A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

28 marca 2015 Miejsce Piastowe w 500 rocznicę urodzin św Teresy z Avila

28 marca 2015 Miejsce Piastowe w 500 rocznicę urodzin św Teresy z Avila

obochodzi 123 rocznicę rozpoczęcia działamości 50 letniego ks Bronisława Markiewicza

28 marca 1892

Miejsce Piastowe ..Pierwsza wzmianka o miejscowości Miejsce Piastowe pochodzi z 1358 r., gdy król Kazimierz Wielki nadał miejscowości "Miestce" akt lokacyjny według prawa niemieckiego

28 marca 1892 proboszcz ks. Bronisław Markiewicz założył zakład wychowawczy i szkołę dla sierot prowadzone przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła.

24 marca 1892 roku 50 letni Ks Bronisław Markiewicz przybył do Miejsca Piastowego i został proboszczem tutejszej parafii. 28 marca 1892 r utworzył zakład wychowawczy, który później przekształcił się w szkołę niepubliczną kształcącą w różnych zawodach oraz podjął kroki zmierzające do założenia nowych rodzin zakonnych: Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła. Zgromadzenia te powstały już po jego śmierci. Zmarł w opinii świętości w dniu 29 stycznia 1912 roku

Wydarzenia 28 marca

1364 – W obecności króla Kazimierza III Wielkiego arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki konsekrował katedrę na Wawelu.

1793 – II rozbiór Polski: wojska pruskie wkroczyły do Gdańska.

1795 – III rozbiór Polski: Sejm kurlandzki ogłosił przyłączenie Księstwa Kurlandii i Semigalii do Rosji.

1933: Rozwiązano Obóz Wielkiej Polski. Dmowskiego

1940 – W Warszawie został aresztowany przez Gestapo Janusz Kusociński,zamordowany 21 czerwca 1940 w Palmirach)

1945: Biskup węgierskiego Győru Vilmos Apor został postrzelony przez radzieckiego żołnierza, gdy stanął w obronie kobiet i dzieci ukrywających się w piwnicy pałacu biskupiego. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 2 kwietnia

1968 – Papież Paweł VI wydał dekret znoszący honorowy tytuł Asystenta Tronu Papieskiego.

Urodziny

1515 – Teresa z Ávili, hiszpańska zakonnica, mistyczka, święta (zm. 1582)

1727 – Maksymilian III Józef Wittelsbach, elektor Bawarii (zm. 1777)-prawnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego

1811 – Jan Nepomucen Neumann, czeski duchowny katolicki, biskup Filadelfii, święty (zm. 1860)

1913: Józef Sánchez del Río, meksykański męczennik, błogosławiony (zm. 1928)

1928: Zbigniew Brzeziński, amerykański politolog ..mason Iluminat -wróg Polski Katolickiej

28 marca umierają

1111 – Robert z Molesme, francuski mnich, reformator zakonny, założyciel zakonu cystersów, święty (ur. ok. 1029)

1134 – Stefan Harding, angielski zakonnik, święty (ur. ok. 1059)

1414 – Joanna Maria z Maille, francuska tercjarka franciszkańska, błogosławiona (ur. 1331)

1655 – Maria Eleonora Hohenzollern, księżniczka brandenburska, królowa szwedzka (ur. 1599)-Matka Kr

1924 – Józef Sebastian Pelczar, polski duchowny katolicki, biskup przemyski, święty (ur. 1842)

Prawnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego

Maksymilian III Józef Karol Jan Leopold Ferdynand Nepomuk Aleksander Wittelsbach (ur. 28 marca 1727 w Monachium, zm. 30 grudnia 1777 tamże) – elektor Bawarii w latach 1745–1777.

Był synem cesarza Karola VII Bawarskiego i jego żony Marii Amalii Habsburg. Jego dziadkami byli: elektor Bawarii Maksymilian II Emanuel Wittelsbach i Teresa Kunegunda Sobieska oraz cesarz rzymski Józef I Habsburg i Wilhelmina Amalia Brunszwicka.

Elektor przejął kraj zniszczony działaniami wojennymi toczącej się wojny o sukcesję austriacką. Udało mu się jednak dość szybko uporać ze zniszczeniami tak, że mógł wkrótce przejść do reformowania swego państwa. Wziął udział w wyborach króla Niemiec 13 września 1745 roku we Frankfurcie, na których obwołano królem i cesarzem Franciszka I Lotaryńskiego.9 czerwca 1747 roku w Monachium poślubił królewnę polską Marię Annę Wettyn, córkę króla Polski Augusta III i Marii Józefy Habsburg. Para nie miała dzieci.22 września 1766 roku Karol Teodor Wittelsbach elektor Palatynatu Reńskiego i elektor Bawarii Maksymilian III Józef podpisali porozumienie, na mocy którego po śmierci Maksymiliana Karol Teodor miał dziedziczyć Bawarię. Miało to być pierwsze od roku 1253 połączenie w rękach jednej osoby terenów Bawarii i Palatynatu Reńskiego (ostatnim władcą będącym jednocześnie księciem Bawarii i Palatynatu był Otto II Wittelsbach (1206-1253).Maksymilian zmarł 30 grudnia 1777. Po jego śmierci o schedę po nim toczyła się wojna o sukcesję bawarską (1778-1779).

Prawnuczka Alberta Hohenzollerna- który 10 kwietnia 1525 r złożył hołd pruski w Krakowie -matka Królowej Szewcji Krystyny która 23 grudnia 1655r złożyła hołd Papieżowi Aleksandrowi VII –rówieśnikowi Eleonory ..

Maria Eleonora Hohenzollern (ur. 11 listopada 1599 w Królewcu, zm. 28 marca 1655 w Sztokholmie) – księżniczka brandenburska, królowa Szwecji.Była trzecim dzieckiem (drugą córką) Jana Zygmunta Hohenzollerna, elektora brandenburskiego i jego żony - Anny Hohenzollern, księżniczki pruskiej. 25 listopada 1620 w Sztokholmie poślubiła króla Szwecji Gustawa II Adolfa. Para miała jedną córkę:Krystynę (1626-1689) – królową Szwecji.

Papież . Aleksander VII (łac. Alexander VII, właśc. Fabio Chigi; ur. 13 lutego 1599 w Sienie, zm. 22 maja 1667 w Rzymie[1]) –, papież w okresie od 7 kwietnia 1655 do 22 maja 1667.W grudniu 1634 przyjął święcenia kapłańskie, W czerwcu 1639 udał się z misją nuncjusza apostolskiego do Kolonii, gdzie pozostawał aż do 1651. Odmówił wzięcia udziału w negocjacjach w Westfalii kończących wojnę trzydziestoletnią – argumentował, że nie może układać się w imieniu papieża z protestantami.. 13 maja 1652 kardynał Chigi został biskupem Imoli. 7 kwietnia 1655 wybrano, kardynała Chigiego, który przyjął imię Aleksandra VII[ (na cześć XII-wiecznego papieża Aleksandra III). Nowy papież został koronowany 18 kwietnia 1655, a 9 maja odbył uroczysty ingres do Bazyliki Laterańskiej. W okresie pontyfikatu Aleksandra VII w Rzymie osiadła, nawrócona na wiarę katolicką w 1665, była królowa Szwecji, Krystyna Waza.Jako opiekun sztuk pięknych papież zlecił architektowi Berniniemu otoczenie Placu Św. Piotra półkolistą kolumnadą. Bernini zaprojektował także grobowiec papieża w Bazylice Watykańskiej.W 1661 beatyfikował, a w 1665 kanonizował Franciszka Salezego.Kreował 38 kardynałów, na ośmiu konsystorzach.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack