A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

 

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

 

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

Stronę ogląda

 

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

 

 

 

 

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

Namiestnik Moskwy ,jeden z twórców Polskiego Katynia towarzysz Bierut

 

Kilkuset morderców rządzi Polską - potwierdza W. Sumlińskim z  Żoliborza   patrz  

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa  na Żoliborzu.

została utworzona 11 grudnia 1921 z inicjatywy  

BOLESŁAWA BIERUTA z  PPS  ...dla działaczy komunistycznych  

patrz  judeosatanista Bolesław Bierut -jako pułkownik NKWD w 1935 roku spotykał się w Gdańsku - Oliwie z przyszłym gauleiterem Forsterem

...aż do śmierci, “spokojnie“ rządził Perewiślanym Krajem o nazwie Polska Rzeczpospolita Ludowa  

Był na Pomorzu 26 maja 1947 roku, w Zielone Świątki, w Kościerzynie

, Elżbieta Zawadzka agent polsko - języcznej grupy gestapo [obecnie przedstawiana jako gen. AK],

organizuje uroczystość

 Uroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny-- B.Bierutowi i M. Roli Żymierskiemu,

W zamian “Honorowi Obywatele” odznaczyli Jana Szalewskiego i Aleksandra Arendta, Medalem Zwycięstwa i Wolności .

Uroczystość została uświęcona mszą polową. W ten sposób wzajemnie się popierając sugerowali, że są “Polakami i Katolikami”.

 

W Kotłowni WSM (róg ul. Suzina i Próchnika) rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 Powstanie warszawskie o godz. 13.30

Namiestnik Moskwy  działacz  polskojęzycznego gestapo ,jeden z twórców Polskiego Katynia

 towarzysz Bolesław Bierut

NASZ NEWS! W Rudnicy Bierut wciąż żywy. Komunistyczny zbrodniarz patronem ulicy - niezalezna.pl

 Z łaski Józefa Stalina zostaliście wielkorządcą moskiewskim w Polsce,

przedłużyliście tradycje namiestników carskiej Rosji w Warszawie

– mówił o Bolesławie Bierucie  ppłk Józef Światło.

„dzieci Bieruta” i „wnuki Stalina”

5 lutego 1947 Bolesław Bierut został wybrany przez Sejm Ustawodawczy,
ukonstytuowany w wyniku sfałszowanych wyborów, na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wcześniej,
28 czerwca 1945, powołany został w Polsce Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.
Szefa Krajowej Rady Narodowej, powstałej w noc sylwestrową 1 stycznia 1944.
Bierut pilnie stał na straży interesów Moskwy i polskjęzycznego gestapo 
 Za życia Józefa Stalina wygłaszano  na jego cześć najbardziej wiernopoddańcze hymny,
jakich nie śpiewano nawet na cześć carów rosyjskich
 
 

12 marca 1956 w Moskwie zmarł Bolesław Bierut

Sowiecki i niemiecki agent i namiestnik w Polsce.

Na jego rękach jest krew tysięcy ofiar komunistycznego terroru.

Jego pogrzeb 16 marca w Warszawie, w którym wzięło udział tysiące ludzi,

był największym przykładem kultu jednostki i wstydliwym przejawem zniewolenia umysłów.

Ulica zaś komentowała, że „pojechał w futerku, a wrócił w kuferku”.

Nim Bierut – urodzony w 1892 roku niedaleko Lublina – w stąpił do partii komunistycznej  zasiadał we władzach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W Moskwie odbył szkolenie agenturalne.

Gdy wielkie mocarstwa zdecydowały, że Polska po wojnie znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów, Moskwa sięgnęła po Bieruta.

Zrzucony do Warszawy stanął w styczniu 1944 roku na czele Krajowej Rady Narodowej,

To on przyjmował defiladę po „wyzwoleniu” Warszawy w styczniu 1945.

Już jako prezydent KRN urzędował w Belwederze.

Po sfałszowanych wyborach w 1947 roku został wybrany przez Sejm na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Posłuszny Moskwie kierował komunistycznym terrorem, walczył też o władzę wewnątrz PPR i PZPR, odsunął i uwięził Gomułkę.

(Złośliwie mawiano: towarzysz Tomasz posadził towarzysza Wiesława).

Sprowadził setki sowieckich doradców, zrobił Rokossowskiego marszałkiem Polski i ministrem obrony narodowej.

Osobiście nadzorował wiele śledztw, zatwierdzał wyroki śmierci.

Bierut pojechał do Moskwy na XX zjazd sowieckiej partii.

Wysłuchał tajnego referatu Chruszczowa o kulcie Stalina i ogromie komunistycznych zbrodni.

– zjadł ciastko z Kremlem –  wieczorem 12 marca w Moskwie zmarł na zawał serca. 

Pogrzeb Bieruta w Warszawie odbył 16 marca.

Trumna jechała na armatniej lawecie, którą ciągnęły cztery kare konie.

Wśród szpaleru tysięcy ludzie kondukt dotarł na plac pod Pałacem Kultury.

Tutaj pod pałacem imienia Stalina odbyło się zgromadzenie żałobne.

Odezwał się spiżowy ton dzwonu Zygmunta. Spod Pałacu kondukt ruszył na Wojskowe Powązki.

Ośmiokilometrową trasę na cmentarz przebył w trzy godziny.

Tam trumna spoczęła w ogromnym mauzoleum.

Setki robotników, rolników, rzemieślników, artystów, naukowców przez wiele jeszcze dni składało wiernopoddańcze hołdy.

 

W Rudnicy Bierut wciąż żywy. Komunistyczny zbrodniarz patronem ulicy 

 W Rudnicy jest zaledwie dziewięć ulic. Komunistyczny zbrodniarz sąsiaduje m.in. z Adamem Mickiewiczem,

Fryderykiem Chopinem i Mikołajem Kopernikiem

Gdy Polscy  Żołnierze Niezłomni skazywani byli na śmierć

 

Irène i Frédéric Joliot-Curie
11 stycznia 1947 r., na zaproszenie Bolesława Bieruta, do Polski przyjeżdżają Irène i Frédéric Joliot-Curie.
Na osiem dni przed sfałszowanymi „wyborami” rękę Bieruta ściskają publicznie córka i zięć Marii Skłodowskiej-Curie
Jak PRL ukradła obywatelom 7 miliardów dolarów
 
"Nowiny Rzeszowskie", 30 października 1950 (fot. ciekawostkihistoryczne.pl)
Ofiarami finansowego szachrajstwa stali się również ci, którzy wykupili w 1945 r. Premiową Pożyczkę Odbudowy Kraju
Świat wg Agnieszki Holland którą Bierut nosił na rękach 

Zawacka była znana na Pomorzu jako szpieg niemiecki i dlatego pracowała w Warszawie.

 W czasie pobytu w Warszawie współpracowała z grupą polskojęzyczną Gestapo tj. Aleksandrem Arendtem, Janem Kaszubowskim vel Hansem Kessnerem, Ludwikiem Miotk, Janem Szalewskim, Bernardem Szczęsnym, Janem Biangą oraz braćmi Skwierawskimi,

Utrzymywała ścisłe kontakty z Gestapo przy ul. Szucha. 

Już po wojnie Zawacka działała aktywnie w zacieraniu śladów zbrodni niemieckich

26 maja 1947 roku, w Kościerzynie, organizuje uroczystość na którą przyjeżdża płk NKWD i agent Gestapo w jednej osobie Bolesław Bierut. [od 1935 roku współpracujący z Gestapo – “ Zbrodnia na Morzu Białym 1940”] oraz inny agent, Gestapo Michał Rola Żymierski wraz z pierwszym premierem komunistycznego Rządu w Polsce – Edwardem Osóbką Morawskim.

Uroczysty zjazd był poświęcony nadaniu honorowego obywatelstwa Kościerzyny– B.Bierutowi i M.Roli Żymierskiemu 

W zamian “Honorowi Obywatele” odznaczyli Jana Szalewskiego i Aleksandra Arendta, Medalem Zwycięstwa i Wolności [gazeta 27 maja 1947 Gryf Kościerski]/

Uroczystość została uświęcona mszą polową. 

W ten sposób wzajemnie się popierając sugerowali, że są Polakami i Katolikami.

W tym okresie Arend i jego grupa zakładają Zrzeszenie Kaszubskie w Wejherowie 12-13 stycznia 1946r. 

Po rozwiązaniu UB , w 1957roku. A.Arend mianuje E.Zawacką prezesem nowo przekształconej organizacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ,

oddziału w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 2. [ po połączeniu z Zrzeszeniem Kociewskim w 1964r.]http://www.pl.wikipedia.org/wiki/Zrzeszenie_Kaszubskie

Zawacka sprytnie przekształciła oddział toruński Zrzeszenie na Fundację Archiwum i

Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek, Toruń, ul. Wielkie Garbary 2 .

Oto kolejne etapy przekształceń Elżbieta Zawacka, która manipulując pojęciami zaczynając od :

1. -Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego , Oddział w Toruniu ul.Wielkie Garbary 2,

2. -poprzez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Archiwum Armii Krajowej w Toruniu, ul. Wielkie Garbary 2 i dalej

3. -od 1990 r. Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej w Toruniu, ul Wielkie Garbary 2

4. – Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej i Wojskowej Służby Polek Toruń ul.Wielkie Garbary 2.a kończąć na

5. – Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniuhttp://www.um.torun.pl/AK/

Most im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu (2010-2014) patrz

Wywiad z agentką gestapo Miałam szczęśliwe życie słuchaj

W taki prosty sposób, Elżbieta Zawacka-gen. Zoja, przekształciła się z agentki gestapo w bohaterską postać z AK.

Wypada podkreślenia fakt, że filia Fundacji mieści się w Gdańsku przy ul Chlebnickiej.

Zdjęcie użytkownika Instytut Pamięci Narodowej.

Za Bieruta 

3 sierpnia 1954 r w 53 rocznicę urodzin Prymasa Wyszyńskiego
pod pozorem walki z wpływami niemieckimi komuniści zamknęli w obozach pracy ponad 1500 zakonnic
W sierpniu 1954 r. władze PRL rozpoczęły jedną z najbrutalniejszych akcji skierowanych przeciwko Kościołowi.
W ramach operacji o kryptonimie X2, której datę rozpoczęcia zatwierdził sam premier Józef Cyrankiewicz z Tarnowa,
ze Śląska, Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny wywieziono do obozów pracy ponad półtora tysiąca zakonnic.
Zlikwidowano 400 domów zakonnych. Majątek skonfiskowano na rzecz państwa.
Przeprowadzenie akcji było tym łatwiejsze, że od września 1953 r. w odosobnieniu przebywał kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. 
Jeszcze w 1949 r. w Polsce było prawie 2,5 tys. domów zakonnych. Siostry prowadziły 87 szkół i internatów, 95 burs, ponad 250 domów dziecka, 680 przedszkoli, prócz tego świetlice, żłobki i zakłady dla dzieci specjalnej troski.
Władze doskonale wiedziały o dużym wpływie Kościoła na społeczeństwo
30 lipca w Warszawie pod przewodnictwem Józefa Cyrankiewicza odbyła sięnarada dotycząca likwidacji klasztorów.
Ustalono datę rozpoczęcia akcji „X2" na godz. 6 rano 3 sierpnia 1954 r.
Na Dolnym i Górnym Śląsku miano zlikwidować 323 domy zakonne należące do 10 zgromadzeń. W każdym województwie: stalinogrodzkim (katowickim), wrocławskim i opolskim powołano tzw. kolektyw złożony z przedstawicieli Urzędu ds. Wyznań, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz tzw. trójki powiatowej. „Kolektyw" miał nadzorować likwidację klasztorów. Żeby stworzyć pozory legalizmu dla tych działań, na wikariuszach kapitulnych Emilu Kobierzyckim (administratura opolska), Kazimierzu Lagoszu (administratura wrocławska) i Janie Piskorzu (diecezja katowicka) wymuszono, by podpisali decyzje o likwidacji wybranych żeńskich ośrodków zakonnych.
Siostry wywożono do obozów autokarami z napisem „pielgrzymka" lub „wycieczka"

Kwestię niemiecką już wcześniej wykorzystywano do walki z religią.

Kto ze śląskich duchownych chciał wyjechać z Polski, zrobił to z własnej woli. A było się czego bać. Na początku 1945 roku czerwonoarmiści zabili 39 śląskich kapłanów, pięciu braci zakonnych franciszkanów i ponad 80 sióstr, wiele zakonnic zgwałcono. Na terenie diecezji katowickiej, przed wojną przecież polskiej, Rosjanie zabili trzech kapłanów i dwie zakonnice. 

IPN

Siostry zostały ę aresztowane, potem wbrew własnej woli przewiezione do specjalnie przygotowanych miejsc odosobnienia,
m.in. w Otorowie, Dębowej Łące, Gostyniu Wielkopolskim i Kobylinie, w sumie takich miejsc było w Polsce osiem
Były to tak naprawdę jednak obozy internowania lub pracy przymusowej utworzone w męskich klasztorach, z których usunięto zakonników.
Siostry zakonne nie mogły opuszczać klasztorów bez zezwolenia, prowadzić korespondencji czy przyjmować odwiedzin krewnych.
Ograniczano zaopatrzenie w opał czy dostawy żywności.
Zmuszono je do pracy w szwalniach, które zorganizowano na terenie klasztorów, gdzie wstawiono maszyny do szycia.
Zakonnice musiały w systemie akordowym szyć ubrania, pościel, bieliznę  czy haftować odznaki na wojskowych mundurach.
W większości siostry były pielęgniarkami, katechetkami, przedszkolankami.
Pracowały od rana do wieczora, w tragicznych warunkach sanitarnych.
Często też młodsze siostry UB próbowało nakłonić do wystąpienia z zakonu, obiecując załatwienie pracy i mieszkania.
Zdarzały się również próby werbowania sióstr jako agentek bezpieki. Nawet do lekarza mogły chodzić tylko w towarzystwie funkcjonariusza UB.
Zakonnice gorzko wspominają wizyty tzw. „księży patriotów” nasłanych przez UB. –
Jeden z nich powiedział siostrom przy powitaniu:
Tu jest wasze miejsce i mieszkanie na zawsze, a Śląska już nigdy nie zobaczycie – opowiadał kapłan.
Pierwsze grupy zakonnic zaczęto uwalniać na przełomie 1956 i 1957 roku.
Jednak w większości przypadków siostry nie miały do czego wracać.
Represje dotknęły dziesięć żeńskich zgromadzeń zakonnych, którym zabrano ponad 200 nieruchomości.
Budynki, które kiedyś były ich własnością zostały przejęte przez władze,
reszta została albo zdewastowana, albo rozkradziona. Krzywdy nigdy nie zostały naprawione, winni nie zostali ukarani.
W obozach zmarły 23 siostry.
Wiele zakonnic w obawie, że represje mogą się powtórzyć, wyemigrowało do Niemiec lub Austrii.
Plan „X2” na Śląsku był użyty do dezorganizacji Kościoła katolickiego i likwidacji stanu jego posiadania. 
Śledztwo umorzono postanowieniem z dnia 13 grudnia 2007

 

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack