A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

13 grudnia 1981 Pakt z diabłem Wojciech Jaruzelski od 19 lipca 1943

"Macie pakt z diabłem".

11 czerwca 1989 r Jerzy Urban w czasie występu w telewizji oświadczył, że przy "okrągłym stole" obie strony zgodziły się na przekazanie urzędu prezydenta gen. Jaruzelskiemu

Jak matrioszka -generał Jaruzelski został prezydentem PRL

Gen. W. Jaruzelski, matrioszki

http://wzzw.wordpress.com/2010/02/01/gen-w-jaruzelski-matrioszki/

Czy to przypadek ?

19 lipca 1943 r Wojciech Jaruzelski dostał skierowanie do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Riazaniu.

19 lipca 1943 Rzym w dziennym nalocie 700 amerykańskich samolotów zrzuciło 1100 ton bomb na Rzym

https://www.youtube.com/watch?v=1zbjV7ZTwe8

https://www.youtube.com/watch?v=N84V5wBT5WM

19 lipca 1943 Rzym spotkanie Hitlera z Mussolinim

http://wojna-mussoliniego.pl/?page_id=757

19 lipca 1943 Warszawa Matka Boża w Siekierkach dyktuje litanię
http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?page_id=141

19 lipca inne ważne daty....

http://www.mariateresa.pl/component/content/article/6-kalendarium/130-19-lipca-

19 lipca 1989 r. Generał Wojciech Jaruzelski został prezydentem PRL nie dla Polaków .

http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-19-lipca-1989-r-general-wojciech-jaruzelski-zostal-prezydent,nId,1469426

Czy to życiorys Polaka Wojciecha Jaruzelskiego ??

Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie, zm. 25 maja 2014 w Warszawie

Po zajęciu Litwy przez ZSRR, rodzina Jaruzelskich postanowiła wrócić na tereny zajęte przez Niemców. , matka zdecydowała o pozostaniu na Litwie. W dniu 14 czerwca 1941 r. rodzina została deportowana w głąb ZSRR. Wojciech zamieszkał wraz z matką i siostrą w osadzie leśnej Turczuk, gdzie w Górach Ałtajskich (ok. 300 km od Bijska) pracował w tajdze przy wyrębie lasów. Był także urzędnikiem w Rajpotriebsojuzie (Rejonowy Związek Spożywców). Ojciec został zesłany do łagrów w Krasnojarskim Kraju. Po podpisaniu umowy Sikorski-Majski, jesienią 1941 r. Władysław został zwolniony z łagru i udał się do Bijska, gdzie znajdowała się polska delegatura. .. w październiku 1941 r. Wojciech został wezwany przez miejscowe NKWD i poinformowany, że dostał pracę na stanowisku pomocnika magazyniera przy jedynym sklepie w osadzie, oraz większe mieszkanie i większy przydział chleba. .. Po przybyciu w styczniu 1942 r. do Bijska, zamieszkał przy ulicy Gorkiego 51. Podjął pracę przy wyrębie lasu, a potem jako tragarz w piekarni. Aresztowany na 3 tygodnie przez NKWD za odmowę przyjęcia radzieckiego tymczasowego zaświadczenia tożsamości.Ojciec Wojciecha Jaruzelskiego zmarł 4 czerwca 1942 r. w Bijsku . 19-letni Wojciech stał się jedynym opiekunem rodziny.

W maju 1943 r. został wezwany przez radziecką Wojskową Komendę Uzupełnień w Bijsku. Ponownie został wezwany 19 lipca 1943 r Dostał skierowanie do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Riazaniu.

Przysięga wojskowa miała miejsce w dniu 11 listopada, odbierał ją gen. bryg. Zygmunt Berling w obecności m.in. Wandy Wasilewskiej i Gieorgija Żukowa. Promocja miała miejsce 16 grudnia 1943 r. Promował gen. Berling. Jaruzelski na 296 promowanych zajął miejsce około 100.

Po uzyskaniu promocji został skierowany na stanowisko dowódcy plutonu piechoty 2. Dywizji Piechoty im. Henryka Dąbrowskiego. .. w maju 1944 r. został przeniesiony do zwiadu

11-11-1944 r. awansowany do stopnia podporucznika. 19 stycznia 1945 r. bierze udział w defiladzie w gruzach zniszczonej Warszawy... otrzymał w dniu 5 lipca 1945 rozkaz bronienia 107-kilometrowego odcinka granicy polsko-czechosłowackiej od Raciborza do Racławic Śląskich. Pułk stacjonował w Głubczycach. 3 sierpnia Wojciech Jaruzelski zostaje komendantem wojskowym miasta[20]. W dniu 9 września pułk po przekazaniu terenu nowo sformowanej 13 Dywizji Piechoty został skierowany do Częstochowy

30 listopada 1947 r. został skierowany do cyklu taktyki piechoty i służby sztabów na etat wykładowcy taktyki w Centrum Wyszkolenia Taktyki. Od 1 maja 1948 r. był wykładowcą taktyki i służby sztabów. Otrzymał etat podpułkownika

14 lipca 1956 r. mianowany na stopień generała brygady

13 lipca 1960 r.został awansowany na stopień generała dywizji.

Od 15 grudnia 1948 członek PZPR. W latach 1950–1952 brał udział w zajęciach dwuletniego Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu, które ukończył z oceną bardzo dobrą.

W lutym 1969 r. z inicjatywy Jaruzelskiego odbyło się w Sztabie Generalnym WP sympozjum naukowe poświęcone interwencji w Czechosłowacji. W tym samym roku odznaczony najwyższym odznaczeniem PRL „Orderem Budowniczych Polski Ludowej

Wojciech Jaruzelski nadzorował tłumienie wystąpień robotników w czasie wydarzeń grudnia 1970 na Wybrzeżu piastował wówczas stanowisko ministra obrony narodowej.

Nie protestował przeciwko decyzji o użyciu broni wobec demonstrantów, która zapadła na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR 15 grudnia w Warszawie (był na nim obecny).

14 grudnia 1970 o godz. 23:40 z polecenia gen. Jaruzelskiego szef Sztabu Generalnego WP wydał tajny szyfrogram nakazujący dowódcom okręgów wojskowych przeprowadzających akcję pacyfikacyjną na Wybrzeżu

Już od sierpnia 1980 rozpoczął prace studyjne nad wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce

Gotowość operacyjną do przekroczenia granicy wyznaczono na 8 grudnia 1980 r

5 grudnia na szczycie państw Układu Warszawskiego w Moskwie gen. Wojciech Jaruzelski przedstawił koncepcję zlikwidowania „Solidarności” i opozycji

13 grudnia 1981 wprowadził w Polsce stan wojenny i stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i pozostawał na tym stanowisku do 21 lipca 1983

6 listopada 1985 został powołany przez Sejm na przewodniczącego Rady Państwa[

Funkcję tę sprawował aż do czasu zastąpienia Rady Państwa urzędem Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 19 lipca 1989

Był głównym animatorem Okrągłego Stołu,

24 września 1985 Jaruzelski spotkał się z Davidem Rockefellerem w Nowym Jorku w obecności Zbigniewa Brzezińskiego. Omówiona została inwestycja Rockefellera w rolnictwo i działalność Fundacji Rockefeller w Polsce[

13 kwietnia 1990 podczas oficjalnej wizyty w ZSRR otrzymał od Michaiła Gorbaczowa kopie dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej z 1940 r.

19 września 1990 przesłał do marszałka Sejmu Mikołaja Kozakiewicza projekt ustawy konstytucyjnej skracający jego kadencję

Z chwilą objęcia urzędu przez nowo wybranego prezydenta elekta Lecha Wałęsy 22 grudnia 1990 wygasła kadencja prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego.

9 maja 2005 na zaproszenie prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego wziął udział w delegacji państwowej na uroczystości z okazji 60. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Moskwie. Został tam odznaczony przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina Medalem 60-lecia Zwycięstwa.Zmarł 25 maja 2014 w Warszawie

Pogrzeb odbył się 30 maja 2014. Mszę św. żałobną w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie odprawił bp polowy Wojska Polskiego ks. Józef Guzdek wraz z księżmi Adamem Bonieckim oraz Wojciechem Lemańskim. Urna z prochami zmarłego nie była obecna w świątyni. Oprócz najbliższej rodziny zmarłego żony Barbary i córki Moniki obecni byli m.in. prezydent RP Bronisław Komorowski, a także byli prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski

Nad grobem przemówienie wygłosił były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Władze RP reprezentował minister w Kancelarii Prezydenta RP prof. Tomasz Nałęcz oraz minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak. Na pogrzeb przybyła część posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, działacz polityczny Adam Michnik oraz najbliżsi współpracownicy Jaruzelskiego z lat 80-tych: były szef MSW Czesław Kiszczak oraz były rzecznik prasowy rządu Jerzy Urban, a także ambasador Rosji w Polsce Aleksandr Aleksiejew. Urnę z prochami złożono w kwaterze 1 Armii Wojska Polskiego. Grób jest stale monitorowany i strzeżony przez policję.

19 lipca 1943 Rzym

Bombardamento di San Lorenzo

http://www.youtube.com/watch?v=e7KUiauGk9A

Segreti Fuga Gerarchi Nazisti grazie a Vaticano e Cia Pio XII..

http://www.youtube.com/watch?v=eShooOdph4A

Secondo bombardamento di Roma e Papa Pio XII tra la folla

http://www.youtube.com/watch?v=N84V5wBT5WM

http://www.youtube.com/watch?v=1zbjV7ZTwe8

Pio XII

http://www.youtube.com/watch?v=_M9eGw5plFE

http://www.youtube.com/watch?v=l9pVFRSa3QI

19 lipca 1943 r RZYM Aliańci

Latające fortece B-17 i Liberatory B-24 bombardują dworce i lotniska. Głównym celem bombardowania Aliantów są dwie wielkie stacje kolejowe „San Lorenzo” i „Littorio. „San Lorenzo” to główny dworzec kolejowy Rzymu, położony w samym jego centrum, 4 kilometry na wschód od Watykanu.W ciągu dwóch godzin nalotu ginie 2000 osób, w tym generał Azzolini Hazon – komendant rzymskich karabinierów. W sumie ginie lub odnosi rany 4000 ludzi. ,rząd dla obniżenia szoku podaje zaniżoną liczbę 717 ofiar. Zniszczenia w mieście są potężne, bomby burzą Bazylikę Świętego Wawrzyńca(San Lorenzo gdzie pochowano Papieża Piusa IX ), ucierpiał znany cmentarz Campo Verano. Stacja towarowa i dworzec kolejowy zostały obrócone w perzynę. Zbombardowano dzielnice Tiburtino, Prenestino, Nomentana i San Lorenzo. W wyniku uszkodzenia systemu wodociągów brakuje dostaw wody, służby miejskie pozostawione same sobie gaszą pożary i sprzątają gruzy. Naloty na włoskie miasta połączono z akcjami propagandowymi, zrzucano ulotki zachęcające Włochów do kapitulacji. Mieszkańcy miasta są w szoku,przerażone skutkami strategicznego bombardowania są także władze faszystowskie. Dzień po bombardowaniu na ulicach miasta gromadzą się oszołomieni mieszkańcy, nie reagują na nawoływania policji by się rozejść, nadal istnieje groźba powtórnych bombardowań. Papież Pius XII odwiedza zbombardowane rejony miasta, w tym Bazylikę San Lorenzo. Jest to jego pierwsza wizyta za murami Watykanu od wybuchu wojny. Wokół głowy kościoła zbiera się tłum skandujący „Pace! Pace!”(pokój) oraz „Aiuta! Aiuta!”(pomóż). Papież interweniuje w Episkopacie Włoch, by wywrzeć nacisk na władze w celu zakończenia wojny. Na miejscu bombardowań pojawia się także król Wiktor Emanuel III, wita go okrzyk „Cornuro! Cornuro!”(rogacz), córkę króla witają zaś okrzyki „Putana!”.Król pod wpływem tych wydarzeń mówi swojemu adiutantowi gen. Paolo Puntoni, że czas usunąć Mussoliniego.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack