A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

101 razy płacze Matka Boża w Rzymie i w Akita

101

Liczba ta oznacza, że tak jak przez niewiastę przyszedł na świat grzech, tak samo przez niewiastę przyjdzie ratunek dla świata.

Zero pomiędzy dwoma jedynkami oznacza odwiecznego i nieskończonego Boga,

pierwsze „1” oznacza Ewę,

drugie „1” – Maryję.

Rzym 1796

101 obrazów Matki Bożej w Rzymie oraz 21 w innych miejscowościach prowincji rzymskiej w cudowny sposób „ożywiło się w Rzymie w

http://www.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/zatroskane_oczy_matki.html

Od 9 lip­ca 1796 r. aż do pierw­szych miesięcy roku 1797, po­sta­cie Matki Najświętszej na 101 ob­ra­zach w Rzy­mie i 21 obrazach w in­nych miastach państwa kościelnego były „oży­wio­ne”: poruszały ocza­mi, war­ga­mi oraz pła­ka­ły.

Japonia Akita

http://www.p-w-n.de/fakty2.htm

101 razy płacze Matka

4 stycznia 1975 r. zauważono łzy na obliczu Najświętszej Dziewicy.

Był to pierwszy ze 101 przypadków Jej płaczu

Pani Wszystkich Narodów i świat

Anioł wytłumaczył siostrze Agnieszce znaczenie liczby 101

(dla przypomnienia: tyle razy figura roniła łzy).

Liczba ta oznacza, że tak jak przez niewiastę przyszedł na świat grzech, tak samo przez niewiastę przyjdzie ratunek dla świata.

Zero pomiędzy dwoma jedynkami oznacza odwiecznego i nieskończonego Boga,

pierwsze „1” oznacza Ewę,

drugie „1” – Maryję.

Objawienia Matki Bożej w Akita 1973 - 1981 – Japonia http://www.p-w-n.de/fakty2.htm

(Akita) najpiękniejszy owoc Światowej Akcji rozpowszechniania Modlitwy i Obrazu. Matki Bożej z Amsterdamu

W centralnym miejscu zdarzeń znajduje się figura Pani Wszystkich Narodów, wykonana w drewnie w 1963 r na podstawie Amsterdamskiego Obrazka Modlitewnego .Znajduje się ona w kaplicy małego zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Eucharystii. Widzącą jest, cierpiąca na głuchotę, siostra Agnieszka Sasagawa Katsuko. W jednej z wizji (1969) słyszy ona z ust anioła stróża modlitwę fatimską której sama nie zna:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy...”, a kilka lat później (29.06.1973 i 06.07.1973)

Modlitwę Amsterdamską: „Panie Jezu Chryste, Synu Ojca...”.

Siostra Agnieszka otrzymuje również stygmat, na swojej lewej dłoni (28.06.1973).

Krótko po tym (06.06.1973), podobna krwawiąca rana pojawia się na prawej dłoni figury Pani Wszystkich Narodów

jakby jakiś wyraz jedności pomiędzy Matką i Jej dzieckiem, jakby jakieś zobrazowa-nie faktu, jak bardzo my, wszyscy ludzie,

wprowadzeni jesteśmy w powo-łanie Maryi do współcierpienia z Chrystusem dla współodkupienia świata.

Przez własne cierpienie bowiem „w swoim ciele dopełniamy braki udręk Chrystusa” (Kol 1, 24).

29.10.1995 – Polska (Domacyno koło Karlina, woj. koszalińskie)

http://www.p-w-n.de/fakty2.htm


poświęcenie, w obecności Prymasa Filipin, dwóch innych filipińskich biskupów,

a także czterech arcybiskupów i biskupów polskich oraz koszalińskich czcicieli Maryi,

dziewięciometrowej figury Pani Wszystkich Narodów przez filipińskiego kardynała R.J. Vidal.

Brązową figurę wykonał światowej sławy filipiński rzeźbiarz Eduardo Castrillo.

Figura jest darem diecezji Cebu na Filipinach za wierność wierze i życie w duchu Ewangelii w czasie zmagań z wrogami Kościoła i narodu.

Od tej pory Domacyno staje się celem wielu pielgrzymek. Główna pielgrzymka do stóp Pani Wszystkich Narodów organizowana jest w każdą pierwszą niedzielę lipca

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack