A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Zapomniane obozy nazistowskie na terenie Polski

Zapomniane obozy nazistowskie na terenie Polski Królestwa Maryji Niepokalanej  -dlaczego na tych terenach te obozy ? -

Naród Polski skazany na zagładę ma prawo do prawdy

http://www.dsh.waw.pl/zon/index.php?page=main

Polenlager nr 75 w Raciborzu-Strzelnicy utworzono 20 czerwca 1942 roku.

http://www.dsh.waw.pl/zon/index.php?page=camps&id=480

Powstał on w miejscu istniejącego od 1940 roku obozu dla przesiedleńców niemieckich. Polenlager usytuowany został w pobliżu miasta, na terenie strzelnicy niemieckiego bractwa kurkowego przy Wiesenstrasse 23. Więźniami byli Polacy pochodzący głównie z powiatu żywieckiego. Jednorazowo na terenie obozu przebywało około 270 więźniów. Duży procent więźniów stanowiły dzieci. W połowie października 1943 roku w obozie wybuchła epidemia tyfusu, wobec czego obóz został natychmiastowo odizolowany. Zaplanowana na październik likwidacja obozu, ze względu na epidemię, odbyła się w listopadzie 1943. Więźniowie zostali przeniesieni do obozu nr 92 w Kietrzu. Obóz raciborski przeznaczono dla około 200 niemieckich wysiedleńców znad Kubania.

Kraków-Płaszów 27 listopada 1942 podjęto decyzję o przekształceniu go w obóz pracy przymusowej.http://www.dsh.waw.pl/zon/index.php?page=camps&id=246

Generalny Plan Wschodni III Rzeszy miał być realizowany przez 20-30 lat i przewidywał wysiedlenie milionów Słowian z krajów Europy Wschodniej i Środkowej. Niemcy planowali wypędzić 140 tys. Polaków z blisko 700 wsi i sprowadzić na ich miejsce 60 tys. kolonistów niemieckich.
Pierwszy etap akcji wysiedleńczej rozpoczęli w nocy 27 listopada 1942 r. na Zamojszczyźnie we wsi Skierbieszów i jej okolicach. Potem akcja objęła powiaty hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i biłgorajski. Przesiedleńcy trafiali najpierw do obozów przejściowych - głównie do Zamościa i Zwierzyńca. Tam dokonywano ich selekcji, a potem ludzie ci byli wywożeni w bydlęcych wagonach na roboty do Niemiec lub do obozów koncentracyjnych – m.in. do Auschwitz–Birkenau i na Majdanek. Akcja wysiedleńcza na Zamojszczyźnie trwała do lipca 1943 r. W sumie z ok. 300 wsi w tym regionie hitlerowcy wypędzili z domów ponad 100 tys. mieszkańców, w tym ok. 30 tys. dzieci.Oddzielone od rodziców dzieci podlegały segregacji - przeznaczone do germanizacji wywożono do III Rzeszy i umieszczano w niemieckich rodzinach, a pozostałe trafiały do obozów koncentracyjnych. Historycy szacują, że ok. 10 tys. dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny zmarło w obozach lub w czasie transportu - z głodu, zimna, braku opieki. Ok. 460 dzieci uratowali z obozu przejściowego w Zwierzyńcu właściciele Ordynacji Zamojskiej Jan i Róża Zamoyscy.Domy wysiedlonych zajmowali koloniści niemieccy, na Zamojszczyźnie osiedliło ich się około 12 tysięcy. W toku akcji przesiedlono na te tereny również ok. 18 tys. Ukraińców.

Arbeitslager Landeshut (AL) - filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku, jeden z licznych podobozów Gross Rosen.

Zaczął działalność 16 lipca 1944 r. Przebywali tu więźniowie z różnych krajów Europy, byli to; Polacy, Czesi, Słowacy, Rosjanie, Niemcy,Belgowie, Francuzi, Włosi, Żydzi, Białorusini, Ukraincy, Albańczycy. Był to obóz męski. Więźniowie wykonywali niewolniczą pracę na rzecz zakładów przemysłowych z terenu miasta i okolic, zatrudniani byli też przy drążeniu podziemnych grot i tuneli, a także przy budowie infrastruktury wojennej.

Ze względu na naloty Aliantów na Niemcy 9.kwietnia .1943 Ministerstwo Lotnictwa Rzeszy zapowiedziało przeniesienie zakładu produkcji łożysk kulkowych ze Schweinfurtu na Śląsk. http://wroclaw.magma-net.pl/kamGora.htm.

 

 

Już 14.04.1943 przedstawiciele ministerstwa z gauleiterem K. Hanke i rzeczoznawcą z Inspekcji Zbrojeniowej wizytowali zakłady tekstylne w Kamiennej Górze w celu wyszukania odpowiednio dużej powierzchni produkcyjnej dla firmy Kugelfischer.

W dniu 18.maja 1943 zapadła decyzja Ministerstwa Lotnictwa o przeniesieniu także firmy VKF (Vereinigte Kugellager - Fabrik) ze Schweinfurtu. Były to kluczowe fabryki produkujące łożyska kulkowe na potrzeby przemysłu lotniczego, umieszczono je w trzech częściach zakładu jako fabryka łożysk kulkowych Kramsta Methner und Frahne. Pierwszy transport więźniów (około 800) z Gross Rosen przybył do miasta 17 lipca 1944 i został ulokowany w zachodniej części miasta nad rzeką Bóbr na terenie byłego obozu dla jeńców francuskich, w maju 1945 w obozie przebywało już 1.600 więźniów, Polaków, Rosjan, Czechów, Słowaków. Pierwsza część zakładów (tzw. Werk I) znajdował się około 700 m od obozu w pomieszczeniach ewakuowanej fabryki lniarskiej, więźniowie zajmowali się toczeniem i hartowaniem pierścieni do łożysk kulkowych, zlokalizowana była też tam kuźnia, praca trwała na 2 zmiany w dzień pracowało 400 a w nocy 300 więźniów. Druga część zakładów (tzw. Werk II) znajdował się bliżej centrum około 1.200 m od obozu. Praca trwała na jedną zmianę, 400 więźniów montowało gotowe łożyska, pakowało i przygotowywało do wysyłki. Trzecia część zakładów (tzw. Werk III) znajdowała się około 2 km od obozu, w północno – zachodniej części przedmieścia. W nieskończonej hali tłoczono pierścienie (sztancowano). Pracowało tam 350 więźniów na jedną zmianę.Jeden z więźniów opisuje jak w połowie lutego 1945 po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego obserwowano jak mieszkańcy miasteczka udają się do schronów przeciwlotniczych (wielu schronów) zlokalizowanych w stoku góry około 200 metrów od obozu. Wszystkich więźniów w tym czasie zapędzono do zlokalizowanego obok schronów lochu, był on zbudowany przez samych więźniów, nieukończony, bez oświetlenia i wentylacji, wejście było zamykane potężnymi stalowymi drzwiami. Inny więzień opisuje wypadki z początku 1945 "... Oglądaliśmy z przerażeniem przeciągające gromady ewakuowanych więźniów z Auschwitz i innych obozów zlokalizowanych na wschód od nas. Widzieliśmy, jak wpędzono te gromady na noc w lochy wyżłobione w pobliskim zboczu wzgórza, skąd po każdym takim noclegu wynoszono kupy trupów, uduszonych z braku powietrza."Opisywane schrony znajdują się przy ulicy Wiejskiej, praktycznie na przeciwko dawnego obozu. Jest to zespół trzech schronów, niewielkich gabarytami, całkowicie wykończonych. http://www.sztolnie.fora.pl/dolny-slask-nieznany,11/produkcja-wojenna-w-kamiennej-gorze,414.html

Funkcję komendanta obozu pełnili: - Gross, - Helmut Hanke, - Hugon Petzner. Rozwiązanie podobozu nastąpiło 8 maja 1945 r. Filia funkcjonowała 292 dni.9 maja 1945 miasto zostało zajęte przez jednostki 21 Armii 1 Frontu Ukraińskiego.

Krwawa środa w Landshut 17 luty 1945 opis zamordowania 40 więzniów obozu Landshut podczas ewakuacji z Landshut do Jawora .

http://www.zso.kamienna-gora.pl/strona/gazetki-szkolne/pliki-kgml/kgml-01-02-2012.pdf

Obozy

Bogumin

Brzeg Dolny

Chojna Szczecińska

Częstochowa

Działdowo

Dzierżązna

Goleszów

Gorzyce

Jaworzno

Jelcz

Landshut -Kamienna Góra

Kietrz

Kochłowice

Kraków-Liban

Kraków-Płaszów

Kraków-Zabłocie

Łódź-ul. Przemysłowa

Mielec

Mysłowice

Piła

Pogrzebień

Police

Pomiechówek

Potulice

Poznań Fort VII

Poznań-Żabikowo

Pszów

Pustków

Racibórz

Radogoszcz

Rydułtowy

Siemianowice Śląskie

Skarżysko Kamienna

Smukała

Sokołowice

Świętochłowice

Swochowo

Szczeglin

Toruń Fort VII

Toruń-Szmalcówka

Treblinka I

Walim

Wołczyn

Zamość

Żory

Zwierzyniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack