A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

10 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Kosciół Bożego Miłosierdzia w Krakowie i Teresa Kunegunda Sobieska -regentka Bawarii

 

10 marca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

Najstarszy  Kosciół Bożego Miłosierdzia w Krakowie  i Apostołowie Bożego Miłosierdzia 

Kościół Bożego Miłosierdzia

Kościół Bożego Miłosierdzia –  kościół filialny kapituły katedralnej na Wawelu gdzie 4 marca 1676 r 
urodziła się Teresa Kunegunda Sobieska koronowana w łonie matki  Marii Kazimiery 2 lutego 1676 r
Znajduje się w Krakowie na Smoleńsku, przy ul. Bożego Miłosierdzia 1,na rogu z ul. Felicjanek 2 i
ul. Smoleńsk  gdzie w tym samym czasie mieszkały 2 Matki ..
Emilia Kaczorowska -mama Papieża św Jana Pawła II 
Marianna Kolbe     -mama św Maxymiliana Kolbe zamordowanego przez masonów 14 sierpnia 1941 r 
http://www.rodzinaoswiecimska.pl/category/strona-glowna/
 
Kosciół wzniesiony został po 1555 jako wypełnienie ostatniej woli Jana Żukowskiego z Bystrzycy-
Jako kościół murowany wzniesiony został ze składek wiernych w latach 1626-1629.
Od 1649 jest prebendą kapituły katedralnej na Wawelu.
Witraże zdobiące kościelne okna ufundowane zostały w 1908,gdy zabroniono języka Polskiego 
Zniszczone przez rosjan 17 stycznia  1945 gdy bombardowali Wawel , odnowiono je w 1947. 
Przedstawiają: św. Jadwigę Śląską, Michała Archanioła, św. Wojciecha, św. Stanisława biskupa,
św. Kazimierza oraz Cudowny połów ryb.
W ołtarzu głównym z 1655 znajduje się krucyfiks zasłaniany obrazem Ukrzyżowania z XVII wieku
oraz wizerunki św. Wojciecha i św. Stanisława.Znajdują się tam 2 obrazy Jezusa Miłosiernego. 
Jeden obraz Jezu Ufam Tobie od 1943 r 

1 obraz Stanisława Batkowskiego

  z kopii  2 obrazu Jezus Miłosierny objawił się 13 grudnia 1707 r 

10 marca 1730  Piątek   Wenecja

 niespodziewanie umiera 54 letnia Teresa Kunegunda Sobieska 

włascicielka pałacu w Dachau 

W  Polsce Króluje August II Mocny który

porwaniem jej braci Jakuba i Konstantego uniemożliwił 

rodzinie Sobieskiego objęcie przez nich tronu Polski 

Elektorem  Bawarii  jest  syn Teresy-Karol Albert
od
12 lutego 1742 Cesarz Rzymsko-Niemiecki koronowany przez brata
Arcybiskupa Klemensa -Augusta 

 

10 marca 1971  Sroda Warszawa 
niespodziewanie umiera Biskup 71 letni  Biskup Nowicki więzień KZ Dachau 
 
Przew. Rady Państwa jest Józef Cyrankiewicz 
Premier PRL-1970 Piotr Jaroszewicz 
15 sierpnia 1945  45 letni Ks Bp Edmund Nowicki
został mianowany administratorem kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskiej.
 
zdjęcie
 
10 marca  1974 Niedziela  umiera 71 letni Kardynał Bolesław Kominek 
Przew. Rady Państwa -1972 Henryk Jabłoński 
Premier PRL  Piotr Jaroszewicz
15 sierpnia 1945 Ks  Bolesław Kominek zostaje administratorem w Opolu 
kardynał mówił o tym okresie: "(...) biskupem być, to znaczy być ciągłą i całopalną ofiarą w służbie Boga,
Kościoła i dusz nieśmiertelnych.
Biskupstwo, to nponad wszystko dobra powierzonych sobie dusz.
Dziękuję Bożej Opatrzności za możliwość długoletniej i bardzo odpowiedzialnej
pracy na Ziemiach Odzyskanych".
"Budowniczy mostów z Górnego Śląska",
Obecnie filarami tego "mostu" są Góra Świętej Anny
święta  Edyta Stein żydówka -Karmełitanka zamordowana rytualnie z katolickimi żydami 
9 sierpnia 1942 r w Auschwitz -9 sierpnia 1942   Cudowny Medalik w Dachau 
 
zdjęcie

10 marca 1983   czwartek  za panowania Wojciecha Jaruzelskiego

Gdańsk   umiera  nagle 61 letni  Apostoł Bożego Miłosierdzia Bernard ,Jan ,Paweł Tuszyński 

zaprzyjazniony z Barbarę Kloss i  Anatolem Kaszczukiem

 

Jezu ufam Tobie! Oliwa 20.IV.1969 r. 
 
Przewielebna Siostro!
Od wielu lat jestem aktywnym czcicielem Miłosierdzia Bożego
I przryjacielem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Krakowa.
Ostatnio w czasie spotkania z ks. dr M. Sopoćką dowiedziałem
Się o Waszych trudnych warunkach nie pozwalających na
Wykonywanie reguły Sióstr Miłosiernego Odkupiciela.
Ponieważ, znam wiele osób z grona zwolenników siostry Faustyny
Może wspólnie moglibyśmy zaradzić niektórym trudnościom.
W drugą niedzielę maja ma się odbyć spotkanie czcicieli Miłosierdzia
Bożego z całej Polski w Częstochowie, którzy bardzo interesują
Się dziełem siostry Fauatyny i dla nich byłoby wielkim przeżyciem
Usłyszeć od Sióstr jak wygląda realizacja i życie zakonu Sióstr
Miłosiernego Odkupiciela, który powstał z jej inspiracji.
Proszę łaskawie napisać do mnie w sprawie powyższej propozycji.
Może z tego wyjdzie większa Chwała Boża, czego bym bardzo pragnął. 
 
Pozdrawiając serdecznie Przewielebne Siostry
Życzę obfitych łask Miłosierdzia Bożego
Oddany sprawie 
 
Bernard Tuszyński
ul. Lumumby 32/J/12

 

Woj. Gdańskie 

 

 

29 wrzesnia 1949 r   Gdynia  mój Tata Bernard pisze do mamy  w Swieciu nad Wisłą 

  Ukochana i najdroższa moja Kaluchno !       

Dziś w dzień Twoich urodzin, myślą jestem przy Tobie.
Rano byłem w kościele i poleciłem Ciebie Panu Jezusowi w komunii św. Życzę Ci z całego serca dużo błogosławieństwa Bożego, aby Pan Bóg sprawił abyśmy całe nasze doczesne życie wspólnie przeżyli wielbiąc Boga i Matkę Bożą na każdym kroku we wszystkich naszych czynach.
Jestem pewien, że Pan Jezus nas wysłucha i pozwoli nam się znowu połączyć na wspólne życie, ku Jego chwale a naszemu szczęściu wiecznemu.
Kochana Kaluchno !.
Bardzo tęsknię za Tobą i dziećmi.Bardzo bym pragnął, abyśmy już byli raz...

 

Gdy Siostra Faustyna wysłała mnie  niespodziewanie 17 lipca 1981 r z Gdańska do Hamburga  mój tata pisze ..

23. listopada 1981 

Droga i Kochana Marysiu !

Korzystając z okazji wysyłam ten list.Listy Twoje i Janusza oraz paczka nadeszły.Serce mi się kraje jak czytam Wasze listy.

Nie wolno Ci rozpaczać ani denerwować się.Musisz się uspokoić,
zaufać opiece Miłosierdzia Bożego, siostry Faustyny oraz Twoim rodzicom,

że staramy się aby wszystko załatwić tak dla dobra Asi jak i Waszej ........
Ja wiem, że tęsknota bardzo boli.Ufaj i módl się
.

Proś s. Faustynę o opiekę i pomoc.Ona nas nigdy jeszcze nie zawiodła.

Dziś ci którzy  odeszli  czekają na nas w Niebie i  pomagają nam z Ojczyzny Niebieskiej 

Ojciec jej, Wacław, był  dyrektorem Gimnazjum Władysława IV w Warszawie. 
W 26. roku życia  Barbara zachorowała na gruźlicę kości, która przykuła ją do łóżka na 17 lat
Przyjaciele odprawiali różne nowenny o jej uzdrowienie.
Pewnej nocy sekretarz Wacława Klossa Antoni Panufnik miał widzenie (pół we śnie, pół na jawie)
„Niech będzie uwielbione Miłosierdzie Boże”-zobaczył s. Faustynę,
która na niego długo i przenikliwie patrzyła.
Ustalono, wspólnie ze spowiednikiem i przyjaciółmi,
że będą modlić się o cud uzdrowienia Barbary za przyczyną s. Faustyny
dla uwielbienia Miłosierdzia Bożego i o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego.
Cierpienia Barbary były tak straszne, że lekarz nakłaniał jej matkę do dokonania eutanazji.
W takim stanie przeżyła z matką piekło Powstania Warszawskiego (ojciec umarł wcześniej).
15 sierpnia 1945 roku 43 letnia Barbara poczuła wewnętrzny nakaz: „Teraz wstań!”.
 
Jesienią 1948 roku Opatrzność Boża zetknęła Barbarę z Anatolem Kaszczukiem, posłańcem Legionu Maryi z Irlandii do Polski.

4 września 2005 ( niedziela), w godzinie Apelu Jasnogórskiego, narodził się dla Nieba 93 letni Anatol Kaszczuk, senior Legionu Maryi

Urodził się 4 marca 1912 r., jak mawiał, "jeszcze przed Fatimą", której później bez reszty poświęcił swe długie życie.

Kiedy wybuchła II wojna światowa miał 27 lat. Jako oficer rezerwy artylerii trafił do obozu zagłady w Kozielsku.

Był jednym z nielicznych cudem ocalonych. Paradoksalnie uratowało go odważne wyznawanie wiary, które zaimponowało szefowi obozu.

Potem losy rzuciły go do Kanady, gdzie w 1944 r. uczył się pilotażu. Miał zostać pilotem wojennym.

To właśnie tam wpadła mu do ręki książka o objawieniach fatimskich, która zmieniła na zawsze jego życie.

We wrześniu 1945 r. poświęcił się w niewolę miłości Najświętszej Maryi Pannie według rad św. Ludwika Marii Grigniona de Montforta, a po zakończeniu wojny postanowił zostać zakonnikiem.

 6 września 1946 r. w Irlandii wstąpił do dominikanów. Wkrótce jednak mistrz nowicjatu poradził mu, by opuścił zakon św. Dominika, bo wymaga tego jego szczególne powołanie:

"Twoją przełożoną musi być tylko Matka Najświętsza" - usłyszał.W maju 1947 r. rozpoczęła się jego przygoda z Legionem Maryi.

Osobiście poznał Franka Duffa. Współpracowali do 1948 r. Na jego polecenie powrócił do Polski, by założyć Legion Maryi w naszej Ojczyźnie.

Z zadania tego wywiązał się znakomicie. Zamieszkał w Lublinie, gdzie poznał mistyczkę Barbarę Kloss.

Była ona jego duchowym przewodnikiem od lutego 1949 r. do 15 stycznia 1981 r.Jego umiłowanym miejscem był Gietrzwałd.

Wspomagał wydanie pierwszych tłumaczeń pism księdza Gobbiego, rozsyłał je każdemu, kto o to prosił. 

Uczestniczyw wakacyjnych rekolekcjach dla kapłanów i świeckich odpowiedzialnych za Kapłański Ruch Maryjny w poszczególnych krajach,

które odbywają się co roku we Włoszech.Reprezentował Polskę.

 

FortyMartyrsofSebaste.JPG

Wspomagają nas 

10 marca   wydarzenia 

10 marca 1646 – Król Władysław IV Waza ożenił się z księżniczką francuską Marią Ludwiką Gonzagą de Nevers.

10 marca 1629 –  Wnuk Marii  Stuart -Król Anglii Karol I Stuart  rozpoczął 11-letnie dyktatorskie rządy.
10 marca 1785 – Późniejszy prezydent mason Thomas Jefferson został amerykańskim ambasadorem we Francji..przygotowanie do rewolucji 
10 marca 1791 – Papież Pius VI potępił francuską Konstytucję cywilną kleru.
10 marca 1793 – Powołano Trybunał Rewolucyji Francuskiej ..po ścięciu Króla Ludwika XVI potomka 3 Polskich Królów 
W departamencie Wandea zachodniej Francji wybuchło rojalistyczne powstanie
1804 – W Saint Louis odbyła się uroczystość przekazania przez Francję Luizjany Stanom Zjednoczonym.
 nazwanej  tak  na cześć króla Francji Ludwika XIV (fr. Louis)
10 marca 1864 – Ludwik II Wittelsbach został królem Bawarii.
10 marca 1944-Otwarto Park Meir w Tel Awiwie.
1944-W Moskwie powstała rządowa agencja prasowa Polpress utworzona przez Związek Patriotów Polskich.
1945:-Amerykanie dokonali nocnego nalotu dywanowego na Tokio,zginęło ponad 100 tys. osób.
10 marca 1946 – Zakończył się zwołany przez władze stalinowskie tzw. pseudosobór lwowski, na którym zniesiono unię brzeską 
 
Urodziny
10 marca 1503 – Ferdynand I Habsburg, Święty Cesarz Rzymski, król Czech i Węgier (zm. 1564)
1533 – Franciszek III Gonzaga, książę Mantui, hrabia Montferratu (zm. 1550)-Zięć  Cesarza Ferdynanda I -mąż Królowej Polski 
1549 – Franciszek Solano, hiszpański franciszkanin, misjonarz, święty (zm. 1610)
1596 – Maria Elżbieta Wazówna, szwedzka księżniczka (zm. 1618)
Zmarli
  483 – Symplicjusz, papież, święty (ur. ?)
1730 – Teresa Kunegunda Sobieska, królewna polska, księżna bawarska (ur. 1679)
1855-Kalman Rothschild, niemiecki bankier pochodzenia żydowskiego (ur. 1788)
założyciel oddziału banku rodziny Rothschildów w Neapolu.
1869 – Jan Józef Lataste, francuski dominikanin, błogosławiony (ur. 1832)
1872 – Giuseppe Mazzini,  -mason (ur. 1805)
1898 – Maria Eugenia od Jezusa Milleret, francuska zakonnica, święta (ur. 1817)
1971-Edmund Nowicki, polski duchowny katolicki, biskup gdański (ur. 1900)
1974-Bolesław Kominek, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita wrocławski, kardynał (ur. 1903)
10 marca 1983-Bernard Jan Paweł Tuszyński Apostoł Bożego Miłosierdzia w Gdańsku 
 
 
Giuseppe Mazzini (ur. 22 czerwca 1805 w Genui, zm. 10 marca 1872 w Pizie) - razem z Garibaldim w okresie risorgimenta. -został obdarowany mianem "ojca Ojczyzny".
W 1830 na emigracji do Szwajcarii,  Anglii,,powrócił do Włoch (do Pizy) pod przybranym nazwiskiem.Mazzini był wolnomularzem.
Utrzymywał ścisłe kontakty z Albertem Pike'iem, masonem, którydążył do rozłamu Stanów Zjednoczonych.
Razem z Giuseppem Garibaldim stanął na czele ogólnowłoskiego powstania.Był założycielem organizacji Młode Włochy, Młoda Europa 
 
 
Bolesław Kominek
 
 
Arcybiskup Edmund Nowicki (ur. 13 września 1900 w Trzemesznie, zm. 10 marca 1971 w Warszawie)administrator apostolski w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945–1951,
biskup koadiutor diecezji gdańskiej w latach 1951–1964, biskup diecezjalny gdański w latach 1964–1971. Po ukończeniu Gimnazjum w Trzemesznie rozpoczął studia teologiczne w seminariach w Gnieźnie i w Poznaniu .Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze gnieźnieńskiej 15 marca 1924 z rąk kardynała Edmunda Dalbora. Jego pierwszą placówką duszpasterską była parafia przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu.W 1927 został wysłany na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.  W latach 1929–1930 odbył aplikanturę w Kongregacji Soboru ds. Duchowieństwa i Trybunale Świętej Roty Rzymskiej.Po powrocie do Polski, od 1 lipca 1930 zajmował stanowiska notariusza, referenta kurii arcybiskupiej, adwokata, a następnie wiceoficjała Metropolitarnego Sądu Duchownego w Poznaniu. Obowiązki te pełnił do 2 października 1939. Od 1938 aż do 1964 był członkiem Rady Nadzorczej Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu.
3 października 1939 został aresztowany -osadzony w więzieniu w Poznaniu, 9 listopada 1939 internowano go do klasztoru bernardynów w Kazimierzu Biskupim.
4 maja 1940 został więźniem obozu w Dachau. W sierpniu tego roku przeniesiono go do Gusen, a 13  grudnia 1940 ponownie stał się więźniem Dachau.
W lutym 1941 został zwolniony z obozu pod warunkiem porzucenia kapłaństwa. Warunku nie dopełnił.W 1945 wrócił do pracy w kurii poznańskiej
15 sierpnia 1945 Edmund Nowicki został mianowany administratorem kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskiej oraz podniesiony do godności infułata.
 
Od podstaw zorganizował kurię (1946) i sąd duchowny (1950) w Gorzowie Wielkopolskim, a także diecezjalny Caritas.
Erygował wiele parafii, nadzorował odbudowę zniszczonych kościołów. W 1946 powołał Niższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wielkopolskim oraz Konwikt Biskupi we Wschowie, podniesiony w 1946 do rangi niższego seminarium duchownego. Z jego inicjatywy w 1947 powstało Niższe Seminarium Duchowne w Słupsku oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wielkopolskim. 26 stycznia 1951 musiał opuścić administrację gorzowską. Powrócił do Poznania, gdzie zajął się pracą w kurii, sądzie duchownym oraz seminarium.24 kwietnia 1951 został mianowany biskupem koadiutorem sedi datus w Gdańsku i biskupem tytularnym Hadriane. Sakrę biskupią przyjął 26 września 1954 w Poznaniu z rąk arcybiskupa Walentego Dymka, któremu asystowali biskupi Franciszek Jedwabski i Lucjan Bernacki.8 grudnia 1956 przejął diecezję gdańską jako biskup koadiutor będącego na emigracji niemieckiego biskupa Karola Marii Spletta,
Ingres do katedry w Oliwie odbył się 25 grudnia 1956. Po śmierci bpa Spletta bullą z 7 marca 1964 został mianowany biskupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. Stało się tak, pomimo że po śmierci biskupa Spletta kapituła diecezji gdańskiej (funkcjonująca na emigracji w RFN) podtrzymała trwającą fikcję prawną, wybierając wikariusza generalnego diecezji,
Biskup Nowicki był twórcą struktur diecezjalnych, najważniejszych instytucji diecezji gdańskiej. Rozbudował wydziały kurii, komisje diecezjalne, dokonał reorganizacji sieci dekanalnej diecezji. 27 października 1957 erygował Biskupie Seminarium Duchowne w Gdańsku Oliwie.Zmarł 10 marca 1971 w wyniku powikłań pooperacyjnych w szpitalu na ul. Płockiej w Warszawie. Został pochowany w krypcie biskupów gdańskich w archikatedrze w Gdańsku Oliwie.
 
 Kardynał Bolesław Kominek (ur. 23 grudnia 1903 w Radlinie, zm. 10 marca 1974 we Wrocławiu) – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita wrocławski w latach 1972–1974, kardynał od 1973.
Urodził się 23 grudnia 1903  w Wodzisławiu Śląskim .Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz w Instytucie Katolickim w Paryżu (1927–1930). Święcenia kapłańskie przyjął w Katowicach 11 września 1927. W okresie studiów paryskich działał jako duszpasterz wśród emigrantów polskich. Od 1930 pracował w diecezji katowickiej, był m.in. sekretarzem Akcji Katolickiej. Podczas II wojny światowej przebywał w Lublinie i na Górnym Śląsku, prowadził działalność charytatywną i duszpasterską na rzecz jeńców wojennych i więźniów obozów koncentracyjnych. 
Cud Siostry Faustyny –15 sierpnia 1945 r uzdrowienie Barbary Kloss
Stworzył podstawy do powołania w 1972 diecezji opolskiej. -kapłanów mówiących po śląsku zachęcał do nauki polskiego.
26 stycznia 1951 został zmuszony do opuszczenia Opola. Przebywał w Krakowie oraz w Sierszy.26 kwietnia 1951 otrzymał papieską nominację na biskupa  rządcy polskiej części archidiecezji wrocławskiej oraz rezydencją we Wrocławiu. .Biskup nie mógł rezydować we Wrocławiu, a sakrę przyjął potajemnie 10 października 1954 w Przemyślu.
W październiku 1956 został ostatecznie dopuszczony do objęcia urzędu. 1 grudnia 1956 mianowany biskupem tytularnym Vagi oraz specjalnym delegatem Prymasa Polski z uprawnieniami biskupa rezydencjalnego we Wrocławiu. 19 marca 1962 został podniesiony do godności arcybiskupa tytularnego Eucaity, a od 15 maja 1967 był administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis archidiecezji wrocławskiej. 28 czerwca 1972 został pełnoprawnym arcybiskupem metropolitą wrocławskim, pierwszym od śmierci Adolfa Bertrama w 1945.
5 marca 1973 papież Paweł VI kreował go kardynałem, z tytułem prezbitera S. Croce in via Flaminia.Był inicjatorem i autorem listu biskupów polskich do niemieckich z 1965,
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack