A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

4 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Wawel 630 rocznica koronacji Króla Polski Władysława Jagiełły -340 rocznica urodzin Teresy Kunegundy Sobieskiej Regentki Bawarii

 

 

4 marca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

Wawel 630 rocznica Koronacji Króla Polski Władysława Jagiełły 

Wawel 340 rocznica urodzin Teresy Kunegundy Sobieskiej -Regentki Bawarii

4 marca 1386 – Władysław , Wielki Książę Litewski, został koronowany na króla Polski w Katedrze Wawelskiej 

Władysław II Jagiełło 1384 - 1434

4 marca 1386 W katedrze wawelskiej arcybiskup Bodzanta koronował Władysława Jagiełłę

 na króla Polski.

Po koronacji Władysław II Jagiełło przyjął tytuł:

Wladislaus Dei gracia Rex Polonie, nec non terrarum Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuyauie,
Lituanie princeps supremus, Pomeranie, Russieque Dominus et heres, etc.

4 marca 1430 Władysław Jagiełło w Jedlnie nadał szlachcie polskiej przywilej w zamian za uznanie przez nią prawa jego synów do sukcesji.

4 marca 1484 zmarł  wnuk Króla Władysława Jagiełły 

26 letni  królewicz Kazimierz, drugi syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. 

Spoczął w katedrze wileńskiej. Kanonizowany został w 1604 r.

4 marca 1676 r po ósmej rano królowa Polski Maria Kazimiera, słynna Marysieńka Jana III,

powita w zamku wawelskim córkę Teresę Kunegundę

Dachau -Córka Króla Polski Regentka Bawarii Teresa Kunegunda

15 sierpnia 1694 r w Warszawie odbył się ślub Teresy Kunegundy Sobieskiej
( córki  Króla Jana III Sobieskiego ) z regentem Bawarii  Maksymilianem Emmanuelem Wittelsbach

 

17 sierpnia 1704   córka Króla Jana III Sobieskiego Teresa Kunegunda Sobieska-Wittelsbach  została regentką Bawarii..

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack