A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

,,Oto wierny sługa mój”100 lecie Papieża Polaka św Piusa X ,Bł Ks Michała Sopoćko i Bł Ks Bronisława Komorowskiego

Oto wierny sługa mój

http://www.sopocko.pl/

Oratorium wystawione z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich Apostoła Bożego Miłosierdzia Bł Ks Michała Sopocki

 

Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 35-lecia sakry biskupiej Abp. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAj3uRzsau0&list=PL4GD8NxsLDE9MVTe7Nr-DIXRcZ77cLswi#t=22

 

Oratorium „Oto wierny sługa mój”

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTs-1L61064

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxAwBcbbLwM

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAj3uRzsau0

 

Oratorium "Oto wierny sługa mój" - twórcy o oratorium

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1FX3TTH3p0

 

100 lecie śmierci Polskiego Papieża św Piusa X +20 sierpnia 1914 r  ..

Św. Piusie  X  pierwszy Polski  Papieżu przepowiedziany 3 maja 1863 r  przez Anioła Stróża Polski wstawiaj sie za nami

http://www.piusx.org.pl/sw-Pius-X/

100 lecie święceń kapłanskich Ks Bronisława Komorowskiego

29 marca 1914 r. w Pelplińskę Katedrę opuściło 29 neoprezbiterów wyswięceni na kapłanów przez biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera.

http://informator.pelplin.pl/foto/106/pdf/16.pdf

Wśród tych kapłanów 15 doczekało następnej wojny. 7 zginęło w egzekucjach jesienią 1939 r

 

Król Polaków w Gdańsku

Bł Ks Bronisław Komorowski

aresztowany 1 wrzesnia 1939 r zamordowany rytualnie

22 marca 1940  w Stuthofie ( zamordowano 66 Polaków )

22 marca 1940 w Krakowie i Warszawie urządzono pogromy żydów  oskarżając o to Polaków

22 marca 2012 http://mariateresa.pl/index.php/8-artykuly/artykuly/114-22-marca-2012-bronisaw-komorowski-

Niezwykły świadek uczeń ks Bronisława Komorowskiego więzień 7 obozów KZ -P.Bogumił Sojecki napisał  dwa świadectwa ,,Golgota Zachodu ,,
umieszczone na naszej stronie http://www.rodzinaoswiecimska.pl/hello-world/
Błogosławiony Bronisław Komorowski

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack