A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Legion św Jerzego przeciwko polityce Churchilla

Brytyjski Legion Św. Jerzego założony  w 1942  r w Niemczech przeciwko polityce  masona W. Churchilla która prowadziła  do nieuchronnego rozpadu Imperium Brytyjskiego i służyła  jedynie interesom Żydów, Amerykanów i Rosjan.

19 grudnia 1945 r. w Londynie powieszono założyciela Legionu  Św. Jerzego

John Amery urodzony 14 marca 1912 r w Londyniezałożyciel Brytyjskiego Legionu  Św. Jerzego .

Był synem konserwatywnego ministra Indii w rządzie Winstona Churchilla, Leopolda Amery'ego. Uczęszczał do szkoły Harrow w Londynie,

Po ukończeniu szkoły zajął się biznesem, z którego wycofał się w 1936 r. po bankructwie.

Wyjechał do Francji do Paryża.W październiku tego roku udał się do ogarniętej wojną domową Hiszpanii, gdzie stanął po stronie gen. Francisco Franco.

Początkowo zajmował się jedynie dostawą broni dla frankistów.

W 1937 r. mianowano go oficerem wywiadu włoskich wojsk ochotniczych, a po zakończonym konflikcie odznaczony został orderem za bohaterstwo na polu walki.

W Hiszpanii poznał też swojego późniejszego przyjaciela Jacques'a Doriota, przywódcę faszystowskiej Francuskiej Partii Ludowej.

W kolejnych latach podróżowali obaj po Austrii, Czechosłowacji, Włoszech i Niemczech,  aż w końcu zamieszkali we Francji, gdzie zastała ich wojna i okupacja kraju przez Niemców.

John Amery wspierał wówczas działalność J. Doriota i ugrupowania.

Nie mógł pogodzić się z faktem, że jego ojczyzna znalazła się w stanie wojny z Niemcami (jego ojciec znalazł się w gabinecie wojennym W. Churchilla, a brat Julian służył w wojsku brytyjskim w stopniu kapitana).

Po locie pokojowym Rudolfa Hessa 10 lipca 1941 r i aresztowaniu go przez Churchila .. w 1941 r.Johnem  Amery zainteresowały się  władze niemieckie.

Po rozpoczęciu wojny z ZSRR 22 czerwca 1941 zaproponował on Niemcom sformowanie ochotniczej jednostki brytyjskiej do walki z Sowietami.

W jej skład mieliby wchodzić Anglicy tak z terenów Zjednoczonego Królestwa, jak też obozów jenieckich. Propozycja ta został przyjęta z gorącą aprobatą przez Adolfa Hitlera.

W celu wykonania tego zadania J. Amery od jesieni 1942 r. rozpoczął nadawanie propagandowych, anglojęzycznych programów w Radiu Berlin, w których zachęcał rodaków, aby wstępowali do tworzonego z jego inicjatywy Legionu Św. Jerzego, w celu obrony Europy przed komunizmem.

Tłumaczył rodakom, że polityka W. Churchilla prowadzi do nieuchronnego rozpadu Imperium Brytyjskiego i służy jedynie interesom Żydów, Amerykanów i Rosjan..

W styczniu 1943 r. odwiedził północną Francję i spotkał się z J. Doriotem, który zapoznał go z doświadczeniami przy tworzeniu Legionu Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi (Légion des Volontaires Français contre le Bolchevisme). Efekty propagandowej działalności J. Amery'ego były jednak bardzo małe. Do kwietnia 1943 r. udało się zwerbować jedynie ok. 60 ochotników, z których w Legionie Św. Jerzego, przemianowanego po pewnym czasie na Wolny Korpus Brytyjski (Britisches Freikorps), pozostała tylko połowa. Niemcy zrezygnowali z jego dalszych usług w sprawie Korpusu. Powrócił  ponownie do radia, w którym znowu nadawał propagandowe audycje. Pod koniec 1944 r. udał się do północnych Włoch, gdzie zaangażował się w organizowanie faszystowskiego quasi-państewka pod nazwą Włoska Republika Socjalna pod przywództwem Benito Mussoliniego. W imieniu Duce prowadził działania propagandowe, wygłaszając przemówienia i prowadząc audycje dla włoskiego radia.

W kwietniu 1945 r., po zamordowaniu na zlecenie ChurchilaB. Mussoliniego ,byłego agenta brytyjskiego Amery został schwytany przez komunistycznych partyzantów w Mediolanie i przekazany władzom brytyjskim.

Był przesłuchiwany przez brytyjskie służby specjalne, i oskarżony o zdradę stanu.

Rozprawa odbyła się 14 listopada 1945 r, podczas której przyznał się do 8 aktów zdrady, oświadczając jednocześnie, że jego działania nigdy nie były wymierzone w Wielką Brytanię, a jedynie w znienawidzonych przez niego Sowietów. Został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Jego pasywną postawę przed sądem komentatorzy tłumaczyli swoistą lojalnością wobec ojca i brata, którzy wciąż byli aktywnymi politykami Partii Konserwatywnej.Pomimo wstawienia się za nim wielu znanych osobistości ze świata polityki wyrok wykonano 19 grudnia 1945r .

Egzekutorem był słynny angielski kat Albert Pierrepoint. John Amery wchodząc na szafot powiedział : Dzień dobry! Zawsze chciałem pana poznać, ale oczywiście nie w takich okolicznościach.

Został pochowany na terenie londyńskiego więzienia Old Bailey w nieoznaczonej mogile, a jego matce nigdy nie pozwolono na odwiedzenie grobu.
Proces John Amery

Churchil kazał zabić Mussoliniego aby uniknąć kompromitacji ,

Churchil Mason

Prawda o Winstonie  Churchillu

Zwycięstwo diabła. Zdumiewające wyczyny Sir Winstona Churchilla, druidycznych kapłanów i sług Iluminatów

Sławny znak „V” Sir Winstona  Churchilla -to znak Szatana, rogatego Boga, a także przekleństwo

---------------------------------------------------

Wczesniej Rycestwo św Jerzego

Zakon Rycerski świętego Jerzego Męczennika został założony w 1326 roku przez Karola Roberta Andegaweńskiego Króla Węgier -pradziadka św Jadwigi Królowej ..

Rycerstwo św Jerzego ,,dla obrony wiary Katolickiej ,,odnowili 24 kwietnia 1729 r r w Monachium wnukowie Króla Polski Jana III Sobieskiego

Synowie Teresy Kunegundy Sobieskiej -Wittelsbach urodzonej 4 marca 1676 r na Wawelu -Elektor Karol Albert- wraz z bracmi Arcybiupem Klemensem Augustem ,Kardynałem Janem Teodorem

-----------------------------------------------

Medal Świętego Jerzego dla wybranego towarzystwa ..

Medale Świętego Jerzego przyznawane przez "Tygodnik Powszechny,,od 1993 za zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym...laureatów wybiera Kapituła, w której skład wchodzą: ks. Adam Boniecki (przewodniczący),  mason prof. Andrzej Zoll, Piotr Mucharski (w latach poprzednich w skład ten wchodzili także: Józefa Hennelowa, prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński, Krzysztof Kozłowski, Tomasz Fiałkowski, Henryk Woźniakowski, Jan Józef Szczepański, ks. Józef Tischner, Jerzy Turowicz i Tadeusz Żychiewicz).

Laureaci medalu świętego Jerzego.
1994 - Janina Ochojska, Jacek Kuroń
1997 - Zofia Tetelowska, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Jerzy Owsiak
1998 - Krystyna Mrugalska, bp Tadeusz Pieronek
1999 - Marek Edelman, abp Alfons Nossol
2000 - Krzysztof Czyżewski, Tadeusz Mazowiecki
2003 - Adam Michnik, Václav Havel
2005 - prof. Barbara Skarga, abp Józef Życiński
2006 - prof. Leszek Kołakowski, Anna Dymna
2008 - Anna Otffinowska, rabin Michael Schudrich
2009 - Krystyna Starczewska, Leszek Balcerowicz
2012 - Danuta Wałęsa, ks. Andrzej Augustyński CM.

Medal  patrz 2010

Medal  2011 patrz teatr ks. Adam Boniecki odebrał z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

2013  Medal św Jerzego dla Agnieszki Hollad ulibienicy towarzysza Bieruta

------------------------------------

Działaność  Churchilów .... Woodstock ...Blenheim ..

Blenheim Palace w Woodstock w hrabstwie Oxfordshire w Anglii

Został wybudowany w latach 1705-1722,  jako podarunek dla  masona  Johna Churchilla, 1. księcia Marlborough od narodu za zwycięstwa w czasie wojny o sukcesję hiszpańską z Francją i Bawarią, zwłaszcza w bitwie pod Blenheim 13 sierpnia 1704 r .

Po przegranej Bitwie pod Blenheim  17 sierpnia 1704 regentką Bawarii została Teresa Kunegunda Sobieskia-córka Króla Jana III Sobieskiego

Teresa Kunegunda Sobieska od 1705 r  do 1715 r przebywała na wygnaniu w Wenecji gdzie adoptowała  2 letniego syna króla Armenii Aretina urodzonego 24 czerwca 1706 r w Konstantopolu

10 kwietnia 1715 Monachium po 10 latach rozłąki spotkała się rodzina  córki Króla Jana III Sobieskiego- wraz z Teresą  do Monachium przybył 9 letni Jan Chrzciciel von Aretin syn armeńskiego Króla Bagdazara von Siounik  i jego żony Gogza z domu Kasięcia von Charabagh .

W dniu 11 urodzin  Jana Chrzciciela Aretina 24 czerwca 1717 r w . (dzień św. Jana Chrzciciela) w Londynie  połączono cztery lóże masońskie  do których należał ..zwycięzca w bitwie pod Blenheim- John Churchill książę Marlborough..

----------------------------------------

John Churchill książę Marlborough, 1st Duke of Marlborough (ur. 26 maja 1650, zm. 16 czerwca 1722) – wódz naczelny wojsk brytyjskich.

Jego żona Sarah Jennings cieszyła się przyjaźnią królowej Anny,  wpływy żony dały księciu Marlborough swobodę działania zarówno w sprawach polityki wewnętrznej (utrzymywanie nastrojów prowojennych w parlamencie) i zagranicznej (działania wojenne w Niemczech, Niderlandach i Francji

Królowa Anna (ur. 6 lutego 1665, zm. 1 sierpnia 1714) – od 8 marca 1702 r. do 1707 r. królowa Anglii, Szkocji i Irlandii, od 1707 r. królowa Wielkiej Brytanii i królowa Irlandii, pierwsza monarchini Wielkiej Brytanii. Była młodszą córką Jakuba II , młodszą siostrą królowej Marii II...jej przyrodni brat

pretendent do tronu Szkocji i Anglii z ramienia jakobitów jako Jakub III (w Anglii) i VIII (w Szkocji).-Książę Jakub Franciszek Edward Stuart, (ur. 10 czerwca 1688; zm. 1 stycznia 1766) – Był synem Jakuba II i VII i przyrodnim bratem Królowej Anny . Wychował się we Francji. Po śmierci ojca w 1701 został jakobickim pretendentem do tronów Anglii i Szkocji.

Został uznany za prawowitego króla przez Ludwika XIV co stało się jedną z przyczyn wojny o sukcesję hiszpańską i przegranej bitwy pod Blenheim 13 sierpnia 1704 r .W 1708 podjął nieudaną próbę lądowania w Szkocji na czele wojsk francuskich. Po śmierci został pochowany w Bazylice św. Piotra na Watykanie.

Ożeniony w 1719 z Marią Klementyną Sobieską (wnuczką Jana III), z którą miał dwóch synów:
Karol Edward Stuart (31 grudnia 1720 - 31 stycznia 1788),
Kardynał Henryk Benedykt Stuart (11 marca 1725 - 13 czerwca 1807).

Cała Królewska rodzina Stuartów jest pochowana Bazylice św. Piotra na Watykanie

-------------------------------------------

Mason John Churchill książę Marlborough to Praprzodek  Kuby  Rozpruwacza  i  masona Winstona Churchilla

Winston Leonard Spencer Churchill KG, OM (ur. 30 listopada 1874 w Blenheim Palace

zm. 24 stycznia 1965 w Londynie) – historyk, dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla, honorowy obywatel Stanów Zjednoczonych

W 2002 w plebiscycie organizowanym przez BBC został uznany najwybitniejszym Brytyjczykiem wszech czasów

.Przyszły premier Wielkiej Brytanii wywodził się z bocznej linii arystokratycznej rodziny Spencer-Churchill, ale rodzina Winstona używała tylko nazwiska Churchill. Jego ojcem był wpływowy polityk Partii Konserwatywnej lord Randolph Churchill, młodszy syn 7. księcia Marlborough.-słynnego Kuby Rozpruwacza

Od 31 sierpnia 1888 rytualne morderstwa czterech prostytutek dokonane zostały przez ojca Winstona Churchilla, lorda Randolpha Spencera Churchilla (1849-1895).

„Churchill był nie tylko mózgiem całej operacji, był również osobiście odpowiedzialny za wycinanie na ich ciałach masońskich symboli i znaków. Matką Winstona była Jeanette Jerome, córka żydowskiego  amerykańskiego finansisty Leonarda Jerome’a.Gdy 12 października 1899 wybuchła w południowej Afryce wojna między Brytyjczykami a Afrykanerami, tzw. II wojna burska. Churchill  wyjechał do Afryki jako korespondent wojenny.W 1910 Churchill został mianowany ministrem spraw wewnętrznych. Na tym stanowisku został bohaterem skandalu. W 1911 doszło do strzelaniny na Sidney Street między Szkocką Gwardią a łotewskimi anarchistami. Churchill  bądąc na miejscu zezwolił Gwardii na użycie broni. Nie dopuścił  na miejsce walk straży pożarnej. Został sfotografowany, a opublikowane zdjęcie zdjęcie wywołało sporą aferę. W listopadzie 1914 Churchill zaproponował atak na półwysep Gallipoli,  W styczniu 1915 r. plan został zaaprobowany przez brytyjski rząd.Inwazja na półwysep Gallipoli okazała się katastrofą.W ciągu rocznych walk straty po stronie aliantów wynosiły 44 000 zabitych i 97 000 rannych. Churchill i Pierwszy Lord Morski lord Fisher podali się do dymisji, przez kilka miesięcy dowodził batalionem na froncie zachodnim.W lipcu 1917 Churchill został ministrem uzbrojenia, po dwóch latach był już ministrem wojny.

--------------------------
Na zlecenie Churchila brytyjskie lotnictwo wojskowe (Royal Air Force) zamówiło w Kanadzie  150 samolotów, pod nazwą ”Blenheim”.Samoloty ”Blenheim” trafiły do brytyjskiego lotnictwa bombowego (RAF Bomber Command) od wiosny 1937 r., zastępując lekkie dwupłatowe bombowce starszych typów. W dniu 3.09.1939 r. RAF posiadał 24 dywizjony wyposażone w ”Blenheimy,,4 września ”Blenheimy” dokonały także (razem z samolotami Vickers ”Wellington”) pierwszego nalotu- w Wilhelmshaven. Samolotów ”Blenheim” używano także w lotnictwie obrony wybrzeża (Coastal Command). W dniu 11.03.1940 r. ”Blenheim” Mk.IV jako pierwszy brytyjski samolot zatopił niemiecki okręt podwodny (U-31). Kanadyjskie Bolingbroke dokonały pierwszych ataków lotniczych na U-boota i japoński okręt podwodny u wybrzeży Kanady. 6 dywizjonów ”Blenheimów” było używanych w składzie brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego we Francji w 1940, ponosząc duże straty podczas kampanii francuskiej. Zaprojektowane jako szybkie lekkie bombowce dzienne, ”Blenheimy” okazały się przestarzałe już w chwili wybuchu wojny, kiedy pojawiły się myśliwce o lepszych osiągach. Od 1940 r. były kierowane na poboczne teatry działań wojennych. Samoloty te używane były także w walkach w Afryce, Grecji na Bliskim Wschodzie i Dalekim Wschodzie- w Birmie i Malajach przeciw Japończykom. Samoloty te wycofano z pierwszej linii w 1943 r. Samoloty myśliwskie ”Blenheim” Mk.IF używane były jako myśliwce nocne do osłony Wysp Brytyjskich.

Polscy piloci w Wielkiej Brytanii, latali na samolotach ”Blenheim” Mk.IV w angielskich dywizjonach na rozpoznanie fotograficzne żeglugi więcej

W 1947 roku Winston Churchill, lider konserwatywnej opozycji, wezwał USA do dokonania ataku nuklearnego na ZSRR

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack