A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

25 marca 1944 Kraków 80 święceń kapłańskich

W kościele zakonnym św. Tomasza w Krakowie ks. bp Kubina 25 marca 1944 r. udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom seminarium duchownego z Częstochowy .

Do tej niezwykłej uroczystości w opanowanym przez Hitlerowców  Krakowie przyczynił się   47 letni Ks. bp dr Stanisław Czajka (1897-1965)

Kim był Ks Czajka  ?

 

Ksiądz biskup Stanisław Czajka urodził się 13 listopada 1897. 13-letni Stanisław wstąpił do Gimnazjum Księży Pijarów ,i zdecydował się wstąpić do Seminarium Duchownego we Włocławku.

W początkowych dwóch latach wojny ukończył naukę w zakresie średnim w Liceum Piusa X ( pierwszego Polskiego Papieża ) we Włocławku, a od 1917 r. rozpoczął studia .

Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1921 r. w bazylice włocławskiej.

Po nagłej śmierci rektora częstochowskiego seminarium duchownego w Krakowie ks. dr. Karola Makowskiego ks. Czajka został mianowany 30 września 1936 r. jego następcą.

Ksiądz rektor Czajka przeprowadził seminarium przez bardzo trudne lata okupacyjne, ustawicznie narażając na największe niebezpieczeństwo swoje zdrowie i życie.

1 stycznia 1943 r. Papież Pius XII poświęcił w duchu objawień fatimskich cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi.

W nawiązaniu do tego ksiądz rektor poświęcił 2 lutego 1943 r. Niepokalanemu Sercu Maryi częstochowskie seminarium duchowne.

Cudownie uzdrowiony przez Matkę Bożą z Lurdes w grudniu 1943 r zawierzył wszystki Maryji Niepokalanej -“Odtąd będę głosił chwałę Matki Bożej do końca swego życia”, stały się dewizą jego postępowania.

Niemcy 5 stycznia 1944 r. nakazali seminarium duchownemu opuścić Skałkę, ale wskazali możliwość ulokowania go w klasztorze Sióstr Duchaczek w Krakowie, do którego seminarium zostało przeniesione. W kościele zakonnym św. Tomasza ks. bp Kubina 25 marca 1944 r. udzielił święceń kapłańskich 80 absolwentom seminarium.

Stało się to możliwe dzięki niezłomnej postawie księdza rektora Ks Stanisława Czajki .Konsekracja biskupiaK s Czajki odbyła się na Jasnej Górze 28 października 1944 roku.

Konsekratorem był ks. bp Teodor Kubina, a współkonsekratorami biskup katowicki ks. Stanisław Adamski i biskup pomocniczy z Katowic ks. Juliusz Bieniek.

W swoim herbie ks. bp Stanisław Czajka umieścił zdjęcie fragmentu ołtarza Mariackiego w Krakowie na tle zbombardowanej kolegiaty wieluńskiej

14 października 1947 r. ks. bp Kubina mianował go proboszczem znanej mu dobrze parafii św. Barbary w Częstochowie.

Ksiądz biskup Czajka, głosząc cześć Niepokalanego Serca Maryi oraz treść orędzia fatimskiego, wzywał słuchaczy do pełnego powrotu do Boga.

Pisał artykuły w “Posłańcu Serca Maryi”, propagował odprawianie Mszy św. wotywnej o Niepokalanym Sercu Maryi w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Wskazywał, co może uczynić Polska dla rozwoju kultu Niepokalanego Serca Matki Bożej w świecie, przypominał poświęcenie Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi na Jasnej Górze 8 września 1946 roku.

W częstochowskim sanktuarium celebrował Mszę św. o Niepokalanym Sercu Maryi i wygłaszał kazania do licznie zebranych czcicieli Matki Bożej.

26 kwietnia 1946 r. o godz. 9.30 funkcjonariusze UB i Milicji Obywatelskiej otoczyli budynek Domu Księży Emerytów.

Przeprowadzili rewizję i aresztowali ks. bp. Czajkę wraz z grupą księży, sióstr zakonnych i ludzi świeckich.

Biskup był przesłuchiwany 13 godzin w siedzibie UB, mimo protestu, interweniował ks. bp Kubina, ale i to nie przerwało przesłuchań ks. bp. Czajki. 2 maja wystosował więc protest do prezydenta Bolesława Bieruta, który również pozostał bez odpowiedzi. Ostatecznie organa bezpieczeństwa publicznego pozostawiły ks. bp. Czajkę na wolności, ale nadal gromadziły materiały przeciwko niemu. Nie było to zresztą trudne zadanie, ponieważ biskup często przemawiał podczas uroczystości kościelnych, występując w obronie wiary katolickiej i ukazując nadużycia władz państwowych. Często także przypominał wiernym o kulcie Matki Bożej Królowej Polski. 12 października 1959 r. Episkopat Polski został powiadomiony przez premiera Józefa Cyrankiewicza o nadzorze państwowych władz oświatowych i Urzędu do spraw Wyznań nad seminariami duchownymi...była to 20 rocznica  gdy 12 października 1939 roku Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu (z dniem 26 października) Generalnego Gubernatorstwa .. a Hans Frank powiedział Polacy" -"beda niewolnikami Rzeszy Niemieckiej.

Biskupi uznali to zarządzenie za bezprawne i niedopuszczalne, ponieważ ingerowało w wewnętrzne sprawy Kościoła katolickiego, a powoływanie się w zarządzeniu na ustawę z 1932 r. było nieuzasadnione.Bardzo trudne przeżycia z okresu okupacji hitlerowskiej oraz ciągłe represje systematycznie pogarszały stan jego zdrowia Biskupa Czajki . Podejmowane próby leczenia okazywały się coraz mniej skuteczne. Biskup Stanisław Czajka zmarł 4 lipca 1965 r. na plebanii parafii św. Zygmunta w Częstochowie.

4 lipca 965  -1000 lat wczesniej w Hamburgu zmarł na wygnaniu  św Papież Benedykt V ...patronujący Bp Stanisławowi Czajce ...

Przy umierającym byli Prymas Polski ks. kard. Stefan Wyszyński i biskup częstochowski ks. Stefan Bareła. -wyświęcony na Kapłana 21 lat wczesniej 25 marca 1944 r w Krakowie

Następnego dnia wieczorem o godz. 19.00 trumna z jego ciałem została przeniesiona procesjonalnie przez kapłanów do bazyliki katedralnej.

W czasie Mszy św. przemawiał wówczas metropolita krakowski ks. kard. Karol Wojtyła, ukazując zmarłego jako filar wiary w okresie totalitarnych reżimów: nazistowskiego i komunistycznego.

Pogrzeb odbył się następnego dnia pod przewodnictwem Prymasa Polski. Zmarłego żegnało wielu polskich biskupów, ogromna liczba duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz nieprzeliczone rzesze wiernych, dając w ten sposób wyraz swego uznania dla księdza biskupa i jego postawy w obronie Bożych wartości, wielkiego głosiciela kultu Niepokalanego Serca Maryi i Królowej Polski oraz zawsze wiernego syna Narodu Polskiego.

Artykuł  w Naszym Dzienniku o Biskupie Stanisławie Czajce

Kim był konsekrator 80 Kapłanów podczas Niemieckiej okupacji w Krakowie

Pierwszy biskup częstochowski w latach 1926–1951.

Biskup Teodor Kubina (ur. 16 kwietnia 1880 w Świętochłowicach, zm. 13 lutego 1951 w Częstochowie

Ukończywszy gimnazjum w Królewskiej Hucie, studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, skąd po semestrze nauki został przeniesiony do Rzymu. Tam uzyskał podwójny doktorat: z filozofii na Angelicum i teologii na Gregorianum. Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 1906, a w następnym roku rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz najpierw w Mikołowie, a następnie w Królewskiej Hucie, na Pomorzu Zachodnim i w Berlinie. W 1917 został mianowany proboszczem parafii Najświętszej Maryi Panny w Katowicach. W 1923 został pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika „Gość Niedzielny”.14 grudnia 1925 został mianowany biskupem diecezjalnym nowo powstałej diecezji częstochowskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 2 lutego 1926. Utworzył seminarium duchowne oraz tygodnik „Niedziela”.

W jakim kosciele w Krakowie odbyły się uroczystosci święceń kapłańskich 80 absolwentoów seminarium duchownego z Częstochowy .

Kościół św. Tomasza Apostoła w Krakowie

kościół duchaczek, znajdujący się na rogu ulic Szpitalnej i św. Tomasza w Krakowie.
Kościółek ten powstał na początku
XVII wieku. Wcześniej na tym miejscu znajdował się drewniany zbór ariański, zburzony podczas rozruchów antyprotestanckich w maju 1591. 18 października 1618 Wespazjan Piotrowski ofiarował znajdującą się na miejscu dawnego zboru kamienicę karmelitom z Piasku, Konsekracji świątyni pod wezwaniem świętego Tomasza Apostoła dokonał biskup Tomasz Oborski 24 września 1621. Karmelici opuścili to miejsce w 1787, po pożarze kościoła.
Nowym gospodarzem kościoła i klasztoru od
1800 stały się duchaczki, zajmujące się chorymi w pobliskim szpitalu św. Ducha. W niewielkiej kruchcie znajduje się barokowa figura Jezusa Miłosiernego, przeniesiona tutaj z kościoła św. Ducha.W ołtarzu głównym znajduje się wizerunek Matki Boskiej Szkaplerznej, w okresie nowenny do Ducha Świętego zasłaniany obrazem przedstawiającym zesłanie Ducha Świętego.Po lewej stronie w ołtarzu bocznym znajduje się krucyfiks z połowy XVII wieku umieszczony na tle obrazu z widokiem Jerozolimy, on także został przeniesiony z kościoła św. Ducha, a tradycja związała go z osobą zmarłej w opinii świętości Siostry Nimfy Suchońskiej (1688-1709), która wsławiła się ratowaniem ofiar zarazy z lat 1707-1709.

Siostra Nimfa sama stała się jej ofiarą, umierając 6 czerwca 1709.

Jej prochy spoczęły w kryptach pod kościołem św. Ducha, zaś obok krzyża zobaczyć można było do 2002 r współczesny portret Nimfy Suchońskiej . W ołtarzu bocznym po prawej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych, między innymi: proroka Eliasza (patrona zakonu karmelitów), proroka Elizeusza, św. Dionizego papieża, św. Cyryla oraz zakonnika z modelem tutejszego kościoła.

Dlaczego w 2003  r usunięto kult Siostry Nimfy  Su­choń­skiej

Nimfa Ka­zi­mie­ra Su­choń­ska, była mnisz­ką w Zgro­ma­dze­niu Sióstr Ka­no­ni­czek Ducha Świę­te­go de Saxo w Kra­ko­wie. ,w Ko­ście­le pod we­zwa­niem św. To­ma­sza prze­cho­wy­wa­ny jest cu­dow­ny kru­cy­fiks, z któ­re­go sam Chry­stus prze­ma­wiał do za­kon­ni­cy. Pod­czas jed­nej z wizji prze­ka­zał jej na­stę­pu­ją­ce słowa: "Oj­czy­zna twoja w dwu­dzie­stym wieku do­pie­ro po­wsta­nie do bytu czę­ścio­wo, a w ca­ło­ści i wiel­kiej ozdo­bie w jakiś czas potem, je­że­li przy­ka­zań moich strzec bę­dzie­cie pil­nie, zo­sta­jąc w po­słu­szeń­stwie na­miest­ni­ko­wi Memu; je­że­li roz­sła­wiać bę­dzie­cie wśród nie­wier­nych Moje Imię, to i Ja oj­czy­znę twoją bło­go­sła­wić i roz­sze­rzać będę".

Feliks Koneczny pisał  o Siostrze Nimfie Kazimierze Suchońskiej ,

 

 

 

 

 

Dlaczego z historii z historii usunięto  O. BOLESŁAWA GWIDONA JAŚNIEWICZA

Jeden z wyswięconych Kapłanów 

Biskup Stefan Bareła (ur. 24 czerwca 1916 w Zapolicach, zm. 12 lutego 1984 w Częstochowie) –biskup pomocniczy częstochowski w latach 1961–1964, biskup diecezjalny częstochowski w latach 1964–1984. 1 września 1938 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Częstochowskim w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 marca 1944.. 1 września 1954 został mianowany wicerektorem Niższego Seminarium w Częstochowie. 21 sierpnia 1956 objął stanowisko ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym. 9 grudnia 1960 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji częstochowskiej, a 17 stycznia 1964 jej biskupem diecezjalnym.

Wierzę w świętych obcowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack