A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Monachum rodzina Króla Polski Jana III Sobieskiego

Bawarska mistyczka Karmelitanka Maria Anna Linmayr urodzona 24 wrzesnia 1657 r w Monachium często widywała dusze czyśćcowe, pomagała im  modlitwą i postem. D
latego często odwiedzały ją różne zmarłe osoby, które w czyśćcu musiały cierpieć za grzechy popełnione za życia,
Sługa Boża Karmelitanka Siostra Maria Anna Lindmayr ,,Teresa od Jezusa ,,miała polecenie od Boga modlić się za rodzinę Króla Jana III Sobieskiego przebywającą w Monachium
( Monachium to Niemiecki Rzym z 365 kosciołami -Miasto Maryji do 1806 r )  .
Córka Króla Jana III Sobieskiego -Teresa Kunegunda Sobieska-Wittelsbach urodzona 4 marca 1676 r na Wawelu (koronowana w łonie matki 2 lutego 1676 r )wyszła za mąż za Maksymiliana Emanuela 15 sierpnia 1694 r w Warszawie ,przybyła z Brukseli do Monachium w 1701 r uwieczniono to na bramie którą możemy dziś zobaczyć.
11 listopada 1703 r w Monachium  Maria Annna Linmayr miała wizję wniebowięcia duszy Króla Jana III Sobieskiego ( udokumentowane w jej dzienniczku Siostry Teresy od Jezusa) o którym powiadomiła Teresę Kunegundę i jej mamę Królową Marysieńkę w Rzymie ..
Przez wizję Marii Anny z płaczącego oblicza Chrystusa na zażegnanie niebezpieczeństw wybudowano Kosciół Trójcy Świętej-główny ołtarz do tego koscioła ufundowała córka Króla Jana III Sobieskiego
Kościół Świętej Trójcy znajduje się przy Pacellistrasse w historycznym centrum miasta Monachium , niedaleko Katedry Najświętszej Marii Panny.
Powstał jako ofiara wotywna trzech stanów: mieszczaństwa, arystokracji ( do której należała rodzina Teresy Kunegundy Sobieskiej ) i kleru, złożona 17 lipca 1704 r z nadzieją na zażegnanie niebezpieczeństw, które groziły miastu w czasie trwającej od 1701 r. wojny o sukcesję hiszpańską.
Kamień węgielny położono w 1711 r.Kościół konsekrowano w 1718 r.
Kościół Świętej Trójcy jest, obok Kościoła Teatynów, najświetniejszym przykładem włoskiego baroku w stolicy Bawarii.
Freski sklepienne przedstawiające Trójcę Świętą są autorstwa Kosmy Damiana Asama z  Monachium
Jest on siedzibą parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej  centralnym byłego  klasztoru Benedyktynów.Budowę kościoła rozpoczęto w 1719 roku. W 1723 benedyktyni uzyskali zgodę na erygowanie własnej parafii. W tym samym roku opat Othmar Zinke położył kamień węgielny pod budowę klasztoru, a pięć lat później – pod założenie kościoła. Kościół został poświęcony 7 października 1731 roku.Powstały wówczas freski sklepienne autorstwa Kosmy Damiana Asama z  Monachium
św Jadwiga wnuczka Jadwigi Wittelsbach z Dachau to  praprabababcia  Krolowej  Niemiec ( 1314 r ) Beatrycze   Swidnickiej zm. 24 sierpnia 1322 w Monachium
pochowanej w Katedrze Najświętszej Marii Panny w Monachium ..zburzonej przez Aliantów w 1944 r
Dlaczego Aliańci zburzyli KatedręNajświętszej Marii Panny w Monachium 22 listopada 1944 r ?
Dlaczego 14 kwietnia i  22 listopada  1944 r Aliańci zburzyli  Klasztor Serwitek w Monachium fundacji dziękczynnej  regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej -
córki Króla Jana III Sobieskiego .

Wieczna Adoracja w Sercu Monachium

Die Anfänge des Klosters der Servitinnen in München

Kurfürst Max Emanuel und Kurfürstin Theresa Kunigunde Sobieska -Wittelsbach mussten nach Venedig fliehen  1705 -1715 . Dort besuchten sie das Kloster der Servitinnen, wo Sr. Maria Elekta, geb. Gräfin Zinsendorf, weilte. Inder Not der Verbannung machte die Kurfürstin ein Gelübde: Wenn Gott sie wieder in die Heimat zurück führen würde, würde sie in München ein Kloster der Anbetung stiften und Maria Elekta sollte die Gründerin sein. Als am 6. April 1714 zu Rastatt der Friede geschlossen und Max Emanuel wieder als regierender Kurfürst in Bayern eingesetzt wurde, kehrte er mit der Gemahlin und den Kindern nach Bayern zurück. 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack