A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

„Czy jest Bóg?" Ręka kowala w Oświęcimiu ,,1938 r

 

Ręka kowala w Oświęcimiu ,,1938 r
W Wielkim Poście dawałem rekolekcje w Oświęcimiu. Opowiedział mi wtedy tamtejszy dziekan i proboszcz, że przed kilku dniami przyjechał z Warszawy pan Boy-Żeleński z odczytem dla robotników miejscowej fabryki,
zamienionej później na obóz koncentracyjny, pod tytułem: „Czy jest Bóg?"

Na odczyt przyszło ponad 2.000 robotników.

Boy z wielką swadą „udowadniał", że Boga nie ma.

Na końcu upojony powodzeniem wyciągnął dłoń ku niebu i zaczął bluźnić. Wreszcie powiada buńczucznie: „Gdyby Bóg był na niebie, nie zniósłby moich bluźnierstw, ale zabiłby mnie piorunem z nieba".

Popatrzył tryumfalnie po sali. Nastało grobowe milczenie.
Wtedy podszedł do niego na mównicę miejscowy kowal i mówi: „
Panie, wobec Wszechmocnego Boga jest pan nikłym proszkiem. Na Pana wystarczy ręka kowala".

I trzasnął tak mocno w bluźnierczą twarz, że Boy potoczył się pod mównicę. Wtedy dopiero sala się opamiętała. Zaczęto gwizdać i krzyczeć: „Precz z bluźniercą!"

Musiano niefortunnego mówcę wyprowadzić tyłem, bo by go sromotnie robotnicy pobili.
O. Stanisław Skudrzyk, SI, "50 lat w zakonie"

.

Tadeusz Kamil Marcjan Żeleński, pseud. Boy (ur. 21 grudnia 1874 w Warszawie, zlikwidowany został  4 lipca 1941 we Lwowie)

Eugenik Boy Żeleński http://prawica.net/node/12620

W promocje eugeniki najbardziej zaangażowany był w środowisku „Wiadomości literackich” Boy Żeleński, zwolennik legalizacji aborcji i antyklerykalny radykał.W 1935 roku Boy Żeleński zainspirował powstanie Ligi Reformy Obyczajów oddziału światowej Ligi Reformy Seksualności. Liga Reformy Obyczajów miała na celu: zniesienie kary śmierci, legalizacje aborcji, reglamentowaną prostytucje, upowszechnienie wychowania seksualnego, drastyczne ograniczenie przyrostu naturalnego, wprowadzenie przepisów realizujących założenia eugeniki, śluby cywilne. Sam Boy Żeleński chciał podniesienia kultury seksualnej w Polsce. Sprawę kontroli urodzeń i działalność Boya Żeleńskiego wspierała Maria Pawlikowska Jasnorzewska.Rojenia Boya Żeleńskiego wprowadzili w życie naziści.


Wspólnie z Ireną Krzywicką kierował w latach 30. XX w. prywatną kliniką warszawską promującą świadome macierzyństwo.Klinika aborcyjna otwarta 27 października 1931 roku, w roku następnym przyjęła 4096 pacjentek. Podobne placówki powstały następnie w Łodzi, Krakowie, Przemyślu, Gorlicach. W zainicjowanym przez siebie dodatku do "Wiadomości Literackich" pt. Życie Świadome propagował antykoncepcję i edukację seksualną. Domagał się legalizacji aborcji, by zlikwidować groźne dla życia kobiet "podziemie aborcyjne".W 1939 r wyjechał do Lwowa. Zamieszkał u szwagra żony – prof. Jana Greka. W październiku 1939 sowieckie kierownictwo Uniwersytetu Lwowskiego powołało go na kierownika katedry historii literatury francuskiej. Działał w Związku Pisarzy Sowieckich "Nowe Widnokręgi", publikował artykuły w "Czerwonym Sztandarze", 19 listopada 1939 roku podpisał oświadczenie pisarzy polskich witające przyłączenie Zachodniej Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej. W styczniu 1940 wszedł w skład 16 osobowej brygady autorów, powołanej za zgodą Ministerstwa Oświaty Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dla zredagowania 3-tomowego podręcznika historii literatury polskiej. W sierpniu 1940 był gościem Wszechzwiązkowego Komitetu ds. Nauki ZSRR w Moskwie.Wkrótce po zajęciu Lwowa przez Niemców, w nocy z 3 na 4 lipca 1941, został aresztowany wraz z prof. Grekiem i jego żoną, Marią Pareńską-Grekową i zamordowany tej samej nocy na stoku Góry Kadeckiej wraz z grupą polskich profesorów lwowskich uczelni.Imię Eugenika Tadeusza Boya-Żeleńskiego od 1972 nosi krakowski Teatr Bagatela.Przy ul. Smolnej 11 w Warszawie, w siedzibie Wydawnictwa Iskry mieszczącym się w dawnym mieszkaniu pisarza, w którym mieszkał w latach 1922–1936, do 2014 znajdowało się jego niewielkie muzeum biograficzne (Salon Boya-Żeleńskiego). W 2014 muzeum zostało odtworzone w nowej siedzibie redakcji przy al. Wyzwolenia 18.Tablica pamiątkowa z piaskowca umieszczona w latach 50. na frontowej ścianie kamienicy przy ul. Smolnej 11.Gimnazjum nr 21 w Krakowie nosi jego imię.

Zabrakło ręki Kowala pod pomnikiem Eugenika Boya  Żeleńskiego w Krakowie

 

 

 

 

 

W sobotę 10 października 2009 roku .. Marsz ateistów i agnostyków w Krakowie

https://www.youtube.com/watch?v=Gj4jRtJp1Yg

https://www.youtube.com/watch?v=JR7UG_MFk7o

https://www.youtube.com/watch?v=CXeOv8zDK54

W sobotę 10 października 2009 r. o godz.12.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej dokonał aktu ratyfikacji Traktatu z Lizbony, zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.” W uroczystości uczestniczyli czołowi dygnitarze unijni, w tym m.in. Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt, Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

14 października 2011 odbył się w Krakowie już III Marsz Ateistów i Agnostyków. Marsz wyruszył o godzinie 14.00 z placu Wolnica, przeszedł ulicą Krakowską, Stradomską, następnie przeszedł Plantami koło pomnika Tadeusza Boya Żeleńskiego, ulicą Franciszkańską pod Kurią Biskupią , ulicą Grodzką, przez Rynek, Floriańską, Basztową na pl. Matejki.Organizatorami Marszu było Stowarzyszenie Wolnomyślicieli i Krakowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistówhttps://www.youtube.com/watch?v=ss_MvRP3EgQ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack