A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

15 sierpnia 2015 r 1210 lat Dachau obóz KZ 1948 walka Ks Leonarda Rotha

15 sierpień 2015  -1210 lat   Dachau

Nieznane fakty  Dachau Wappen der Stadt Dachau

Pierwsza  wiadomość o Dachau pochodzi  z 15 sierpnia 805 .

16 lipca 1176  w Dachau zmarła Jadwiga Wittelsbach -babcia św Jadwigi z Andeks

Pozostałości Pałacu Dachau rezydencja potomków Jagielonów ,

przodków Królowych Polski Cecylii Renaty ,Eleonory ,

 Królów Polski Króla Władysława IV -Jana Kazimierza,

od 15 sierpnia  1694 r rezydencja córki Króla Jana III Sobieskiego -

Teresy Kunegundy Sobieskiej -Wittelsbach  która  17 sierpnia 1704 została Regentki Bawarii

57_teresa_kunegunda_sobieska.jpg 15 sierpnia 1694 r  w Warszawie(889 rocznica  Dachau )

-królewna Sobieska koronowana w łonie matki Marysieńki  2 lutego 1676 r na Wawelu  

 zaślubiła elektora  Maxymiliana Emmanuela per procura (pana młodego zastępował królewicz Jakub)

Księżniczka ubrana była „w biało-srebrną suknię bogato wysadzaną diamentami; na głowie miała koronę królewską,

z prawej strony prowadził ją książę Jakub, a z lewej książę Aleksander,

płaszcz królewski z białosrebrnego materiału obszyty futrem gronostajowym  niosły trzy żony senatorskie,

a welon trzymała panna Wielopolska, córka byłego kanclerza wielkiego koronnego”.

------------

3 maja 1915  w Ingolstadt zaplanowano powstanie Fabryki Amunicji w Dachau

( pierwsze zdjęcia lotnicze fabryki Dachau   wykonano 24 sierpnia 1917 r )

22 marca 1933 r na terenie Fabryki powstał oboz KZ Dachau

Podczas konferencji w Teheranie w 1943 roku Churchill, Roosevelt i Stalin byli zgodni,

że zagarnięte przez Sowietów jesienią 1939 roku polskie ziemie wschodnie staną się ich własnością.

9 października 1944 r. w rozmowie z Churchillem Stalin stwierdził:

„Polsce muszą zostać oddane Prusy Wschodnie, Śląsk, a obszar wokół Królewca wraz z miastem weźmie Związek Sowiecki”.

Churchill oświadczył, że „niemiecka ludność na tych terenach winna zostać przesiedlona do Niemiec.

Teraz bowiem będzie w Niemczech wystarczająco dużo miejsca, gdyż sprzymierzeni zabili około 8 milionów Niemców”

7 luty 1945 Churchil w Jałcie mysmy zabili 6 albo 7 milionów Niemców. ..patrz

29 kwietnia 1945 Amerykanie planowo wyzwolili obóz 

17 lipca 1945 roku – rozpoczęła się w pałacu Cecilienhof w Poczdamie

przy okrągłym stole   judeoszatanistyczna  

konferencja z udziałem tzw. Wielkiej Trójki:

 Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz ZSRRczytaj

Video zu "hickok film o obozach"Oryginalny film amerykańskich żołnierzy uwalniających obozy zagłady 

W pracę nad filmem zaangażował się sam Alfred Hitchcock

Nienawidzić Niemców, bo są Niemcami

usunięto z historii prawdę o bastionie Katolicyzmu  Dachau ,

gdzie do 1777 r zamieszkiwali tylko katolicy 

Wnukowie Króla Jana III Sobieskiego -Cesarz,Arcybiskup,Kardynał ,Klaryska

potomkowie Królów Polskich ,Francuskich ,Cesarzy  to byli mieszkancy Dachau 

 

 Historia Dachau  czytaj 

Kosciół św Jakuba w Dachau 

1948

Walka więznia Dachau  Dominikanina  Ks Leonarda  Rotha

o godne warunki życia dla 2,5 tys Niemców umieszczonych w 1948 r na terenie Obozu KZ -Dachau

zakończyła  się jego zabójstwem 15 sierpnia 1960 r 

Po wojnie w 1948 w barakach Dachau w nieludzkich warunkach  umieszczno 2,5 tys  Niemców z Czechosłowacji  ( kobiety  i dzieci ),

gdy kazano płacić im za czynsz za mieszkanie w  barakach obozowych  ( odpowiedzieli strajkiem głodowym )

4 lipca 1950 Ks Leonard Roth   ( więzień  KZ Dachau ) wywalczył dla  mieszkańców  terenu obozu KZ Dachau

osiedle  mieszkaniowe

Ks Leonard Roth urodził się 28 maja 1904 r

tak jak 2 jego bracia został kapłanem katolickim .

Od 21 maja 1943 r był więzniem Kz Dachau nr 47968 r

29 kwietnia 1945 uwolniony przez Amerykanów (tego dnia Amerykanie zamordowali 560 niemców w Dachau  )

29 kwietnia 1945 r Amerykanie zbombardowali Klasztor Urszulanek w Landshut

29 kwietnia 1945 Anglicy uwolnili więzniów KZ Sandbostel

29 kwietnia 1945 r Angicy bomardowali Hamburg.

Ks Leonard Roth   zajoł się uwięzionymi na terenie obozu Dachau SS-manami ( ponad 1300 pomógł wrócić na łono koscioła )

Od 1948 gdy na terenie obozu KZ umieszczono przesiedlenców z Czechosłowacji był dla nich Kapłanem

,starając się dla nich o godne warunki do życia i wybudowanie osiedla mieszkaniowego .

W 1952 burmistrzem Dachau został nazista Hans Zauner ,odważył się na jego  póbliczną krytykę ,

Ks Leonard Roth został zamordowany przez nieznaych sprawców  15 sierpnia 1960 r

Bischof Johannes Neuhäusler (* 27. Januar 1888 in Eisenhofen bei Dachau; † 14. Dezember 1973 in München).

Von 1941 bis 1945 war er als Sonderhäftling in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Dachau interniert. Ab 1947 war er Weihbischof im Erzbistum München und Freising.

7 lutego 2006  pierwszy raz pielgrzymowałam z Hamburga do Dachau 

6 grudnia 2006 byłam w Dachau o godz 12.00 gdy ogłoszono nominację Arcybiskupa Stanisława Wielgusa 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack