A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

160 lat Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny dogmatycznie ogłoszoną została.

8 grudnia 1854 r Rzym .

Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny dogmatycznie ogłoszoną została.

Z dwustu z różnych krajów i z dalekich zamorskich ziem przybyłych Biskupów otoczyło Piusa IX.
Wielki Papież zasiadł na katedrze Piotrowej, na tej samej, na której zasiadało dwustu pięćdziesięciu i ośmiu jego poprzedników.

Rozpoczęła się wielka msza w Watykańskiej świątyni.

Pięćdziesiąt tysięcy Rzymian i dziesięć tysięcy różnej narodowości pielgrzymów zapełniło olbrzymią bazylikę.

Była to chwila, przypominająca czasy koncylium Efeskiego, gdzie lud wierny otoczył świątynię a po ogłoszeniu Matki Najświętszej Matką Bożą w nadmiarze radości rzucał się do nóg zasiadającym na Soborze Biskupom.

Pius IX przystąpił do ołtarza.

Patriarcha grecki i kardynał Diakon odśpiewali Ewangelię wedle greckiego i łacińskiego obrządku.

Papież zasiadł na przygotowanym w głębi Watykańskiej świątyni tronie; wtenczas Dziekan św. kolegium, kardynał Macchi, w towarzystwie arcybiskupów i biskupów przystąpił do Piusa i donośnym głosem upraszał go w imieniu całego Kościoła o ogłoszenie dogmatu. Papież podniósł się z tronu.

Czcigodne oblicze jego promieniło się radością a prześliczne oczy zaperliły się łzami.

Śpiewacy papiescy zanucili Veni Sancte Spiritus; sześćdziesiąt tysięcy ludu pada na kolana i głosem swoim zagłusza śpiewaków.

Aliści sklepienie pięknych włoskich niebios ciemnieje, czarne chmury zasłaniają promienie słońca, w bazylice robi się ciemno, ustał śpiew i słychać tylko szlochania ludu, i dziwny szum, jakby szum bałwanów morskich, powstały ze szmeru.

Pius IX pada na kolana, wznosi w górę swe ręce. Czytają bullę Ineffabilis Deus.

Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny dogmatycznie ogłoszoną została.

W chwili wymawiania przez Papieża słów określających dogmat, niebo zajaśniało pogodą, promień słoneczny pada na oblicze Papieża, okala go prześlicznym światłem, i cała postać jego przedstawia się tysiącom ludu, jakby postać ukazującego się w bieli Bożego Anioła, ogłaszającego światu tajemnice Boże.

Dreszcz przenika obecnych, wzrusza ich duszami, wywołuje z piersi jakby jeden grom wielki okrzyk: E viva Immacolata Vergine!

Huk armat z zamku św. Anioła, dźwięk odzywających się w trzystu rzymskich kościołach dzwonów, ogłasza światu radość z określenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia.

I któż z nas nie pamięta tej chwili, komuż nie utkwiło w sercu owo wesele, jakim przepełniły się wtedy serca nasze, dusze wierzącego polskiego ludu.

W Polsce naszej, a mianowicie pod panowaniem Rosji, obchodzono dzień ten w nadzwyczaj uroczysty sposób.

Świątynie nasze zapełniły się wiernymi, a nasze miasta, wioski i sioła zdawało się, że toną w powodzi różnobarwnego światła, jakim jaśniał każdy pałac, dom i ubogiego wieśniaka chata!

Polska nasza składała hołd Maryi, w której Niepokalane Poczęcie bez żadnego zamącenia tak wierzyła, że od św. Wojciecha począwszy aż do ostatnich czasów śpiewała i śpiewa:

Za to życie dajemy, wszystko ofiarujemy,

Żeś jest święta i poczęta Niepokalanie!

Nie tu miejsce przebiegać historię tych mnogich objawów wiary naszej w Polsce w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy.

W tym czasie, kiedy w innych krajach toczyły się na katedrach uniwersyteckich gorące w tej sprawie spory, to u nas cała Polska śpiewała do Niepokalanej Dziewicy godzinki, te cudowne cacka rzewnej, a głęboko religijnej poezji, jaką żaden naród poszczycić się nie może.

Cała Polska zasianą była bractwami Niepokalanego Poczęcia.

Władysław IV ustanowił order Niepokalanego Poczęcia.

Do towarzyszów Maryi należeli senatorowie, całe rycerstwo i lud cały.

Taką wiarą żyła Polska nasza!

Nic więc dziwnego, że dogmatyczne tej wiary określenie wywołało w duszach polskich radość niewypowiedzianą. Bulla Piusa IX Ineffabilis Deus, ogłaszająca ten dogmat światu całemu, przełożona na wszystkie języki, odznacza się w polskim przekładzie najpiękniejszymi i najwykwintniejszymi ozdobami.

Dwie polskie panie poświęciły jej swój czas i znaczne fundusze.

Najświetniejszymi jednak objawami radości odznaczyły się Włochy i Francja.

W Rzymie, 8 grudnia 1857 r., na pamiątkę ogłoszenia dogmatu, wzniesiono na placu hiszpańskim wspaniałą marmurową kolumnę.

Francja w podobny sposób uczcić chciała ten wiekopomny w dziejach Kościoła dzień.

W mieście Puy, na wyniosłej skale, zwanej Corneille, osadzono na wysokiej kolumnie olbrzymią sześć metrów wysoką statuę Niepokalanej Dziewicy.

Na jej odlanie użyto 150.000 kilogramów spiżu z darowanych przez Napoleona III armat, zdobytych na Moskalach podczas wojny krymskiej. Niebawem, po tych objawach radości i tych hołdach składanych Matce Bożej, nastąpił szereg nadzwyczajnych objawień.

Niepokalana Dziewica uchyla zasłonę z majestatu swej chwały.

11 lutego 1858 r ukazuje się ubogiej pastuszce u stóp Pirenejów w sławnej grocie w Lourdes.

Wieść o tym obiega świat cały, szereg niezliczonych cudów zatwierdza prawdziwość objawień.

Tysiące i tysiące pielgrzymów ciągnie do świętej groty.

Budzi się, krzepi i potęguje wiara.

Piusa IX ogłasza świat katolicki Papieżem od Niepokalanego Poczęcia.

W pałacu Watykańskim powstaje nowa prześliczna sala, ozdobiona wspaniałymi freskami, wyobrażającymi objawy wiary w określony przez Papieża dogmat.

Ks. Sire we Francji składa Papieżowi arcydzieła sztuki i dzieło bogactwa, bullę Ineffabilis, w 400 woluminach, przełożono na wszystkie świata całego języki.

Biskupi z nowym zapałem głoszą chwałę Maryi.

Powraca zaniedbany zwyczaj odmawiania różańca. Kapłani jakby nowym owiani zostają duchem – każdy z nich na wyścigi usiłuje złożyć jakiś dar od siebie w hołdzie Maryi. W sztuce: tak w malarstwie, jak rzeźbie, jubilerstwie i muzyce, powstają arcydzieła, świadczące o rozbudzeniu się pobożności do Matki Boskiej.

Uczeni zbierają skrzętnie to wszystko, co w hołdzie Maryi niosły wieki poprzednie. Teologia, poezja, malarstwo, architektura, przychodzą złożyć swoją daninę. Powstają nowe bractwa, stowarzyszenia pod wezwaniem Przeczystej Dziewicy. Francja, Włochy i Hiszpania, a za nimi inne kraje, wydają tysiączne zastępy rozmaitego rodu i wykształcenia dziewic, zwanych dziećmi Maryi. Miasta i wsie wznoszą u siebie kolumny uwieńczone postacią tryumfującej Bożej Dziewicy. Mnożą się uroczystości. Biskupi koronują stare i nowe obrazy Matki Bożej. Ryciny, pieśni, książki, broszurki, zapełniają zarówno pałace, jak i ubogie chaty, głosząc chwałę Maryi. Powstaje we Francji arcydzieło pracy ludzkiej, istna kopalnia dla historyków, hagiografów, kaznodziei i teologów, pod tytułem Biblioteca Mariana. Nasz Justyn Miechowita zaczyna opowiadać Włochom i Francuzom, jak w Polsce czczono Maryję. Dzieło jego wychodzi we Włoszech, w oryginale łacińskim, w prześlicznym woluminowym wydaniu. Francuzi przekładają je na swój język, aby się zachwycać głęboką nauką, olbrzymią wiedzą, prostotą i gorącością wiary polskiego zakonnika. W całym Kościele niezwykły powiewa duch. Majestat Papiestwa nowe z siebie wywołuje siły. Pius IX stawia śmiało czoło wszystkim burzom świata. Biskupi, jak jeden mąż, stoją przy Papieżu, a wierni otaczają jakby murem Biskupów. Takiej jedności nie widziały wieki. Niepokalana Dziewica zdaje się, jakby rąbkiem płaszcza swojego osłania synów swoich przed pociskami wrogów Kościoła. Równocześnie rzuca Ona promienie światła Bożego na niedowiarków.

Mnożą się za Jej przyczyną cudowne nawrócenia. Alfons Ratisbon, Hermann Cohen z Hamburga , Lehmanowie, żydzi z rodu a ateusze z ducha, za Jej przyczyną w Chrystusowych zmieniają się atletów.

A któż wyliczy tysiące innych, takiego np. Pelisier'a, marszałka Francji i wysokiego dostojnika w loży masońskiej, który powrót do wiary zawdzięcza Maryi.

Dziwnych doprawdy czasów byliśmy świadkami w tej epoce dwudziestopięciolecia.

Kościołowi świętemu hetmanił Wielki Papież, Papież Maryi od Niepokalanego Jej Poczęcia.

Na każdym kroku sprawdzały się słowa Apokalipsy....

Niewiasta obleczona w słońce, uciekła na pustynię, na świat ten wypalony od żaru namiętności wszelakich i zwarzony niewiarą.

Smok ścigał ją, chcąc dla siebie wziąć w posiadanie pustynię, a samą Niewiastę pokonać i skalać.

Ale dał się słyszeć krzyk wielki.

Pius IX wezwał świat cały do uczczenia Dziewicy Niepokalanej !

I rozległ się głos Jego w najodleglejszych zakątkach świata.

Niebo i ziemia odpowiedziały jego wezwaniu, schylając swe czoła przed Majestatem Maryi.

I wystąpiła Niepokalana Panna, nową niejako okolona od Kościoła chwałą, aby świętą swą stopą zmiażdżyć łeb piekielnego potworu.

I zazieleniła się pustynia.

Nowe powstało i życie i siła i męstwo.

Brońże nas, broń o Panienko święta!

Do niepokalanych stóp Twoich skłaniamy się my wszyscy, my biedni, my słabi, my grzeszni, my nędzni!

U Ciebie szukają pociechy, orędownictwa, obrony ci, których Królową Polską zostałaś.

Do Ciebie, Królowo Polski, w 160 rocznicę tego jubileuszu wołają biednej Polski synowie:

Monstra Te esse Matrem, okaż nam się Matką!

Przyczyń się Panno, a Twoją obroną

Pokaż łaskę Twą nad Polską koroną,

Bo nieprzyjaciel na to się usadził,

By sługi Twoje z Ojczyzny wygładził!

www.ultramontes.pl/srebrny_jubileusz.htm

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack