowa i Arnolda Hechta oraz rajcę Bartłomieja Grossa.
6 kwietnia 1604 –Ingolstadt   Jakub Rem SJ miał widzenie Maryi. Pod jego wpływem polecił kantorowi, by tytuł „ Mater admirabilis ” zaśpiewać trzy razy. Od tego czasu Maryja w Collegium Marianum w Ingolstadt i w diecezjach, w których działali członkowie tego stowarzyszenia, była czczona jako Matka Trzykroć Przedziwna
6 kwietnia 1617 – początek wyprawy sił królewicza Władysława Wazy na Moskwę (pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza)
6 kwietnia 1654 – Król Jan II Kazimierz Waza podpisał dekret nakazujący wygnanie z Rzeczypospolitej wszystkich cudzoziemców-innowierców.
6 kwietnia 1748 – Rozpoczęły się prace wykopaliskowe w Pompejach.
6 kwietnia 1793 – Rewolucja francuska: Konwent Narodowy powołał Komitet Ocalenia Publicznego i Komitet Bezpieczeństwa Powszechnego.
6 kwietnia 1769 – Konfederaci barscy stoczyli bitwę z Rosjanami pod Rogami i Miejscem koło Krosna, w której został ranny gen. Kazimierz Pułaski.
6 kwietnia 1794 – Insurekcja kościuszkowska: Tadeusz Kościuszko założył w Bosutowie pod Krakowem pierwszy obóz warowny.
6 kwietnia 1807 – Na mocy dekretu Napoleona Bonaparte została utworzona Legia Polsko-Włoska, składająca się z powracających z Włoch oddziałów polskich, które wzmocniono rekrutami z Wielkopolski.
6 kwietnia 1814 - pierwsza abdykacja cesarza Napoleona I Bonapartego na rzecz swego syna, króla Rzymu Napoleona II. W odpowiedzi koalicja zażądała abdykacji bezwarunkowej do której doszło 11 kwietnia.
6 kwietnia 1830 – Powstał Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni).
6 kwietnia 1848 – Władze austriackie przyznały pełną autonomię Uniwersytetowi Lwowskiemu i zezwoliły na wykłady w języku polskim
6 kwietnia 1850 – Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma włoskich jezuitów La Civiltà Cattolica.
6 kwietnia 1910 – Statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej Prinzess Eitel Friedrich (późniejszy Dar Pomorza) wypłynął z Hamburga w swój dziewiczy rejs.
6 kwietnia 1917 – USA przystąpiły do I wojny światowej.
6 kwietnia 1920 – Bolszewicy utworzyli marionetkową Republikę Dalekiego Wschodu, odgradzającą Rosję Radziecką od okupowanych przez Japonię terenów chińskich.
6 kwietnia 1922 – Sejm Ustawodawczy przyjął ustawę O objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską; Litwa Środkowa została włączona do Polski.
6 kwietnia 1926 – W USA założono United Airlines (jako Boeing Air Transport).
6 kwietnia 1930: Ustanowiono Order Lenina.
6 kwietnia 1944: Co najmniej 38 Polaków zginęło w ataku oddziału UPA na wieś Sołotwina na Podolu.
6 kwietnia 1944-oddział UPA zamordował 18 Polaków w Siemiginowie koło Stryja.
6 kwietnia 1945: Ełk został przekazany pod administrację polską.
6 kwietnia 1945: Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy.

6 kwietnia 1936 – Tornada zniszczyły miasta Tupelo (Missisipi) i Gainesville (Georgia) zabijając ponad 400 osób. Wśród ocalałych w Tupelo był roczny Elvis Presley.
6 kwietnia 1939 – Podczas wizyty ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Londynie wydano komunikat o przekształceniu jednostronnych gwarancji brytyjskich dla Polski w gwarancje wzajemne.
6 kwietnia 1941:  III Rzesza zaatakowała Grecję i Jugosławię.
6 kwietnia 1942 – pierwsze oddziały amerykańskie przybyły do Australii..
6 kwietnia 1944 – Oddział Gestapo pod dowództwem Klausa Barbiego, za zgodą administracji terytorialnej rządu Vichy, dokonał zatrzymania 44 żydowskich dzieci i ich 7 opiekunów, ukrywanych w domu żydowskiego małżeństwa Zlatinów w miasteczku Izieu w departamencie Ain. Spośród 51 zatrzymanych osób końca wojny dożyła tylko jedna z opiekunek.
6 kwietnia 1945 – Sarajewo zostało wyzwolone spod okupacji niemieckiej.
6 kwietnia 1945: Dachau Ks Kentenich zostaje uwolniony wraz z innymi kapłanami niemieckimi
6 kwietnia 1990 – Rząd Tadeusza Mazowieckiego przeprowadził w Sejmie kontraktowym pakiet ustaw znoszących Milicję Obywatelską, a powołujących w zamian Policję oraz tworzących Urząd Ochrony Państwa w miejsce Służby Bezpieczeństwa. Tego samego dnia Sejm przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja, znosząc jednocześnie Narodowe Święto Odrodzenia Polski, które było obchodzone 22 lipca.
WIERZĘ GŁĘBOKO, ŻE NIGDY NIE ZGINIE TEN, KTO WIERNIE ŻYJE W PRZYMIERZU MIŁOŚCI Z MARYJĄ»
6 kwietnia 1945 roku o. Kentenich zostaje uwolniony wraz z innymi kapłanami. Himmler, szef SS, usiłuje tak znaleźć dla siebie sprzymierzeńców pośród aliantów, negocjując za plecami Hitlera
Matka Trzykroć Przedziwna - czczona w Szensztacie - łączy się z wydarzeniem związanym z założycielem Kongregacji Maryjnej w Niemczech z o. Jakubem Remem SJ (1546-1618). Widział on w wezwaniach Litanii Loretańskiej streszczenie tego, co może być powiedziane o Matce Bożej. Gdy członkowie Collegium Marianum, powołanej przez niego elitarnej wspólnoty, śpiewali Litanią Loretańską w konwikcie ignacjańskim w Ingolstadt w dniu 6 kwietnia 1604 r., Jakub Rem miał widzenie Maryi. Pod jego wpływem polecił kantorowi, by tytuł „ Mater admirabilis ” zaśpiewać trzy razy. Od tego czasu Maryja w Collegium Marianum w Ingolstadt i w diecezjach, w których działali członkowie tego stowarzyszenia, była czczona jako Matka Trzykroć Przedziwna. ( Np. diecezja Konstanz została poświęcona „ Mater ter admirabilis ” w 1683 r.). Ten tytuł otrzymał łaskami słynący obraz z Ingolstadt będący kopią obrazu „Salus Populi Romani” („Zbawienie ludu rzymskiego”) z Santa Maria Maggiore w Rzymie. Dzisiaj znajduje się on w bocznej kaplicy katedry w Münster Naszej ukochanej Pani z Ingolstadt. W diecezji Eichstätt  11 października 1942 r. biskup Michał Rackl poświęcił diecezję Maryi jako Trzykroć Przedziwnej Matce. Od 1915 r. również w Ruchu Szensztackim Maryja jest czczona jako Matka Trzykroć Przedziwna.
Bodźcem dla Ojca Kentenicha była lektura biografii o. Rema
Maryja jest przedziwna jako Matka Boga, Matka Zbawiciela i Matka Odkupionych.
W Ruchu Szensztackim tytuł „Trzykroć Przedziwna Matka” został w 1939 r. uzupełniony określeniem „Królowa”, a od lat sześćdziesiątych dodano „Zwycięska”.

12 kwietnia 1894 roku doszło do epizodu, który miał zadecydować o całym życiu Józefa Kentenicha.
Przed opuszczeniem swego dziecka mama zaprowadziła go przed figurę Matki Bożej.  oddała jej swój  jedyny klejnot łańcuszek z krzyżykiem.Od tej chwili – powie Józef – wychowywała mnie wyłącznie Matka Boża.
13 marca 1942 zostaje zamknięty w piekle Dachau.18 października 1944 tworzy tu Międzynarodowy Ruch Szensztacki, który rozszerza się na liczne kraje, pomimo wojny. Uważał się za własność Maryi i wszystkiego także od Niej oczekiwał. 6 kwietnia 1945 roku o. Kentenich zostaje uwolniony wraz z innymi kapłanami. Himmler, szef SS, usiłuje tak znaleźć dla siebie sprzymierzeńców pośród aliantów, negocjując za plecami Hitlera, który i tak w trzy tygodnie później  zostaje zlikwidowany  .Po swym powrocie do Schönstatt zakłada Instytut Księży Diecezjalnych, Instytut Pań Szensztackich poświęconych Bogu. Siostry Maryi istniejące od 1926 r. .13 września 1965 r. o. Kentenich został wezwany w sposób nieoczekiwany do Rzymu i przyjęty na prywatnej audiencji przez Pawła VI. 15 września 1968 roku odprawił Eucharystię w obecności ok. 500 Sióstr Maryi po raz pierwszy w nowym kościele Najświętszej Trójcy w maryjnym mieście Schönstatt. To tę świątynię obiecał Maryi w dowód wdzięczności, jeśli z Jej pomocą Ruch przetrwa prześladowania nazistowskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

6 kwietnia   wydarzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack