A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

11 listopada Królowie Polski i planowana eksterminacja Polaków przez władców świata

Grunwald ..spotkanie rycerstwa 

11 listopada 1411 w Niepołomicach

Zwycięstwo Jagiełłowe nad Krzyżakami w jednej z największych bitew średniowiecznej Europy było wydarzeniem bez precedensu.

Bitwa pod Grunwaldem 14 lipca 1410 r wobec dalszych, tragicznych dziejów państwa polskiego stała się bitwą - symbolem, triumfem Polski i Litwy nad żywiołem niemieckim.

Oficjalne polskie obchody bitwy pod Grunwaldem miały miejsce ponad rok po bitwie, od 11 listopada 1411 roku.w Niepołomicach .Władysław Jagiełło odbył wówczas prawdziwy pochód triumfalny z Niepołomic na krakowski Wawel. Tam, przy grobie Świętego Stanisława uroczyście umieszczono zdobyte pod Grunwaldem chorągwie. Nieco wcześniej część zdobycznych sztandarów ozdobiła wileńską katedrę. Podczas wawelskich uroczystości Władysław Jagiełło ustanowił również pierwsze polskie święto państwowe. Od tamtej pory, dzień 15 lipca miał być szczególnie czczony przez odprawianie nabożeństw, powiązanych, z racji daty, z dniem Rozesłania Apostołów.Rycerze wyruszają z Niepołomic triumfalnym pochódem dziękczynnym z pieśnią Bogórodzicą na ustach Krakowa.

https://www.youtube.com/watch?v=yY4teowch9c

https://www.youtube.com/watch?v=NrhHjoyaHdo

Większość zbrodni w kampanii wrześniowej realizowanych było w ramach Operacji Tannenberg (niem. Unternehmen Tannenberg -Grunwald ) –od 1 września do 25 października 1939 r., zamordowano blisko 20 tysięcy obywateli polskich.Na obrzeżu Puszczy Niepołomickiej , zamordowano ponad 1 500 osób. Poza Polakami, byli tam jeńcy francuscy i włoscy żołnierze.

11 listopada 1939 r v Kraków -Glinik w Przegorzałach zamordowano 50 Polaków więźniów z Montelupich.

Podczas 26 egzekucji do 1944 roku Niemcy zamordowali w tym miejscu życia blisko dwa tysiące osób,przedstawicieli polskiej inteligencji.W forcie „Krzesławice”.tak jak w Przegorzałach uśmiercano Polaków osadzonych w więzieniach na Montelupich i św. Michała. 14 listopada 1939 roku z pierszej egzekucji zamordowano 15 osób w tym trzy kobiety..do 1941 r Niemcy zgładzili tam około 440 Polaków. W forcie „Krzesławice”, 11 grudnia 1941 zamordowano dr Stanisława Klimeckiego od września 1939 r. prezydent miasta Krakowa .

Z Auschwitz przez Puszczę Niepołomicką uciekał Witold Pilecki.. https://www.youtube.com/watch?v=Y6YzQErrSe4,,http://gminaklaj.pl/index.php/historia/307-z-auschwitz-przez-puszcz-niepoomick-do-raportow-w-ktore-alianci-nie-uwierzyli.html,

Witold Pilecki 19 września 1940 podczas łapanki wszedł w kocioł łapanki w bloku przy al. Wojska Polskiego, by dostać się do obozu Auschwitz (w Oświęcimiu) i zdobyć informacje o panujących w nim warunkach. Do obozu trafił w nocy z 21 na 22 września 1940 wraz z tzw. drugim transportem warszawskim.„Wyszedłem w nocy - tak samo, jak przyjechałem - byłem więc w tym piekle dziewięćset czterdzieści siedem dni i tyleż nocy. /.../ Wychodząc miałem o kilka zębów mniej niż w momencie mojego tu przyjścia oraz złamany mostek. Zapłaciłem więc bardzo tanio za taki okres czasu w tym „sanatorium.11 listopada 1943 został awansowany do stopnia rotmistrza. 8 maja 1947 został aresztowany-był torturowany wyznał .Oświęcim to była igraszka.   15 maja 1948 rotmistrz został skazany na karę śmierci i zamordowany więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy

11 listopada 1939 Bydgoszcz zginął przedwojenny prezydent Bydgoszczy Leon Barciszewski, wraz ze swoim synem

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_represje_wobec_ludno%C5%9Bci_Bydgoszczy_(1939

11 listopada 1939 przy fortach Twierdzy Grudziądz Selbstschutz rozstrzelał 25 Polaków

http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemieckie_represje_wobec_ludno%C5%9Bci_Grudzi%C4%85dza_(1939)

11 listopada 1939 roku, Niemcy w okrutny sposób zamordowali sześciu harcerzy i trzech mieszkańców Zielonki. Zostali oni pobici, a później rozstrzelani w pobliskim lesie.

11 listopada 1939 r   Owińska 

11 listopada 1939 r  Piasnica 

11 listopada 1940 r. Dachau przeprowadzono egzekucję 55 więźniów Polskich Polityków przy pomocy strzału w szyję

11 listopada 1941 r. Stanisławów na grobach legionistów na cmentarzu stanisławowskim rozstrzelano około 50 osób (w tym 30 uczniów) i wielu pobito. 100 osób rozstrzelano w Czarnym Lesie pod Pawełczem-razem 11 listopada 1939 r zamordowano 150 Polaków w Stanisławowie ( obecnie Iwano –Frankow)

11 listopada 1941 r. Auschwitz-Birkenau. w Bloku 11 przeprowadzono egzekucję 151 więźniów Polakow przy pomocy strzału w szyję.

1 marca 1941 r. obóz wizytował Reichsführer-SS Heinrich Himmler. W owym czasie liczba więźniów KL Auschwitz wynosiła 10 900, w większości Polaków

Piaśnica k. Wejherowa - grób bł. Alicji Kotowskiej https://www.youtube.com/watch?v=0_hMEy6KPwM

11 listopada 1941 r. Stanisławów na grobach legionistów na cmentarzu stanisławowskim rozstrzelano około 50 osób (w tym 30 uczniów) i wielu pobito. 100 osób rozstrzelano w Czarnym Lesie pod Pawełczem-razem 11 listopada 1939 r zamordowano 150 Polaków w Stanisławowie ( obecnie Iwano –Frankow)

Pomorze było świadkiem szczególnie krwawej rozprawy z Polakami.Do wiosny 1940 r w ramach Intelligenzaktion Niemcy zamordowali 40 tysięcy osób.Eksterminacja na przykładzie okolic Kartuz:Masowe aresztowania nastąpiły we wrześniu 1939 r. w Kartuzach. Objęły 4 tys. mieszkańców Kartuz i powiatu kartuskiego. Jako pierwszych ujęto dwudziestu członków Polskiego Związku Zachodniego, których wskazali Niemcy z miejscowego Selbstschutzu. Aresztowanych osadzono w więzieniu sądowym w Kartuzach i rozstrzelano we wrześniu w Lasach Kaliskich koło Kartuz, w gminie Somonino. Zostali zamordowani: Adolf, Betty, Elza Arendtowie ze Staniszewa, Feliks Bartkowski z Kameli, Fryderyk Bastian z Bysewa, Franciszek Bosz z Niestepowa, dwóch braci: Hecht i Hans Raców z Kartuz, Ludwik Kasztelan z Kokoszkowych, Leon Machola z Połęczyna, Wiktor Mielewczyk, Schmidt (nie ustalono imienia), Dionizy Ziegert i Klemens Żywieki z Klukowa, Otto Schubert i Józef Wiśniewski z Firogi oraz rodzina Sandmanów ze Stanisławowa. Sześciu Polaków, wskazanych przez Selbstschutz, aresztowano w Kartuzach za działalność polityczną i osadzono w więzieniu. Zostali rozstrzelani 14 września w lesie w pobliżu Wzgórza Wolności. Zamordowano również naczelnika poczty Stanisława Fałkowskiego, naczelnika stacji PKP Nikodema Klucza, urzędnika sądu Jana Majewskiego oraz Leona Cichosza, Leona Litwina i Pawła Nocela.W lesie pod Kartuzami funkcjonariusze EK [Einsatzkommando] 16 rozstrzelali we wrześniu dziesięciu księży, aresztowanych na terenie powiatu. Zamordowano m.in.: ks. Bernarda Łozińskiego, przedwojennego posła na Sejm RP, ks. Maksymiliana Krzewińskiego z Gowidlina, ks. Tadeusza Zapałowskiego z Sulęczyna, ks. Franciszka Borka z Pomieczyna, ks. Sylwestra Frosta z Parchowa, ks. Bernarda Gołomskiego z Żukowa, ks. Wacława Kuca z Goręczyna, ks. Franciszka Motylewskiego z Szymbarka, ks. Ludwika Rosiaka z Chmielna i ks. Bernarda Szuttę z Brodnicy Górnej .

Rejencja gdańska

 

1. Gdańsk Zaspa, egzekucja, 5 października 1939 r.

 

2. Gdynia, ul. Świętojańska, egzekucja, październik 1939 r.

 

3. Gdynia, okolice dworca kolejowego, egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

4. Gdynia Obłuże, egzekucja, 10 listopada 1939 r.

 

5. Szymankowo, egzekucja, 1 września 1939 r.

 

6. Kartuzy, Wzgórze Wolności, egzekucja, 14 września 1939 r.

 

7. Kartuzy, lasy, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

8. Lasy Piaśnickie koło Wejherowa, liczne egzekucje, październik, listopad, grudzień 1939 r., styczeń 1940 r.

 

9. Lasy Szpęgawskie koło Starogardu Gdańskiego, liczne egzekucje, październik, listopad, grudzień 1939 r., styczeń 1940 r.

 

10. Kokoszkowy, las, koło Starogardu Gdańskiego, egzekucja, 13 września 1939 r.

 

11. Starogard Gdański, las, liczne egzekucje, wrzesień, październik 1939 r.

 

12. Lasy Kaliskie w gminie Somonino koło Kartuz, liczne egzekucje, wrzesień, październik, listopad 1939 r.

 

13. Las pod Goręczynem kolo Somonina, egzekucje, 29 października 1939 r.

 

14. Dolina Igielska koło Chojnic, liczne egzekucje, październik 1939 r., styczeń 1940 r.

 

15. Las Skarszewski, liczne egzekucje, październik, pierwsze dni listopada 1939 r.

 

16. Las między Skarszewami a Więckowami, egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

17. Las Mestwinowo koło Skarszew, egzekucja, 25 października 1939 r.

 

18. Nowy Wiec koło Skarszew, egzekucja, 19 listopada 1939 r.

 

19. Las Zajączek kolo Skórcza, liczne egzekucje, grudzień 1939 r.

 

20. Las pod Lipuszem koło Kościerzyny, egzekucje, październik-grudzień 1939 r.

 

21. Las pod Grabowcem koło Kościerzyny, egzekucja, 29 października 1939 r.

 

22. Pelplin, strzelnica, egzekucje, październik 1939 r.

 

23. Tczew, egzekucja, styczeń 1940 r.

 

Rejencja bydgoska

 

1. Bydgoszcz, ulice i podwórza miasta, liczne egzekucje, wrzesień 1939 r.

 

2. Bydgoszcz, Jachcice, egzekucje, 22, 24 września 1939 r.

 

3. Bydgoszcz, podwórze więzienia sądowego, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

4. Las pod Bydgoszczą, egzekucja, 24 września 1939 r.

 

5. Dolina Fordonu koło Bydgoszczy, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

6. Tryszczyn koło Bydgoszczy, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

7. Otorowo koło Solca Kujawskiego, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

8. Solec Kujawski, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

9. Las pod Buszkowcm koło Koronowa, egzekucje, 5-6, 26 października 1939 r.

 

10. Las Barbarka koło Torunia, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

11. Las w Lulkowie koło Torunia, egzekucje, listopad 1939 r.

 

12. Paterek, żwirowisko nad Notecią koło Nakla, liczne egzekucje, 4 października - 24 listopada 1939 r.

 

13. Las pod Polichnem koło Paterka, egzekucje, październik 1939 r.

 

14. Wysoka, wzgórza za miastem, egzekucje, 21 października, 21 listopada 1939 r.

 

15. Białośliwie koło Wysokiej, egzekucje, 30-31 października 1939 r.

 

16. Łobżenica, liczne egzekucje, październik, pierwsza połowa listopada 1939 r.

 

17. Górka Klasztorna pod Łobżenicą, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

18. Sadki koło Nakła, liczne egzekucje, październik, początek listopada 1939 r.

 

19. Klamry koło Chełmna, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

20. Płutowo koło Chełmna, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

21. Dorposz Szlachecki koło Chełmna, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

22. Świecie, cmentarz żydowski, egzekucje, 7, 8 października 1939 r.

 

23. Mniszek koło Świecia, żwirownia, liczne egzekucje, październik-grudzień 1939 r., styczeń-kwiecień 1940 r.

 

24. Grupa koło Świecia, liczne egzekucje, wrzesień-grudzień 1939 r.

 

25. Jastrzębie koło Świecia, egzekucje, styczeń 1940 r.

 

26. Sępólno Krajeńskie, egzekucje, listopad 1939 r.

 

27. Las pod Radzimiem, egzekucje, październik 1939 r.

 

28. Rudzki Most koło Tucholi, liczne egzekucje, 24,27,30 października, 2, 6, 10 listopada 1939 r.

 

Rejencja kwidzyńska

 

1. Grudziądz, rynek, egzekucja, 29 października 1939 r.

 

2. Forty pod Grudziądzem, liczne egzekucje, listopad 1939 r.

 

3. Leśniczówka Park Miejski pod Grudziądzem, liczne egzekucje, listopad 1939 r.

 

4. Księże Góry pod Grudziądzem, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

5. Białochowo koło Grudziądza, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

6. Łasin koło Grudziądza, liczne egzekucje, październik 1939 r.

 

7. Stara Ruda koło Radzynia, egzekucje, październik 1939 r.

 

8. Las Birkenek koło Brodnicy, egzekucje, październik 1939 r.

 

9. Zbiczno koło Brodnicy, liczne egzekucje, październik 1939 r.

 

10. Rypin, piwnice aresztu, cmentarz żydowski, liczne egzekucje, listopad 1939 r.

 

11. Skrwilno koło Rypina, liczne egzekucje, 15 października - 15 listopada 1939 r.

 

12. Rusinowo koło Rypina, liczne egzekucje, październik 1939 r.

 

13. Lasy Karnkowskie koło Lipna, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

14. Lasy Radomickie kolo Lipna, egzekucja, 8 października 1939 r.

 

15. Nowe Miasto Lubawskie, egzekucje, listopad, początek grudnia 1939 r.

 

16. Lubawa, egzekucje, 7 grudnia 1939 r.

 

17. Pola pod Nielubiem koło Wąbrzeźna, egzekucja, 17 października 1939 r.

 

18. Piaskownia w Łopatkach koło Wąbrzeźna, liczne egzekucje, październik, listopad 1939 r.

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack