A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

Zapomniane Rocznice

2 marca

św. Agnieszka z Pragi (ksieni)

św. Aniela od Krzyża, hiszpańska zakonnica

św. Ceda (Ceada, Chad), biskup Mercji

bł. Karol (męczennik, hrabia Flandrii)

wydarzenia

2 marca 986 – Ludwik V został królem Francji.

2 marca 1384 – Podczas zjazdu szlachty w Radomsku podjęto decyzję o powierzeniu tronu polskiego Jadwidze Andegaweńskiej ( 51 rocznica śmierci jej pradziadka Króla Polski Władysława  I Łokieteka)

2 marca 1861 – Na Powązkach w Warszawie odbył się demonstracyjny pogrzeb pięciu zabitych przez wojsko carskie podczas demonstracji 27 lutego.

2 marca 1864 – Cesarz Aleksander II wydał dekret o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim.

2 marca 1944 – Niemcy dokonali pacyfikacji wsi Palikije na Lubelszczyźnie, zabijając 7 mieszkańców i paląc 12 domów.

2 marca 1919 – Rozpoczął się kongres założycielski III Międzynarodówki (Kominternu).

2 marca 1938 – W Moskwie rozpoczął się tzw. proces bloku prawicowo-trockistowskiego.

2 marca 1939: W Czechosłowacji utworzono obozy koncentracyjne Lety i Hodonín.

2 marca 1939 Włoski kardynał Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli został obrany papieżem i przyjął imię Pius XII.

2 marca 1943  Aliańci zbombardowali Bazylikę św Jadwigi w Rzymie

Urodziny

2 marca 1810 – Leon XIII, papież (zm. 1903)

2 marca 1846 – Teresa Maria Manetti, włoska zakonnica, założycielka karmelitanek św. Teresy, błogosławiona (zm. 1910)

2 marca 1876 – Pius XII, Fatimski papież (zm. 1958) Zdjęcia z Piusem XII po Rzymie

 

2 marca 1923: Basil Hume, brytyjski duchowny katolicki, arcybiskup Westminster, prymas Anglii i Walii, kardynał (zm. 1999)

2 marca 1926: Bernard Agré, iworyjski duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Abidżanu (zm. 2014)

zmarli

 

2 marca 1282 -Agnieszka Przemyślidka, czeska królewna, klaryska, święta (ur. ?)

2 marca 1333 – Władysław I Łokietek, król Polski (ur. 1260 )pradziadek Polskiej Królowej św Jadwigi

 

 

 

2 marca 1956

Rabin Eugenio Zolli W 1940 roku Zolli został naczelnym rabinem Rzymu.W 1944 przewodnicząc podczas uroczystości Yom Kippur, Zolli doświadczył mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Po zakończeniu wojny zrezygnował z wszelkich funkcji w gminie żydowskiej, a następnie przeszedł na katolicyzm przyjmując 13 lutego 1945

chrzest, biorąc jako chrzestne imię Eugenio (od tego momentu używał nazwiska Eugenio Zolli). Imię to przyjął w dowód wdzięczności dla świeckiego imienia Piusa XII - Eugenio

2 marca 2003 – Wanda Boniszewska, polska zakonnica, stygmatyczka (ur. 1907

Rabin Eugenio Zolli (nazwisko używane do 1933 Zoller, do 1945 Izrael Anton Zolli, ur. 27 września 1881 w Brodach, zm. 2 marca 1956 w Rzymie) – naczelny rabin Rzymu,Zolli urodził się w rodzinie pokoleniowo rabinistycznej, uchodził za wybitnego biblistę. Studiował w kolegium rabinackim i równocześnie studiował filozofię na uniwersytecie w Wiedniu a później we Florencji. W 1910 doktoryzował się we Florencji z psychologii eksperymentalnej. W 1920 został mianowany rabinem Triestu. W 1933 roku otrzymał, obywatelstwo włoskie i został zmuszony do zmiany nazwiska na Zolli. W tym czasie był wykładowcą języka i literatury hebrajskiej na Uniwersytecie w Padwie. W 1940 roku Zolli został naczelnym rabinem Rzymu.W 1944 przewodnicząc podczas uroczystości Yom Kippur, Zolli doświadczył mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem. Po zakończeniu wojny zrezygnował z wszelkich funkcji w gminie żydowskiej, a następnie przeszedł na katolicyzm przyjmując 13 lutego 1945 chrzest, biorąc jako chrzestne imię Eugenio (od tego momentu używał nazwiska Eugenio Zolli). Imię to przyjął w dowód wdzięczności dla świeckiego imienia Piusa XII - Eugenio. Chrzest przyjęła również jego żona i, kilka miesięcy później, córka Miriam (I. Zolli miał dwie córki, Dorę z pierwszego małżeństwa z Adelą Litwak i Miriam z drugiego). Jego decyzja o przejściu na katolicyzm została odebrana z dużym zaskoczeniem i dezaprobatą środowisk żydowskich.W późniejszym czasie został zatrudniony przy Papieskim Instytucie Biblijnym. Zmarł w Rzymie.Jest autorem autobiografii "Byłem rabinem Rzymu

Judith Cabaud (ur. 1941 w Nowym Yorku, Brooklyn) pisarka i muzykolog pochodząca z rodziny żydowsko-amerykańskiej pochodzenia polsko-rosyjskiego. Studiowała na Uniwersytecie Nowego Yorku, a następnie kontynuowała naukę na Sorbonie. W wieku 20 lat nawróciła się na katolicyzm. Wyszła za mąż, ma dziewięcioro dzieci, osiadła we Francji. Autorka wielu książek w tym biografii "Eugenio Zolli Prorok nowego świata". Jest muzykologiem i autorką wielu prac na temat stosunków między judaizmem i chrześcijaństwem, roli papieża Piusa XII w czasie wojny światowej oraz wielkiego rabina Rzymu, Eugenio Zollego. Jest też od 1994 krytykiem muzycznym na Festiwalu w Bayreuth.

 

 

 

 

 

2 marca 1943

Katedra świętej Jadwigi w Berlinie Świątynia została zbudowana w stylu klasycystycznym w latach 1747-1773 (konsekrowana przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Ignacego Krasickiego), zniszczona 2 marca 1943, odbudowana w latach 1952-1963. W krypcie katedry znajduje się grób bł. Bernharda Lichtenberga, jej proboszcza w latach 1938-1942 - obrońcy Żydów, aresztowanego przez reżim nazistowski i zmarłego w drodze do Dachau (KL). Król pruski Fryderyk II Wielki w dniu 22 listopada 1746 roku wydał patent, który pozwalał parafii rzymskokatolickiej w Berlinie na wzniesienie kościoła. Zgoda na budowę kościoła katolickiego w kraju protestantów była skutkiem wygranej II wojny śląskiej, która doprowadziła do przyłączenie Śląska do królestwa. Kamień węgielny pod budowę katedry położono 13 lipca 1747, dokonał tego opat zakonu cystersów Turno.


Wanda Boniszewska (ur. 2 czerwca 1907 w Nowej Kamionce koło Nowogródka, zm. 2 marca 2003 w Konstancinie-Jeziornie)6 stycznia 1925 wstąpiła do bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Wilnie. Śluby wieczyste złożyła 2 sierpnia 1933 w Kalwarii. Od wiosny 1933 przebywała w domu zakonnym w Pryciunach pod Wilnem.W 1934, w Wielki Czwartek została obdarzona stygmatami.Ukazywały się głównie w czwartki po południu, w piątki, a przede wszystkim w wielkim poście i w Wielkim Tygodniu, miała dar proroctwa, inedii oraz uzdrawiania. Doznawała ataków sił nadprzyrodzonych. Jej duchowym kierownikiem był arcybiskup Romuald JałbrzykowskiW 1944 trafiła do przytułku dla nieuleczalnie chorych. Została oskarżona, wraz z księdzem Antonim Ząbkiem oraz innymi siostrami, o przynależność do nielegalnego tajnego zakonu i ukrywanie agenta Watykanu. Aresztowano ją 11 kwietnia 1950. Została osadzona w gmachu przy ulicy Ofiarnej w Wilnie. W czasie śledztwa przebywała najczęściej w szpitalu więziennym na Łukiszkach. 19 września 1950, wyrokiem sądu sowieckiego, została skazana na 10 lat więzienia[3]. Wyrok odbywała w Wierchnie Uralsku. 26 sierpnia 1956 została uwolniona i trafiła do punktu repatriacyjnego w Bykowie pod Moskwą. W 1958, po repatriacji, skierowano ją do szpitala psychiatrycznego. W Polsce mieszkała w następujących domach swojego zgromadzenia: Chylice, Białystok, Lutkówka koło Warszawy, Częstochowa, Konstancin. Zmarła 2 marca 2003 w Chylicach, dzielnicy Konstancina-Jeziorny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej ...

Polska – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Walia – Dzień św. Dawida, patrona Walii

św. Albin z Angers (mnich, biskup)

św. Dawid z Walii (biskup)

św. Feliks III (papież)

św. Suitbert z Kaiserswerth (benedyktyński biskup)

1 marca 1771 – Klęska konfederatów barskich w bitwie z Rosjanami pod Rachowem.

1 marca 1792 – Franciszek II Habsburg wnuk cesarzowej Marii Teresy - został arcyksięciem Austrii, królem Czech i Węgier.

1 marca 1793 – Francuski Masoński Konwent Narodowy uchwalił aneksję Niderlandów Austriackich (dzisiejszej Belgii).

1 marca 1943-Komuniści polscy w ZSRR powołali Związek Patriotów Polskich.

1 marca 1951 – W więzieniu mokotowskim komuniści wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce.

Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję.

Ojciec.Łukasz Ciepliński

1 marca 2000: Założono Instytut Frankisty Adama Mickiewicza ( prorokującego 10 kwietnia 1848 r w Rzymie że Polski nie będzie ).

1 marca 2011: Po raz pierwszy obchodzono święto państwowe Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca 2011 została zamordowana Jolanta Brzeska, działaczka społeczna zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów w Warszawie .

 

 

 

 

 

Urodziny


1 marca 1456 – Władysław II Jagiellończyk, król Czech i Węgier (zm. 1516)-brat św Kazimierza ,praprawnuk Ludwika Brzeskiego

1 marca 1647 – Jan de Brito, portugalski jezuita, misjonarz w Indiach, męczennik, święty katolicki (zm. 1693)

1 marca 1774 – Magdalena z Canossy, włoska zakonnica, święta (zm. 1835)

1 marca 1826: Jan Chrzciciel Mazzucconi, włoski misjonarz, męczennik, błogosławiony (zm. 1855)

1 marca 1891 – Bł Alfons Mazurek Karmelita (zamordowany 28 sierpnia 1944)

1 marca 1899 – Erich von dem Bach-Zelewski, wyższy dowódca SS i Policji, zbrodniarz wojenny (zm. 1972)

 

 

 

1 marca 1916: Kazimierz Majdański, arcybiskup archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej (zm. 2007)

Zmarli

 

1 marca 492 – Feliks III, papież, święty (ur. ?)

 

1 marca 549 – Albin z Angers, francuski biskup, mnich, święty (ur. 468)

 

1 marca 589 – Dawid z Menevii, walijski biskup, patron Walii, święty (ur. 500)

 

1 marca 713 – Święty Switbert, angielski misjonarz, święty (ur. ok. 637)

 

 

 

 

 

Karmelita Alfons Maria Mazurek, również: Alfons Maria od Ducha Świętego OCD, właśc. Józef Mazurek (ur. 1 marca 1891 w Baranówce, zamordowany 28 sierpnia 1944 na zlecenie Wilhelma Koppe

Józef Mazurek urodził się w rodzinie Wojciecha i Marianny z domu Goździów. Po ukończeniu Małego Seminarium karmelitów bosych w Wadowicach i tamtejszego gimnazjum, w 1908 roku wstąpił do nowicjatu w Czernej przyjmując imię Alfons Maria od Ducha Świętego. Studiował teologię, filozofię w Krakowie, Linzu, Wiedniu i tam w katedrze św. Szczepana 16 lipca 1916 przyjął święcenia kapłańskie.Był profesorem i rektorem seminarium karmelickiego i dyrektorem tercjarzy w klasztorze w Wadowicach. W 1930 został przeorem klasztoru w Czernej. W 1936 został pierwszym w Polsce wizytatorem tercjarzy karmelitańskich. Napisał dla nich w 1937 Statuty. W Czernej prowadził na wysokim poziomie chór kościelny. Przygotował do druku brewiarzyk dla tercjarzy oraz wznowienie tekstów rekolekcyjnych Odłączony od grupy zakonników i mieszkańców Czernej 28 sierpnia 1944 zastrzelony przez żołnierza SS.Został beatyfikowany 13 czerwca 1999 wraz z grupą polskich męczenników okresu II wojny światowej

Zbrodniarz Wilhelm Koppe (ur. 15 czerwca 1896 w Hildesheim, zm. 2 lipca 1975 w Bonn) odpowiedzialny za masowe zbrodnie na Polakach i Żydachw czasie okupacji niemieckiej w Polsce. Sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa w rządzie Generalnego Gubernatorstwa.Do wybuchu II wojny światowej pełnił funkcję regionalnego dowódcy SS i SD m.in. w Münster, Gdańsku, Dreźnie i Lipsku. Był współpracownikiem gauleitera Arthura Greisera .Był teoretykiem kolonizacji wschodu przez element germański.W listopadzie 1943 Koppe został członkiem rządu generalnego gubernatorstwa z siedzibą w Krakowie. Na przełomie stycznia i lutego 1944 wydał rozkaz rozstrzelania 100 Polaków. 50 Polaków rozstrzelano w dniu 2 lutego 1944 w Dębicy, a następnych 50 w miejscowości Podłęże. 11 lipca 1944 w Krakowie miał miejsce nieudany zamach (Akcja Koppe) na jego życie.20 lipca 1944 wydał rozkaz ewakuowania lub mordowania więźniów.Po 1945 Wilhelm Koppe został dyrektorem fabryki czekolady w  Hamburgu pod fałszywym nazwiskiem Lohmann.W 1960 został aresztowany 19 kwietnia 1962 zwolniony za kaucją . Zmarł w 1975 w Bonn

-------------------------------------

Arcybiskup Kazimierz Jan Majdański (ur. 1 marca 1916 w Małgowie, zm. 29 kwietnia 2007 w Łomiankach) biskup pomocniczy włocławski w latach 1963–1979, biskup szczecińsko-kamieński w latach 1979–1992, arcybiskup ad personam, od 1992 do 2007 arcybiskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Pochodził z wielodzietnej rodziny robotniczo-rolniczej. W latach 1934–1939 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku. 7 listopada 1939, jako alumn VI roku, został aresztowany przez gestapo. Był więziony w Sachsenhausen i Dachau, w Dachau został poddany doświadczeniom pseudomedycznym. Po zwolnieniu przyjął święcenia kapłańskie 29 lipca 1945 w Paryżu. Odbył studia doktoranckie w dziedzinie teologii moralnej na uniwersytecie w szwajcarskim Fryburgu. Od 1949 był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku oraz wykładowcą miejscowego seminarium (także jego wicerektorem w latach 1952–1957). W latach 1956–1974 kierował redakcją pisma „Ateneum Kapłańskie”.19 listopada 1962 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej ze stolicą tytularną Zorolus. Sakrę biskupią otrzymał 24 marca 1963 we Włocławku z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1975 założył Instytut Studiów nad Rodziną w Łomiankach przy ATK i do 1993 był jego pierwszym dyrektorem.W marcu 1979 został biskupem diecezjalnym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. W okresie sprawowania przez niego funkcji biskupiej powstało Wyższe Seminarium Duchowne w Szczecinie (1981) oraz Instytut Świeckiego Życia Konsekrowanego – Świętej Rodziny (1986). W 1987 był inicjatorem i organizatorem wizyty Jana Pawła II w Szczecinie. Był wiceprzewodniczącym Papieskiej Rady ds. Rodziny, brał udział w sesji Światowego Synodu Biskupów w 1980.Specjalizował się w teologii małżeństwa i rodziny. W 1982 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Autor książek, m.in.:Wspólnota życia i miłości. Zarys teologii małżeństwa i rodziny (Poznań – Warszawa 1979, tłumaczone na język włoski i francuski),

Będziecie moimi świadkami (Szczecin 1987, tłumaczone na język hiszpański, włoski i niemiecki),

Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia (Warszawa 1995).

Przez wiele lat związany był ze środowiskiem Radia Maryja. Wspierał też Opus Dei, które w 1989 zaprosił do Polski.Pochowany został w Łomiankach w kaplicy w założonym przez siebie Instytucie Studiów nad Rodziną

Jolanta Brzeska z domu Krulikowska (ur. 25 stycznia 1947 w Warszawie, zm. 1 marca 2011 tamże) Urodziła się w warszawskiej rodzinie Franciszka i Jadwigi z Urbańskich Krulikowskich. W grudniu 1967 poślubiła Kazimierza Brzeskiego (ur. 10 stycznia 1941 w Drobinie, zm. 14 grudnia 2007 w Warszawie). Pracowała w firmach wydawniczych, a ostatnim miejscem jej pracy był Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Zapewne Jolanta Brzeska nigdy nie stałaby się osobą publiczną zaangażowaną społecznie, gdyby kamienica w której zamieszkiwała od 5 maja 1951 nie została oddana 26 kwietnia 2006 spadkobiercom przedwojennych właścicieli. W ciągu trzech miesięcy lokatorzy zaczęli być szykanowani, a pełnomocnik spadkobierców jednoznacznie dawał do zrozumienia, że chce doprowadzić do wyprowadzki wszystkich lokatorów z nakazem kwaterunkowym. Małżonkowie Brzescy wraz z innymi rodzinami w podobnej sytuacji powołali Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. W 2007 stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane . Jolanta Brzeska kilkukrotnie otrzymywała podwyżkę czynszu, który przekraczał jej emeryturę. Jolanta Brzeska uczestniczyła w protestach związanych z realizacją wyroków eksmisyjnych. Udzielała wsparcia moralnego oraz służyła samodzielnie zdobytą wiedzą prawną. 1 marca 2011 Jolanta Brzeska wyszła z domu i przez bliskich została uznana za zaginioną. Sześć dni później znaleziono jej spalone zwłoki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej ...

31 stycznia

31 stycznia 314 – Sylwester I został wybrany na papieża.

31 stycznia 1259 – Trzęsienie ziemi w okolicach Krakowa o sile szacowanej na 4,8 stopni w skali Richtera.

31 stycznia 1633 – Rozpoczęły się obrady Sejmu koronacyjnego, poprzedzające koronację króla-elekta Władysława IV Wazy prawnuka Anny Jagielonki ( prawnuczki Władysława Jagiełły ).

31 stycznia 1676Przed koronacją Jana III Sobieskiego pochowano na Wawelu jego dwóch poprzedników:

46 Króla Polski zm 16 grudnia 1692 w Nevers Jana II Kazimierza Wazę - brata Króla Władysława IV i 47 Króla Polski prawnuka Jana Zamojskiego zmarłego 11 listopada 1673 r we Lwowie Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

31 stycznia 1788 – Frascati zmarł prawnuk Króla Sobieskiego -Karol Edward Stuart, jakobicki pretendent do tronu Anglii i Szkocji (ur. 1720 w Rzymie )Charles Edward Louis John Casimir Silvester Severino Maria Stuart, nazywany Bonnie Prince Charlie (ang. Śliczny Książę Karolek) lub Młodszym Pretendentem (ur. 31 grudnia 1720 w Rzymie, zm. 31 stycznia 1788 w Frasati – pretendent do tronu brytyjskiego jako Karol III.Był synem Jakuba Stuarta i Marii Klementyny Sobieskiej, wnukiem obalonego Jakuba II, króla Szkocji, Anglii i Irlandii oraz prawnukiem Jana III Sobieskiego, króla Polski. W 1745 Karol Edward wywołał w Szkocji powstanie, które po początkowych sukcesach zakończyło się krwawą klęską . W 1766 zmarł ojciec Karola Edwarda, a jakobici obwołali Karola Edwarda nowym pretendentem do tronu jako Karol III. Karol Edward zmarł w 1788 i został pochowany w bazylice katedralnej we Frascati, gdzie jego brat był biskupem. Po śmierci brata w 1807, ich prochy zostały razem pochowane w Bazylice św. Piotra na Watykanie, razem z prochami ich rodziców.

31 stycznia 1836 w Neapolu umiera 24 letnia Bł Maria Krystyna Sabaudzka, Królowa Obojga Sycylii-1832-1836.Praprawnuczka Polskiej Królowej Eleonory,krewna Karola Edwarda Stuart

Maria Krystyna Charlotta Józefina Gaetana Eliza (ur. 14 listopada 1812 w Cagliari, zm. 31 stycznia 1836 w Neapolu) Maria Krystyna była najmłodszą córką Wiktora Emanuela ( kuzyna zmarłego 31 stycznia 1788 r - Karol Edward Stuart Jej dziadkami ze strony matki byli arcyksiążę Ferdynand Habsburg i Maria Beatrycze d'Este. Ferdynand był czternastym dzieckiem Franciszka I - wnuka Polskiej Królowej Eleonory, cesarza rzymsko-niemieckiego i Marii Teresy Habsburg.21 listopada 1832 Maria Krystyna wyszła za mąż za Ferdynanda II Burbona, króla Obojga Sycylii. Panna młoda miała wtedy dwadzieścia lat a jej mąż dwadzieścia dwa. Ferdynand i Maria Krystyna mieli tylko jednego syna:Franciszka II Burbona (ur. 16 stycznia 1836, zm. 27 grudnia 1894), przyszłego króla Obojga Sycylii.9 lipca 1859 papież Pius IX podpisał dekret o heroiczności cnót królowej. a 3 maja 2013 papież Franciszek podpisał dekret uznający cud za jej wstawiennictwem. Uroczysta beatyfikacja odbyła się 25 stycznia 2014 w Santa Chiara w Neapolu, gdzie spoczywa ciało królowej

Ojciec bł Marii Krystyny to- Król Sardynii w latach 1802–1821-Wiktor Emanuel I

Starszy brat jej Ojca to Król Sardynii w latach 1796–1802 Karol Emanuel IV zmarły 6 października 1819 w Rzymie pochowany w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie,przy grobie św Stanisława Kostki

Wiktor Emanuel I (ur. 24 lipca 1759 w Turynie; zm. 10 stycznia 1824 w Moncalieri) – książę Sabaudii, Piemontu i Aosty. W 1814 Wiktor Emanuel powrócił do Turynu.. na tron przywrócił go kongres wiedeński . Wiktor Emanuel odmówił podpisania bardziej liberalnej konstytucji, powierzył edukację duchowieństwu, Po śmierci swojego starszego brata w 1819 został również jakobickim pretendentem do tronu Anglii i Szkocji jako Wiktor I..Po wybuchu liberalnej rewolucji na terenie królestwa, w 1821, abdykował na korzyść swojego młodszego brata – Karola Feliksa. Wiktor Emanuel zmarł na zamku Moncalieri i został pochowany w bazylice Superga, obok swojego starszego brata.

Starszy brat jej Ojca Karol Emanuel IV (ur. 24 maja 1751 w Turynie, zm. 6 października 1819 w Rzymie) – król Sardynii w latach 1796–1802.W 1775 poślubił Marię Klotyldę Burbon, córkę Ludwika Ferdynanda, delfina Francji, oraz Marii Józefy Wettyn. Maria Klotylda była siostrą późniejszego króla Ludwika XVI. 14 października 1796, umarł Wiktor Amadeusz III i Karol Emanuel został królem. Jego królestwo zawierało nie tylko wyspę Sardynię, ale również znaczące ziemie północno-zachodnich Włoch, m.in. Piemont. W 1796 roku Sardynia toczyła wojnę z Republiką Francuską. Przed 1798 rokiem Karol Emanuel został zmuszony do opuszczenia wszystkich swoich terytoriów we Włoszech oraz wycofania się z Sardynii. Razem ze swoją żoną musiał mieszkać w Rzymie i Neapolu jako gość bogatej rodziny Colonnów.7 marca 1802 żona Karola Emanuela – Maria Klotylda zmarła.- zdecydował się abdykować. Uczynił to 4 czerwca 1802, na korzyść swojego brata – Wiktora Emanuela. Karol Emanuel zachował sobie jednak tytuł króla. Mieszkał w Rzymie i miasteczku Frascati, pod Rzymem.We Frascati jego częstym gościem był jego kuzyn Henryk Benedykt Stuart, kardynał i książę Yorku, ostatni członek królewskiej rodziny Stuartów. Po śmierci Henryka, w 1807, Karol Emanuel został najstarszym żyjącym potomkiem Karola I, króla Anglii i Szkocji. Jakobici obwołali go Karolem IV, królem Anglii, Szkocji, Francji i Irlandii, W 1815, w wieku 64 lat, Karol Emanuel złożył proste śluby w zakonie jezuitów. Nigdy nie złożył ślubów kapłańskich, jednak do końca życia mieszkał w jezuickim nowicjacie w Rzymie. Zmarł 6 października 1819 i został pochowany w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie

Maria Klotylda Burbon, (ur. 1759 w Wersalu, zm. 1802) – druga córka delfina Francji – Ludwika Ferdynanda, i jego drugiej żony – Marii Józefy Wettyn. Była wnuczką króla Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej .Wnuczką Augusta III Sasa  i Marii   Józefy Szybko straciła oboje rodziców: jej ojciec zmarł w 1765, a matka w 1767.W 1775, w Paryżu poślubiła księcia Piemontu –kuzyna Karola Emanuela Sardyńskiego, najstarszego syna króla Sardynii - Wiktora Amadeusza III. W 1789, w jej rodzinnej Francji wybuchła rewolucja francuska, która zastała ją w spokojnym Turynie.W 1789 Klotylda z radością gościła swojego starszego brata Karola, hrabiego d'Artois razem z jego rodziną, którzy po wybuchu rewolucji udali się na emigrację. W 1791 przyjęła u siebie, w Turynie, również swoje dwie ciotki, córki króla Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej – Madame Adelajdę i Madame Wiktorię (znane jako Mesdames Tantes). Ciotki wyjechały następnie do Rzymu i Neapolu, gdzie królową była Maria Karolina Habsburg, siostra Marii Antoniny–- bratowej Klotyldy.Klotylda z żalem opłakiwała w 1793 śmierć jej innego brata–- króla Ludwika XVI, który został zgilotynowany, a w 1794 – śmierć jej siostry Elżbiety, która zginęła w ten sam sposób.W 1796 Klotylda została królową Królestwa Sardynii, zmarła bezdzietnie w 1802. Ta śmierć tak poruszyła jej męża, że zdecydował się on abdykować i uczynił to 4 czerwca 1802, na korzyść swojego brata – Wiktora Emanuela.

Nasi Przyjaciele patronują nam

31 stycznia 1533 umiera Ludwika Albertoni, włoska tercjarka franciszkańska, (ur. 1473)

31 stycznia 1597 – urodził się św Jan Franciszek Regis, SJ (zm. 1640)

31 stycznia 1673 –urodził się św Ludwik Maria Grignion de Montfort (zm. 1716)

31 stycznia 1888 – umiera św Jan Bosko, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek

31 stycznia 1940 –umiera Bł Kandelaria od św. Józefa, wenezuelska zakonnica, (ur. 1863) założycielka zgromadzenia Siostrzyczek Ubogich z Altagracia de Orituco.

Czytaj dalej ...

13 grudnia 1308 Rzym zatwierdzenie Zakonu Braci św. Pawła Pierwszego Pustelnika

13 grudnia 1349 Kraków z rozkazu upomnianego króla Kazimierza Wielkiego utopiono w Wiśle wikariusza katedry na Wawelu Marcina Baryczke .

13 grudnia 1545 rozpoczęcie obrad Sobru Trydencki -na czele stał św. Karol Boromeusz, papież Pius IV, a w Polsce Kardynal Stanisław Hozjusz herbu Hozyusz

http://www.ultramontes.pl/hozjusz.htm

13 grudnia 1575 Warszawa Królem Polski i wielkim księciem litewskim zostaje prawnuczka Władysława Jagiełły -Anna Jagiellonka ( ur. 18 października 1523 w Krakowie, zm. 9 września 1596 )w Warszawie została wybrana w wolnej elekcji królem Polski

13 grudnia 1707 r objawienia Pana Jezusa Miłosiernego w klasztorze Braci Mniejszych Reformatów w Krakowie

http://agnieszka-spiechowicz.jimdo.com/wybrane-teksty/krak%C3%B3w-sanktuarium-%C5%9Bw-kazimierza/

Objawienie za czasów panowania Króla Szanisława Leszczyńskiego walczącego z masonem Królem Augustem II Sasem miało związek z panującą w Krakowie w latach 1707-08 zarazą tyfusu, która pochłonęła prawie 20 tys. ofiar. 13 grudnia 1707 gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus - w klasztorze bowiem od października do listopada 1707 r. zmarło 5 kapłanów i 3 braci – o. Jakubowi Mikowskiemu ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie nazwanym Misericordia Domini - Miłosierdzie Boże. Po zakończeniu litanii Zbawiciel powiedział trzykrotnie: „Dosyć, dosyć, dosyć!” Zaraza zaczęła wtedy ustępować, a zakonnicy odważnie posługiwali chorym, nie zapadając już na śmiertelną chorobę.

13 grudnia 1793: Powstanie w Wandei: zwycięstwo wojsk republikańskich nad powstańcami w bitwie pod Le Mans,Przez ponad 40 godzin walk w Le Mans oddziały republikanów zamordowały ponad 15 000 obrońców miasta oraz cywilów.

13 grudnia 1793 Paryż został zgilotynowany dyplomata książę Louis Marie Florent du Chatelet.

13 grudnia 1830 - Sejm ( masoni )ogłosił powstanie listopadowe powstaniem narodowym.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Senatorowie_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego_(powstanie_listopadowe)

13 grudnia 1830 - Car za radą masona Adama Czartoyskiego wprowadził stan wojenny...

13 grudnia 1880 Rzym – Papież Leon XIII ogłosił encyklikę Sancta Dei Civitas. O MISJACH.

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/leon_xiii/encykliki/sancta_dei_03121880.html

13 grudnia 1923 – Polska( masoni ) uznała ZSRR.

13 grudnia 1927 r. usunięto w godle Polski krzyż z korony na głowie Orła Białego

(rozporządzeniem prezydenta RP ..wśród 14 osób podpisanych pod rozporządzeniem znajdują się podpisy masona I. Mościckiego, masona J. Piłsudskiego, masona K. Bartla).

 

To była Polska 1938 https://www.youtube.com/watch?v=DYNQkOINDrs ilu z tych Polaków przeżyło II Wojnę ?

 

13 grudnia 1938 r Hamburg powstał obóz KZ Neuegamme k Hamburga.

13 grudnia 1940 r Dachau przybył transport 527 duchownych z Sachsenhausen 490 księży było narodowości polskiej, 204 osoby z tego transportu poniosły śmierć, 48 zostało zwolnionych, 3 przeniesiono do więzień lub innego obozu, a 266 zostało wyzwolonych w KL Dachau 29 kwietnia 1945 r przez Amerykanów którzy tego dnia zamordowali w Dachau 560 Niemców.

13 grudnia 1941: Incydent na na Hawajach doprowadził do umieszczenia 120 tysięcy mieszkających na terytorium USA Japończyków w obozach internowania.

13 grudnia 1941 alianckie niszczyciele zatopiły dwa włoskie krążowniki; zginęło ponad 900 osób.

13 grudnia 1970 prasa podaje komunikaty o podwyżkach cen wywołuje bunt robotników ,głównie w Gdyni, Gdańsku, Szczecinie i Elblągu, stłumiony krwawo przez komunistyczną milicję i wojsko.

Wprowadzono 2*w Polsce stan wojenny .................

13 grudnia 1981

Po raz 3 w Polsce -13 grudnia 1830,1970 -ogłoszono Stan Wojenny

Ogłoszenie Stanu Wojennego - Wojciech Jaruzelski 13.12.1981

https://www.youtube.com/watch?v=7MHPrdAbse0

13 grudnia 1981 Stan Wojenny w Polsce

https://www.youtube.com/watch?v=XZyenKyJ4c8.

13 grudnia 1981 Decyzją Rady Państwa z 12 grudnia 1981 r o północy został wprowadzony stan wojenny, powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, władzę w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycyjnych, zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną.

13 grudnia 1981 Stocznia Szczecińska

https://www.youtube.com/watch?v=nvGuPaYIvjk

https://www.youtube.com/watch?v=uJCQ3sEcK-o

Ukrywane

https://www.youtube.com/watch?v=Oc2wETRbleU

Pamietamy

https://www.youtube.com/watch?v=XIDtqsW8oJg

https://www.youtube.com/watch?v=RnzgSkTEYw4

https://www.youtube.com/watch?v=SqD2aa6yHiw

Audycja BBC Radio 13 XII 1981r

https://www.youtube.com/watch?v=Bbk2IJA8S-k

https://www.youtube.com/watch?v=nKs8CUxbPoA

https://www.youtube.com/watch?v=zJ7tFt3d0ns

https://www.youtube.com/watch?v=epEatB9fS_M

13 grudnia 2002 Na szczycie w Kopenhadze zakończyły się negocjacje między Unią Europejską a dziesięcioma państwami kandydującymi: Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Polską, Słowenią, Słowacją i Węgrami

13 grudnia 2003 r. został podpisany przez antypolski rząd SLD traktat akcesyjny o przystąpieniu Polski do UE.

13 grudnia 2007 r. Lizbona został podpisany nowy traktat konstytucyjny UE, czyli wstępny akt likwidujący Państwo Polskie

13 grudnia 2007 r Kraków-300-lecia objawienia Pana Jezusa Miłosiernego w klasztorze Braci Mniejszych Reformatów w Krakowie Objawienie Jezusa Miłosiernego podczas panowana Króla Stanisława Leszczyńskiego miało związek z panującą w Krakowie w latach 1707-08 zarazą tyfusu, która pochłonęła prawie 20 tys. ofiar. 13 grudnia 1707 r., gdy zatrwożeni zakonnicy odmawiali Litanię do Imienia Jezus - w klasztorze bowiem od października do listopada 1707 r. zmarło 5 kapłanów i 3 braci – o. Jakubowi Mikowskiemu ukazał się Pan Jezus w postaci, jaką utrwalił artysta na obrazie nazwanym Misericordia Domini - Miłosierdzie Boże. Po zakończeniu litanii Zbawiciel powiedział trzykrotnie: „Dosyć, dosyć, dosyć!” Zaraza zaczęła wtedy ustępować, a zakonnicy odważnie posługiwali chorym, nie zapadając już na śmiertelną chorobę.http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200802&nr=16

13 grudnia 2009 r w Kanadzie umieraZbigniew Łabędzki. uczestnik Polskiej Solidarności, internowany 13 grudnia 1981 w Elblągu ,, zmuszony z rodziną do emigracji, redaktor portalu Ojczyzna.pl

http://www.bibula.com/?p=16665

13 grudnia 2013 r uliczkę przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach nazwano iminiem Adolfa Hyły

autora najsłynniejszego fałszywego wizerunku Jezusa Miłosiernego, znajdującego się w kaplicy klasztornej w Łagiewnikach.

http://faustyna.eu/obraz_krakow.htm

Spowiednik św Siostry Faustyny bł Michał Sopoćko twierdził że od obrazu w Łagiewnikach ch trzeba się odwracać .

O niezwykłej staranności w przekazaniu utrwalonego w pamięci Świetego Wizerunku Zbawiciela, świadczy fakt,
że wizerunek z obrazu z Wilna idealnie odpowiada wielkości postaci na „Całunie Turyńskim"

http://www.faustyna.eu/zgromadzenie2_pl.htm

 

Czytaj dalej ...

16 listopada 1611 -  Warszawa

Przed kościołem św. Anny w Warszawie elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern złożył hołd lenny z Prus Książęcych królowi Zygmuntowi III Wazie. Był to jeden z kilku takich hołdów, które na mocy II pokoju toruńskiego z 19 października 1466 roku każdy nowo wybrany wielki mistrz zakonu krzyżackiego, jako książę Królestwa Polskiego, miał obowiązek złożyć każdemu następnemu królowi Polski, nie później niż w czasie 6 miesięcy po swoim obiorze.

16 listopada 1804 - Warszawa

Zmarł 60 letni ksiądz Józef Bończa-Miaskowski, pierwszy biskup warszawski ( 1800-1804)

Studiował w Rzymie. W 1768 przyjął święcenia kapłańskie. W 1792 został prepozytem kapituły, a w 1793 administratorem diecezji poznańskiej. 29 października 1798 papież Pius VI mianował go pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji warszawskiej. Rządy w diecezji objął 21 grudnia 1799, a sakrę biskupią przyjął 9 lutego 1800.Józef Miaskowski był znanym kaznodzieją. W nowej diecezji warszawskiej zorganizował życie religijne, przyczynił się do przywrócenia w niej karności kościelnej wśród duchowieństwa. Przeprowadził wizytację diecezji. Bronił seminariów duchownych przed likwidacją przez pruskiego zaborcę.

16 listopada 1848 - W Londynie odbył się ostatni publiczny koncert Fryderyka Chopina.

16 listopada 1914 - Rzym Ukazała się encyklika Benedykta XV z apelem o pokój.

Papież wzywał w niej o "pokój dla narodów i pokój dla Kościoła".

Encyklika nawoływała władców i narody do zakończenia bratobójczych waśni.

16 listopada 1924 Warszawa Marymont staraniem Ks Michała Sopoćki została poświęcona kaplica ,,Matki Bożej Królowej Polski

http://www.parafia-marymont.pl/historia/

16 listopada 2006 r Białystok na zakończenie Nowenny Opieki Matki Miłosierdzia, patronki archidiecezji białostockiej, odbył się ingres do tamtejszej katedry abp. Edwarda Ozorowskiego, nowego metropolity białostockiego.

Nuncjusz apostolski, który podczas ingresu przekazał historyczny pastorał nowemu arcybiskupowi i wprowadził go na katedrę metropolitów białostockich, powiedział:

„Przyjmujesz duchowe dziedzictwo, które przekazywały całe pokolenia; życzę abyś otrzymane dziedzictwo zachował i pomnażał dla dobra powierzonego ci ludu Bożego Kościoła białostockiego”.

Jako program swojego działania, przedstawił słowa św. Pawła:

„Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem!

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi!

W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie! Nie opuszczajcie się w gorliwości!

Bądźcie płomiennego ducha! Pełnijcie służbę Panu!

Weselcie się nadzieją!

W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali!

Zaradzajcie potrzebom świętych!

Przestrzegajcie gościnności!

Błogosławcie tych, którzy was prześladują!

Błogosławcie a nie złorzeczcie!”.

Na zakończenie uroczystości arcybiskup dokonał zawierzenia siebie i archidiecezji Matce Bożej Miłosierdzia.

Oto wierny sługa mój” Oratorium wystawione z okazji 100. rocznicy święceń kapłańskich Apostoła Bożego Miłosierdzia Bł Ks Michała Sopocki

http://www.sopocko.pl/

oraz Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 35-lecia sakry biskupiej Abp. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego

https://www.youtube.com/watch?v=WAj3uRzsau0&list=PL4GD8NxsLDE9MVTe7Nr-DIXRcZ77cLswi#t=22

Oratorium „Oto wierny sługa mój”

https://www.youtube.com/watch?v=GTs-1L61064

https://www.youtube.com/watch?v=oxAwBcbbLwM

https://www.youtube.com/watch?v=WAj3uRzsau0

Oratorium "Oto wierny sługa mój" - twórcy o oratorium

https://www.youtube.com/watch?v=Q1FX3TTH3p0

Czytaj dalej ...

W niedzielę 23 czerwca 2013 , w obecności Episkopatu Polski, zostanie poświęcony górny kościół pw. bł. Jana Pawła II w krakowskim Centrum „Nie lękajcie się!”

Uroczystość będzie połączona z jubileuszem 50-lecia kapłaństwa kard. Stanisława Dziwisza.Niespotykana jak na polskie warunki jest architektura tego miejsca: kościół zbudowany jest nie na planie krzyża tylko ośmioboku.

W Centrum działają aż trzy wspólnoty heretyckiej Drogi Neokatechumenalnej.

Dziękując Bogu za 50 lat kapłaństwa myślę o mojej pierwszej parafii w Makowie Podhalańskim, w której służyłem Chrystusowi i Ludowi Bożemu od 1963 do 1965 roku

Kolejne lata mojego kapłaństwa minęły u boku kard. Karola Wojtyły, którego byłem sekretarzem w Krakowie od 1966 do 1978 roku, do pamiętnego 16 października, kiedy na Placu św. Piotra w Rzymie usłyszałem słowa: Habemus Papam!

19 czerwca 2009 roku, w odpowiedzi na nasze starania, Stolica Apostolska powołała do istnienia Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, nawiązując do tradycji Wydziału Teologicznego istniejącego na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii Teologicznej, która w czasach komunizmu kontynuowała tradycję wszechnicy jagiellońskiej.

We wrześniu 2009 roku Kraków i Oświęcim stały się miejscem spotkania dla pokoju Ludzie i religie, organizowanego przez wspólnotę św. Idziego z Rzymu.

Jest to kontynuacja idei spotkań asyskich wielkiego papieża Jana Pawła II.

http://www.idziemy.com.pl/kosciol/kard-dziwisz-dar-kaplanstwa-przemienil-moje-zycie/

W niedzielę, 23 czerwca  2013 r , w Centrum bł. Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie biskupi poświęcą górny kościół wchodzący w skład sanktuarium.

Eucharystia będzie dziękczynieniem w 50-lecie kapłaństwa kard. Stanisława Dziwisza, a także bp. Tadeusza Rakoczego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej i bp. Jana Zająca, kustosza sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. J

Jubileusze 25-lecia sakry biskupiej będą obchodzili metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan Szkodoń, a bp Grzegorz Ryś – srebrny jubileusz święceń kapłańskich.

http://episkopat.pl/aktualnosci/5199.1,Zloty_jubileusz_kaplanstwa_kard_Stanislawa_Dziwisza.html

http://www.fra3.pl/23-czerwca-poswiecenie-kosciola-gornego-w-Centrum-Jana-Pawla-II,a,20221

Górna część sanktuarium bł. Jana Pawła II powstaje na planie ośmioboku. Zastosowane przy budowie kościoła rozwiązania zbliżają go do stylu architektury Rzymu i Krakowa. W wykończeniach wnętrza dominuje kamień oraz beton architektoniczny.

W ołtarzu głównym i na bocznych ścianach znajduje się dekoracja mozaikowa – dzieło o. Marko Ivana Rupnika SJ, uznanego w świecie artysty słoweńskiego pochodzenia, twórcy mozaik m.in. w krypcie nowego masońskiego kościoła w San Giovanni Rotondo we Włoszech.

Do kościoła prowadzą odlane z brązu drzwi przedstawiające postać papieża-Polaka, któremu towarzyszą święci i błogosławieni wyniesieni przez Niego na ołtarze.

 

„Radujemy się z poświęcenia kościoła bł. Jana Pawła II i z tego, że Kościół i Centrum tak szybko powstało” – mówił kard. Stanisław Dziwisz 18 czerwca podczas konferencji prasowej w krakowskiej kurii, zapowiadającej niedzielne uroczystości. Zdaniem hierarchy, w perspektywie kanonizacji, Centrum będzie służyło temu, aby powrócić do wielkiego dziedzictwa Jana Pawła II, które zostawił ludziom i całemu Kościołowi. Hierarcha podkreślił, że bł. Jan Paweł II dla wielu ludzi pozostał przewodnikiem duchowym i z jego nauczania czerpią natchnienie do dobrego życia.

Jak dodał, Kościół został skierowany w stronę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby to ukazywało jedną całość – dwóch Apostołów Bożego Miłosierdzia, św. s. Faustynę i bł. Jana Pawła II. W przyszłości ma powstać także most, który połączy oba miejsca i umożliwi wiernym swobodne poruszanie się. Po

W uroczystej Mszy św. w niedzielę w sanktuarium bł. Jana Pawła II o godz. 10 wezmą udział biskupi, arcybiskupi i kardynałowie zgromadzeni na 362. zebraniu Konferencji Episkopatu Polski, przybędą także hierarchowie z zagranicy. W tym dniu odbędą się także ważne dla Kościoła krakowskiego jubileusze.

Natomiast w godz. 12.00-18.00 odbędzie się Piknik Rodzinny organizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego w ramach III edycji Małopolskich Dni Jana Pawła II. W programie przewidziano koncerty zespołów muzycznych, pokazy jednostek Policji, Straży Pożarnej, Wojska oraz Służby Medycznej, a także wiele atrakcji dla dzieci. Około południa w niedzielę zaplanowano także poświęcenie Muzeum Jana Pawła II w budynku „Veritas”, gdzie mieści się siedziba Instytutu Dialogu Międzykulturowego. W ramach ekspozycji zaprezentowane zostaną pamiątki i osobiste przedmioty Ojca Świętego. Na placu przed Centrum odbędzie się również pokaz samochodów, którymi podróżował Ojciec Święty. Zainteresowani będą mieli okazję wsiąść do prezentowanych pojazdów i zrobić pamiątkowe zdjęcie. W ciągu dnia będzie można oglądać wystawę fotograficzną pt. „Budujemy Dom Jana Pawła II” przedstawiającą historię budowy Centrum

Czytaj dalej ...

16 listopada 1794 - koniec powstania kościuszkowskiego. Aresztowano kierowanych przez Iluminatów przywódców Tadeusza Kościuszkę i Tomasza Wawrzeckiego. Na kraj spadły represje i konfiskaty, między innymi wywieziono do Rosji zbiory Biblioteki Załuskich oraz Archiwum Metryki Koronnej i Litewskiej. Po upadku powstania, w 1795 roku Austria, Prusy i Rosja dokonały trzeciego rozbioru Polski.

16 listopada 1846 Kraków włączony do Cesarstwa po upadku powstania krakowskiego kontrolowanego przez Iluminatów .

W wyniku powstania krakowskiego i rzezi galicyjskiej zgineło około 1100 Polaków cały ich majątek przeszedł w ręce chłopów, a bardziej jeszcze Żydów, którzy zrabowane rzeczy za bezcen kupowali…”zlikwidowano odrębność Wolnego Miasta Krakowa obszar Rzeczpospolitej Krakowskiej włączono w skład Cesarstwa Austrii i utworzono Wielkie Księstwo Krakowskie.

Zaplanowana przez Iluminatów akcja rozpoczeła się 22 lutego 1846 r w Krakowie i trwało do 4 marca 1846 r gdy dyktator powstania 35 letni Jan Józef Tyssowski z Tarnowa ,wycofał się z liczącym 1500 żołnierzy oddziałem powstańczym do Prus został internowany i po roku otrzymał zgodę na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Bohater Iluminatów Jan Józef Tyssowski z Tarnowa zmarł 11 lat po wykonaniu planu 5 kwietnia 1857 roku w Waszyngtonie stolicy Stanów Zjednoczonych założonym 16 lipca 1790 na cześć George'a Washingtona.

22 lutego 1846 r w Filadelfi w dniu wybuchu powstania Krakowskiego i zapoczątkowania rzezi galicyjskiej z Tarnowa pękł Dzwon Wolności mający zadzwonił z okazji urodzin George'a Washingtona-Dzwon Wolności symbol wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Na dzwonie widnieje inskrypcja o treści .Oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego mieszkańców.

Dzwon został zamówiony w 1751 przez zgromadzenie stanowe .Pod koniec XIX wieku dzwon podróżował po Stanach Zjednoczonych pomagając łagodzić podziały zaognione podczas wojny secesyjnej.Pierwotnie dzwon został odlany w Londynie, jednak niedługo po przybyciu do Filadelfii pękł. 22 lutego 1846 r naprawiony dzwon zadzwonił z okazji urodzin George'a Washingtona, jednak pękł ponownie i od tego czasu nie był już używany.

Powstanie krakowskie (wybuchło w nocy z 20 na 21 lutego 1846 r.) ... zbrojne gromady chłopów złupiły w lutym i marcu 1846 roku około 500 dworów.    Spojeni alkoholem przez żydowskich karczmarzy i austriackich urzędników chłopi napadali na dwory i czynili bratobójcze spustoszenie. Zamordowano, często w bardzo okrutny sposób (stąd określanie tych wydarzeń terminem rzeź) ponad 3000 osób, niemal wyłącznie ziemian, urzędników dworskich i rządowych oraz kilkudziesięciu księży. - mimo skali wydarzeń, ani jeden Żyd nie padł [ich] ofiarą. Nie atakowano również Niemców.

Rabacja objęła Tarnowskie, Bocheńskie, Sanockie, Nowosądeckie i część Jesielskiego. Dotarła także w okolice Żegociny.

http://www.zegocina.pl/aktual/2006/2006-03/rabacja/160latodrabacji.htm

Niezwykły pamiętnik rabacji

http://www.tarnow.pl/Miasto/Urzad-Miasta-Tarnowa/Historia-miasta/Taka-jest-historia/160.-rocznica-rabacji-niezwykly-pamietnik

http://www.wilanow-palac.pl/ofiara_rzezi_galicyjskiej.html

http://www.ogrodywspomnien.pl/index/historia,65,Rzez-galicyjska-rabacja-1846

żydzi a rabacja galicyjska z 1846 r.: złote żniwa Izaaka Luxenberga

http://ptto.wordpress.com/2013/03/10/zydzi-rabacja-galicyjska-1846-zlote-zniwa-izaaka-luxenberga/

16 listopada 1918 - W ogłoszonym telegramie, adresowanym do państw Ententy, neutralnych i Republiki Niemieckiej, mason Józef Piłsudski obwieścił powstanie państwa polskiego ( pod kontrolą Iluminatów ).

16 listopada 1945 - Została utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych - UNESCO. Na jej siedzibę wybrano Paryż.

16 listopada 1950 - Rozpoczął się II światowy Kongres Pokoju w Warszawie, podczas którego przyjęto Manifest do Narodów świata oraz wybrano światową Radę Pokoju. Jej przewodniczącym został francuski fizyk Frederic Joliot-Curie.Organizując szeroką kampanię "na rzecz pokoju" Związek Sowiecki ... Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju był żyd  Jerzy Borejsza.brat zbrodniarza mordercy Polaków ..Różańskiego

159 rocznica rzezi Galicyjskiej  -Rabin Galicji  zaczyna swoją misję w Polsce

15 listopada 2005 Kraków 69 letni Rabin Galicji Edgar Gluck z Hamburga zaczyna swoją misję w Polsce

Nowojorski rabin z wizytą u abp. Dziwisza.

PAP |  dodane 2005-11-15 (19:10) 8 lat 11 miesięcy 30 dni 3 godziny i 39 minut temu

Metropolita krakowski abp Stanisław Dziwisz spotkał się z nowojorskim rabinem Edgarem Gluckiem, członkiem rządowej Amerykańskiej Komisji do spraw Ochrony Dziedzictwa Amerykańskiego za Granicą.Kurtuazyjna wizyta w Pałacu Biskupów Krakowskich odbyła się na prośbę żydowskiego duchownego, który od niedawna pełni też funkcję Naczelnego Rabina Galicji, a w Polsce bywa od wielu lat. Towarzyszył mu konsul generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Kenneth Fairfax.
Słyszałem wiele o papieżu Janie Pawle II i wiedząc to wszystko, uważałem, że będąc w Krakowie, powinienem złożyć wizytę u jego najbliższego współpracownika, arcybiskupa Dziwisza - powiedział po spotkaniu
rabin Gluck. Jak przypomniał, pracuje dla rządowej komisji zajmującej się zachowaniem amerykańskiego dziedzictwa za granicą i z racji tej funkcji wiele podróżuje, odwiedzając cmentarze, świątynie oraz pracując nad odzyskaniem mienia obywateli amerykańskich. W tych kwestiach pomagał nam papież Jan Paweł II - zaznaczył.Podczas spotkania z metropolitą krakowskim rozmawiano też o współpracy pomiędzy Kościołem katolickim i społecznością żydowską w Polsce.

Edgar Gluck (hebr. Chaim Baruch; ur. 14 czerwca 1936 w Hamburgu, chasyd izbicki, od 2005 Naczelny Rabin Galicji.Urodził się w Hamburgu w rodzinie polskich Żydów. W 1957 ukończył Chasam Sofer Rabbinical College, gdzie uzyskał smichę rabinacką, a w 1974 Long Island University.Od 23 lutego 2008 jeden z członków Rabinatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszka na Brooklynie w Nowym Jorku. Ma żonę i dwóch synów.Jako strażak ochotnik uczestniczył w akcji ratunkowej po zamachach na WTC 11 września 2001 roku. Ostatnio pomagał też podczas powodzi w Nowym Orleanie..

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Nowojorski-rabin-z-wizyta-u-abp-Dziwisza,wid,8091735,wiadomosc.html

http://wiadomosci.wp.pl/gid,8090724,gpage,7,img,8091804,kat,7631,title,Wtorek-w-obiektywie,galeria.html?ticaid=113cdf

Aktywny Rabin Galicji Edgar Gluck uczestniczył w obchodów dni Judaizmu 2011 r w Przemyślu gdzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski abp Józef Michalik, powiedział, że jest wdzięczny Żydom, że kultywują kult Holokaustu, Shoah.Na wspólnej konferencji prasowej wraz z nim wystąpili m.in Abp Mieczysław Cisło, rabin Michael Schudrich, rabin Krakowa Boaz Pash i rabin Galicji Edgar Gluck. W opinii Edgara Glucka, związki chrześcijańsko-żydowskie są od wieków, ale dzięki Janowi Pawłowi II, Benedyktowi XVI i metropolicie krakowskiemu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi są naprawdę serdeczne.Gluck wyraził nadzieję, że takie spotkania, jak to w Przemyślu będą kontynuowane. - Bo my czujemy się po takich sesjach o wiele lepiej - podkreślił.Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim, ustanowiony w 1997 roku przez Konferencję Episkopatu, przypada corocznie 17 stycznia - w wigilię Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. http://wiadomosci.onet.pl/rzeszow/w-przemyslu-trwaja-obchody-dni-judaizmu/crvxp

Czytaj dalej ...

Ekskrólowa szwedzka Krystyna (1626–1689), ostatnia z rodu Wazów, przyjmowana na dworach europejskich z honorami przysługującymi głowie państwa , była kandydatką do polskiego tronu po abdykacji Jana Kazimierza,popieraną przez kardynała Dezio Azzoliniego i papieża Klemensa IX.

Po abdykacji 6 czerwca 1654 r. opuściła potajemnie Szwecję,

24 grudnia 1654 r w Brukseli również potajemnie złożyła katolickie wyznanie wiary na ręce dominikanina o. Guemesa. Świadkam

tego obrządku byli m.in. arcyksiążę Leopold i nadzwyczajny poseł Hiszpanii, sekretarz stanu Navarra Antonio Pimentel, faworyt królowej. Krystyna pragnęła osiąść w Rzymie.

Zgodę na jej pobyt w Wiecznym Mieście papież Aleksander VII († 22 V 1667 r.) uzależniał od publicznego wyznania wiary.

Ceremonii tej dopełniła Krystyna 3 listopada 1655 r. w Innsbrucku.

Kilkanaście dni potem, 15 listopada, papież na konsystorzu oznajmił jej przybycie.

 

Czytaj dalej ...

18 sierpnia 1239 r.   Paryż

Dzień, w którym Korona Cierniowa Jezusa Chrystusa znalazła się w Paryżu, ogłoszony został świętem. Przed murami miasta wybudowano olbrzymią trybunę, z której przemawiali duchowni, witając niezwykłą pamiątkę po Zbawicielu

Korona spoczęła w złotym relikwiarzu, który wzięli osobiście król Ludwik i jego brat Robert. Obaj, bez butów na nogach, ubrani jedynie w lniane szaty, nieśli relikwię przez Paryż, a mieszkańcy stolicy, szczelnie wypełniający świątecznie udekorowane ulice, padali na ich widok na kolana i czynili znak krzyża.

Arcybiskup Paryża – kard. André Vingt-Trois zorganizował  przy Koronie cierniowej  czuwanie modlitewne, mające wynagrodzić Bogu za bluźnierczą sztukę teatralną „Golgota Picnic”.

Wtedy eksponowano koronę i publicznie oddawano jej cześć

18 sierpnia 1611 Nevers  Francja urodziny Polskiej Królowej...

Ludwika Maria Gonzaga de Nevers, królowa Polski."Była żoną dwóch polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza gdy została Królową Polski

http://dzien-w-historii.blogspot.de/2012/08/18-sierpnia-ludwika-maria-gonzaga.html

18 sierpnia 1765 – Józef II Habsburg został cesarzem rzymsko-niemieckim.( prawnuk Polskiej Królowej Eleonory-córka Cesarzowej Eleonory która była bratanicą Królowej Polski Ludwiki Gonzaga  ,brat Królowej Francji Marii Antoniny zgilotynowanej 16-10-1793r
***********.

18 sierpnia 1587 – Lublin Saul Wahl został rzekomo wybrany na króla Polski.( początek legendy w 37 pokoleniu Rabina  Lau ,,Lolka,,..)

18 sierpnia 1655 –Janusz i Bogusław Radziwiłłowie poddali Wielkie Księstwo Litewskie królowi Karolowi X Gustawowi.

18 sierpnia 1672 –rozpoczęło się oblężenie Kamieńca Podolskiego.

 

18 sierpnia 1772 – Konfederaci barscy poddali twierdzę Jasna Góra wojskom rosyjskim ( od 18 listopada 1760 przebywa tam Sekta Frankistów z ich  mesjaszem  Jakubem Frankiem przygotowująca z Iluminatami Polskę do rozbiorów .)


 

Czytaj dalej ...
22 marca 2012 
Bł Ks  Bronisław Komorowski naszym patronem
http://mariateresa.pl/artykuly/114-22-marca-2012-bronisaw-komorowski- Niezwykły świadek  Bożego Miłosierdzia uczeń ks Bronisława Komorowskiego napisał  i wydał swoim kosztem dwa świadectwa ,,Golgota Zachodu ,,
http://www.rodzinaoswiecimska.pl/golgota-zachodu/
My, więźniowie obozu koncentracyjnego Stutthof i innych obozów, staliśmy się ofiarami najbardziej wymyślnych tortur, cierpienia i poniżenia godności ludzkiej. Bezradnie patrzyliśmy na śmierć swoich najbliższych, a sami tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności uniknęliśmy zagłady. My byliśmy w tym piekle. Zwykli ludzie, rozpętali wojnę, założyli obozy zagłady, a w nich przeprowadzali selekcje do komór gazowych, dokonywali śmiercionośnych zastrzyków, przeprowadzali pseudomedyczne eksperymenty i mordowali niewinne ofiary. Ofiary zamienione w proch i dym pieców krematoryjnych nie przemówią. One proszą tylko o pamięć. My, którzyśmy ocaleli, przemawiamy w ich imieniu.

,,Modlitwa Więznia ,,

Pięć lat, siedem miesięcy, 25 dni…w niemieckich obozach zagłady. 
http://www.rodzinaoswiecimska.pl/modlitwa-wieznia/

umieszczone na naszej stronie http://www.rodzinaoswiecimska.pl/hello-world/ Czytaj dalej ...

 

19 lipca 64 roku wybuchł wielki pożar Rzymu trwał do 24 lipca 64 roku

 

 

 

19 lipca 514 Rzym umiera Św Symmachus papież w okresie od 22 listopada 498 do 19 lipca 514

19 lipca 1525 Dessau zawiązał się Związek Katolików utworzony przez katolickich książąt Rzeszy, skierowany przeciwko reformacji.

19 lipca 1759 Kursk urodziny św Serafina z Sarowa

19 lipca 1863 Lwów została podpisana Concordia, umowa pomiędzy biskupami rzymskokatolickimi a greckokatolickimi.

19 lipca 1870 wybuchła wojna prusko-francuska wywołana depeszą wysłana 13 lipca 1870 z Ems, gdzie 8 sierpnia 1847 w Bad Ems żyd z rodu Aarona Hermann Cohen z Hamburga poznaje moc Eucharystii.

 

19 lipca 1940 pijak  Winston Churchill pokazuje gest uniesionych do góry dwóch palców  V przyjęty jako symbol zwycięstwa - znak ten to znak Szatana, rogatego Boga, a także przekleństwa i jeszcze innych gorszych rzeczy

19 lipca 1943 Amerykanie bombarują Rzym ... 22 maja 964 r wybrano Papieża Benedykta V

24 lipca 1943 Alianci bombarują Hamburg .......4 lipca 965 r umiera w Hamburgu św Benedykt V  Papież .

19 lipca 1921 – Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI) został kardynałem.

19 lipca 1950 – Powstała Centralna Rada Żydów w Niemczech

19 lipca 1943 Rzym w dziennym nalocie 700 amerykańskich samolotów zrzuciło 1100 ton bomb na Rzym

19 lipca 1943 Rzym spotkanie Hitlera z Mussolinim

19 lipca 1943 Rzym bombardowanie bazyliki  św Wawrzyńca San Lorenzo

Segreti Fuga Gerarchi Nazisti grazie a Vaticano e Cia Pio XII..

Secondo bombardamento di Roma e Papa Pio XII tra la folla

Pio XII

http://www.youtube.com/watch?v=l9pVFRSa3QI

19 lipca 1943 r RZYM

Latające fortece B-17 i Liberatory B-24 bombardują dworce i lotniska. Głównym celem są dwie wielkie stacje kolejowe „San Lorenzo” i „Littorio”, w tym część pasażerska i olbrzymie towarowe stacje przeładunkowe. „Littorio” wraz z rozległym systemem torowym, rampami przeładunkowymi, lokomotywowniami(po południowej stronie), wagonowniami, warsztatami napraw taboru kolejowego i zapleczem przeładunkowym(po północnej stronie), położone było w północnej części Rzymu, na wschodnim brzegu Tybru. „San Lorenzo” to główny dworzec kolejowy Rzymu, położony w samym jego centrum, 4 kilometry na wschód od Watykanu.Stację towarową „Littorio” bombardują 143 samoloty B-24 „Liberator”, na położone po zachodniej stronie stacji przeładunkowej lotnisko o tej samej nazwie nalotu dokonują dwie grupy bombowców B-25 „Mitchell”. Stację „San Lorenzo” bombarduje 149 B-17 „Flying Fortece”.Celem jest także oddalone o 12 kilometrów od centrum miasta lotnisko Ciampino, leży ono po południowo-wschodniej stronie włoskiej stolicy. Lotnisko Ciampino atakują samoloty B-26 „Marauder”. W ciągu dwóch godzin nalotu ginie 2000 osób, w tym generał Azzolini Hazon – komendant rzymskich karabinierów. W sumie ginie lub odnosi rany 4000 ludzi. ,rząd dla obniżenia szoku podaje zaniżoną liczbę 717 ofiar. Zniszczenia w mieście są potężne, bomby burzą Bazylikę Świętego Wawrzyńca(San Lorenzo), ucierpiał też znany cmentarz Campo Verano.

Stacja towarowa i dworzec kolejowy zostały obrócone w perzynę. Na stacji „Littorio” znajdowało się w momencie ataku wiele cystern z paliwem, pożary ogarniają całą okolicę. Wiele bomb spada na domy mieszkalne, w całym mieście wybuchają liczne pożary. Zbombardowano dzielnice Tiburtino, Prenestino, Nomentana i San Lorenzo.

W wyniku uszkodzenia systemu wodociągów brakuje dostaw wody, służby miejskie pozostawione same sobie gaszą pożary i sprzątają gruzy. Naloty na włoskie miasta połączono z akcjami propagandowymi, zrzucano ulotki zachęcające Włochów do kapitulacji. Mieszkańcy miasta są w szoku,przerażone skutkami strategicznego bombardowania są także władze faszystowskie. Niemieckie myśliwce strącają dwa bombowce sprzymierzonych. Dzień po bombardowaniu na ulicach miasta gromadzą się oszołomieni mieszkańcy, nie reagują na nawoływania policji by się rozejść, nadal istnieje groźba powtórnych bombardowań. Papież Pius XII odwiedza zbombardowane rejony miasta, w tym Bazylikę San Lorenzo. Jest to jego pierwsza wizyta za murami Watykanu od wybuchu wojny. Wokół głowy kościoła zbiera się tłum skandujący „Pace! Pace!”(pokój) oraz „Aiuta! Aiuta!”(pomóż).Papież interweniuje w Episkopacie Włoch, by wywrzeć nacisk na władze w celu zakończenia wojny.

Na miejscu bombardowań pojawia się także król Wiktor Emanuel III, wita go okrzyk „Cornuro! Cornuro!”(rogacz), córkę króla witają zaś okrzyki „Putana!”.

Król pod wpływem tych wydarzeń mówi swojemu adiutantowi gen. Paolo Puntoni, że czas usunąć Mussoliniego.

Wiktor Emanuel III,-Król Wiktor Emanuel III  wnuk pierwszego króla zjednoczonych Włoch od 1861 Wiktora Emmanuela II exkomunkowanego przez bł Piusa IX ( podczas bombardowania Rzymu zostaje zniszczona bazylika św   Wawrzyńca gdzie jest pochowany Papież  Bł Pius IX)

Wiktor Emmanuel II był praprawnukiem Króla Polski Augusta III Sasa .

19 lipca 1943 Warszawa Matka Boża w Siekierkach w Warszawie dyktuje litanię 

Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami
Matko Syna Bożego,
Matko nieba i ziemi,
Matko całego świata,
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,
Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała,
Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
Matko Różańca świętego,
Matko Szkaplerza Świętego,
Matko pokoju,
Matko Korony Polskiej,
Królowo wszechświata całego,
Królowo nasza,
Królowo Narodu Polskiego,
Królowo i Opiekunko każdego człowieka,
Królowo sierot,
Królowo tej biednej dziatwy,
Królowo i Matko wszystkich narodów,
Królowo Kościoła katolickiego,
Królowo Niebiańska zbawionych,
Królowo nieba i ziemi,
Królowo Serca Jezusowego,
Królowo serc wszystkich,
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim,
Królowo konających w Tobie,
Królowo umierających w Tobie.

19 lipca 1943 Warszawa.wprowadzono pierwszych 300 więźniów do "Konzentrationslager Warschau. -

20 lipca 1944 na rozkaz Wilhelma  Koppe po wojnie dykrektora fabryki czekolady w Hamburgu pod fałszywym nazwiskiem Lohmann oboz został zlikwidowany ....

walcząca o prawdę Pani Sędzia Maria Trzcinska została zlikwidowana ..dokumenty znikły. 

Czytaj dalej ...

24 lipca 303 w Bolsenie w Italii z nienawiści do wiary zginęła 12 letnia św Krystyna

24 lipca 1002 – Podczas zjazdu w Merseburgu doszło do ataku tłumu na orszak Bolesława Chrobrego

Koronowanego 13 czerwca 1025 r w Gnieźnie na króla Polski .

24 lipca 1177 – Cesarz niemiecki Fryderyk I Barbarossa ukorzył się w Wenecji przed papieżem Aleksandrem III, co zakończyło tzw. spór o inwestyturę.

24 lipca 1115 – umiera czcicielka św Krystyny -Matylda toskańska, margrabina Canossy i Toskanii, księżna Spoleto (ur. 1046)

24 lipca 1292 w Starym Sączu umiera Święta Kinga(Kunegunda)

24 lipca 1520 – Król Zygmunt I Stary ( wnuk Władysława Jagiełły ,brat św Kazimierza )wydał edykt toruński wymierzony w innowierców.

24 lipca 1936 - w Guadalajarze z nienawiści do wiary zostały zatrzelone Karmelitanki Bose

Bł Maria Pilar od św. Franciszka Borgiasza

Bł Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Jana od Krzyża , zgineła z okrzykiem Niech żyje Chrystus Król

Maria Angeles od św. Józefa

http://brewiarz.pl/vii_13/2407w1/index.php3

24 lipca 1943 r Hamburg Operacja "Gomora

Operacja Gomora – seria nalotów bombowych przeprowadzone przez brytyjski RAF i amerykański USAAF latem 1943 roku przeciw aglomeracji Hamburga gdzie 4 lipca 965 r zmarł na wygnaniu św Benedykt V

24 lipca 1943 Hamburg

Gomorrha

https://www.youtube.com/watch?v=dAR1ozEQk5Y

Bombing of Hamburg

https://www.youtube.com/watch?v=kCYPrur6ssU

27 lipca 1943

http://www.youtube.com/watch?v=qM22rmj1ydQ&list=PL67D141F542811493&index=1

http://www.youtube.com/watch?v=WKWyK9rtRtA&list=PL67D141F542811493

Czytaj dalej ...

24 lipca 303 w Bolsenie w Italii z nienawiści do wiary zginęła 12 letnia św Krystyna

24 lipca 1002 – Podczas zjazdu w Merseburgu doszło do ataku tłumu na orszak Bolesława Chrobrego

Koronowanego 13 czerwca 1025 r w Gnieźnie na króla Polski .

24 lipca 1177 – Cesarz niemiecki Fryderyk I Barbarossa ukorzył się w Wenecji przed papieżem Aleksandrem III, co zakończyło tzw. spór o inwestyturę.

24 lipca 1115 – umiera czcicielka św Krystyny -Matylda toskańska, margrabina Canossy i Toskanii, księżna Spoleto (ur. 1046)

24 lipca 1292 w Starym Sączu umiera Święta Kinga(Kunegunda)

24 lipca 1520 – Król Zygmunt I Stary ( wnuk Władysława Jagiełły ,brat św Kazimierza )wydał edykt toruński wymierzony w innowierców.

24 lipca 1936 - w Guadalajarze z nienawiści do wiary zostały zatrzelone Karmelitanki Bose

Bł Maria Pilar od św. Franciszka Borgiasza

Bł Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Jana od Krzyża , zgineła z okrzykiem Niech żyje Chrystus Król

Maria Angeles od św. Józefa

http://brewiarz.pl/vii_13/2407w1/index.php3

24 lipca 1943 r Hamburg Operacja "Gomora

Operacja Gomora – seria nalotów bombowych przeprowadzone przez brytyjski RAF i amerykański USAAF latem 1943 roku przeciw aglomeracji Hamburga gdzie 4 lipca 965 r zmarł na wygnaniu św Benedykt V

24 lipca 1943 Hamburg

Gomorrha

https://www.youtube.com/watch?v=dAR1ozEQk5Y

Bombing of Hamburg

https://www.youtube.com/watch?v=kCYPrur6ssU

27 lipca 1943

http://www.youtube.com/watch?v=qM22rmj1ydQ&list=PL67D141F542811493&index=1

http://www.youtube.com/watch?v=WKWyK9rtRtA&list=PL67D141F542811493

Czytaj dalej ...

19 lipca 64 roku wybuchł wielki pożar Rzymu trwał do 24 lipca 64 roku

19 lipca 1943 Amerykanie bombarują Rzym ... 22 maja 964 r wybrano Papieża Benedykta V

24 lipca 1943 Alianci bombarują Hamburg .......4 lipca 965 r Benedykt V umiera w Hamburgu


Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami
Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała,
przyczyń się za nami
Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
przyczyń się za nami
Matko Korony Polskiej,
przyczyń się za nami
Królowo wszechświata całego,
przyczyń się za nami
Królowo Narodu Polskiego,
przyczyń się za nami
Królowo i Matko wszystkich narodów,
przyczyń się za nami
Królowo Kościoła katolickiego,
przyczyń się za nami

*******************

18 lipca 1870  Rzym I Sobór Watykański

19 lipca 1870 wybuchła wojna prusko-francuska wywołana depeszą wysłana 13 lipca 1870 z Ems,

8 sierpnia 1847 w Bad Ems żyd z rodu Aarona Hermann Cohen z Hamburga poznaje moc Eucharystii.

http://www.karmel.pl/hagiografia/cohen/baza.php?id=18

**********

19 lipca 1943 Warszawa Matka Boża w Siekierkach dyktuje litanię
http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?page_id=141

19 lipca 1943 Warszawa.
wprowadzono pierwszych 300 więźniów do "Konzentrationslager Warschau.
http://www.stowarzyszenie.edu.pl/pl/projekty-archiwalne/cieki-pamici/odcinek-kl-warschau-gsiowka

19 lipca 1943 Rzym w dziennym nalocie 700 amerykańskich samolotów zrzuciło 1100 ton bomb na Rzym

https://www.youtube.com/watch?v=1zbjV7ZTwe8

https://www.youtube.com/watch?v=N84V5wBT5WM

19 lipca 1943 Rzym spotkanie Hitlera z Mussolinim

http://wojna-mussoliniego.pl/?page_id=757

http://www.konflikty.pl/a,2859,II_wojna_swiatowa,Ostatni_wierni_faszysci._Armia_Republiki_Socjalnej_Wloch_(1943.html

19 lipca 1943 Rzym -Bombardamento di San Lorenzo

http://www.youtube.com/watch?v=e7KUiauGk9A

Segreti Fuga Gerarchi Nazisti grazie a Vaticano e Cia Pio XII..

http://www.youtube.com/watch?v=eShooOdph4A

Secondo bombardamento di Roma e Papa Pio XII tra la folla

http://www.youtube.com/watch?v=N84V5wBT5WM

http://www.youtube.com/watch?v=1zbjV7ZTwe8

Pio XII

http://www.youtube.com/watch?v=_M9eGw5plFE

http://www.youtube.com/watch?v=l9pVFRSa3QI

19 lipca 1943 r RZYM

Latające fortece B-17 i Liberatory B-24 bombardują dworce i lotniska.Głównym celem są dwie wielkie stacje kolejowe „San Lorenzo” i „Littorio”, w tym część pasażerska i olbrzymie towarowe stacje przeładunkowe. „Littorio” wraz z rozległym systemem torowym, rampami przeładunkowymi, lokomotywowniami(po południowej stronie), wagonowniami, warsztatami napraw taboru kolejowego i zapleczem przeładunkowym(po północnej stronie), położone było w północnej części Rzymu, na wschodnim brzegu Tybru. „San Lorenzo” to główny dworzec kolejowy Rzymu, położony w samym jego centrum, 4 kilometry na wschód od Watykanu.Stację towarową „Littorio” bombardują 143 samoloty B-24 „Liberator”, na położone po zachodniej stronie stacji przeładunkowej lotnisko o tej samej nazwie nalotu dokonują dwie grupy bombowców B-25 „Mitchell”. Stację „San Lorenzo” bombarduje 149 B-17 „Flying Fortece”.

Celem jest także oddalone o 12 kilometrów od centrum miasta lotnisko Ciampino, leży ono po południowo-wschodniej stronie włoskiej stolicy. Lotnisko Ciampino atakują samoloty B-26 „Marauder”.

W ciągu dwóch godzin nalotu ginie 2000 osób, w tym generał Azzolini Hazon – komendant rzymskich karabinierów. W sumie ginie lub odnosi rany 4000 ludzi. ,rząd dla obniżenia szoku podaje zaniżoną liczbę 717 ofiar. Zniszczenia w mieście są potężne, bomby burzą Bazylikę Świętego Wawrzyńca(San Lorenzo), ucierpiał też znany cmentarz Campo Verano.

Stacja towarowa i dworzec kolejowy zostały obrócone w perzynę. Na stacji „Littorio” znajdowało się w momencie ataku wiele cystern z paliwem, pożary ogarniają całą okolicę. Wiele bomb spada na domy mieszkalne, w całym mieście wybuchają liczne pożary.

Zbombardowano dzielnice Tiburtino, Prenestino, Nomentana i San Lorenzo.

W wyniku uszkodzenia systemu wodociągów brakuje dostaw wody, służby miejskie pozostawione same sobie gaszą pożary i sprzątają gruzy. Naloty na włoskie miasta połączono z akcjami propagandowymi, zrzucano ulotki zachęcające Włochów do kapitulacji. Mieszkańcy miasta są w szoku,przerażone skutkami strategicznego bombardowania są także władze faszystowskie. Niemieckie myśliwce strącają dwa bombowce sprzymierzonych. Dzień po bombardowaniu na ulicach miasta gromadzą się oszołomieni mieszkańcy, nie reagują na nawoływania policji by się rozejść, nadal istnieje groźba powtórnych bombardowań.

Papież Pius XII odwiedza zbombardowane rejony miasta, w tym Bazylikę San Lorenzo. Jest to jego pierwsza wizyta za murami Watykanu od wybuchu wojny.

Wokół głowy kościoła zbiera się tłum skandujący „Pace! Pace!”(pokój) oraz „Aiuta! Aiuta!”(pomóż).

Papież interweniuje w Episkopacie Włoch, by wywrzeć nacisk na władze w celu zakończenia wojny.

Na miejscu bombardowań pojawia się także król Wiktor Emanuel III, wita go okrzyk „Cornuro! Cornuro!”(rogacz), córkę króla witają zaś okrzyki „Putana!”.

Król pod wpływem tych wydarzeń mówi swojemu adiutantowi gen. Paolo Puntoni, że czas usunąć Mussoliniego.

Wiktor Emanuel III, (ur. 11 listopada 1869 w Neapolu, zm. 28 grudnia 1947 w Aleksandrii)– król Włoch od 29 lipca 1900 do 9 maja 1946.

Król Wiktor Emanuel III to wnuk pierwszego króla zjednoczonych Włoch od 1861 Wiktora Emmanuela II ..zmarłego 9 stycznia 1878 w Rzymie exkomunkowanego przez bł Piusa IX ( podczas bombardowania Rzymu zostaje zniszczona bazylika gdzie jest pochowany Papież Pius IX)

Wiktor Emmanuel II był praprawnukiem Króla Polski Augusta III Sasa .

19 lipca 1943 Warszawa Matka Boża w Siekierkach dyktuje litanię
http://www.sanktuarium-pijarzy.pl/?page_id=141
Matko Niepokalanie poczęta, przyczyń się za nami
Matko Syna Bożego,
Matko nieba i ziemi,
Matko całego świata,
Matko, któraś porodziła Boga Człowieka,
Matko, któraś pod krzyżem Syna swego płakała,
Matko, któraś Ciało zdjęte z krzyża całowała,
Matko, któraś była wzięta z ciałem do nieba,
Matko, któraś była w niebie ukoronowana,
Matko Różańca świętego,
Matko Szkaplerza Świętego,
Matko pokoju,
Matko Korony Polskiej,
Królowo wszechświata całego,
Królowo nasza,
Królowo Narodu Polskiego,
Królowo i Opiekunko każdego człowieka,
Królowo sierot,
Królowo tej biednej dziatwy,
Królowo i Matko wszystkich narodów,
Królowo Kościoła katolickiego,
Królowo Niebiańska zbawionych,
Królowo nieba i ziemi,
Królowo Serca Jezusowego,
Królowo serc wszystkich,
Królowo sióstr i braci służących na cześć Maryi,
Królowo królujących z Tobą i z Synem Twoim,
Królowo konających w Tobie,
Królowo umierających w Tobie.


Czytaj dalej ...

14 sierpnia 1943 Rzym uzyskał status miasta otwartego.

14 sierpnia 1943 Wewelsburg wydano wydano dekret że Adolf Hitler jest Masjaszem

(od 1934 r nowy Watykan z planami do 2033 r )

https://www.youtube.com/watch?v=882JwpiUX7g

..http://net-abbey.org/hitler-as-god.htm


Sitzungsbericht vom 14. August 1943 - Vorschlag 6 - ... zur Vorlage an den Führer angenommen:

`Sofortige und bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religionsbekenntnisse nach dem Endsieg ...

mit gleichzeitiger Proklamierung Adolf Hitlers zum neuen Messias. (...)

Der Führer ist dabei als ein Mittelding zwischen Erlöser und Befreier hinzustellen

- jedenfalls aber als Gottgesandter, dem göttliche Ehren zustehen.

Die vorhandenen Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der verschiedenen Religionsbekenntnisse

sind in `Adolf Hitler Weihestätte´ umzuwandeln. (...)

Als Vorbild des Gottgesandten möge die Figur des Gralsritters Lohengrin dienen (...)

Durch entsprechende Propaganda müßte die Herkunft des Führers noch mehr als bisher verschleiert

werden, so wie auch sein künftiger Abgang einmal spurlos und in vollständiges Dunkel zu erfolgen

hätte.

Unter diesen Vorschlag schrieb Hitler:Der erste brauchbare Entwurf!

Zur Bearbeitung an Dr. Göbbels´"

http://www.doellersheim.at/doellersheim/Das_Buch/Dollersheim/dollersheim.HTM

Czytaj dalej ...

24 grudnia


Bóg się rodzi, rodzi się Chrystus Król,którego panowanie trwa bez końca.

W Nim pokładamy naszą nadzieję,w nim odnajdujemy naszą radość życia.

Twoje państwo i poddaństwo,

Jest świat cały o Boże;

Niebo dzisiaj z ziemią połączone,
Wyśpiewuje wdzięczności pienie;
Dzięki Bogu czyni nieskończone,
Za zjawione ludziom zbawienie:

Z tego się my radujmy,
I wdzięcznie przywitajmy Pana naszego;
Że raczył się narodzić
Chciejmyż jemu wdzięczni być, Z serca prawego;
Jemu dziś śpiewajmy.
Jemu chwałę dajmy Mówiąc bez miar;
Tobie chwała Panie,
Tobie dziękczynienie, Za Twoje dary.

https://www.youtube.com/watch?v=CD1RJtYd1lA&list=PL2799E7C3C7F46E4D


Polska- Bruksela -Rzym -Ameryka  wydarzenia


24 grudnia 1654 Bruksela o północy  złożyła wyznanie wiary  katolickiej ”Krystyna...Z bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy, Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wenedów i Rugii, pani Ingrii i Wismaru. Waza Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów
24 grudnia 1655 r Rzym

Powitanie Królowej  Krystyny 23 grudnia 1655 r w Rzymie swoim blaskiem przewyższało powitania panujących królów, cesarzy, w tym przed ośmiuset laty Karola I Wielkiego.

24 grudnia 1655 r wielkie święto w Rzymiei

Jako Księżna Estonii 24 grudnia ustanowiła świętem obchodzonym do dziś.24 grudnia każdego roku prezydent Estonii ogłasza święta Bożego Narodzenia czasem pokoju i uczestniczy w uroczystym nabożeństwie tego dnia

24 grudnia 1655  Głogówek Król Jan Kazimierz z Królową Ludwiką w gościnie u Oppersdorffów w Głogówku

24 grudnia 1655 Jasna Góra –Kordecki odrzucił wpuszczenia szwedzko –polskiego oddziału .Ukazała się Matka Boża Królowa Polski

W nocy z 26 na 27 grudnia 1655 roku wojska szwedzkie nieoczekiwanie odstąpiły po sześciu tygodniach od oblężenia Jasnej Góry.

Przeor Jasnej Góry w  Pamiętniku przypomina, że obrona sanktuarium jest dziełem Bożej Opatrzności i wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny.

Wymienia przy tym liczne świadectwa cudów, które  potwierdzili sami Szwedzi.

Wspomina, iż Miller za przyczynę odstąpienia od Jasnej Góry podawał ukazanie mu się postaci kobiety, która do niego groźnie przemówiła, żeby odstąpił od oblężenia, bo w przeciwnym razie on i całe wojsko zginie.

Siostry dominikanki z Piotrkowa relacjonowały, iż kiedy Miller zatrzymał się w ich klasztorze, z wielką uwagą przypatrywał się znajdującemu się tam obrazowi Matki Bożej Częstochowskiej.

A kiedy tłumacz prosił siostry o podarowanie małej kopii wizerunku, którą zaraz otrzymał, generał wziął ją od razu z rąk tłumacza, generał chciał dostrzec, czy postać, którą widział w nocy, podobna była do obrazu(...) Odebrawszy z rąk tłumacza wizerunek, w te słowa się odezwał:

Wcale nie jest podobny do owej dziewicy, która mi się ukazała, bo niepodobną rzeczą jest widzieć równą na ziemi.

Coś niebieskiego i Boskiego, czemem się nadzwyczaj przestraszył, jaśniało na jej wspaniałym obliczu.

Pośród Szwedów byli i tacy, którzy twierdzili, że widzieli kobietę, która po murach jasnogórskich chodziła podczas oblężenia, własnymi rękami kierowała działami i dostarczała oręża obrońcom.

Atakującym ukazywał się również starzec, którego postać widziała także pewna kobieta - Jadwiga Jaroszewska. Podczas widzenia ów człowiek ubrany na biało odprawiał Mszę Świętą. Panowie Jan Więckowski i Maciej Węgierski (...) poświadczali, że słyszeli opowiadających Szwedów, jako ci widzieli tegoż starca u boku kobiety na murach się pokazującej i pociski szwedzkie odtrącającej. Tym starcem, jak pisze o. Kordecki, był św. Paweł pustelnik, od którego paulini biorą swój początek.

Czytaj dalej ...

10 kwietnia 1715  Monachium spotkanie rodziny córki Króla Jana III Sobieskiego-regentki Bawarii Teresy Kunegundy Sobieskiej-Wittelsbach   po 10 latach rozłąki .

Czytaj dalej ...

 

24 grudnia 1654 r Bruksela praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna - Krystyna Szwecka została Katoliczką .

Krystyna ur. 8 grudnia 1626 r. w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 r. w Rzymie) – córka Gustawa II Adolfa, królowa Szwecji w latach 1632-1654.Przyczyniła sie do zakończenia wojny 30 letniej pokojem w Westwalii 24 października 1648 .Krystyna abdykowała 6 czerwca 1654 r na rzecz jej niedoszłego męża Karola Gustawa.

http://mariat.gazetawarszawska.com/2012/01/05/hamburg-warszawa-rzym-1668-r-listy-krolowej-krystyny-z-monsiniore-marescotti/

http://mariateresa.pl/ksiazki/44-listy-krolowej-krystyny

24 grudnia roku 1654, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej ”Krystyna Waza Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów.

Miała wówczas 28 lat, a na tronie szwedzkim zasiadała aż 22 lata.Nim dotarła do Rzymu, zgodnie z wolą papieża, musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania. ,co uczynila 3 listopada 1655 w Insbruku..przed wyslannikiem Papieza

....18 listopada 1655 r w dniu obleżenia Jasnej Góry oddala berło i koronę Matce Bożej w Loretto ..

18 listopada 1655 r Bł Marko Aviano otrzymał święcenia Kapłańskie

Powitanie Krystyny 23 grudnia 1655 r w Rzymie swoim blaskiem przewyższało powitania panujących królów, cesarzy, w tym przed ośmiuset laty Karola I Wielkiego.

25 grudnia 800.......Rzym Watykan koronacja Karola Wielkiego http://www.ultramontes.pl/holzwarth_karol_wielki_3.htm

24 grudnia 1655  r wielkie święto w Rzymie

24 grudnia  1655 r modlitwa w Częstochowie

Matka Boża ukazała się Szwedom zmuszając ich do ucieczki ..

Krystyna...Z bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy, Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wenedów i Rugii, pani Ingrii i Wismaru.

Jako Księżna Estonii 24 grudnia ustanowiła świętem Pokoju w Estonii

24 grudnia każdego roku prezydent Estonii ogłasza święta Bożego Narodzenia czasem pokoju i uczestniczy w uroczystym nabożeństwie tego dnia.

 

24 grudnia 1854 r Texas ......200 rocznica złożenia wyznania wiary katolickiej Królowej Krystyny24 grudnia 1654 r w Brukseli (o północy )

24-go grudnia 1854 roku, narodziła się w Teksasie mała polska katolicka osada ,,Panna Maria,,.

święta noc,jest ważna dla wszystkich Amerykanów polskiego pochodzenia.

Świętują ważne, historyczne narodziny –małej osady, która dała początek potężnej dziś, społeczności polskiej na kontynencie amerykańskim.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był kuzyn sw Piusa X .. franciszkanin rodem ze Śląska,

ks.Leopold Moczygemba, który postanowił sprowadzić do Ameryki pierwszych chłopów polskich z własnej wsi rodzinnej – Płużnica Wielka, w powiecie strzeleckim, i osiedlić ich w Teksasie, gdzie sam przebywał od kilku lat jako duszpasterz emigrantów z Bawarii

Patriarcha Amerykańskiej Polonii. ks. Leopold Bonawentura Maria Moczygemba... kuzyna św Piusa X najpierw w Teksasie, a potem w innych stanach Ameryki, założył on polskie osady, budował kościoły, seminaria duchowne i szkoły.

Z jego inicjatywy 1 grudnia 1854 r. przybyła do Ameryki pierwsza, licząca 200 osób zorganizowana grupa Polaków - w większości pochodzących z Płużnicy Wielkiej na Górnym Śląsku - których twarda ręka niemieckich rządów pozbawiła ziemi, chleba i wolności.

24 grudnia 1854 r. pod historycznym już dziś dębem ks. Moczygemba odprawił pierwszą pasterkę.

Miejsce to nazwano Panna Maria dla uczczenia Niepokalanej Dziewicy Maryi.

W niedługim czasie Polacy wraz z ks. Moczygembą rozpoczęli budowę polskiego kościoła na ziemi amerykańskiej, zaś rok później założyli najstarszą w Ameryce polską szkołę (im. św. Józefa). W pierwszym roku szkolnym uczyło się w niej ośmioro dzieci.

 

24 grudnia 1000 r Św .Stefan został uroczyście namaszczony i koronowany na pierwszego króla zjednoczonych Węgier w katedrze w Ostrzychomiu.Zmarł 15 sierpnia 1038 w uroczystość Wniebowzięcia NMP, którą czcił głęboko i nazywał "Magna Domina Hungarorum" (Wielką Panią Węgier).

24 grudnia 1473 zmarł Św Jan z Kęt .

24 grudnia 1287 – III najazd mongolski na Polskę: armia mongolska pod wodzą Nogaja rozpoczęła oblężenie Krakowa.

24 grudnia 1588 w Grazu urodziła się Konstancja Habsburżanka królowa Polski i Szwecji, córka arcyksięcia Karola Styryjskiego i Marii Anny Bawarskiej, druga żona Zygmunta III Wazy, matka Jana II Kazimierza Wazy.

24 grudnia 1598 r w Rzymie Tybr wystąpił z brzegów zgineło ok 4.000 ludzi.
24 grudnia 1654 r Bruksela praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna - Krystyna Szwecka została Katoliczką .

24 grudnia 1707 we Wrocławiu – zmarla Karolina księżniczka legnicko-brzeska, ostatni przedstawiciel dynastii Piastów

24 grudnia 1717 – W nocy z 24/25 grudnia potężny sztorm uderzył od północy w wybrzeża Holandii, Niemiec i Skandynawii, wywołując powodzie w których zginęło około 14 tys. osób.

24 grudnia 1777 – James Cook odkrył Wyspę Bożego Narodzenia.

24 grudnia 1798 w Zaosiu koło Nowogródka urodzil sie -Adam Bernard Mickiewicz –frankista

24 grudnia 1811 – U wybrzeży Jutlandii rozbiły się w czasie sztormu brytyjskie okręty HMS Defence i HMS St. George; zginęło około 1300 marynarzy.

23 grudnia 1830r. Pius IX otrzymał godność kardynała in petto.Długi pontyfikat Piusa IX trwający aż 32 lata, był pasmem nieustannej, ostrej walki w obronie Boga i Kościoła

24 grudnia 1848 r Pius IX przebywa  na wygnaniu w Gaeta

24 grudnia 1836 r Paryż w w kaplicy Kolegium Świętego Stanisława w Paryżu przyjął chrzest 32 letni żyd - Jakub Libermann założyciel Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi

Rodzina pochodziła z Polski piąty syn rabina Lazara Libermanna.19 czerwca 1910 papież Pi

24 grudnia 1898 r w Libanie zmarl św Charbel Makhlouf właściwie Józef (Youssef) Makhluf

24 grudnia 1914 – I wojna światowa: rozpoczął się rozejm bożonarodzeniowy.

24 grudnia 1929 – Pożar zniszczył zachodnie skrzydło Białego Domu w Waszyngtonie.

24 grudnia 1932 r Monachium promocja Adolfa Hitlera ( wnuka Samuela Rothschylda ) ...To jest Adolf Hitler jako człowiek i Fuhrer Niemieckiego Narodu ,,...14 sierpnia 1943 r w Wewelsburgu proklamowano Adolfa Hitlera jako Mesjasza ..któremu należy oddawać czesc Boską

https://www.youtube.com/watch?v=882JwpiUX7g ;https://www.youtube.com/watch?v=_zuDPQovE8k ( Wewelsburg pałac biskupi Arcybiskupa Klemensa Augusta von Bawaria -wnuka Krola Jana III Sobieskiego od 1934 r przekształcony przez H. Himmlera jako nowy Watykan ...z planami do 2033 r

tego dnia

24 grudnia 1932 r Norymberga umiera konwertyta 32 letni Ks .Bruno Rothschild ( nawrócony z judaizmu w 1928 r za przyczyną sługi bożej Teresy Neumann jego matki chrzestnej ) Bruno Rothschild Kapłan Katolicki od 29 czerwca 1932 ,duchowy przyjaciel Św.Edyty Stein nawróconej z judaizmu 1 stycznia 1922 r

http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Rothschild

24 grudnia 1939 r ostatnia wigilia Bł Ks Bronisława Komorowskiego

https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/31/bl-ksiadz-bronislaw-komorowski-zamordowany-rytualnie-22-marca-1940-r-w-stutthofie/

24 grudnia 1945 r sługa boży Papież Pius XII tak mówił o Związku Radzieckim:

http://www.rodaknet.com/rp_adamski_13.htm

"Cała powierzchnia globu, czerwona od przelanej w tych przerażających latach krwi, proklamuje tyranię totalitarnego państwa. [.] [Związek Radziecki] jednym ruchem pióra [.] zmienia granice państw; jedną kategoryczną decyzją przywłaszcza sobie gospodarkę ludu [.] pozbawiając go jego naturalnych możliwości; poprzez źle skrywane okrucieństwo przegania miliony ludzi [.] z ich domów i ziem i wykorzenia, wyrywa z kultury i cywilizacji, nad stworzeniem której pracowały całe pokolenia".

Po skazaniu na długie lata więzienia arcybiskupów Berana z Pragi, Stepigiera z Zagrzebia i Midszentego z Węgier Pius XII zalecił Świętemu Oficjum wydanie oświadczenia, które głosiło, że każdy, kto przyznaje się do nauki materialistycznego i antychrześcijańskiego komunizmu oraz wstępuje do komunistycznej partii, ściąga na siebie karę ekskomuniki. Utrudniło to znacznie nowym komunistycznym reżimom tworzenie nowych "Kościołów", kierowanych przez tzw. księży-patriotów.

24 grudnia 1955 r. Pius XII przypomniał: "Mocą nauki chrześcijańskiej odrzucamy komunizm jako system społeczny".

Ciosem dla komunistów - zwłaszcza tych z Moskwy - było lansowanie przez papieża pojęcia "słusznej wojny".W momencie gdy komuniści robili wszystko, by przedstawić siebie jako ofiary imperialistycznej agresji, Pius XII potępił "pacyfistyczną propagandę, w której nadużywane jest słowo pokój".Podkreślił, że gdyby katolicy za główny cel postawili sobie rozbrojenie, pozostaliby kompletnie pozbawieni możliwości obrony przed agresorem.

 

Czytaj dalej ...

3 stycznia

Najświętsze Imię Jezus
Imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus.
Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:
W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg Ojciec anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef... anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus"
(Łk 1, 26-31).

to samo polecenie otrzymał również św. Józef:Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20-21).

Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć.

Hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co Zbawca. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21).

Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu:"Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna" (J 16, 23-24).
Imię Jezus - to imię Wszechmocnego... To imię Pańskie niech będzie błogosławione na wieki.
Przepiękny hymn ku czci Imienia Jezus ułożył św. Bernard:

Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus.

Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony... Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie czytam Jezusa. Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię Jezus... Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu... Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta - a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele (Sermo 15 super Cantica).

Św. Bernardyn nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa i w każdym kazaniu adorował to Imię.

Mówił:O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie! Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych... Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa.

Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa. Kiedy w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.
Św. Wawrzyniec Justynian pisze:W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku - w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach - gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela.

Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych wyznawców.

Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie - Mesjasz).Oznacza ono tyle, co "namaszczony" lub "Pomazaniec Pański". Namaszczano w Starym Testamencie królów i arcykapłanów, a Duchem Świętym byli namaszczeni prorocy. Chrystus Pan jest Królem; jest Kapłanem (por. Hbr 4, 14 - 12, 2); jest także Prorokiem - On bowiem był celem wszystkich proroctw. On również wiele rzeczy przepowiedział: o sobie, jak też odnośnie losów ludzkości i świata. Od imienia Chrystusa otrzymali także imię Jego wyznawcy, najpierw w Antiochii, potem niedługo w całym świecie:W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26).
Ojcowie Kościoła i święci wiele razy podkreślali wagę tego Imienia.

 Tertulian pisze:Chrześcijanin - to drugi Chrystus.
Św. Pacjanowi przypisuje się piękne wyznanie:Imię moje - chrześcijanin, nazwisko - katolik.
Św. Grzegorz z Nyssy napomina:Jesteś chrześcijaninem, naśladuj Chrystusa... Nie noś tego Imienia na próżno.
Podobnie pisze św. Leon I Wielki:Poznaj chrześcijaninie, godność twoją... Pamiętaj, jakiego Ciała jesteś członkiem.
Św. Bernard przypomina:Od Chrystusa nazywamy się chrześcijanami... Czyż przeto nie tą drogą, którą podążał Chrystus, i my powinniśmy podążać? Chrześcijanie otrzymali imię od Chrystusa. To zaś zobowiązuje do czynu chrześcijańskiego - byśmy, będąc spadkobiercami imienia, byli również spadkobiercami Jego cnót.

 

3 stycznia 1778 r  urodził się prymas Królestwa Polskiego arcybiskup metropolita warszawski Antoni Melchior Fijalkowski. Konsekracja Fijalkowskiego na Arcybiskupa Warszawy miala miejsce dnia 11 stycznia 1857r.

http://www.edwardf.com/biskup.htm

Arcybiskup Fijalkowski sprawował rzady, w warunkach trudnych i niebezpiecznych. W Warszawie narastalo napiecie polityczne. Manifestacje rozbijane przez wojsko rosyjskie na ulicach przeniosly sie do kosciolow. Spiewano tam piesni patriotyczne, odbywaly sie nabozenstwa "za Ojczyzne". Po krwawym stlumieniu patriotycznej manifestacji (pieciu zabitych i kilkunastu rannych) na Placu Zamkowym, 27 lutego 1861r. w Warszawie przez wojsko rosyjskie, arcybiskup Fijalkowski zlozyl namiestnikowi carskiemu protest i przewodniczyl uroczystoscia pogrzebowym, ktore staly sie poczatkiem ogolnonarodowych manifestacji patriotycznych. Dzieki swej postawie Fijalkowski uznany zostal powszechnie przywodca narodu. Odszedl do Boga 5 pazdziernika 1861r. Pogrzeb stal sie olbrzymia manifestacja patriotyczna (najwieksza przed powstaniem styczniowym) calego spoleczenstwa. W odpowiedzi na nia namiestnik carski Lambert oglosil stan wojenny w Krolestwie Polskim.

3 stycznia 1871 r w Indiach  zmarł bł Cyriak Eliasz Chavara  założyciel Karmelitów Maryji Niepokalanej .

W 1855 roku został pierwszym przełożonym generalnym zgromadzenia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.Beatyfikowany  8 lutego 1986 roku.

 

Czytaj dalej ...

17 września 1179 roku, o czwartej nad ranem, na wygwieżdżonym niebie, niedaleko Bingen, daje się zobaczyć tajemnicze zjawisko świetlne. Wśród ciemności na firmamencie rozbłyskają dwie promienne tęcze, które w najwyższym punkcie krzyżują się pod kątem prostym. W miejscu ich przecięcia widoczny jest okrąg i wpisany w niego krzyż. Rośnie on stopniowo, by w końcu sięgnąć ramionami aż po horyzont. Wokół gigantycznego krzyża pojawiają się mniejsze okręgi z krzyżami. Mimo tak wczesnej pory, kilka osób jest świadkami cudu. Ich okrzyki pełne zdumienia i lęku wyrywają ze snu mieszkańców Bingen i okolicznych wiosek. Na dworze gromadzi się coraz liczniejszy tłum obserwatorów dziwnego wydarzenia.
Olbrzymi jaśniejący krzyż długo jeszcze widnieje na nocnym niebie, a po pewnym czasie zaczyna stopniowo maleć, by wreszcie stać się świetlnym punktem na wschodnim krańcu nieba. Świadkowie rozpoznają miejsce, nad którym zawisa: klasztor benedyktynek w Rupertsbergu. Właśnie wówczas, 17 września 1179 roku, około piątej nad ranem umiera przeorysza, Matka Hildegarda. W dniu swego powrotu do domu Ojca Niebieskiego ma 81 lat. Jest ona jedną z najniezwyklejszych świętych wspaniałego i kwitnącego ogrodu średniowiecza.

Św. Hildegarda z Bingen (1098 - 1179 r.) Nie wszyscy znają postać świętej Hildegardy z Bingen, tymczasem była ona szczególnie ciekawą postacią średniowiecza. Żyła w wielu XII i zmarła w wielu lat 81 w Bingen (Niemcy). Byłą zarazem niezwykłą wizjonerką i mistyczką, uczoną i pisarką, kompozytorką muzyki sakralnej, jak i zielarką i uzdrowicielką      przesyłam  koronke  ..podyktowana Siostrze MiłosierdziaS Gabrieli Borgarino we Włoszech w dniu ofiary Siostry Hilarii 17 .09.1939 r w Warszawie. Pamiętnego dnia 17 września 1939 r. (niedziela) Niemcy zamknęli pierścień oblężenia wokół Starego Miasta. Bombardowanie trwało cały dzień. Siostry poszły do kościoła jezuitów na ul. Świętojańskiej, pragnąc uczestniczyć we Mszy św. Dotarły do domu dopiero wieczorem, natomiast s. Hilaria – jako komendantka domu – w przerwie ataków bombowych pobiegła ratować Najświętszy Sakrament w domowej kaplicy. Będąc już przy tabernakulum została ciężko ranna. Konającą zabrano do punktu sanitarnego i po śmierci pochowano prawdopodobnie w którejś ze zbiorowych mogił, nigdzie bowiem nie znaleziono jej ciała. Jak zeznaje s. Ryta Guzikowska, zastępczyni przełożonej w Warszawie, s. Hilaria zawsze pragnęła, by zniknąć z ziemi, nie robiąc wokół siebie rozgłosu.

17 września 1939 r. armia sowiecka wkroczyła do Polski, wówczas rozpaczliwie broniącej się przed Niemcami. Nie tylko uniemożliwili Sowieci dalszą obronę Polski, ale natychmiast rozpoczęli aresztowania i rozstrzeliwania ludzi, a jeńców, jeżeli ich nie zastrzelono po drodze, umieszczono w obozach. W zimie 1940 rozpoczęły się na zajętych terenach masowe zsyłki, które trwały falami do czerwca 1941 roku. Wywieziono wówczas około dwa miliony Polaków, głównie na Syberię. Wielu z nich, szczególnie dzieci i starszych ludzi, zmarło po drodze w zamarzniętych wagonach. Liczniejsi zginęli później w obozach pracy Gułagu albo pomarli na miejscu zsyłki z wycieńczenia i chorób, przede wszystkim tyfusu. 15,000 polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie rozstrzelali Sowieci wiosną 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Rozstrzelali wtedy również co najmniej 6,000 urzędników i osadników polskich z Kresów. W czerwcu 1941, tuż po inwazji niemieckiej, wycofujący się Sowieci zdążyli jeszcze rozstrzelać tysiące więźniów we Lwowie w więzieniu na Brygidkach, jak również i w wielu innych miastachNa początek rozwiązywania “sprawy Polski”, na wiosnę 1940 r. Stalin kazał rozstrzelać 21 857 nie nadających się do resocjalizacji na bolszewizm polskich jeńców wojennych wziętych w plen po słynnej wyprawie Armii Czerwonej rozpoczętej 17 września 1939 r.((wśród badaczy nie ma zgody, co do liczby zamordowanych, podaje się inne liczby, także 25 700 osób). Zaraz potem generalissimus stworzył Wandę Wasilewską, “Bywszaja Polka”, “ “Dosłużyła się stopnia pułkownika i funkcji agitatora Głównego Zarządu Politycznego Radzieckich Sił Zbrojnych”.To zapewne eufemizm. W. Wasilewska “dosłużyła” się stopnia pułkownika w ciągu dwóch dni.

Pamiętnego dnia 17 września 1939 r. (niedziela) Siostra Hilaria Emilia Główczyńska jako komendantka domu – w przerwie ataków bombowych pobiegła ratować Najświętszy Sakrament w domowej kaplicy. Będąc już przy tabernakulum została ciężko ranna.

Czytaj dalej ...

23 września 1492  Wawel – koronacja Jana Olbrachta na króla Polski - wnuka Króla Polski Władysława Jagiełły ,brata św Kazimierza uczestnika tej uroczystości

Jan I Olbracht (Albrecht)  ur. 27 grudnia 1459 w Krakowie, zm. 17 czerwca 1501 w Toruniu) – król Polski w latach 1492-1501, książę głogowski 1491-1498.Był trzecim synem, a czwartym z kolei dzieckiem Kazimierza Jagiellończyka i jego żony Elżbiety Rakuszanki z Habsburgów, której zawdzięczał prawdopodobnie drugie imię - Olbracht, chciała ona uczcić w ten sposób pamięć swego ojca, króla Niemiec, Czech i Węgier, Albrechta II Habsburga.27 sierpnia Jan Olbracht został jednogłośnie wybrany królem Polski. 23 września odbyła się koronacja w Krakowie nowego monarchy, którą poprowadził arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Zbigniew Oleśnicki.

Jan I Olbracht zmarł 17 czerwca 1501 w Toruniu, jego zwłoki złożono uroczyście w katedrze wawelskiej a serce wmurowano w jedną z kolumn Bazyliki św. Jana w Toruniu.. Po śmierci króla Jana Olbrachta tron po nim przejął jego młodszy brat, Aleksander (panował 1501-1506).

Młodszy Brat  Króla Jana Olbrachta Święty Kazimierz Jagiellończyk zmarł 2 lata później 4 marca 1484 r w Grodnie w 98 rocznicę koronacji ich dziadka Króla Władysława Jagiełły 4 marca 1386 r na Wawelu

23 września1825 r. w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy du Bac w Paryżu przyjął święcenia kapłańskie św Jan Gabriel Perboyre z rąk biskupa Williama Dubourg z diecezji Nowy Orlean w Stanach Zjednoczonych,

http://www.filles-de-la-charite.org/pl/st_john-gabriel_perboyre.aspx

27 listopada 1830 r w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy ulicy du Bac w Paryżu http://www.cudownymedalik.pl/

23 września 1940  Kraków umiera bł S. Bernardyna Maria Jabłońska W wieku 18 lat życia wstąpiła do zgromadzenia założonego przez brata Alberta Chmielowskiego,Jan Paweł II beatyfikował ją 6 czerwca 1997 podczas Mszy św. odprawianej pod Krokwią w Zakopanem.

23 września 1968 w San Giovanni Rotondo umiera Pio z Pietrelciny OFMCap, właśc. Francesco Forgione, znany jako święty Ojciec Pio (ur. 25 maja 1887 w Pietrelcinie, zm.) – prezbiter i kapucyn, stygmatyk i święty Kościoła katolickiego.

Czytaj dalej ...

21 wrzesnia 2011 r

554 rocznica radości na Wawelu

21 września 1457- Kraków urodziny królewny Jadwigi Jagiellonki.. 14 listopada 1475  w Landshut poślubiła księcia bawarskiego Jerzego Bogatego.

Była drugim dzieckiem, a najstarszą córką Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Zgodnie z tradycją dynastii Jagiellonów jako najstarsza córka otrzymała imię na cześć Jadwigi Andegaweńskiej.Braćmi Jadwigi byli Władysław II Jagiellończyk, święty Kazimierz, Jan I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk, Zygmunt I Stary i Fryderyk Jagiellończyk, a siostrami – Zofia, Elżbieta (1465-1466), Elżbieta (1472- po 1480), Anna, Barbara i Elżbieta (1482-1517).Została ochrzczona w katedrze krakowskie

550 rocznica smutku na Wawelu

21 września 1461 –Kraków umiera  babcia Jadwigi Jagiellonki -Zofia (Sonka) Holszańska .

Królowa Polski  od 1422 roku czwarta i ostatnia żona Władysława II Jagiełły.Ślub Jagiełły z Zofią odbył się 7 lutego 1422 w Nowogródku..Na zamówienie Zofii biskup Stanisław Ciołek napisał Pochwałę Krakowa.W 1424 roku królowa ofiarowała katedrze wawelskiej, jako wotum koronacyjne, relikwiarz na głowę świętego Stanisława. W 1432 roku ufundowała kaplicę Świętej Trójcy w katedrze wawelskiej,dla tej kaplicy zamówiła płytę alabastrową, przedstawiającą Nawiedzenie i Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny .W 1453 roku na jej polecenie zaczęto tłumaczyć Biblię na język polski. Tłumaczenie to, zwane "Biblią królowej Zofii", jest najstarszym znanym przekładem Biblii na język polski. 28 września 1461 roku została pochowana w kaplicy Świętej Trójcy katedry wawelskiej w Krakowie, której była fundatorką. Na początku XX w. dokonano odkrycia grobu królowej Zofii. Badacze odnotowali bardzo wysoki wzrost monarchini - 179 cm. Gęste, ciemne włosy królowej były zaplecione w warkocze i upięte z tyłu głowy. Znakomicie zachował się strój Zofii Holszańskiej (wskazujący na wpływy odzieży ruskiej) oraz insygnia pogrzebowe

335 rocznica radości w Rzymie

21 września 1676 r Rzym wybór  papieża Benedetto Odescalchi, przyjął imię Innocentego XI

Bł Innocenty XI (ur. 19 maja 1611 w Como, zm. 12 sierpnia 1689 w Rzymie) 6 marca 1645 mianowany przez papieża Innocentego X kardynałem, z tytułem prezbitera Ss. Cosmo e Damiano.Brał udział w czterech konklawe: 1655, 1667, 1669-1670 i 1676; 21 września 1676 został wybrany na papieża, przyjął imię Innocentego XI i został intronizowany 4 października 1676 w bazylice Watykańskiej. Wśród jego nominacji kardynalskich byli Polacy Michał Stefan Radziejowski i Jan Kazimierz Denhoff.Beatyfikowany  7 października 1956.

222 rocznica smutku w Paryżu

21 września 1789 detronizacja –prawnuka Królów Polskich  Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II Sasa  Króla  Ludwika  XVI (ur. 23 sierpnia 1754 w Wersalu, zgilotynowany  21 stycznia 1793 w Paryżu.Syn Ludwika Ferdynanda Burbona i Marii Józefy Wettyn. Wnuk Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej (prawnuk króla Polski – Stanisława Leszczyńskiego), oraz króla Polski - Augusta III. Starszy brat królów: Ludwika XVIII i Karola X z dynastii Burbonów, oraz Madame Klotyldy i Madame Elżbiety. Jego żoną była scięta 16 października 1793 r Królowa  Maria Antonina.

194  radości  w Nysie

21 września 1817 w Nysie urodziny bł Marii  Luizy  Merkert założycielki  Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Zwana przez historyków Wielką Kobietą Śląska w XIX wieku, a przez potomnych - Śląską Samarytanką.

122 rocznica radości w Śremie

21 września 1889 w Śremie urodziny Stanisława  Nowakowskiego -polski działacz narodowy i dziennikarz na Warmii i Pomorzu-zamordowany

24 czerwca 1942 w KL Dachau).Ojciec  pisarza Tadeusza Nowakowskiego.

Czytaj dalej ...

31 sierpnia 1877 r urodziny Stanisława  Rosponda -biskupa Krakowskiego latach 1927–1958.11 września 1901 przyjął święcenia kapłańskie, W latach 1904–1905 pracował jako wikariusz i katecheta w Wadowicach, następnie w latach 1905–1920 w Gimnazjum św. Anny w Krakowie.W 1909 objął stanowisko dyrektora niższego seminarium krakowskiego. W 1920 -1927  rektor Wyższego Seminarium Duchownego. 12 czerwca 1927 otrzymał sakrę biskupią. Był współpracownikiem kardynała Adama Stefana Sapiehy i biskupa Eugeniusza Baziaka. W latach 1953–1954 został zatrzymany, aresztowany i był internowany w Częstochowie przez władze komunistyczne, został pozbawiony możliwości wykonywania funkcji duszpasterskich.Był wujem i opiekunem osieroconego siostrzeńca, późniejszego prof. Stanisława Rosponda.

31 sierpnia 1920 r zwycięska Bitwa pod Komarowem

31 sierpnia 1939 r prowokacja Gliwicka

31 sierpnia  1944 r 31. dzień powstania warszawskiego: całkowitemu zniszczeniu uległ Pasaż Simonsa.

31 sierpnia 1944 r czołgi 1. Dywizji Pancernej Generała  Maczka przekroczyły Sekwane przejechały po moście „Warszawa" zbudowanym przez polskich saperów

31 sierpnia 1944 r Moskwa PKWN wydał dekret O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy. - w założeniach skonstruowany do ścigania zbrodniarzy hitlerowskich, w praktyce stał się kolejnym narzędziem terroru wymierzonego w Armię Krajową i podziemie niepodległościowe, którego członkowie skazywani byli z identycznych artykułów co zbrodniarze niemieccy (często w tych samych celach więziennych osadzano byłych esesmanów, gestapowców razem z żołnierzami AK i członkami organizacji konspiracyjnych - por. Kazimierz Moczarski). M. in. na podstawie tego dekretu popełniony został w październiku 1952 mord sądowy na generale Emilu Fieldorfie ps. "Nil".

31 sierpnia 1944 r  Warszawa na skutek bombardowania zniszczony został klasztor  Sakramentek Siostry oddały się w ofierze za Polskę Chrystusową.

Pod gruzami zginęło ponad 1000 osób, w tym  4 kapłanów i  35 sióstr zakonnych

http://www.sakramentki.opoka.org.pl/

Świątynia ,, Sakramentek,,  jest usytuowana przy Rynku Nowego Miasta - jest szczególnie poświęcona czci i adoracji Najświętszego Sakramentu. Kościół i klasztor Sakramentek-Benedektynek Najświętszego Sakramentu powstał jako wotum królowej Marii Kazimiery Sobieskiej za zwycięstwo króla Jana Sobieskiego nad Turkami, które przyniosło mu tytuł obrońcy Europy. Staraniem królowej w październiku 1687 r. siostry zostały sprowadzone z Francji. Początkowo zamieszkały na zamku królewskim. 1 stycznia 1688 r. rozpoczęto nieustającą adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy zamkowej. Od dnia 27.06.1688 r., kiedy Najświętszy Sakrament procesyjnie przeniesiono do kościoła. W 1746 roku w świątyni pochowano księżną Marię Karolinę de Bouillon, wnuczkę króla Jana III Sobieskiego.Rezydentką Klasztoru była synowa Króla Jana III Sobieskiego  Maria Józefa Wessel fundatorka  Sanktuarium  Matki Bożej Śnieżnej w Pilicy   . http://www.klasztor-pilica.pl/?page=sanktuarium.
W czasie Powstania Warszawskiego w piwnicach i podziemiach klasztoru znalazło schronienie wielu z cywilnej ludności Warszawy.
Za zgodą M. Przełożonej, na prośbę dowództwa polskiego, po raz pierwszy od 250 lat otworzono bramy klauzury, by w klasztornych murach dać schronienie rannym żołnierzom. Z niewytłumaczalną wściekłością Niemcy atakowali świątynię, skrzydło po skrzydle miażdżąc pociskami najcięższego kalibru. 31 sierpnia w czwartek 1944 r. - w dzień najpiękniejszy dla każdej Sakramentki - w dzień ustanowienia Eucharystii, jak zwykle o godz. 15.00 siostry odmawiały nieszpory. Mimo krążących samolotów i spadających bomb rozpoczęły Kompletę... I nagle straszny huk... W jednym momencie całe sklepienie kościelne runęło, kryjąc pod gruzami zgromadzone dookoła Najświętszego Sakramentu zakonnice i około 1000 osób cywilnych. W tym samym czasie zawaliły się piwnice klasztorne. Prawie w jednej chwili śmierć męczeńską poniosło 3000 cywilów, 4-ch księży, 35 sióstr (prawie całe Zgromadzenie Sakramentek).
http://pawet.net/zl/zl/2004_63/3.html jeden z księży Ks Józef Archutowski ur. 1 listopada 1879 profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego,aresztowany 6 listopada1939 roku w gronie profesorów krakowskich w ramach akcji Sonderaktion Krakau wymierzonej przeciw inteligencji polskiej, został wywieziony do obozu w Sachsenhausen. Uwolniony w 1940  dzięki interwencji Stolicy Apostolskiej. Po zwolnieniu z obozu, był  proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Warszawie i wykładał na tajnym Wydziale Teologii Katolickiej UW. Bł. Ks Roman Archutowski ur. 5 sierpnia 1882 w Karolinie brat Ks Józefa - rektor warszawskiego Seminarium Duchownego, zginął w Niedzielę Palmową 18 kwietnia 1943 r  na Majdanku ,w 1942 dwukrotnie uwięziony na Pawiaku. Maltretowany i bity nie ustępował groźbom, łącząc się w cierpieniu z Męką Jezusa Chrystusa. http://pawet.net/zl/zl/2004_63/3.html Monachium
sierpien 1944 r Alianci zbombardowali kościół i klasztor Serwitek
( fundacji córki Marysieńki Sobieskiej -Teresy Kunegundy Sobieskiej -regentki Bawarii ) zabroniono Siostrom i Niemcom ratować Klasztor ......

31 sierpnia 1948 r Warszawa Rozpoczęło się plenum KC PPR, w czasie którego z funkcji pierwszego sekretarza odwołano Władysława Gomułkę. Zastąpił go Bolesław Bierut.

31 sierpnia 1955 r w Strasburgu urodziny Filipa  Stanisława  Adwenta zmarł 26 czerwca 2005 w Warszawiepo wypadku 18 czerwca 2005 koło Grójca w którym zgineła jego córka i rodzice . Opublikował m.in. pracę Dlaczego Unia Europejska jest zgubą dla Polski

31 sierpnia 1997 r Diana, księżna Walii i jej kochanek Dodi Al-Fayed zginęli w wypadku samochodowym w Paryżu.

31  sierpien  2011

Dzień Solidarności i Wolności-obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku,

Czytaj dalej ...

1 września

1-go września w prowincji Narbonie uroczystość św. Idziego, Opata i Wyznawcy.

1 wrzesnia 720 r w Saint-Gilles zmarł Św Idzi,  eremita z Gallii Narbonensis jeden z Czternastu Świętych Wspomożycieli.W Polsce, wg Galla Anonima, kult św. Idziego rozpowszechnił się od drugiej połowy XI wieku, za sprawą Władysława Hermana i jego żony Judyty (księżniczki czeskiej) ufającego we wstawiennictwo Św. Idziego w narodzinach ich syna Bolesława Krzywoustego.

Romańskie kościoły pod jego wezwaniem zachowały się m.in. w Krakowie, we Wrocławiu, w Krobi, w Inowłodzu, w Tarczku, a także nowsze m.in. w Wyszkowie (parafia w 1378 r., kościół w 1793), w Zrębicach (sanktuarium) i ufundowany przez moich  przodków  w Giebułtowie oraz w Zakliczynie, Mikorzynie (sanktuarium) i w Bałdrzychowie (powiat poddębicki).

Polska -Błogosławiona Bronisława

Bronisława była córką Stanisława Odrowąża Prandoty i Anny z Gryffitów-Jaksów, była krewną św. Jacka Odrowąża[1]. W wieku 16 lat wstąpiła do zakonu panien norbertanek na Zwierzyńcu. Była ekstatyczką. Autor "Żywotu świętego Jacka" podaje, że Bronisława miała widzenie duszy św. Jacka wstępującej do Nieba. W 1241 w czasie najazdu Tatarów na Kraków, schroniła się na Bielanach. Na wzgórzu Sikornik koło Krakowa znajdowała się jej pustelnia

Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego.W wieku 16-17 lat wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Krakowie. W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. W czasie zarazy w 1224 r. z wielkim zaangażowaniem służyła chorym.Życie Bronisławy przypadło na okres niezwykle bogaty w różne wydarzenia historyczne. Wtedy to właśnie toczyły się walki o Kraków między Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym; klasztor norbertanek był świadkiem tych bratobójczych walk. Najtragiczniejsze wydarzenie w dziejach klasztoru i bł. Bronisławy to najazd tatarski w 1241 r. Siostry ukryły się wówczas wśród zalesionych skał, które dotąd noszą nazwę Skał Panieńskich; klasztor został splądrowany i spalony. Siostry zaś, z Bronisławą na czele, niosły pomoc ofiarom wojny.Wszystkie żywoty Bronisławy akcentują jej wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. To właśnie rozważanie wzniosło ją na najwyższe szczyty kontemplacji. Celem przypodobania się Chrystusowi .W najtrudniejszych chwilach udawała się na Sikornik, gdzie oddawała się modlitwie i medytacji. Tam również miała widzenie Chrystusa, który obiecał jej: "Bronisławo, krzyż Mój jest twoim, lecz i chwała Moja twoją będzie". Ciągle utrzymywała kontakt ze św. Jackiem i biskupem Iwonem. Od św. Jacka nauczyła się modlitwy różańcowej, którą wzbogaciła duchowość swojego zakonu. Gdy 15 sierpnia 1253 r. zmarł św. Jacek, Bronisława doznała wizji tryumfalnego wprowadzenia go przez Matkę Bożą do nieba.Bronisława umarła 29 sierpnia 1259 r. na Sikorniku. Jej kult rozpoczął się  wkrótce po jej śmierci. Wzmaga się on zwłaszcza w czasach trudnych dla Krakowa i Ojczyzny. Grób Bronisławy odnaleziono w 1604 r. Przy poszukiwaniach i remoncie kościoła znaleziono pęknięcie w murze w ścianie północnej w kierunku drogi na Salwator (kościółek Zbawiciela). Znaleziono w niej skrzynkę z jej kośćmi. Kanonizacja św. Jacka 17 kwietnia 1594 r   przypomniała postać Bronisławy, a odnalezione relikwie przyczyniły się do odnowienia jej kultu.
Jest rzeczą charakterystyczną, że kult Bronisławy rozwinął się nie przy jej grobie, ale na wzgórzu Sikornik gdzie Bronisława  pojawiała się od czasu do czasu. W latach 1703-1839 kapliczka na Sikorniku stała się małym sanktuarium, do którego urządzano procesje wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Krakowa. Chętnie brali w niej również udział mieszkańcy okolicznych wiosek. Procesja wyruszała z kościoła klasztornego. Kiedy w 1707 r. w Krakowie szalała cholera, mieszkańcy Zwierzyńca przypisywali Bronisławie, że ich dzielnicę ta epidemia szczęśliwie ominęła. 13 grudnia 1707 r na zakończenie zarazy u Reformatów w Krakowie pojawił się Jezus Miłosierny . Dekretem z dnia 23 sierpnia 1839 r. papież Grzegorz XVI zatwierdził kult oddawany Bronisławie. 5 maja 1840 r. papież zatwierdził miejsce jej kultu w Krakowie w kościele zwierzynieckim jako Błogosławionej, a 31 sierpnia 1840 r zezwolił na jej kult w całym zakonie norbertanek i w diecezji krakowskiej.Beatyfikację Bronisławy Kraków obchodził bardzo uroczyście przez kilka dni. Punkt kulminacyjny przypadł dnia
2 grudnia 1840 r. Z kościoła dominikanów wyruszyła procesja przez miasto aż do kościoła norbertanek. Niesiono w niej trumienkę z relikwiami i osobny relikwiarz z głową Bronisławy. Pius IX rozszerzył kult Bronisławy na diecezję wrocławską, a Leon XIII - na cały zakon norbertański. Jest patronką diecezji opolskiej

1 wrzesnia 1288 r w  Poznaniu urodziny Ryksy Elżbiety (Reiczka Przemysł(aw)ówna, czes.królowej  czeskiej  i polskiej 1303-1305.26 maja 1303 r Ryksa Elżbiet po ślubie  z Wacławem II Przemyślidą została koronowana w praskiej katedrze

1 wrzesnia 1364 – Papież Urban V wydał bullę powołującą do życia Akademię Krakowską.

1 września 1651 r Moskwa urodziny Natalii  Kiriłłownej  Naryszkin caryca Rosji-matka Piotra I Wielkiego (1672-1725), przyszłego cara, a następnie cesarza Rosji.

1 września 1715 r w Wersalu zmarł Ludwik XIV Wielki, Król Słońce syn kuzynki Polskich Królów Władysława IV i Jana Kazimierza -Anny Austriaczki i Ludwika XIII, z dynastii Burbonów. Do czasu osiągnięcia 13 roku życia rządy sprawowali jego matka Anna Austriaczka i Włoch - kardynał Jules Mazarini, wyznaczony na regenta jeszcze przez swego poprzednika, kardynała Armanda Richelieu.

1 września 1835 w Wilnie urodziny św Rafała Kalinowskiego  odnowiciela Karmelu w Polsce

http://mariateresa.pl/ludzie/zycie-zakonne-sw-rafala-kalinowskiego-wstep

1 września 1901 r w Ośniszczewku urodziny Kardynała  Bolesława  Filipiaka . Studiował na uniwersytecie w Poznaniu oraz w poznańskim seminarium duchownym; kontynuował naukę w Papieskim Athenaeum Św. Apolinarego w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w Gnieźnie 29 maja 1926. W latach 1933-1944 był sekretarzem arcybiskupa Gniezna, kard. Augusta Hlonda. 1944-1945 więziony przez hitlerowców. We wrześniu 1947 został audytorem Roty Rzymskiej, a w czerwcu 1967 jej dziekanem (potwierdzony jako dziekan ad nutum Sanctae Sedis 1 lutego 1975); prezydent Trybunału Apelacyjnego Państwa Watykańskiego. 1 maja 1976 został mianowany biskupem tytularnym Plestia, sakry biskupiej udzielił mu w Rzymie kard. Pericle Felici 13 maja 1976. 24 maja 1976 papież Paweł VI wyniósł go do godności kardynalskiej, nadając tytuł diakona S. Giovanni Bosco in Via Tiburtina. Z powodu złego stanu zdrowia nie brał udziału w konklawe po śmierci Pawła VI (1978); zmarł w dniu rozpoczęcia kolejnego konklawe (po śmierci papieża Jana Pawła I). Pochowany został w archikatedrze poznańskiej obok swego przyjaciela arcybiskupa Antoniego Baraniaka.

Bł Księże  Bronisławie Komorowski   aresztowany 1  września 1939 r w Gdańsku

Wskaż drogę, pomagaj nam.

Bądź jasną gwiazdą w ciemności

Zaprowadź do nieba bram.

Wszyscy rodacy, którzy w stanie łaski przelaliście krew za Ojczyznę i wiarę w walce z poganami i wrogami Krzyża, módlcie się za nami.
Wszyscy w chwale niebieskiej rodacy i rodaczki, którzy modłami, łzami, cierpieniem, pracą i ofiarą chcieliście Królestwo Boże wybłagać dla Ojczyzny i świata całego, módlcie się za nami

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu,

jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości.

Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

1 września 1939 r sługa boża Rozalia Celakówna zanotowała:

«Dziś pierwszy piątek miesiąca-Dzień ten będzie ważny w dziejach naszego Narodu.

O Jezu, przyspiesz dzień Intronizacji Twego Najświętszego Serca.

Jezus będzie królował w Polsce przez Intronizację.

» Usłyszała: «Ludzie Mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję.»

Rozalia powiedziała Jezusowi o duszach, które z powodu wojny znalazły się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia. Otrzymała odpowiedź: «I to wszystko jest z miłości, bo jest wiele dusz takich, które przez akt doskonały żalu znajdą przebaczenie...»

Rozalia Celakówna urodzona 19 września 1901 r (rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette )

zmarła 13 września 1944 r w Krakowie

tego dnia  13 września  1944 r w Warszawie zburzono pomnik  Króla Zygmunta III Wazy 44 Króla Polski ,rządzącego Polską 44 lata )

1 września 1939 r Gdańsk

zostają aresztowani polscy księża diecezji gdańskiej:

ks. Bronisław Komorowski, proboszcz z Wrzeszcza;

ks. Franciszek Rogaczewski, proboszcz parafii przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;

ks. Alfons Muzalewski, wikariusz przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;

ks. Władysław Szymański, katecheta przy Polskiej Szkole Handlowej;

ks. Marian Górecki z Nowego Portu.

Wszyscy są torturowani zamordowani w Wielki Piątek 22 marca 1940 r w

(z wyjątkiem ks. Muzalewskiego).

Podobny los dzieli kilku kapłanów niemieckich:

ks. Bernard von Wiecki, proboszcz z Żuław, zostaje rozstrzelany razem za kapłanami polskimi w Sztutowie;

Ks Robert Wohlfeil z Kłodawy zostaje zamęczony w obozie w Oranienburgu;

ks. Ernst Karbaum, proboszcz w Niedźwiedziówce (aresztowany za odprawienie Mszy dla Polaków i zamęczony w Sztuthofie);

ks. Jan Aeltermann, proboszcz w Mierzeszynie--Przywidzu (rozstrzelany);

ks. Walter Hoeft, gdańszczanin kaszubskiego pochodzenia, wikariusz przy polskiej parafii Chrystusa Króla (rozstrzelany).

Wkrótce aresztowani zostają

ks. Jerzy Majewski, wikariusz z Sopotu (zamęczony w Dachau)

ks. Bruno Binnebesel, Niemiec i proboszcz w Brzeźnie (ścięty za krytykę reżimu i słuchanie radiostacji zachodnich

1 września 1939 r. Wojska niemieckie i słowackie napadły o świcie bez wypowiedzenia wojny na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową – kampanię wrześniową; tego dnia prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939. Ignacy Mościckiogłasza stan wojenny na terytorium całego kraju.

Ignacy Mościck socjalista - przyjaciel masona Józefa Piłsudskiego  został  zaprzysiężony na  prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 4 czerwca 1926 ,zamieszkał wraz z rodziną na Zamku Królewskim w Warszawie.Za życia masona Józefa Piłsudskiego Ignacy Mościcki jako prezydent pełnił funkcje reprezentacyjne i honorowe. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się w Rumunii. 30 września 1939 zrezygnował z prezydentury,w grudniu 1939 przeniósł się do Szwajcarii, gdzie przebywał do śmierci 2 października 1946 r .

1 września 1939 r  Wieluń -o  godz. 4.40 mieszkańców miasta obudził dźwięk syren alarmowych ,nad uśpione miasteczko położone 21 km od granicy z III Rzeszą nadleciały niemieckie samoloty i zrzuciły bomby. Zginęło ponad 1,2 tys. osób, centrum Wielunia zostało zniszczone w 90 procentach. Pierwsze pociski trafiły w Szpital Wszystkich Świętych. Śmierć poniosły wówczas 32 osoby - pierwsze ofiary niemieckich nalotów podczas II wojny światowej. Kolejnym celem stał się najstarszy wieluński kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, z początku XIV wieku.

1 września 1939 r.  Westerplatte -o godzinie 4.47 w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej pierwszą salwę z dział kalibru 280 mm oddał niemiecki pancernik szkolny „Schleswig-Holstein". Jednocześnie do ataku ruszyły oddziały lądowe – na ich czele znajdowała się kompania szturmowa Kriegsmarine. Ponawiane tego dnia jeszcze trzykrotnie szturmy nie przyniosły Niemcom powodzenia.

NIE GINĄ MARNIE BOHATERÓW DZIEŁA,
POPIÓŁ ICH ŚWIĘTY, BO MA ISKRĘ Z NIEBA,
NA KAŻDYM POLSKICH MĘCZENNIKÓW GROBIE
JEST MYŚL: „
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA”.

http://malgorzata.smilowo.parafia.info/bohater.htm

1 wrzesnia 1945 r Otwarto Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino ( zaplanowane morderstwo polakow ) Do łagrów Workuty i na zsyłkę nie trafili zdrajcy – kolaboranci Hitlera. Zostali tam wysłani żołnierze spod Monte Cassino, Ankony i Bolonii, którzy mieli nieszczęście urodzić się na Kresach Wschodnich. http://www.promemoria2010.republika.pl/gulag.html

1 wrzesnia 1947 r Specjalna ONZ-owska komisja UNSCOP opublikowała raport, w którym zaleciła zakończenie brytyjskiego mandatu nad Palestyną i utworzenie dwóch państw: żydowskiego i arabskiego.

1 września 1948 w Nowej Wsi urodziny Arcybiskupa  Józefa  Mirosława  Życińskiego zm. 10 lutego 2011 w Rzymie-biskup diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, arcybiskup metropolita lubelski w latach 1997–2011....

1 września 1949 Zabielu urodziny Biskupa Warszawskiego –Tadeusza  Pikusa .

Studiował na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie w Hiszpanii. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 1981. Powróciwszy z Hiszpanii, został referentem w sekretariacie prymasa Polski oraz był wykładowcą, prefektem, a następnie wicerektorem, w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie.Od 1990 przez 2 lata był kapelanem w Moskwie oraz duszpasterzem Polaków zamieszkałych w Związku Radzieckim (później Rosji). 8 maja 1999 r został konsekrowany na biskupa. Wikariusz generalny archidiecezji warszawskiej, przewodniczący Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członek Rady Biskupiej Archidiecezji Warszawskiej.W 2001 Zebranie Plenarne KEP wybrało go na przewodniczącego Zespołu Katolicko- ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi (2001–2006) 9 marca 2005 .331. Zebranie Plenarne KEP wybrało go na przewodniczącego Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (2005–2010). W dniach 23–25 czerwca 2006 na 336. Zebraniu Plenarnym KEP (Poznań-Gniezno) został wybrany na przewodniczącego Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski.Obecnie wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 13 października 2005 Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało mu Medal Komisji Edukacji Narodowej (legitymacja nr 96785).

13 maja 2007 ..w Pałacu Kultury podczas Kongresu Rodzin usłyszałam jak - Biskup Tadeusz Pikus powiedział ,,wszycy mówią że Unia Europejska nie kocha rodziny ..a ja wam mówię Unia Europejska Kocha Rodzinę ,,

1 wrzesnia 1985 r Odnaleziono wrak Titanica.

Pewność budowniczych co do niezatapialności statku podkreślały umieszczone ponoć na burtach "Titanica" napisy: "

Nawet sam Chrystus nie zatopi tego statku" i "Nie ma Boga, który by zdołał ten statek w odmętach morskich pogrążyć".

1 wrzesien 1992 r Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów.

1 wrzesien 1992 r Zaginął bez śladu  ,zamordowany dziennikarz śledczy Gazety Poznańskiej Jarosław Ziętara - (wcześniej pracował we Wprost i Gazecie Wyborczej), gdzie zajmował się m.in. dziennikarstwem śledczym badając afery gospodarcze

1 września 2004 r - Biesłan - pierwszego dnia roku szkolnego, szkoła w Biesłanie, w Północnej Osetii w Rosji została opanowana przez grupę uzbrojonych terrorystów należących do sił czeczeńskiego dowódcy polowego Szamila Basajewa. Teren szkoły został otoczony przez wojska armii rosyjskiej i jednostki sił specjalnych. Prowadzono negocjacje z napastnikami, po dwóch dniach, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, nastąpił szturm wojsk rosyjskich-zginęło 339 osób (w tym 156 dzieci), 700 osób zostało rannych

http://www.youtube.com/watch?v=O_dnqW8cNqk

1 września 2009 r nie rozpoczynają się lekcje się w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Brzezowej.Od czasów rozbiorowych, sanację, okupację hitlerowską, czasy PRL`u po raz pierwszy w tej szkole nie rozpoczął się rok szkolny. Rodzice nadal walczą o swoje prawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

1 września 2009 to smutny dzień dla wsi Brzezowa i naszej parafii, szkoła która funkcjonowała od czasów rozbiorów, przetrwała sanacje, okupacje, stalinizm, czasy PRL`u , od 1 września 2009 obumarła.

http://www.kornatka.diecezja.krakow.pl/ogloszenia.html

Strajk rodziców dzieci z Brzezowej, rozpoczęty z początkiem roku szkolnego 2006/2007, zakończył się 11 września 2006 r. To był protest rodziców i mieszkańców dzieci z Brzezowej, oburzonych kasacją szkoły podstawowej im Armii Krajowej w Brzezowej przez Radę Miasta Dobczyce

1 września 2009 r   Kraków Obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w której zgineło ok 6 miliona Polaków zorganizował w Krakowie Kardynał Stanisław Dziwisz

Międzynarodowy Kongres dla Pokoju „Ludzie i religie” w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizowany przez rzymską i Archidiecezję Krakowską, 6-8 września 2009 r.

http://www.youtube.com/watch?v=x5iOb2Fs8EU

ASYŻ w Krakowie

Modlitwa w różnych językach w Auschwitz

http://www.dziennik.com/news/swiat/4450/print

http://www.youtube.com/watch?v=GolCpzWag4A&feature=related

http://tygodnik.onet.pl/0,32831,asyz_w_krakowie,komentarz.html

http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x22282/dziekuje-za-asyz-w-krakowie/

Podczas Eucharystii kard. Stanisław Dziwisz » wyraził nadzieję, że wśród ludzi dobrej woli, różnych religii, tradycji i kultur „ożyje duch Asyżu, przemawiający do wyobraźni i sumień nie tylko uczniów Mistrza z Nazaretu”.W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zgromadziło się kilkuset przedstawicieli różnych religii i wyznań, politycy i naukowcy z całego świata. W bazylice Bożego Miłosierdzia obecni byli m.in. kard. Crescenzio Sepe, kard. Lluis Martinez Sistach z Barcelony, kard. Paul Poupard, kard. Stanisław Ryłko oraz kard. Walter Kasper i kard. Stanisław Nagy.

1 września 2011 r Prezydent Obama podpisal  Executive Order (dekret. Nie wymagazgody Senatu) nakazujacy dodatkowe sankcje przeciwko rzadowi Syrii, zamrozenie wszystkich wartosci  bedacych wlasnoscia rzadu Syrii oraz zakaz importu produktów naftowych pochodzenieSyryjskiego.”

http://www.youtube.com/watch?v=8BdUINdoRwM&feature=youtube_gdata_player

1 września 2011 r Kalisz –przekazanie relikwi JP II  Sanktuarium św Józefa

Czytaj dalej ...

 

28 grudnia

Święci Młodziankowie, męczennicy

Chłopcy zamordowanym w Betlejem i okolicy na rozkaz króla Heroda .

Czczeni jako flores martyrum - pierwiosnki męczeństwa

 

 

28 grudnia   418   Rzym wybór   Papieża   św    Bonifacego  I                                      

28 grudnia 1550   Rostków urodziny  Św Stanisława  Kostki                                         

28 grudnia  1622  Lyon umiera Św Biskup Franciszek Salezy

          http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/01-24.php3                                         

28 grudnia  1679  Kielce  umiera Andrzej Zawisz Trzebicki

  biskup krakowski,przemyski,książe siewierski-  Interrex 1674  ogłosił królem Jana III Sobieskiego       

28 grudnia 1796  Dannenberg  urodziny żydówki  Rozalii  Beniamin mamy Hermana Cohena

Pianisty  żyda nawróconego mocą Eucharystii ,, Augustyna  Marii od Najświętszego  Sakramentu ,,

odnowiciela Karmelu we Francji i w Anglii                   

http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Zycie%20Ojca%20Hermana-1.htm

http://www.karmel.pl/hagiografia/cohen/index.php

św. Proboszcz z Ars  przepowiedział O Hermanowi nawrócenie matki Rozalii za którą w chwili jej śmierci wstawiła sie Matka Boża

http://forum.piusx.org.pl/index.php?topic=38.0

28 grudnia 1802  Strasburg urodziny Teodora Radisbonne  

ks. Teodor Ratisbonne, wikary kościoła pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Paryżu., autor  biografii św. Bernarda

założyciel Arcybractwa  Matek Chrześcijańskich

http://wielodzietni.org/comments.php?DiscussionID=3921

brat Alfonsa Radisbone któremu 20 stycznia 1842 r w Rzymie ukazała się Matka Boża Cudu

http://www.marypages.com/ratisbonnePolish.htm

https://profiles.google.com/tuszynskamaria059#tuszynskamaria059/photos/5681874093437629745
20 stycznia 1843 r w Paryżu
zakłada z bratem zgromadzenie  Sióstr Matki Bożej Syjonu

28 sierpnia 1847 w kaplicy Sióstr Matki Bożej Syjonu udziela chrztu Hermanowi Cohenowi

http://www.karmel.pl/hagiografia/cohen/baza.php?id=07
          

28 grudnia 1837  Rzym umiera Św  Kasper de Bufalo -Mały apostoł Rzymu  założyciel Misjonarzy Krwi Chrystusa                 

28 grudnia 1908 Messyna trzesienie ziemi ( zgineło ponad 200 tysiecy ludzi )

Ciekawostką jest to, że w Boże Narodzenia ukazał sie w lokalnym dzienniku El Telefonico artykuł miejscowego dziennikarza ,ateisty, który domagał się,

 że jeżeli Dziecię Boże isnieje to niech przemówi za pomocą trzęsienia ziemi. Trzy dni pozniej stało się to faktem. Dziennikarz w tym trzesieniu stracił całą swoją rodzinę

28 grudnia   1939  KZ Sachenhausem umiera prof Stanisław Estreicher

jeden z 183 osób aresztowanych 6 listopada 1939 r w Sonderaktion Krakau                              

28 grudnia  1947  Aleksandria  umiera Król  Włoch Wiktor Emanuel III 

 

 

 

 

Czytaj dalej ...

Błogosławiona
Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza

Franciszka Siedliska urodziła się 12 grudnia 1842 r. w zamożnej rodzinie ziemiańskiej, w Roszkowskiej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Na chrzcie św. otrzymała imiona Franciszka Józefa. Jej rodzice Adam i Marianna Cecylia z Morawskich zadbali o wszechstronne wykształcenie swojej córki, oprócz guwernantek miała także nauczycielki muzyki i tańca. Ojciec marzył o karierze artystycznej dla ukochanej córki. Nie troszczyli się natomiast wcale o sprawy wiary i życia wewnętrznego - byli bowiem obojętni religijnie. Franciszka żyła w dostatku i wygodzie, "w domu, gdzie Bóg nie był Panem" - jak sama napisała po latach.


Lata jej dzieciństwa wypełniła ciężka choroba kręgosłupa. Wyjeżdżała na leczenie do najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych Austrii, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Pomimo tego ciągle odczuwała silne bóle, które w miarę upływu czasu przerodziły się w chorobę chroniczną. Nieśmiała, łagodna, ciągle cierpiąca, już w wieku 8 lat pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak sprzeciw ojca, który marzył dla niej o karierze artystycznej, opóźnił tę decyzję.


W 1864 w Cannes złożyła prywatny ślub czystości i zdecydowanie sprzeciwiła się planom matrymonialnym snutym przez ojca. Jej zamiarem było całkowite poświęcenie się Bogu. Przyrzekła jednak ojcu, że pozostanie z rodziną, dopóki on będzie żył. Adam Siedliski powrócił przed śmiercią do zaniedbanych praktyk religijnych i umarł pojednany z Bogiem w 1870 r.


Franciszka została zakonnicą w tym samym roku. Najpierw była tercjarką franciszkańską, potem utworzyła i zorganizowała nowe zgromadzenie zakonne Najświętszej Rodziny z Nazaretu - nazaretanki. W 1873 przybyła do Rzymu i przedstawiwszy Piusowi IX projekt swego dzieła otrzymała błogosławieństwo. Ponieważ w kraju, po kasacie zakonów oficjalna działalność nie była możliwa, w 1875 roku powstał w Rzymie pierwszy dom zakonny nowego zgromadzenia. Założycielka przybrała imię Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Od tego czasu pochłonięta organizowaniem zgromadzenia, kształtowaniem jego duchowości, wytyczaniem celów i zadań apostolskich - ku zdumieniu wielu osób - odzyskała zdrowie i siły. W pracach organizacyjnych wspomagali ją ojciec jezuita Lanrencot i zmartwychwstaniec ojciec Semenenko, który ułożył pierwszy projekt reguły Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W 1881 powstał dom zakonny w Krakowie, gdzie siostry otaczały opieką pracujące dziewczęta. Zgromadzenie podjęło pracę w szkołach, sierocińcach, ochronkach, internatach. Służyło moralności i religijnemu odrodzeniu rodziny. Wychodziło też naprzeciw każdej ludzkiej biedzie moralnej i materialnej. Siostry otaczały swą opieką ludzi biednych, chorych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Troszczyły się o wychowanie, zwłaszcza religijne dzieci zaniedbanych. Zajmowały się samotnymi matkami i broniły życia nienarodzonych.W 1885 roku kierownik Misji Polskiej w Ameryce poprosił Marię, aby zaopiekowała się przebywającymi tam Polakami. Chociaż Zgromadzenie miało wówczas jedynie 22 siostry, Założycielka zabrała połowę z nich na drugi kontynent. Nowe placówki powstały też wkrótce we Francji i Anglii. Siostry pomagały emigrantom w prowadzeniu życia religijnego, zapewniały opiekę chorym w szpitalach, dzieciom w tworzonych przez siebie ochronkach, stały na straży ducha narodowego i ojczystego języka. Obejmowały swą serdeczną troską nie tylko Polonię, ale wszystkich potrzebujących pomocy.


Błogosławiona Maria zmarła 21 listopada 1902 r. w Rzymie. 23 kwietnia 1989 r. w Rzymie beatyfikował ją Jan Paweł II.

Boże Miłosierdzie ...10 kwiecien ....

Św Maria Krescencja Höss OSFB  kanonizowana 25 listopada 2001r przez Jana Pawła II ur 18 maja 1920  r w Wadowicach

Zbrodniarz Rudolf Franz Ferdinand Höss ur. 25 listopada 1900..nawrócony 10 /11 kwietnia  1947 r w Wadowicach

10 kwietnia 1947 r. przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zajechał służbowy samochód, przysłany z wadowickiego więzienia.

Kapelan Sanktuarium, ojciec Władysław Lohn SJ, wsiadł do wozu. -udawał się na spotkanie z człowiekiem,którego poznał 7 lat wczesniej .

Rudolf Franz Ferdinand Höss wychował się w katolickiej rodzinie. W dzieciństwie był ministrantem, ojciec zabierał go na pielgrzymki do Einsiedel i Lourdes, chciał, by syn został kapłanem. Jako dorosły człowiek był uosobieniem sprzeczności. Prywatnie – wzorowy mąż i kochający ojciec pięciorga dzieci. Dla przełożonych – wzorowy pracownik, sumienny i dokładny. Jednak świat zapamiętał go przede wszystkim jako zbrodniarza.Po śmierci ojca, w wieku niespełna 16 lat zaciągnął się do wojska. Walczył jako kawalerzysta w Turcji, Mezopotamii i Palestynie. Po wojnie znalazł się w szeregach niemieckich formacji paramilitarnych. Bił się z komunistami na Łotwie i w samych Niemczech oraz z Polakami na Górnym Śląsku. W 1922 r. oficjalnie wystąpił z Kościoła katolickiego. Związał się z ruchem Hitlera, z jego NSDAP i Związkiem Artamanów. W 1934 r. zasilił swą osobą SS. Jako strażnik obozu koncentracyjnego terminował w Dachau, następnie pełnił funkcję kierownika obozu w Sachsenhausen. Początkowo nie mógł znieść widoku chłosty wymierzanej więźniom. Z czasem do niego przywykł...

4 maja  1940 r. Hoess objął obowiązki komendanta KL Auschwitz. Na tym stanowisku pozostał do listopada 1943 r. Zbudował gigantyczny kombinat śmierci. Wspominał:

„Matki ze śmiejącymi się lub płaczącymi dziećmi szły do komór gazowych. (...) Mniejsze dzieci przeważnie płakały przy rozbieraniu w takich niezwykłych dla nich okolicznościach, gdy jednak matki lub członkowie Sonderkommando przyjaźnie do nich przemówili, uspokajały się i bawiąc się lub przekomarzając wchodziły do komór z zabawkami w rękach.”

Wątpliwości? Jakieś wyrzuty sumienia u wzorowego ojca pięciorga dzieci? Dawny ministrant, niedoszły ksiądz znalazł sobie nowego boga:

„Zapytywano mnie, jak ja i moi ludzie możemy nieustannie patrzeć na to, jak możemy wytrzymać? Odpowiadałem zawsze, że rozkaz Führera musi być wykonany z żelazną konsekwencją i wobec tego wszystkie ludzkie odruchy powinny zniknąć.”

Po wojnie schwytany przez Brytyjczyków, został wydany władzom polskim, osądzony w Warszawie i skazany na śmierć. Został przewieziony do więzienia w Wadowicach. Jeszcze w Warszawie kilku strażników ujawniło, że byli jego dawnymi więźniami; pokazali mu wytatuowane numery. Miał prawo spodziewać się najgorszego. Mimo to przyznał:

Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mimo wszystkiego, co się stało, traktowano mnie po ludzku, czego się nigdy nie spodziewałem i co mnie do głębi zawstydzało.”

Chłodno analizował swe życie. Z Wadowic niespodziewanie napisał do żony, że jego dawne odwrócenie się od Boga wyniknęło z fałszywych przesłanek. Że właśnie odnalazł wiarę.

Trudno powątpiewać w szczerość przemiany Hössa . Wszak dokonała się w komunistycznym więzieniu, gdzie korzystniej byłoby grać rolę zatwardziałego ateisty. Tymczasem były komendant poprosił o umożliwienie mu spotkania z katolickim duchownym. Niedługo po tym, na progu jego celi stanął ojciec Władysław Lohn.

Było to ich drugie spotkanie. Poznali się w drugiej połowie 1940 r. Do Auschwitz deportowano właśnie pierwszych jezuitów. Wtedy zdarzyła się rzecz zdumiewająca. Na teren obozu z własnej inicjatywy „wtargnął” jeszcze jeden duchowny. Ojciec Władysław Lohn, wówczas prowincjał Towarzystwa Jezusowego, pospieszył na pomoc uwięzionym współbraciom. Niemal natychmiast został zatrzymany przez Niemców. Doprowadzono go przed oblicze komendanta Hössa. Ku zaskoczeniu wszystkich, Niemców i Polaków, krwawy Rudolf darował mu wtedy życie i wolność. Chyba zaimponowała mu odwaga kapłana. Spośród dwudziestu siedmiu współbraci zakonnych Lohna, jacy przewinęli się przez Auschwitz, dwunastu poniosło męczeńską śmierć.

Po latach historia zatoczyła koło. Być może sprawił to przypadek („Przypadek to pseudonim Boga, gdy nie chce On złożyć pod czymś Swego autografu” – rzekł kiedyś Anatol France), a może Höss zapamiętał nazwisko ojca Władysława i wskazał właśnie na niego?

Ojciec Lohn spędził w celi Hössa 13 godzin. Były komendant złożył katolickie wyznanie wiary i wyspowiadał się, otrzymując rozgrzeszenie. Nazajutrz spotkali się jeszcze raz. Höss klęcząc na środku więziennej celi, przyjął Komunię Świętą. Świadkowie zdarzenia przez wiele lat milczeli o tym, co wtedy ujrzeli. Bo oto na ich oczach SS-Obersturmbahnführer Rudolf Höss kiedyś pan życia i śmierci setek tysięcy, człowiek, którego nazwisko na zawsze miało stać się synonimem zbrodniarza, którego nie złamały wojny i więzienia, teraz klęczał w pokorze i zanosił się płaczem.

16 kwietnia 1947 r. w Oświęcimiu

16 kwietnia 1879 w Nevers dla Ojczyzny Niebieskiej narodziła się Święta Bernadeta Soubirous, 16 kwietnia 1880 w Świętochłowicach urodziny Biskupa Teodora Kubiny , 16 kwietnia 1895 w Lisewie Małym w okolicach Sierpca, urodziny męczennika komunizmu Bp Czesława  Kaczmarka, 16 kwietnia 1912 w Buku Pomorskim) urodziny Ks. Witold Kazimierz Lew Kiedrowski (pseud. wojenne: Jan Jasiński, Witold Kołodko, Witek, Kalew, Ks. Słoneczko, Żmigród, 16 kwietnia 1927 w Marktl am Inn  urodziny Joseph Ratzinger  od 19 kwietnia 2005 –Papieża Benedykta XVI

, na terenie byłego obozu zagłady Auschwitz, kłębił się spory tłum. Zebrani przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Bezpieczeństwa, prokuratury, wyselekcjonowana grupa ex-więźniów kacetu oczekiwali na śmierć jednego człowieka. Miała ona zamknąć ostatni akt dramatu.

Od świtu niemieccy jeńcy krzątali się, wznosząc złowrogą konstrukcję. Cztery drewniane stopnie. Niewysoki podest zaopatrzony w zapadnię, na której ustawiono stołek. Nad nim prostokąt szubienicy. Brama na drugi świat...

O godzinie 8.00 na teren obozu przywieziono głównego aktora wydarzenia. Rudolf Höss był nad podziw spokojny,został umieszczony w celi bloku nr 11, zwanego blokiem śmierci. Stąd, punktualnie o 10.00 wyruszył w swą ostatnią drogę. U stóp szubienicy oczekiwali na niego prokurator, lekarz oraz duchowny, ks. Tadeusz Zaremba, salezjanin z Oświęcimia. Byli jeszcze dwaj ludzie, odziani w stare mundury, być może niemieccy jeńcy; ich tożsamość okryta jest tajemnicą, twarze zakrywały im czarne, spiczaste kaptury... Höss wstąpił na szubienicę, stanął na stołku. Jego spokój wydawał się niezmącony.Po odczytaniu wyroku przez prokuratora, o godzinie 10.08 zakapturzony kat wyszarpnął stołek spod nóg byłego komendanta KL Auschwitz. Zapadnia otwarła się z trzaskiem. Sznur naprężył się... Ksiądz Zaremba rozpoczął głośne odmawianie modlitwy za konających.

***

Cztery dni wcześniej Höss sporządził z własnej inicjatywy krótkie oświadczenie, które wręczył prokuratorowi. Napisał w nim m.in.:

„W osamotnieniu więziennym doszedłem do gorzkiego zrozumienia, jak ciężkie zbrodnie popełniłem na ludzkości. (...)

Szczególnie niewysłowione cierpienia zgotowałem narodowi polskiemu. Za odpowiedzialność moją płacę życiem. Oby Bóg wybaczył mi kiedyś moje czyny. Naród polski proszę o przebaczenie.

Maria Krescencja Höss OSFB

(ur. 20 października 1682 w Kaufbeuren, zm. 5 kwietnia 1744 tamże)Była jednym z ośmiorga dzieci Mathiasa Webera Höss i Anny Luzia. Tak jak ojciec pracowała jako tkaczka do 17 czerwca 1703 roku kiedy to wstąpiła do Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego w Kaufbeuren. Po złożeniu ślubów zakonnych (w 1704 roku) pełniła funkcję furtianki (od 1710 roku), a następnie mistrzyni nowicjatu (od 1717 roku) by w końcu zostać wybraną przełożoną klasztoru (od 1741 roku). Zaprzyjazniona z wnukiem Króla Jana III Sobieskiego ....Po śmierci miejsce jej spoczynku stało się celem najliczniejszych, w owych czasach, pielgrzymek wiernych.

Beatyfikowana przez papieża Leona XIII  7 pazdziernika 1900 roku ( dzien urodzin H Himmlera w Monachium

Heinrich Himmler (ur. 7 października 1900 w Monachium, zm. 23 maja 1945 w Lüneburgu) – jeden z głównych przywódców Niemiec hitlerowskich i zbrodniarzy II wojny światowej; współtwórca i szef kolejno: SS (od 1929), Gestapo (od 1934), policji (od 1936), minister spraw wewnętrznych (od 1943).

Kanonizowana 25  listopada 2001 r przez papieża Jana Pawła II (101 rocznica urodzin Rudolfa Hössa)

Jest pierwszym niemieckim świętym w trzecim tysiącleciu. Maria Krescencja stała się symbolem świętości dla katolików i protestantów przez co nazywana jest ekumeniczną świętą.

Rudolf Franz Ferdinand Höss ur. 25 listopada 1900 w Baden-Baden, stracony 16 kwietnia 1947 w Oświęcimiu 4 maja 1940 r. otrzymał nominację na komendanta mającego powstać nowego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Reichsführer-SS Heinrich Himmler powierzył mu zadanie budowy tego obozu. Funkcję komendanta pełnił do 1 grudnia 1943 r. Po odwołaniu z Auschwitz w stopniu SS-Obersturmbannführera został przeniesiony 1 grudnia 1943 r. na stanowisko komisarycznego szefa urzędu D I (Inspektorat Obozów Koncentracyjnych) w WVHA (Wirtschaftsverwaltungshauptamt – Główny Urząd Administracji i Gospodarki SS). Był też zastępcą szefa WVHA, Richarda Glücksa. Pracując tam, na osobiste polecenie Himmlera, wrócił jeszcze do Auschwitz 8 maja 1944 by nadzorować w ramach tzw. Akcji Höss masową zagładę Żydów deportowanych z Węgier. Brał udział w ewakuacji obozów koncentracyjnych. Po wojnie ukrywał się pod przybranym nazwiskiem Franz Langer (lub Lang).Został uwięziony 11 marca 1946 r. przez Brytyjczyków w pobliżu Flensburga. Był świadkiem na procesie norymberskim w sprawach Ernsta Kaltenbrunnera, Oswalda Pohla i IG Farben. 25 maja tego roku został wydany polskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Oskarżenie przygotował sędzia śledczy Jan Sehn, który latach 1945-46 z ramienia Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich prowadził badania na terenie obozu Auschwitz-Birkenau.Sądzony przez Najwyższy Trybunał Narodowy w Warszawie, 7 kwietnia 1947 roku został skazany na karę śmierci; wyrok wykonano 16 kwietnia 1947 o godzinie 10.00 rano przez powieszenie na terenie obozu w Oświęcimiu, obok budynku byłej komendantury i krematorium.

Ks Lohn Władysław SJ (1889-1961), rektor Śląskiego Seminarium Duchownego

Urodził się 5 kwietnia 1889 w miejscowości Gorzków. Naukę rozpoczął w Bochni, a w 1902 roku przeniósł się do Krakowa. 18 czerwca 1904 wstąpił do jezuitów w Starej Wsi, a w 1910 roku ukończył gimnazjum w Chyrowie (dzisiaj Ukraina). Filozofię studiował w Instytucie Zakonnym w Nowym Sączu, a teologię w studium zakonnym w Czechowicach Dziedzicach. W ramach rocznej praktyki przebywał w Chyrowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1917. W latach 1919-1921 przebywał w Rzymie, studiując na Gregorianum. Tam uzyskał doktorat. Od 1922 roku wykładał teologię dogmatyczną i fundamentalną w studium zakonnym w Krakowie. W latach 1923-1924 został rektorem tworzącego się Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Następnie przeniósł się do Lublina, gdzie podjął pracę w nowo otwartym kolegium jezuickim Bobolanum (w 1926 roku). W 1928 roku otrzymał nominację na wykładowcę teologii dogmatycznej na Gregorianum. W 1934 wrócił do Lublina i otworzył katedrę teologii dogmatycznej i ascetycznej na Bobolanum. 10 października 1935 został prowincjałem jezuitów prowincji małopolskiej. W tym czasie dokonał podziału wydawnictwa jezuitów na dwie jednostki: warszawską (Przegląd Powszechny) i krakowską (Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy). Zakończył też budowę domu rekolekcyjnego w Częstochowie. W czasie wojny zorganizował w Starej Wsi tajne nauczanie w zakresie szkoły średniej. W 1947 roku był spowiednikiem i świadkiem nawrócenia na wiarę katolicką niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hössa Z urzędu prowincjała ustąpił 2 lutego 1947. Został współpracownikiem (w latach 1948-1956 dyrektorem) Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy. Zmarł w Krakowie 3 grudnia 1961. Jest autorem 5 książek i kilkudziesięciu artykułów.

Czytaj dalej ...


13 sierpnia 1911 r ...w Hamburgu urodziny Ks Jana  Praska syna ślązaka ..zgilotynowanego 10 listopada 1943 r z 3 Kapłanami w Hamburgu

13 sierpnia 1911 r ..koronacja Matki Bożej w Werl ..z  Rzymu  z Castel S Elia przybył Biskup Bernard Dobbing

13 sierpnia 1699 roku we Wiedniu  ściskając w rękach krzyż narodził sie dla Ojczyzny Niebieskiej  Bł Ojciec Marco d`Aviano przyjaciel Króla Jana III Sobieskiego

13 sierpnia 1873 urodził się Polski Generał Józef Haller von Hallenburg,kuzyn zamordowanego w Katyniu generała Stanisława  Hallera Rittera von Hallenburg

Kościół rektoralny św. Mikołaja z Tolentino - znajduje się w Krakowie, w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim przy ul. Górników 27.

Budynek, powstał na przełomie XIX i XX w. jako stajnia koni bryczkowych i wozownia, obok ,należącego do dziedzica Prokocimia, Erazma Jerzmanowskiego , pałacu. Wkrótce po śmierci Jerzmanowskiego , jego żona Anna sprzedała majątek oo.Augustianom.Już w marcu 1910 r., wkrótce po zakupie majątku Augustianie postanowili przystosować budynek dla potrzeb sakralnych. Powstała kaplica służąca zakonnikom i społeczności Prokocimia.

Poświęcona została w poniedziałek 13 sierpnia 1911 r. i otrzymała wezwanie Najświętszej Marii Panny.
W 1950 zakon Augustianów w Polsce został rozwiązany a majątek przejął skarb państwa. W 1989 r zakonnicy odzyskali swoją własność w Prokocimiu , i od 1 stycznia 2001 ponownie odprawiane są msze w kaplicy .
W dniu 10 września 2002 r. kaplica oo. Augustianów została poświęcona jako kościół rektoralny pod nowym wezwaniem św. Mikołaja z Tolentino.

Święty Mikołaj z Tolentino (ur. 1245 w Sant' Angelo we Włoszech, zm. 10 września 1305 w Tolentino) – święty Kościoła katolickiego, włoski zakonnik. W sztuce ukazywany zwykle z koszykiem z bułkami lub gwiazdą na piersiach.

Urodził się jako pierwsze dziecko niemłodej już pary. Otrzymał imię na pamiątkę świętego Mikołaja, u którego grobu rodzice modlili się o syna. Matka chłopca obiecała, że jeśli ich modlitwy zostaną wysłuchane, syn będzie służyć Bogu.

Mikołaj z Tolentino wstąpił do zakonu augustianów w 1255 lub 1256, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. Przenosił się z jednego klasztoru do drugiego (był m.in. mistrzem nowicjatu w Sant' Elpidio) aż do roku 1274, kiedy głos z nieba wskazał mu Tolentino, gdzie pozostał przez resztę swojego życia. W mieście panował nieład społeczny spowodowany walkami międzygwelfami i gibelinami. Mikołaj miał za zadanie głosić Ewangelię na ulicach. Sukces, jaki osiągnął, wypełniając polecenie przełożonych, był nadzwyczajny.

Przez następnych 30 lat opiekował się wyrzutkami i złoczyńcami, był mediatorem. Przypisywano mu również wiele cudów m.in. uzdrawianie chorych poprzez rozdawanie im „chleba świętego Mikołaja”, nad którym wzywał błogosławieństwa Maryi. Był szczególnie oddany matkom i ich nowo narodzonym dzieciom, dlatego też jest patronem noworodków.

Zmarł 10 września 1305 roku (tego dnia jest obchodzone jego wspomnienie) po długiej chorobie. Według legendy w ostatnich miesiącach przed śmiercią Mikołaja pocieszały chóry anielskie zapewniające go o zbawieniu.

Chociaż natychmiast po jego śmierci podjęto kroki na rzecz kanonizacji Mikołaja, z powodu wielkiej schizmy zachodniej został on ogłoszony świętym dopiero w 1446 roku przez antypapieża Feliksa V.

Jego ramię zostało oddzielone od reszty ciała zapewne ok. 1345. Ok. 25 razy wypływała z niego krew zawsze przy okazji ważnych wydarzeń w historii Kościoła. 4 lutego 1926 odkryto jego szczątki, a proces kanoniczny potwierdził ich autentyczność.Oprócz matek nowo narodzonych dzieci zwracają się do niego również bliscy osób umierających. Do Mikołaja z Tolentino kierowane są także modlitwy za dusze czyśćcowe. Ponadto jest patronem Bawarii, Wenecji i Genui.

Erazm Jerzmanowski (Erazm Józef Dołęga Jerzmanowski) (ur. 2 czerwca 1844 r. w Tomisławicach w Kaliskiem, zm. 7 lutego 1909 r. w Prokocimiu, Kraków) – powstaniec styczniowy, żołnierz, przemysłowiec, mecenas, działacz społeczny i filantrop zwany "polskim Noblem".

Urodził się w rodzinie ziemiańskiej[1], był synem Franciszka i Kamili z Kossowskich, prawnukiem Franciszka Jerzmanowskiego, posła na Sejm Czteroletni oraz stryjecznym wnukiem barona Pawła Jerzmanowskiego, generała, towarzysza Napoleona na Elbie.

Szkołę średnią ukończył w Warszawie, po czym wstąpił do Instytutu Politechnicznego w Puławach. w 1863 r. wraz z innymi studentami przyłączył się do Powstania styczniowego, walczył u boku gen. Mariana Langiewicza. Po upadku powstania, w 1864został internowany w Galicji i osadzony w twierdzy w Ołomuńcu.

Zwolniony, zmuszony do emigracji, wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia w Szkole Wyższej Polskiej na Montparnasse (1864), a następnie, idąc śladem stryjecznego dziadka generała, w Szkole Inżynierii i Artylerii Wojskowej w Metz. W 1870 r. walczy jako oficer w Wojnie francusko-pruskiej. Po jej zakończeniu, podejmuje pracę inżyniera. W roku 1873 francuskie przedsiębiorstwo prowadzące eksploatację gazu świetlnego na kontynencie amerykańskim, wysyła go do Stanach Zjednoczonych. Wkrótce po przybyciu tam Jerzmanowski żeni się z amerykanką Anną Koester, a w 1879 r. otrzymuje obywatelstwo amerykańskie. W USA zajmuje się sprawami gazyfikacji i produkcji karbidu, patentuje 17 wynalazków w dziedzinie gazownictwa, inwestuje. Z czasem Jerzmanowski staje się właścicielem ogromnego majątku, posiadaczem trzeciej co do wielkości fortuny w Stanach Zjednoczonych, a pierwszej wśród Polonii. Prasa całego świata donosi o największych transakcjach w przemyśle gazowniczym, których głównym udziałowcem jest baron Jerzmanowski. Zostaje nazwany "człowiekiem, który oświetlił Amerykę".

Jerzmanowski hojnie wspierał Polonię amerykańską, a zwłaszcza jej działalność oświatową. Przeznaczał duże sumy na finansowanie działalności naukowej, kulturalnej i oświatowej wśród emigracji. Opiekował się emigrantami, w Nowym Jorkuzbudował kościół katolicki, utrzymywał Czytelnię Polską, brał udział w działalności Związku Polskiego w Stanach Zjednoczonych, kierując w utworzonym w 1886 r. Komitetem Centralnym Dobroczynności.

W roku 1889, papież Leon XIII, w dowód uznania wielu zasług, odznaczył go - wiernego syna Kościoła katolickiego i wielkiego filantropa Komandorią Krzyża św. Sylwestra (Order nosi również nazwę Orderu Złotego Rycerstwa, czyli Złotej Ostrogi). E. Jerzmanowski był pierwszym człowiekiem na kontynencie amerykańskim, który otrzymał tak wielkie odznaczenie papieskie.

W 1896 roku powrócił ze znaczną fortuną do kraju. Osiadł w Galicji, gdzie zakupił majątek (zespół pałacowo-parkowy) w Krakowie - Prokocimiu. Nie zaprzestał swojej działalności charytatywnej. Wspomagał materialnie chłopów, w szczególności rodziny wielodzietne. Znane są przypadki kiedy potrzebujących obdarowywał działką ziemi lub materiałem na budowę domu. Wspierał muzeum i skarb narodowy w Raperswilu, ufundował wawelskie witraże autorstwa Mehoffera. Przeznaczał subwencje dla Banku Ziemskiego w Poznaniu, Kasy im. Mianowskiego i ochronki imienia jego rodziców w Warszawie, gimnazjum w Cieszynie, szkoły w Białej, Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania 1863 r. Duże wsparcie na cele dobroczynne otrzymał również Adam Chmielowski - brat Albert.

Zmarł w swoim majątku w 1909 r. i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, w powszechnie znanym ze względu na artystyczną wartość grobowcu, którego autorem jest znakomity rzeźbiarz Wacław Szymanowski.


Anna Jerzmanowska

Na mocy jego testamentu Akademia Umiejętności w Krakowie otrzymała 1 200 000 koron (365 kilogramów złota) na utworzenie Fundacji im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Zgodnie z zapisem, nagrodę mógł otrzymać tylko Polak i katolik, pochodzący z przedrozbiorowych terenów Polski, naukowiec, twórca kultury lub społecznik. Nagrody wypłacano corocznie - stypendia w wysokości czterdziestu tysięcy koron każda. Suma ta pozwalała na swobodną pracę twórczą przez wiele lat. Laureaci wybierani byli przez Polską Akademię Umiejętności. Wyróżnienie to otrzymali:

 • 1915 kardynał Adam Stefan Sapieha, metropolita krakowski
 • 1916 Henryk Sienkiewicz
 • 1917 Antoni Osuchowski
 • 1918 Napoleon Cybulski
 • 1919 Ignacy Paderewski
 • 1920 Oswald Balzer
 • 1921 Emil Godlewski
 • 1922 Józef Tretiak
 • 1923 Benedykt Dybowski
 • 1924 Stanisław Smolka
 • 1925 Tadeusz Browicz
 • 1926 Jan Kasprowicz
 • 1927 Siostra Samuela felicjanka
 • 1928 Stanisław Zaremba
 • 1931 Władysław Abraham
 • 1935 ks. Wacław Bliziński
 • 1938 Aleksander Brückner

Dnia 17 marca 1989 r. powstało w Krakowie - Prokocimiu Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. E. i A. Jerzmanowskich, stawiając sobie za jedno z głównych celów przypominanie zasług E. Jerzmanowskiego, zwanego przez potomnych "polskim Noblem", największym z zapomnianych filantropów XIX i XX wieku. Reaktywowano nagrodę E. i A. Jerzmanowskich. Nową nagrodę otrzymali

Adres parafii: 30-820 Kraków, al. Dygasińskiego 44A

Telefon: (012) 650 27 01

Parafia Matki Bożej Dobrej Rady

kościół parafialny
Wyznanie: rzymskokatolickie
Archidiecezja: krakowska
Dekanat: Kraków-Prokocim
Kościół: Matki Bożej Dobrej Rady
Miejscowość: Kraków (Prokocim)
Adres parafii: ul. Dygasińskiego 44a, 30-820 Kraków
Data powołania: 1917
Wiernych: 17720
Proboszcz: ks. Florian Kokosek
Święto parafialne: MB Dobrej Rady, 26 kwietnia

Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie - parafia należąca do dekanatu Kraków-Prokocim archidiecezji krakowskiej. Została utworzona w 1917. Mieści się przy ulicy Dygasińskiego.

Kościół Matki Bożej Dobrej Rady

Kościół parafialny, wybudowany w latach 1931-1957, konsekrowany w 1957. Na początku XXI wieku przeprowadzono generalny remont wnętrza i uświetniono wygląd świątyni wieloma witrażami i malowidłami ściennymi. Kościół mieści się przy ulicy Prostej, a jego monumentalna bryła jest charakterystycznym punktem okolicy.

Kaplica św. Mikołaja z Tolentino


Kaplica św. Mikołaja z Tolentino w parku Jerzmanowskich

Na terenie parafii jest klasztor OO. Augustianów zlokalizowany przy ul. Górników, przy którym znajduje się kaplica pw. św. Mikołaja z Tolentino, połażona przy malowniczym parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich.

Kapłani

ks. kan. Florian Kosek od 1997, proboszcz parafii, Kapelan Ojca Świętego, dziekan dekanatu Kraków-Prokocim

 • ks. kan. Adam Lisik od 2007, penitencjarz
 • ks. Jan Przybocki od 2002, wikariusz, koordynator główny Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej od 2005
 • ks. Adam Gabryś od 2005, wikariusz
 • ks. Michał Iwan od 2006, wikariusz

Zespół pałacowo-parkowy Anny i Erazma Jerzmanowskich w Prokocimiu – park znajdujący się w Krakowie w dzielnicyBieżanów-Prokocim. Całość wpisana do rejesru zabytków pod nr rej.: A-639 w dniu 22 marca 1983[1].

Zapewne to biskup krakowski Prokop założył ok. 1295 wieś Prokocim. W XVI wieku we wsi istniał dwór z folwarkiem, a na terenie obecnego parku znajdowało się kilka sadzawek i sady. Obok dworu posadzono grupę dębów szypułkowych, które stały się zaczątkiem parku. Kolejne dęby posadził ród książąt Zasławskich w poł XVII wieku.

Kolejny właściciel Eliasz Wodzicki zbudował dla swojej żony pałac w stylu klasycystycznym. W 1810 jego syn Józef Wodzickizałożył park z aleją dojazdową wysadzaną lipami. W kolejnych latach dosadzano buki, jesiony, dęby, klony, topole i wytyczano alejki spacerowe. W 1891 Karol Knaus rozpoczął przebudowę pałacu na zlecenie hrabiego Jozefa Grodzickiego w stylu eklektycznym, która to przebudowa trwała do 1895. Jest to jego jedno z najwybitniejszych dzieł, które przetrwało do dziś.

25 czerwca 1895 Józef Grodzicki sprzedał majątek Erazmowi Jerzmanowskiemu. Park otoczono ażurowym ceglanym murem. Zbudowano oranżerię, od rzeki Drwinki poprowadzono przez park strumień, który zasilał trzy stawy rybne. Parkowe alejki otrzymały malownicze mostki, a wśród klombów pojawiły się parkowe rzeźby. Po śmierci Erazma Jerzmanowskiego (zm. 7 lutego1909) jego żona Anna w 1910 sprzedała majątek zakonowi Augustianów. Inicjatorem kupna i pierwszym administratorem był ks.Grzegorz Uth. Zbudowano kaplicę, poświęconą 13 lutego 1911. W pałacu utworzono szkołę dla chłopców o nazwie "Nowa Szkoła". Jednym z jej nauczycieli i wychowawców był historyk literatury, późniejszy prof. UJ Stanisław Pigoń. 7 stycznia 1917Augustianie utworzyli w Prokocimiu nową parafię. W czasie I wojny światowej w pałacu mieścił się austriacki sztab wojskowyTwierdzy Kraków, a w czasie II wojny pałac zajmowali Niemcy.

W 1950 zakon Augustianów w Polsce został rozwiązany a majątek przejął skarb państwa.W pałacu utworzono dom dziecka, który działał tutaj nieprzerwanie do 2003. Park pałacowy przekształcono w park miejski. W 1966 ówczesne władze postanowiły przebudować park niestety ze szkodą dla jego urody. Strumyki zasypano podobnie jak zbiorniki wodne, mostki rozebrano, a po stawach zostały jedynie zagłębienia w terenie. W latach 1966-1970 na miejscu największego stawu wybudowano stadion sportowy dla KS "Kolejarz" (obecnie KKS Prokocim).

Pomnik Erazma Jerzmanowskiego

W 1989 powstało "Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Anny i Erazma Jerzmanowskich", które zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy historycznej o Prokocimiu i stara się o ochronę dla zespołu parkowo-pałacowego. W 1991 park otrzymał imię Erazma Jerzmanowskiego. W 1993 Augustianie, którzy powrócili na Kazimierz do kościoła św. Katarzyny w 1989, odzyskali majątek w Prokocimiu. Od 1 stycznia 2001 ponownie odprawiają msze w parkowej kaplicy. W 2003 po likwidacji domu dziecka w pałacu otworzyli klasztor.

W 2002 w odnowę prokocimskich zabytków włączył się Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. W 2003 poddano renowacji zabytkową parkową wieżę ciśnień, pochodzącą z 1894, zbudowaną w stylu eklektycznym. Augustianie chcą doprowadzić zespół parkowo-pałacowy do dawnej świetności.

6 lutego 2010 Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odsłonił w parku pomnik Erazma Jerzmanowskiego, a poświęcił Florian Kosek, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu. Wykonawcą pomnika był Stefan Dousa[2].

Park czeka obecnie na inwentaryzację i odtworzenie w części zabytkowej drzewostanu. Wichura, jaka przeszła nad Prokocimiem w1998, powywracała i powyrywała z korzeniami 12 zabytkowych drzew. Obecnie wśród drzew wyróżnić można 4 dęby szypułkowe, czerwonego buka, klonolistnego platana, które znalazły się na liście zabytków jako pomniki przyrody. Na nowych terenach przyłączonych do parku w 2002 posadzono buki czerwone, brzozy płaczące, wierzby mandżurskie i wiśnie japońskie. Obecnie powierzchnia parku zajmuje ponad 5 ha.

http://www.prokocim.diecezja.krakow.pl/

Czytaj dalej ...
1 styczen 2010 - Święta Boża Rodzicielka Maryja  - 450-lecie miasta Olecko Czytaj dalej ...

2 styczen 2010 r 1970 rocznica pierwszego  objawienie Matki Bozej -

177 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej Sw Serafima z Sarowa- ewidujac Gulag św. Serafim ofiarowal 1000 dni modlitwy na kamieniu

137 rocznica urodzin Sw Tereski z Lisieux

"Chcę, przebywając w niebie, czynić dobro na ziemi. Po śmierci spuszczę na nią deszcz róż".

W nocy 2 stycznia 40 r. udało się św. Jakubowi zebrać tylko ośmiu uczniów Zniechęcony kompletnym fiaskiem swojej misji św. Jakub planował powrót do Palestyny. Właśnie wtedy na niebie pojawiła się dziwna jasność i ukazali się aniołowie, którzy nieśli kolumnę (pilar) z Matką Bożą. Aniołowie postawili kolumnę na ziemi, a Maryja tak mówiła do św. Jakuba: "Synu, to miejsce jest przeznaczone do oddawania Mi czci. Dzięki tobie na moją pamiątkę ma tu być wzniesiony kościół. Troszcz się o tę kolumnę, na której ja jestem, ponieważ mój Syn, a twój Mistrz, nakazał aniołom, aby przynieśli ją z nieba. Przy tej kolumnie postawisz ołtarz. W tym miejscu, przez moją modlitwę i wstawiennictwo, moc Najwyższego dokonywać będzie niezwykłych znaków i cudów, szczególnie dla tych, którzy będą Mnie wzywać w swoich potrzebach. Kolumna ta będzie stać tutaj aż do skończenia świata".W miejscu, gdzie stoi kolumna, św. Jakub wybudował małą kaplicę, która nazywa się Santa Capilla. (Obecnie znajduje się ona w środku potężnej budowli sanktuarium). Chrześcijańscy rycerze, którzy walczyli o niepodległość Hiszpanii z wojskami muzułmańskimi, często mówili, że św. Jakub wielokrotnie pokazywał się na białym koniu, aby prowadzić ich armię do ataku na islamistów. Dopiero w roku 1170, po czterystu pięćdziesięciu latach nieustannej walki, Hiszpanie zdołali się wyzwolić spod panowania muzułmanów. Od tamtego czasu każdego roku 12 października w sanktuarium Pilar uroczyście obchodzone jest święto poświęcenia kościoła.

Również 12 października Krzysztof Kolumb po raz pierwszy zobaczył brzegi Ameryki.

Niepowtarzalność sanktuarium Pilar polega na tym, że miały tu miejsce nie objawienia Najświętszej Dziewicy Maryi, lecz tajemnicze Jej przyjście "w śmiertelnym ciele" - a więc wtedy, gdy jeszcze żyła na ziemi i mieszkała w Jerozolimie. W sanktuarium w Świętej Kaplicy znajduje się kolumna (pilar), która jest znakiem przypominającym wydarzenie przyjścia Matki Bożej 2 stycznia 40 r. Tradycja mówi, że to aniołowie przynieśli tę kolumnę i tam ją postawili. Jest ona z jaspisu, bez dekoracji, jedynie okryta srebrną blachą, ma 177 cm wysokości i 24 cm średnicy. Stoi na niej 38-centymetrowej wysokości figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykonana z czarnego drewna, pochodząca z XVI w.

Kolumna ta symbolizuje stałość wiary i wskazuje na sanktuarium jako miejsce Bożego miłosierdzia.

Trzeba pamiętać, że cud odzyskania amputowanej nogi przez Miguela Juana Pellicera wydarzył się w 1640 r. - a więc dokładnie 16 wieków od przyjścia Matki Bożej do Jakuba Apostoła i jego ośmiu uczniów. Co więcej, było to również w nocy i około tej samej godziny ,przywrócenie M.J. Pellicerowi amputowanej nogi było spektakularną manifestacją Bożego działania, cudem niesłychanym w całej historii.Cud ten jest  boskim potwierdzeniem nauczania Kościoła katolickiego, sakramentów w nim sprawowanych, jego tradycji, czci oddawanej Niepokalanej Dziewicy Maryi i mocy Jej wstawiennictwa.12 października 2008 r politycy razem z kolumbijskim duchowieństwem oraz Kolumbijczykami, powierzyli losy swego kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

12 października 2008 cud Eucharystyczny w Sokółce -Kosciol Sw Antoniego

Czytaj dalej ...

20 stycznia  2010 r

690 rocznica koronacji na Królów Polskich -Władysława Łokietka i Jadwigi rodzicow Kazimierza Wielkiego i Elzbiety -pradziadkow Sw Jadwigi

265 rocznica smierci Cesarza Niemiec Karola VII  (20 stycznia 1745 r w Monachum )–wnuka Krola Jana III Sobieskiego

Karol VII Bawarski niem. Karl Albrecht von Bayern ur. 6 sierpnia 1697 w Brukseli, zm. 20 stycznia 1745 w Monachium) – elektor Bawarii 17261745 (jako Karol Albert)król Czech 1741-1743cesarz rzymski 17421745Pochodził z rodu Wittelsbachów, był synem elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela i Teresy Kunegundy Sobieskiej wnukiem króla Polski Jana III Sobieskiegoi praprawnukiem cesarza Ferdynanda II HabsburgaJego żona Maria Amalia Habsburg była córką cesarza Józefa I Habsburga,siostra polskiej krolowej . Rodzoną siostrą Marii Amalii była polska królowa Maria Józefa, żona Augusta III Sasa

Czytaj dalej ...

7 luty 2010

100 lecie urodzin

Śląskiej  Małej   Tereski   - Oblubienicy  Krzyża

Sługi  Bożej  Siostry  Marii  Dulcissimy http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/

"O Jezu, jak bardzo pragnę z kapłanami ratować dusze dla Ciebie! Pozwól mi pomagać kapłanom! Jezu, błogosław spowiednika, jego trudy i tych wiele słów pocieszenia i pozwól, aby nic nie zginęło z mojej winy! Dałeś mi wielką łaskę bycia chrześcijanką.
Podaruj mi szczerość, wspaniałomyślność, męstwo i jasne samopoznanie.

Czytaj dalej ...

12 luty 1742 wnuk Krola Jana III Sobieskiego -Cesarzem Niemiec Kopie

 

Czytaj dalej ...

27 luty 2010 r -340 rocznica ślubu na Jasnej Górze króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego 27 lutego 1670 r

Prawnuk hetmana wielkiego koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów Jana Zamojskiego - król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki ur. 31 maja 1640 w Białym Kamieniu na Wołyniu

poślubił prawnuczka ksiecia Bawarii Wilhelma V pobożnego - arcyksiężniczką austriacką Eleonorą Habsburżanką ur. 31 maja 1653 w Wiedniu

Królowa Polski 1670-1673 -księżna lotaryńska- Eleonora Habsburżanka była bratanica

królowej Polski 1637-1644 Cecyli Renaty Habsburżanki

Eleonora Habsburżanka była prababcia

Królowej Francji Marii Antoniny Habsburg zgilotynowanej 16 października 1793, w Paryżu

 

Ślub pary królewskiej odbył się 27 lutego 1670 r w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Przepiękne arrasy z Wawelu zawisły w kościele i refektarzu klasztoru, z okazji uczty weselnej malarz Karol Dankwart, wykonał wspaniałą, bogatą dekoracją sklepienie w refektarzu klasztornym ilustrujące cykle: Zapowiedź Eucharystii jako Uczty i Ofiary, oraz personifikację cnót, którymi żyć powinni zakonnicy.

 

 

Czytaj dalej ...

4 marca 1944 roku

Adolf Hitler wnuk Rotszylda pisze do Heinricha Himmlera.

„Polacy są najbardziej inteligentnym narodem ze wszystkich, z którymi spotkali się Niemcy podczas tej wojny w Europie…

Polacy według mojej opinii, oraz na podstawie obserwacji i meldunków z Generalnej Gubernii, są jedynym narodem w Europie, który łączy w sobie wysoką inteligencję z niesłychanym sprytem. Jest to najzdolniejszy naród w Europie, ponieważ żyjąc ciągle w niesłychanie trudnych warunkach politycznych, wyrobił w sobie wielki rozsądek życiowy nigdzie niespotykany

“Głos Wielkopolski” 1947 roku:

4 marca 1386 w katedrze wawelskiej został koronowany na króla Polski Władysław II Jagiełło

Z Bożej łaski król Polski, ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, pan i dziedzic Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy

Wnuk Króla Władysława Jagiełły umiera w Wilnie Święty Kazimierz w 98 rocznice Koronacji dziadka

Święty Kazimierz, królewicz Kazimierz urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu

4 marca 1484 w Grodnie

narodziny dla Ojczyzny Niebieskiej Sw Kazimierza wnuka Króla Władysława Jagiełły

ŚWIĘTY KAZIMIERZ PATRON POLSKI I LITWY

Urodzony 3 października 1458 roku w Krakowie na Wawelu drugi syn Kazimierza Jagiellończyka ,wnuk Włładysława Jagiełły łączył życie religijne, z działalnością polityczną. Stawiany jest jako wzór konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących. Mówił bowiem o sobie, że "królewicz nie może nic przystojniejszego czynić, jak w ubogich służyć samemu Chrystusowi”. Przygotowanie do przejęcia rządów w Polsce przerwała śmiertelna choroba. Św. Kazimierz zmarł w Grodnie 4 marca 1484 roku, mając zaledwie 26 lat.

4 marca 1676 r na Wawelu w Krakowie

urodziny Teresy Kunegundy Sobieskiej herbu Janina koronowanej w łonie matki 2 lutego 1676 r

królewny polskiej , księżnej bawarskiej żony elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela ( slub 15 sierpnia 1694 r w Warszawie ),regentki Bawarii od 17 sierpnia 1704 r . Po śmierci męża opuściła Bawarię narodziła sie dla Ojczyzny Niebieskiej 10 marca 1730 r w Wenecji..

Czytaj dalej ...

10 marca 2010 280 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej w Wenecji corki Krola Jana III Sobieskiego -Tersy Kunegundy Sobieskiej -Wittelsbach -ur 4 marca 1676 r na Wawelu -regentki -elektorowej Bawarii -matki Kapłanow ,matki swietej Klaryski ,matki Cesarza Niemiec

Spiesz, niech ci drogę bezpiecznie gotują,

Za tobą oraz wiernie postępują,

Którym cię dało w moc rządzenie boże,

Anieli stróże.

I którym w Polszcze chwała wiekuista,

I w których dom nasz opiece korzysta,

Niechaj cię strzegą patronowie święci.

Życzę z mej chęci.

Za ich modlitwą, prośbą i przyczyną

Wszelkie cię niechaj przeciwności miną,

A Bóg obfite szczęścia, łaski, dary

Zleje bez miary.

Błogosławieństwo, które w córkach, synach

Udziela niebo, miej w tamtych krainach,

Życzę-ć pociechy, z mych wnuków, twych dzieci.

Ociec Jan Trzeci.27 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej prawdziwego Apostoła Bożego Miłosierdzia Bernarda ,Jana Pawła http://hamburgpol.w.interia.pl/tata_bernard.htm

Czytaj dalej ...

Hamburg 1 kwietnia 2010

"Nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą!"

 

 

555 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej pierwszego kardynała narodowości polskiej

Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (ur. 5 grudnia 1389 w Siennie – zm. 1 kwietnia 1455 w Sandomierzu) – biskup krakowski w latach 1423-1455, od 1449 pierwszy kardynał narodowości polskiej, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka.

462 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej brata św. Kazimierza,pradziadka króla polski Jana Kazimierza

Zygmunt I Stary (ur. 1 stycznia 1467 w Kozienicach, zm. 1 kwietnia 1548 w Krakowie) – od 1506 król polski i wielki książę litewski. Przedostatni z dynastii Jagiellonów na tronie polskim.

416 rocznica urodzin dziadka Króla Michala Michała Tomasza Korybuta Wiśniowieckiego

Tomasz Zamoyski herbu Jelita (ur. 1 kwietnia 1594 - zm. 8 stycznia 1638) – kanclerz wielki koronny od 1635, podkanclerzy koronny od 1628, wojewoda kijowski od 1619, wojewoda podolski od 1618, starosta knyszyński, Sokalski, nowotarski, rabsztyński, kałuski, Goniądzki, rzeczycki..W 1614 i 1622 był deputatem na Trybunału Koronnego w Lublinie

431 rocznica powstania Uniwersytetu Wileńskiego założonego 1 kwietnia 1579 przez Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński.Akademia Wileńska stała się ważnym ośrodkiem kontrreformacji w Wielkim Księstwie Litewskim. Jej profesorami byli Jezuici m. in. Piotr Skarga * ur. 2 lutego 1536 w Grójcu, zm. 27 września 1612 w Krakowie), który był jej pierwszym rektorem, Jakub Wujek(ur. 1541 w Wągrowcu, zm. 27 lipca 1597 w Krakowie) Marcin Laterna* ur. w 1552 w Drohobyczu – zm. 30 sierpnia 1598 na Morzu Bałtyckim) i Mikołaj Łęczycki*ur. 10 grudnia 1574 koło Nieświeża, zm. 30 marca 1653 w Kownie.

405 rocznica wyboru Alessandro Ottaviano de' Medici na papieża.1 kwietnia 1605 został wybrany na papieża i przyjął imię Leona XI (na cześć wuja, Leona X). W Niedzielę Wielkanocną 10 kwietnia został koronowany i uroczyście objął w posiadanie bazylikę na Lateranie tydzień później. Zmarł jednak już 27 kwietnia 1605.

398 rocznica powstania w Inglostadt Kongregacji Najświętszej Maryi Panny Zwycieskiej

1 kwietnia 1612 r w Inglostadt 33 mężczyzn założylo Kongregację Najświętszej Maryi Panny Zwycieskiej ..

360 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej założycielki Prezentek Zofi Czeskiej

Zofia z Maciejowskich Czeska (ur. 1584, zm. 1 kwietnia 1650), polska zakonnica, działająca w Krakowie; założyła szkoły i Zgromadzenia Sióstr Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentek). http://www.prezentki.opoka.net.pl

354 ROCZNICA Ślubów Lwowskich prawnuka Zygmunta I Starego króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej

Król Jan II Kazimierz złożył je 1 kwietnia 1656. Monarcha oddał kraj opanowany przez Szwedów w opiekę Matce Bożej, wcześniej ukoronowanej na Królową Polski. (Objawienie Matki Bożej,Królowej Polski 14 sierpnia 1608 Neapol -8 maja 1610 Wawel )

Pragnąc poderwać do walki z najeźdźcą nie tylko szlachtę, ale i cały lud, król obiecał, że kiedy kraj zostanie uwolniony, poprawi sytuację chłopów i mieszczan. Wojna zakończyła się 3 maja 1660 r pokojem w Oliwie

344 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej Prymasa Polski i Litwy 1659–1666

Wacława Leszczyńskiego herbu Wieniawa

Książę sambijski 1644–1659

Biskup warmiński 1644–1659

Wacław Leszczyński herbu Wieniawa (ur. 15 sierpnia 1605 w Baranowie, zm. 1 kwietnia 1666 w Łyszkowicach) – biskup warmiński 1644–1659, arcybiskup gnieźnieński od 1658, prymas Polski.Skończył kolegium jezuickie w Poznaniu, a następnie studiował w Perugii, Padwie i Paryżu,od 1630r. był sekretarzem króla Zygmunta III Wazy, ,w 1645r. przyjął sakrę biskupią w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Był również administratorem apostolskim diecezji sambijskiej ,wkrótce po objęciu biskupstwa warmińskiego wyjechał z polecenia króla Władysława IV z poselstwem do Francji po królową Ludwikę Marię Gonzagę. Był gorliwym zarządcą diecezji. Dbał o szkoły jezuickie, udzielał stypendiów, konserwował zamki biskupie, przyczynił się do zawarcia traktatów welawskich w roku 1657.Prymasem Polski był od roku 1659. Był zwolennikiem reform Jana Kazimierza. zmarł 1 kwietnia 1666 roku w Łyszkowicach. Został pogrzebany w Łowiczu

327 rocznica zawarcia przymierza 1 kwietnia 1683 r cesarz Leopold I zawarł z Janem III Sobieskim przymierze skierowane przeciwko Turcji

,,Wierność Chrystusa, wierność kapłana”.

Gdyby nie było sakramentu kapłań­stwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas

Zadaniem Polski, dla którego przodkowie, szczególnie w XVII wieku, przelali tyle krwi, jest obrona Kościoła i przyprowadzenie do niego dusz, trzymanych z daleka przez prawosławie i herezje. "(...)

Posłannictwie - pisze Św. Rafał Kalinowski- niestety dzisiaj mało u nas rozumianym

O.Herman Cohen Augustyn Maria od Najświętszego Sakramentu

W języku hebrajskim "Cohen" znaczy "kapłan" i określa pochodzenie od kapłana Aarona z rodu Lwiego.

 

http://www.zrodlo.krakow.pl/Archiwum/2005/04/14.html

 

http://www.karmel.pl/hagiografia/cohen/baza.php?id=18

Czytaj dalej ...

6 kwiecień 1604 r Inglostadt objawienie Jakubowi Rem SJ Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej

6 kwiecien 1945 r Dachau zwolnienie O.Józefa Kentenicha z rozkazem modlitwy za H.Himmlera

 

Czytaj dalej ...

30 kwiecien 2010 r
700 rocznica urodzin Króla Kazimierza Wielkiego
ur 30 kwietnia 1310 w Kowalu, zm. 5 listopada 1370 w Krakowie) – król Polski w latach 1333-1370, ostatni władca z dynastii Piastów na polskim tronie,syn Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny, córki Bolesława Pobożnego,brat babci Sw Jadwigi .
380 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej

Biskupa  krakowskiego 1616 - 1630 Marcina  II Szyszkowskiego herbu Ostoja

378 rocznica  narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej w Warszawie  -Krola Władysława III Wazy ( wnuka Króla Zygmunta I Starego )  44 króla ,rzadzacego Polska  44 lata ur. 20 czerwca 1566 w szwedzkim zamku Gripsholm, zm. 30 kwietnia 1632 w Warszawie) – król Polski (1587-1632i Szwecji (1592-1599), tytularny król Szwecji Szwecji 1599-1632 z dynastii Wazów.

378 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej w Inglostadt dowódcy ligii katolickiej Johann t'Serclaes, hrabia Tilly

10 rocznica kanonizacji Sw Faustyny Kowalskiej


Spełniło się proroctwo świętej Faustyny, dotyczące jej kanonizacji. Pisała w nim, że równocześnie odbywała się ta uroczystość w Rzymie z udziałem Ojca Świętego i w naszym klasztorze w Krakowie – Łagiewnikach. Była to uroczystość całego Kościoła, w której ona brała udział, a tłumy były tak wielkie, że okiem przejrzeć nie mogła. To proroctwo spełniło się w sensie dosłownym dzięki połączeniom przez tele–most. Na dużych telebimach przekazywany był obraz i dźwięk w obydwie strony, dlatego na Placu Św. Piotra obecne były Łagiewniki i w sanktuarium w Łagiewnikach – Plac Św. Piotra.

Czytaj dalej ...

3 maja 2010
350 rocznica pokoju w Oliwie- 3 maja 1660
Polska odstąpiła Szwedom część Inflant I uznała niepodległość Prus, Jan Kazimierz zaś zrzekł się dla siebie i za swoich następców na wieczne czasy korony szwedzkiej.
Królowa Krystyna  praprawnuczka Albrechta  Hohenzollerna (prawnuka Władysława Jagiełły ) w dziekczynieniu za pokoj w Oliwie  wyhaftowala baldachim ( podziwiac mozna go do dzis w katedrze w Oliwie )
3 maja 1660 r
... około północy poseł de Lumbres stanął na środku krużganka. Zbliżyli się do niego w uroczystym pochodzie poseł szwedzki i polski, służba klasztorna z zapalonymi świecami, a za nimi dworzanie i tłum ludzi, którzy mimo późnej nocy czekali w napięciu na rezultat rokowań. Posłowie wymienili akty poręczające i po chwili odezwały się klasztorne dzwony i huk stojących przed opactwem armat na znak radości, że skończyła się wreszcie długa niszczycielska wojna, której Polska nie potrzebowała i którą król prowadził dla własnych dynastycznych interesów. Opat Kęsowski kazał oświetlić kościół i w asyście całego konwentu odśpiewano tejże nocy uroczyste Te Deum i odprawiono solenne nabożeństwo. Konni trębacze wysłani zostali do Gdańska i wkrótce odezwały się dzwony gdańskich kościołów. Dzień zawarcia pokoju w Oliwie 3 maja 1660 Rada Miejska w Gdańsku uznała za państwowe obowiązujące święto doroczne, a mennica gdańska wybiła medal pamiątkowy wg rysunku znanego medaliera Jana Hoehna mł. .Drugi medal wybito w setną rocznicę Pokoju Oliwskiego.

Czytaj dalej ...

8 maja 2010

1520 rocznica objawienia Sw Michala Archaniola na Gorze Gargano
Po raz pierwszy Archanioł objawił się na Gargano 8 maja  490 r. biskupowi Sipontu św. Wawrzyńcowi
400 rocznica objawienia sie Matki Bożej Królowej Polski na Wawelu -Sługa Boży  o. Juliusz  Mancinelli  SJ  - 14 sierpnia 1608 w Neapolu uslyszal Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie. 8 maja 1610 r. O Juliusz Moncinelli SJ  doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie witany przez króla i wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował do Katedry Wawelskiej. Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim majestacie i powiedziała: Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką Tego Narodu, który jest mi bardzo drogi więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz miłosierną. Na pamiątkę tego wydarzenia w 10-tą rocznicę śmierci Sługi Bożego Mancinellego 14 sierpnia  1628 r. mieszkańcy Krakowa umieścili na wieży kościoła Mariackiego koronę. 155 rocznica ustanowienia NIEDZIELI  Miłosierdzia  przez Piusa IX ( przekaz bł Michała Sopocko )
Czytaj dalej ...
18 maja 2010 90 rocznica urodzin Karola Wojtyły Papieża Jana Pawła II 74 rocznica narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej Śląskiej  Małej   Tereski ..Siostry ,,Dulcissimy,,http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/dulcissima/

90 rocznica  położenie kamienia węgielnego  kościoła Najśw. Serca Króla Pokoju w Rzymie
30 rocznica -W roku 1980 świątynia Bożego Serca Chrystusa Króla w Rzymie, która otrzymała tytuł bazyliki mniejszej, przeżyła niezwykłą uroczystość. 18 maja tegoż roku, Ojciec Święty Jan Paweł II obchodził w niej jubileusz 60. Rocznicy urodzin. Był to podwójny jubileusz zaszczycony obecnością polskiego Papieża: urodził się on bowiem w tym samym dniu, w którym w Rzymie odbywało się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod ten kościół. Z tej okazji w wygłoszonej homilii papież powiedział: "Dziś przypada sześćdziesiąta rocznica położenia kamienia węgielnego pod tę świątynię. W tym odległym dniu 18 maja 1920 roku był także obecny Sługa Boży o. Leon Dehon, Założyciel Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którzy w tych sześćdziesięciu latach spełniali z wielkim zaangażowaniem i wielkim skutkiem swe apostolstwo w tej parafii, której kościół o współczesnym wystroju architektonicznym jest poświęcony Najświętszemu Sercu Chrystusa Króla Pokoju". Czytaj dalej ...

4 lipca 965 r w Hamburgu

Odszedł do niebieskiego Jeruzalem Święty Papież Benedykt V
- historii chrześcijaństwa BENEDYKT V 22 maja - 4 lipca 965 - RZYMIANIN

Benedykt był kardynałem-diakonem. Był człowiekiem pobożnym o nienagannej moralności i uczonym, o przydomku Grammaticus. W tym okresie sytuacja polityczna papiestwa była bardzo skomplikowana.
Po gwałtownej śmierci Jana XII, Benedykt V został wybrany na papieża przez lud rzymski bez zgody cesarza Ottona I Wielkiego, nie przyjmując do wiadomości legalnego pontyfikatu Leona VIII przebywającego pod opieką cesarza.
Cesarz wraz z papieżem Leonem VIII oblegali Rzym, po zdobyciu miasta głodem, cesarz wprowadził ponownie na urząd papieża Leona VIII.
Na synodzie zwołanym do kościoła św. Jana na Lateranie papież Benedykt V musiał złożyć oświadczenie, że zajmował Stolicę Apostolską nieprawnie.
Publicznie pozbawiono go urzędu szat i insygniów pontyfikalnych a Leon VIII złamał nad jego głową pastorał.
Jest to pierwsza wzmianka o istnieniu papieskiego berła. Na życzenie papieża pozostawiono Benedyktowi godność diakona i skazano na wygnanie do Hamburga.
Po śmierci Leona VIII w 965 r. deputacja rzymska prosiła cesarza o zgodę na powrót papieża Benedykta V do Rzymu, zanim w tej sprawie zapadła decyzja.
Benedykt V zmarł w Hamburgu 4 lipca 965 r. W 988 r. jego zwłoki przez Ottona III przeniesiono do Rzymu i pochowano w bazylice Św. Piotra.

Świadek dziejów narodu 4 lipca 1364.

Z łaski Najwyższego Pana katedra wawelska, zaraz po gnieźnieńskiej, jest godnością najpierwsza i najznamienitsza wśród kościołów w Polsce. Głosimy jej chwałę, albowiem Boża Opatrzność szczególnie ją wyróżniła i ozdobiła darami i przywilejami. Swoją znakomitością ta świątynia przewyższa wszystkie inne, znajduje się bowiem w obrębie zamku w słynnym mieście Krakowie, a ten gród jest głową i ośrodkiem królestwa polskiego, zajmuje on pierwsze miejsce wśród jego miast i zamków jako pełna świetności stolica kraju i państwa. Tu wznosi się tron królewski, tu się znajduje korona i oznaki władzy i są przechowywane dokumenty i kosztowności królestwa, w tym miejscu odbywają się koronacje i pomazanie wybrańców, tu spoczywają ciała władców, a te mury były świadkami ich narodzin i lat dziecięcych. I zdobi tę świątynię ciało świętego Stanisława, biskupa krakowskiego i męczennika, zgładzonego za wiarę i wolność Kościoła, ciało świętego Floriana, męczennika oraz szczątki i relikwie wielu innych świętych. Katedra wawelska została wzniesiona i wyposażona przez księcia Mieczysława pierwszego i na prośbę jego żony Dąbrówki poświęcona w roku 966 świętemu Wacławowi, męczennikowi, którego była bratanicą. Z biegiem czasów równorzędnym patronem kościoła został także święty Stanisław biskup. Ten pierwszy kościół wzniesiony z kamienia był niewielki; uległ on zniszczeniu i został rozbudowany przez Bolesława Krzywoustego, a poświęcony w roku 1143 przez Roberta, biskupa krakowskiego. Tę świątynię strawił pożar. Jej odbudowę podjął biskup Nanker w roku 1320. Zarzucono wtedy pierwotny kształt kościoła i nadano mu formę krzyża, sama zaś budowla, z kamienia i cegły, była znacznie obszerniejsza, na ile miejsce pozwalało. Dzieło zostało ukończone za następców Nankera, a kościół ten poświęcił czcigodny w Chrystusie Panu Jarosław, z Bożej łaski arcybiskup świętego kościoła gnieźnieńskiego, w czwartek po święcie Paschy, 4 lipca roku Pańskiego 1364.


Ojciec Święty pisze: uderzyła mnie zbieżność dat: data nominacji, którą otrzymałem, był 4 lipca , a ten dzień jest rocznicą poświęcenia Katedry Wawelskiej. Jest to rocznica, którą zawsze nosiłam w sercu. Zdawało mi się, że ta zbieżność coś znaczy.4 lipca 2004 w Hamburgu
Mieliśmy możliwość nocnego czuwania w Kościele Św. Franciszka /przy niemieckiej Parafii służą polscy Franciszkanie/ 7 lipca 2000 w tym kościele odbyła się msza święta o wspólnotę czynnego Miłosierdzia wśród Polonii w Hamburgu (w modlitwie połączone 21 ośrodki modlitewne na świecie również (Częstochowa -Rzym-Gargano -Castel S.Elia) 7 lipca 2001 w Częstochowie w IX pielgrzymce radia Maryja wspominał ks. bp Edward Frankowski naszego ukochanego Ojca duchownego -ks. Edmunda Boniewicza spowiednika sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego do którego jeździmy do Częstochowy dla naszego umocnienia.


4 lipca 2004 w Kościele Świętego Józefa w Hamburgu,
gdzie niezwykły Apostoł Eucharystii -nawrócony Żyd z rodu Aarona Hermann Cohen -odnowiciel Karmelu we Francji 2-7 lutego 1865 prowadził uroczystości 1000 lecia św. Ansgara -pierwszego Biskupa Hamburga (pisma św. Ansgara były wielkim umocnieniem dla Papieża Benedykta V na wygnaniu w zimnym drewnianym Hamburgu),
gdy przybyłam o godz 15.00 dziękowałam Bogu za koncert Katedralnego Chóru Chłopięcego "Cantate Deo" z Koszalina założony przez biskupa Ignacego Jeża.

Na domacyńskim wzgórzu k/ Koszalina we wtorek, 4 lipca 1995 roku stanęła Królowa Świata dla upamiętnienia tej rocznicy w każdą pierwszą niedzielę tego miesiąca przy statui domacyńskiej Madonny gromadzą się pielgrzymi nie tylko z całego Pomorza Zachodniego, ale także z innych stron Polski.
Dorocznym uroczystościom od samego początku przewodniczy ks. bp Ignacy Jeż.
- Ile razy stajemy pod tą figurą jako pielgrzymi
- mówił w homilii 6 lipca 2003 roku
- tyle razy wspominamy przedziwną historię, jaka jest związana z jej obecnością tutaj, w Domacynie. Warto więc przypomnieć, jak to było. W latach 70. do Domacyna sprowadził się Stefan Masternak, którego losy wojny rzuciły aż do Australii. Tam znalazł żonę Filipinkę, Claudię.
Na starość, jak wielu innych Polaków, postanowił wrócić do kraju. Osiadł właśnie w Domacynie, kupiwszy tam dom i kawałek gruntu. Pewnego dnia podczas spaceru zrodził się pomysł, że właśnie tu, na domacyńskim wzgórzu, powinna stanąć figura Matki Bożej, ufundowana jako dar społeczeństwa filipińskiego dla Narodu Polskiego w dowód szacunku i podziwu, jakim Filipińczycy darzą Jana Pawła II. I choć trudno było uwierzyć w możliwość realizacji tego pomysłu - wydarzenia potoczyły się niezwykle szybko.
Manuel Go zwrócił się z prośbą do Eduarda Castrilla, światowej sławy filipińskiego artysty rzeźbiarza, o wykonanie statuy Matki Bożej Królowej Świata.
Gdy na Filipinach rozeszła się wieść o tym dziele, bardzo szybko zaczęły napływać dary. W ten sposób zostały zgromadzone pieniądze potrzebne na transport figury do Polski.
Jan Paweł II wyraził swoje zadowolenie z tego niezwykłego pomysłu. Wówczas kardynał pisze list do ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego ks. bp. Czesława Domina z prośbą o wyrażenie zgody na ustawienie statuy Matki Bożej Królowej Świata na domacyńskim wzgórzu.
W środę, 24 maja 1995 roku kilkutonowy posąg Matki Bożej z Filipin przypłynął statkiem do Gdyni, skąd ogromnym TIR-em dotarł do Domacyna.
4 lipca 1995 roku czterometrowej wysokości rzeźbę Pani wszystkich Narodów -Królowej Świata ustawiono na ponad czterometrowym betonowym postumencie.
I tak stanęła ta figura tu, w szczerym polu, i widoczna z daleka zwraca na siebie uwagę niezwykłym swoim wyglądem - powiedział 6 lipca br. w homilii ks. bp Jeży - Nie znaliśmy takich figur na naszej polskiej ziemi.
Jest to zapewne jedyna figura w Polsce Matki Bożej stojącej na tle krzyża.

Symbol przyjaźni

W niedzielę, 29 października 1995 roku maleńka pomorska wioska przeżyła niecodzienną uroczystość. Do Domacyna na uroczyste poświęcenie niezwykłego i niespodziewanego daru przybył ks. kard. Ricardo Vidal z wyspy Cebu wraz z przewodniczącym i sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu na Filipinach - ks. abp. Carlem Morelosem i ks. bp. Nestorem Carino. Dostojnikom Kościoła katolickiego z Filipin towarzyszyła 32-osobowa delegacja filipińskiego społeczeństwa.
W uroczystości uczestniczyli księża biskupi diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Aktu poświęcenia statuy Pani Wszystkich Narodów dokonał ks. kard. Vidal. - Polska to kraj piękny wiarą i umiłowaniem Matki Bożej - powiedział u stóp Królowej Świata filipiński kardynał z wyspy Cebu. - Ten piękny dar narodu filipińskiego dla narodu polskiego zostanie zapisany w naszej historii i będzie trwał na zawsze w pamięci i sercach wszystkich pokoleń. - podkreślił ks. bp Ignacy Jeż. - Pozostanie on symbolem nieskazitelnej przyjaźni tych dwóch jakże odległych narodów, ale i zarazem tak bliskich miłością Boga. Historię statuy Matki Bożej Królowej Świata można znaleźć na kolorowej tablicy, znajdującej się w pobliżu filipińskiego daru. Historię tę kończą słowa: "Niech każdy z nas, wspierany orędownictwem Matki Bożej Królowej Świata, wniesie swój osobisty wkład w dzieło budowy pokoju na świecie przez solidarne współdziałanie osób, narodów i społeczeństw". Czytając te słowa, należy pamiętać to, co mówił Ojciec Święty Jan XXIII: "Pokój nie może zapanować na świecie, jeżeli wcześniej nie znajdzie mieszkania w sercu człowieka".

Nie będzie pokoju bez wiary.

Od kilku lat do Domacyna przyjeżdża Kazimierz Piechowski, były więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz (numer obozowy 918). Został on przywieziony do oświęcimskiego piekła 20 czerwca 1940 roku w tzw. drugim transporcie. Dwa lata później uciekł z obozu w przebraniu esesmana. Jego brawurowa ucieczka do dzisiaj zadziwia świat. Razem z przyjaciółmi - Michałem Ziółkowskim, więźniem Auschwitz (numer obozowy 1055), przywiezionym w tym samym "drugim transporcie", oraz mieszkańcem Oświęcimia Janem Foltynem pomagającym zbiegłym więźniom - uczestniczą w wielu uroczystościach religijnych w Polsce, dając świadectwo wiary. W Domacynie modlą się wspólnie o pokój przed figurą Matki Bożej Królowej Pokoju. Byli więźniowie obozu koncentracyjnego Auschwitz mówią: - O pokój trzeba się nieustannie modlić.
Nie będzie pokoju bez wiary w Chrystusa.
Wstańmy -chodźmy,

tak wiele dusz ginie, gdy Pasterze zapominają komu służą, zapominają o jedności z Ojcem Świętym.
Wawel -symbol Polskości -Wawelsburg -miejsce szkolenia SS, obecnie aktywne miejsce Szatanismu.
Częstochowa -Nasza Matka a w pobliżu Akademia Polonijna ?????.... masoneria niszcząca cudowne dusze.

Polska ? Misja w Hamburgu

Gdzie od 30 lat nie tylko nie dopuszcza się do wspólnoty, nie przekazuje się umocnienia naszej wiary, naszej niepowtarzalnej tożsamości Narodowej, lecz od lat planowo demoralizuje się Polonię, promując okultyzm i uniemożliwiając przekazanie prawdy którą wyzwała.
Święty Papież Benedykt V w Hamburgu -nasz Święty Papież Jan Pawel II, których Boża Opatrzność połączyła również w ważnym dniu 4 lipca .
Przybyły do Hamburga Arcybiskup Wener Thissen wierny naszemu Ojcu Świętemu pełen miłości do dusz nieśmiertelnych - przybyły do tego miasta za wstawiennictwem modlitwy założyciela "Michalitow" ks. Bronisława Markiewicza oraz zatrutego przez Massonów bp Bernarda Döbinga z Münster połączonych w Castel S.Elia.


Wizje naszego zadania jako Polonia w Hamburgu
otrzymał ks. Bronisław Markiewicz 3 maja 1863 r. od Anioła Stróża Polski.

Wy, Polacy, przez niniejszą ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.
Cześć Maryji i Najświętszego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu Wielkiego Papieża.

Bóg zada od was walki w duchu, Chrystusowym i w duchu Jego Świętych.

Ks. Bronisław Markiewicz pisał .....w 1905.

Może przypadkiem mogło się któremu z członków kurii rzymskiej -wymknąć zdanie tak niepoczesne, gdyż jej członkowie a nawet papież, który jest nieomylny, gdy przemawia w rzeczach wiary i obyczajów publicznie do całego Kościoła, mogą się mylić prywatnie w rzeczach wiary i obyczajów.
Stąd też papieże po wszystkie czasy często spowiadali się, aby się oczyścić z podobnych pomyłek. A zatem zasłanianiem się kurią rzymską niczego nie dowodzi, ale jeszcze daje zgorszenie światu, chcąc w ludzi wmówić, iż papież podlega onemu błędowi, co jest nieprawdą.
A znowu, gdy ksiądz oficjał biskupa wrocławskiego wyraził się w parlamencie niemieckim, iż Polakom Niemcy honor czynią, ich germanizując, należało mu powiedzieć: że jesteśmy przekonani, iż nieświadomość przez niego mówi.
Polacy mają bowiem literaturę wielką i poczciwe historie i obyczaje na wskroś katolickie, gdy Niemcy posiadają większość autorów.
Tak bezbożnych, iż lepiej by dla nich było, gdyby żadnych nie mieli. Nie mają też dotąd ani jednego kaznodziei pierwszorzędnego, jak to przyznaje słynny profesor insbrucki Józef Jungmann.
Zwyczaje i obyczaje niemieckie jako narodu przeważnie protestanckiego są mało chrześcijańskimi.
Ich historia a zwłaszcza pruska jest jednym pasmem kłamstwa, obłudy, kradzieży i innych zbrodni. A kapłan katolicki dobrze wie, jak niebezpiecznym jest mieć do czynienia z ludźmi nie mającymi zasad czysto katolickich, i jak zgubnym jest czytać książki bezbożne i zarażone duchem heretyckim.
Obrona tedy naszej narodowości, języka i zwyczajów wobec Niemiec i Moskwy jest sprawą religijną.

Od narodowości bowiem zawisło zbawienie milionów. Czyż więc ksiądz oficjał rozległej diecezji wrocławskiej, która liczy około miliona Polaków, będzie miał sumienie sprowadzać owieczki od Boga jemu powierzone z paszy zdrowej zupełnie na pastwisko pełne trucizny, dołów i przepaści niebezpiecznych ?.
- Dalej obowiązkiem jest Polaków zabrać się do uczynków miłosierdzia chrześcijańskiego pilniej.
Do wiary dodajmy dobre uczynki. Wiara bez uczynków jest martwa. Czyńmy miłosierdzie, jeżeli miłosierdzia dostąpić chcemy. Dobroczynnością naród wybrany w starym testamencie wyjednał sobie zmiłowanie Boże (Jeremiasz rozdz. 22; księgi król. rozdz. 23). Szczególnie czyńcie uczynki miłosierdzia co do duszy, starajcie się o kościoły, kaplice, o nauczanie zasad wiary katolickiej, o piękne nabożeństwa w kościołach, o uszanowanie rzeczy i osób Bogu poświęconych, "o szkoły prawdziwie katolickie, o pisma i książki pożyteczne, a przede wszystkim o to, aby między nami nie było nędzarzy żebrzących i dzieci opuszczonych.

Wznoście przytuliska i liczne zakłady dla dziatwy.

Lud tej samej krwi jest pierwszy, ale obowiązkiem jest pamiętać o narodach, które dotąd żyją w błędach, a zwłaszcza o narodach ościennych.
Wspierać tedy pieniędzmi i krwią misjonarzy katolickich kapłanów ducha apostolskiego. Na polu duchownym prowadźmy wojnę z naszymi wrogami nie żałując zdrowia i krwi najlepszych synów i córek Polski, nie szczędząc mienia.
Północ i wschód aż do brzegów oceanu Spokojnego powinien ulegać zbawiennemu wpływowi cywilizacji naszej. Podboje duchowe są posłannictwem naszym, a nie zabory krajów, wynaradawianie ludów i rozlewy krwi. Nasze podboje życie dają i wesele w Panu a nie wylewanie krwi i wyciskanie łez.
Powie wielu: to wydatki nieproduktywne. Radzisz nam rzeczy przeciwne zasadom ekonomii politycznej, wbrew zasadom mężów słynnych z nauki. Odpowiadam: Wszystko co zaspokoją konieczne potrzeby ludzkości jest wydatkiem arcyproduktywnym; a czyż starania się o rozszerzenie zasad religijnych i życia prawdziwie chrześcijańskiego pomiędzy naszymi bliźnimi, które jest podstawą i duszą szczęścia doczesnego i wiecznego ludzi pojedynczych i narodów, nie jestże wydatkiem najproduktywniejszym ?.
Tego nas uczy historia i doświadczenie obecnych czasów. Ekonomiści bowiem nie opierający się na zasadach Ewangelii są ślepymi przewodnikami ślepych, sami staczają się w przepaść razem z wiedzionymi. Przewrót socjalny i bankructwo powszechne wykażą najlepiej zgubność ich nauki.

Kto trzeźwo patrzy już dzisiaj widzi.

My Polacy musimy wziąść zasady naszej ekonomii politycznej z Ewangelii stosownie do tradycji przekazanej nam przez wielkich przodków, którzy stawiali kościoły, budowali domy misyjne, szpitale, modlili się razem z ludem itd.


Chrystus Pan w Ewangelii nakazuje: "Wszystko co wam zbywa rozdajcie ubogim".

Dobroczynność jest zatem obowiązkiem naszym, nie rada tylko. Kto ma majątek a nie jest dobroczynnym, nie może być zbawionym.
Człowiek majętny otrzymał dobra doczesne od Opatrzności Bożej na własność, ale użytek z dóbr jego należy nie tylko do niego, ale i do ubogich t.j. do tych ludzi, którzy sami nie mogą sobie zaradzić.
Nie do żebraków, bo ci sobie wyproszą, ale do ubogich, którzy sami sobie rady dać nie mogą, jak opuszczone dzieci, chorzy, nędzarze i narody żyjące w pogaństwie, herezji, schizmie i niedowiarstwie.
Tak naucza Pan Jezus w Ewangelii na kilku miejscach, tak naucza Święty Paweł w liście do Tymoteusza, tak naucza Św. Tomasz z Akwinu, tak naucza Św. Bazyli.
Naturalnie "to co zbywa" należy brać względnie do stanu, do godności, do położenia towarzyskiego.
Należy rozumieć: co zbywa po zaspokojeniu potrzeb swych własnych i swojej rodziny. Większe potrzeby ma biskup, aniżeli kapłan, większe potrzeby ma książę aniżeli rzemieślnik, rolnik i t. p..
Większe potrzeby ma ten, co ma żonę i dzieci, aniżeli człowiek nie żonaty i bezdzietny. Jeśli się powie: "majętni macie obowiązek dzielić się dochodami z ubogimi, macie im dać, co wam od potrzeb waszych zbywa" - to stąd nie wynika iż ubodzy mają sobie sami sprawiedliwość robić, skoro im się zdawać będzie, iż majętni z obowiązku tego się nie wywiązują.
Albowiem Kościół zakazuje kradzieży, rabunku, i gwałtów a ubogim zaleca pracę, modlitwę, pokorę i cierpliwość.
Majętni są szafarzami dóbr od Boga im powierzonych, ale ubogiemu nie wolno ich sądzić czy i o ile spełniają swój obowiązek, a tym mniej wolno robić sobie samemu sprawiedliwość.


Oni przed Bogiem za to odpowiedzą.

Kiedyś na sądzie Pan Jezus im powie: "Łaknąłem a daliście mi jeść, pragnąłem a napoiliście mnie" itd.
Jest tylko jedna wielka trudność dla wielu, iż miłość własna zakrywa im rozciągłość tego obowiązku.
Błądzą przez rozrzutność, albo przez chciwość, to jest wydają dochody swoje na rzeczy niepotrzebne, albo je gromadzą bez celu - a uczynki miłosierne zaniedbują; stąd -Zbawiciel powiada w Ewangelii (Łuk. 6,24), iż bogaczowi niesłychanie trudno się zbawić.
Należy tędy lepiej rachować się ze sumieniem, czy się nie popada w jedną albo drugą ostateczność.
Polacy grzeszą przeważnie rozrzutnością. Jednak nie należy mieszać tej wady ze szczodrobliwością, która jest cnotą. Rozrzutny wydając na rzeczy niepotrzebne grzeszy wobec Boga, lubo nie wydaje tyle, iżby stąd zubożał;
szczodry wydając na rzeczy miłosierdzia chwali Pana Boga przez to, chociażby wydał wszystko i zupełnie zubożał.
Staje się bowiem podobny Chrystusowi Panu, który opuścił niebo i stał się z miłości ku ludziom najuboższym.
I ta cnota jest nie rzadka między nami. Niektórzy przejęci słowy Chrystusa Pana, iż cokolwiek uczynią dla ubogiego to jakby dla Niego Samego uczynili, ofiarują dla ubogich rocznie więcej niż połowę swoich dochodów, a nawet są tacy którzy z miłości dla Chrystusa rozdawszy wszystko ubogim, sami stali się ubogimi.
W obecnej chwili mamy bohaterskie przykłady tej cnoty w pierwszych rodach naszych: Czartoryskich, Radziwiłów, Lubomirskich, Mycielskich, Lubieńskich, Szeptyckich itd.
Te wzniosłe przykłady cnoty są dla nas otuchą, iż bliski jest czas zmiłowania Pańskiego nad naszą ojczyzną.
Polacy cieszcie się i dziękujcie Bogu, bo oto się okazał blask dnia swobody i niepodległości waszej, gdyż pierwsi synowie ziemi waszej już powstali.
Moralne powstanie jest podstawą i oraz zadatkiem podniesienia się materialnego i politycznego. Słowa Chrystusowe: "Szukajcie królestwa Bożego przede wszystkim a reszta wam będzie przydana", są pierwszą zasadą ekonomii naszej politycznej.
Należy budować na skalę a nie na piasku. Cóż Włochom z ich zjednoczenia a Francuzom z ich swobód narodowych, kiedy rządy ich nie lepsze od rządów naszych ciemięźców?.
Nasz los jest lepszy, o wiele lepszy, o tyle o ile dusza wyższa nad ciało, o ile wieczność przewyższa czas przemijający.
A zatem dalej bierzmy się do czynu w kierunku wskazanym przez najprzedniejszy kwiat ziemi naszej.
Stańmy wszyscy jak jeden mąż z nimi z ludem naszym głęboko religijnym, przy sztandarze Maryi Królowej Polski z godłem: "Wszystko przez Maryję", albowiem wedle nauki Kościoła wszystkie łaski co do duszy i co do ciała przychodzą za pośrednictwem Maryi.
Obowiązkiem a Wy i interesem naszym stanąć przy Niej, tym bardziej, że za natchnieniem Namiestnika Chrystusowego król i przedstawiciele prawni narodu naszego ogłosili Ją Królową.
I Ona też okazała natychmiast naszą Monarchinią wyzwoliwszy lud nasz z toni ostatecznej i uczyniła go przedmurzem chrześcijaństwa "Zwycięstwo pod Wiedniem jest przecież Jej sprawą, a i największy utwór literatury naszej i literatury świata "Pan Tadeusz" powstał pod Jej opieką.
Za Jej przyczyną także 4 lipca pod Jej sztandarem widzimy obecny ruch moralny w narodzie. Za Jej pomocą znowu zajmiemy stanowisko przeznaczone nam przez Opatrzność i pozostaniemy przedmurzem chrześcijaństwa.
Pod Jej wodzą ruszymy bryłą świata.
Mężowie nauki, mistrzowie sztuki polskiej sławcie dziełami waszymi potęgę i dobroć Maryi Królowej naszej.
O ileż kart w historii naszej dostarczy wam wątku do utworów na cześć tej Pani i Matki naszej.
Wstapcie wszyscy do bractwa Królowej Korony polskiej. Pierwsza niedziela maja poświęcona czci N. Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, jako pamiątka ślubów Jana Kazimierza niech stanie się największą uroczystością narodową.
"Jest ścisłym obowiązkiem naszym pod utratą posłannictwa przeznaczonego nam przez Opatrzność, ślub Maryi obiecany dopełnić, on był bowiem uczyniony w imieniu całego narodu naszego.
Kto tedy z nami nie stanie tego dnia przy Niej jest w pewnym znaczeniu buntownikiem Jej królestwa i znieważa Jej majestat monarszy.
Od was kapłani polscy głównie zależy, aby naród polski był rzeczywiście narodem Maryi a Ona jego Królową, wzywał Jeremiasz kapłanów narodu izraelskiego, kiedy się znajdował w położeniu podobnym do naszego, iżby upadłszy na twarze modlili się między przedsionkiem a ołtarzem za naród swój. Was kapłani polscy wzywa dzisiaj Bóg podobnie, abyście upokorzeni częsta spowiedzią, dorocznymi ćwiczeniami duchownymi a uświęceni gorliwym spełnianiem wzniosłych obowiązków waszych codziennie przy ofierze Mszy św. wznosili czyste dłonie wasze do Pana Zastępów i przez przyczynę Maryi i świętego Michała i Świętych patronów polskich błagali Go o rychłe zmiłowanie się nad narodem naszym.
Mówcie często do Niego: "Przebacz Panie, przebacz narodowi Swemu, przebacz Panie narodowi Maryi".
Narzekamy już tak długo na ciężkie próby, którymi Pan nas nawiedza a nie modlimy się jak należy.
Modlitwa jest wszechmocna, ona przebija obłoki i stanie się z nami to, co się stało w narodzie izraelskim za króla Józafata. Bili się zaślepieni wrogowie ludu wybranego Moabici, Amonici i Idumejczycy jakoby byli sobie nieprzyjaciółmi, zaś naród wybrany przypatrywał się tej rzezi z góry wysokiej a potem przez trzy dni zbierał po nich łupy.

Wówczas uzna świat cały, że naród polski jest narodem Maryi.
MORD PROFESORÓW LWOWSKICH
Bezpośrednio po wtargnięciu wojsk niemieckich do Lwowa, w nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku specjalny oddział polowego Gestapo pod dowództwem SS-Hauptsturmführera Hansa Krügera i jego zastępcy SS-Obersturmführera Waltera Kutschmanna wraz z batalionem "Nachtigall" złożonym z Ukrainców w mundurach SS - dokonał brutalnego aresztowania grupy profesorów wyższych uczelni Lwowa oraz wielu członków ich rodzin wraz z przyjaciółmi, którzy przebywali w ich mieszkaniach - nie przedstawiając nakazu aresztowania i nie ujawniając powodu ani celu ich aresztowania.
Za wyjątkiem jednego profesora, który podał, że jest szlachcicem niemieckim - jeszcze przed nastaniem dnia wszyscy aresztowani zostali bestialsko zamordowani przez rozstrzelanie.

Czytaj dalej ...
4 lipiec 2010 400 rocznica -zwycięstwa  pod Kłuszynem
Pradziadek Krola Jana III Sobieskiego -Hetman Stanisław Żółkiewski odniósł zwycięstwo pod Kłuszynem nad wojskami moskiewskimi, które szły z odsieczą Smoleńskowi.
Hetman Stanisław Żółkiewski (1547-1620) nosił pierścień z napisem „Mancipium Mariae" (tzn. własność lub niewolnik Maryi). Czytaj dalej ...

15 lipca

Święty Bonawentura, biskup i doktor Kościoła

15 lipca 1099 r I wyprawa krzyżowa: armia krzyżowców zdobyła Jerozolimę

15 lipca 1410 r Bitwa pod Grunwaldem (pierwsza bitwa pod Tannenbergiem ) Całością wojsk unii dowodził król Polski Władysław Jagiełło

Wojska polskie prowasził marszałek  Zbigniew  z Brzezia ( przodek hrabiny  Karoliny Lanckorońskiej świadka w mordzie profesorów w Lwowie  ) Pomnik milenijny przedstawiający Króla Jagiełłę z Jadwigą i Zbigniewa z Brzezia znajdujemy w Szarowie k / Niepołomic

15 lipca 1515 r rozpoczął się zjazd wiedeński spotkanie trzech władców z rodziny Króla Władysława Jagiełły  , po stracie Smolenska w bitwie pod Orsza 8 wrzesnia  1514 r ,zamiast ataku niemiecko-moskiewskiego w 1515 odbył się zjazd wiedeński. Zatrzymana też została ofensywa Moskwy.

W spotkaniu wzięli udział:Wnukowie   Władysława Jagiełły -Zygmunt I Stary – król Polski i wielki książę Litwy i Władysław II Jagiellończyk – król Czech i Węgier oraz prawnuk  siostry  Wladysława  Jagiełły -Aleksandry  Olgierdówny -Maksymilian I Habsburg – cesarz Świętego Cesarstwa Niemieckiego (dziadek Cesarza Karola V i  Cesarza Ferdynanda I ). Głównymi tematami pertraktacji były:rozbicie sojuszu zaczepno-odpornego z lutego 1514, zawartego pomiędzy cesarzem Maksymilianem I Habsburgiem, a wielkim księciem moskiewskim Wasylem III ,walka o niezależnośćwielkiego mistrza zakonu krzyżackiego prawnuka Władysława Jagiełły -Albrechta Hohenzollerna( prapradziadka Krystyny Królowej Szwecji ), który od 1511 odmawiał złożenia hołdu lennego królowi Polski Zygmuntowi I Staremu

Maksymilian przyrzekł uroczyście zerwać swe stosunki z Albrechtem i wielkim księciem moskiewskim Wasylem, a Zygmunt uznał pewne umowy spadkowe i małżeńskie. Na zjeździe zapadła decyzja podwójnego małżeństwa: Ludwika II Jagiellończyka, królewicza Czech i Węgier, z arcyksiężniczką Marią, wnuczką cesarza oraz ślub Anny Jagiellonki, królewny Węgier i Czech, z arcyksięciem Ferdynandem

15 lipca 1646 r została koronowana na Wawelu Ludwika Maria Gonzaga, żona Władysława IV Wazy, potem Jana Kazimierza.

15 Lipca 1737 r urodziny św Teresy od św Augustyna córka króla francuskiego Ludwika XV. i królowej Maryi, córki Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego ..jej życiorys dla umocnienia polskich rodziny wydał św Rafał Kalinowski. Przeczytaj artykuł

15 lipca 1809 r wojska Józefa Poniatowskiego podczas wojny polsko-austriackiej zajęły Kraków.

15 lipca 1818 r uroczyste wręczenie Senatowi i Zgromadzeniu Reprezentantów konstytucji Wolnego Miasta Krakowa.

15 lipca 1823  r spłonęła bazylika św. Pawła za Murami w Rzymie-Obdarzona 47 lat charyzmatem widzenia wydarzeń na świecie BŁ ANNA MARIA TAIGI widziała pożar Bazyliki Św. Pawła za Murami jako karę za grzechy kapłanów w tej świątyni -kilka miesięcy później w nocy 15/16 lipca 1823 stało się to rzeczywistością.http://pielgrzymka1.w.interia.pl/taigi.htm

15 lipca1854 r w Radomiu urodziny Jacka Malczewskiego bratanka wizjonerki  sługi bożej Wandy Malczewskiej .

15 lipca 1910 r Jan Matejko przekazuje  Matce Bożej na Jasnej Górze .

Plakietkę  pamiątkowa wykonana z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem

daty 1410-1910 umieścił na sztandarze widocznym u dołu kompozycji. Więk szą część plakiety zajmuje przedstawienie kobiecej alegorii Polski (Polonii), z tarczą z herbami Polski, Litwy i Rusi u stóp, zakutej w kajdany i z ufnością zwracającej się ku Chrystusowi stojącemu przed krzyżem, na którym widnieje kotwica - symbol Nadziei i wyżej przedstawienie Serca Jezusa, otoczone cierniową koroną. W prawym górnym narożniku plakietki dwa anioły podtrzymują ryngraf z przedstawieniem Jas­nogórskiej Matki Bożej, poniżej którego w powietrzu unosi się Orzeł Biały; w tle widać budowle dwóch zamków królewskich - w Warsza wie i na Wawelu

15 lipiec 1910 r Kraków z okazji pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego Pomnik Grunwaldzki, co stało się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej,jednym z organizatorów  był  Stanisław Tomaszewski ( moj dziadek )

15 lipca 1910 roku zjechało do Krakowa około 100 000 Polaków ze wszystkich zabórow i z emigracji. Przybył również najbardziej wówczas znany w świecie nasz rodak, wielki pianista Ignacy Jan Paderewski. Вуł on także fundatorem pomnika Władysława Jagiełły, który tego dnia, podczas uroczystości 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, miał być odsłonięty przy placu Matejki. (Pomnik zaprojektował artysta-rzeźbiarz Antoni Wiwulski.)
Ро mszy dziękczynnej w kościele Najświętszej Marii Panny, podczas której między innymi Feliks Nowowiejski improwizował na organach na temat melodii Bogurodzicy - tysięczne tłumy zebrały się na placu Matejki. Owacje po przemówieniu Paderewskiego przerwały nagłe fanfary. W tym momencie 600-osobowy chór (wyłoniony z 6000 śpiewaków z różnych chorów działających we wszystkich trzech zaborach) pod dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego po raz pierwszy wykonał publicznie Rotę, z towarzyszeniem orkiestry. Kilka lat później, podczas I wojny światowej, stała się ona jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych, а emigracja polska przyjęła ją jako swój hymn. Po odzyskaniu niepodległosci Rotakandydowała do miana hymnu państwowego.

15 lipiec 1910 r Niepołomice k/ Krakowa. Na Wężowej Górze w 1902 r. usypano niewielki kopczyk dwumetrowej wysokości, dla uczczenia dzieci z Wrześni, prześladowanych przez rząd pruski za walkę o prawo do używania w szkole języka polskiego. Na początku 1910 r. działacze Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Niepołomicach podjęli inicjatywę odnowienia tego kopczyka z okazji pięćsetnej rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Kopiec początkowo miał wznosię się na wysokość 6 m, ale wobec entuzjazmu miejscowego społeczeństwa, postanowiono podwyższyć go do 14 m. [...] Przywieziono ziemię spod Grunwaldu, z Księstwa Poznańskiego i innych polskich ziem we wszystkich zaborach, a także z mogił zmarłych w Ameryce emigrantów polskich. Na szczycie postawiono obelisk z prostym, ale znaczącym napisem:Grunwald 1410-1910."

15 lipca  1927 r w Wiedniu od strzałów wojska i policji zginęło 89 demonstrantów.

15 lipca  1939 r poczatek Operacji Tannenberg (niem. Unternehmen "Tannenberg") akcji, mającej na celu przeprowadzenie eksterminacji polskiejwarstwy przywódczej (niem. Liquidierung der polnischen Führungsschicht) i inteligencji w 1939 roku.Na listach znalazły się nazwiska 61 000 Polaków. Wśród nich byli przedstawiciele duchowieństwa, politycy, ludzie kultury, nauki i sztuki, przedsiębiorcy, powstańcy wielkopolscy i śląscy,działacze plebiscytowi na Warmii i Mazurach i na Górnym Śląsku, członkowie Związku Polaków w Niemczech, Partii Narodowo-Demokratycznej i Polskiego Związku Zachodniego.25 sierpnia 1939 stworzono w gestapo specjalny Referat do Spraw Operacji "Tannenberg" Od 1 września do 25 października 1939 w wyniku przeprowadzenia ponad 760 masowych mordów, życie straciło ponad 20 000 Polaków. Ogółem, w następnych latach, z polskich terenów wcielonych do Rzeszy wysiedlono 1 000 000 osób, w tym 750 000 Polaków, pozostałe ponad 8 mln. ludności polskiej stało się automatycznie obywatelami Rzeszy.

15 lipca 2007 r Szimon Peres został prezydentem Izraela w 2008 r oswiadczył .." Gospodarka Izraela jest w doskonałej kondycji. Izraelscy biznesmeni inwestują wszędzie na świecie, a Izrael notuje w tej chwili bezprecedensowe ekonomiczne sukcesy. Obecnie osiągnęliśmy gospodarczą niezależność i wykupujemy Manhattan, wykupujemy Polskę, Rumunię oraz Węgry. I wedle mojej wiedzy nie mamy z tym żadnych problemów'' Czytaj dalej ...
15 lipiec 2010 600 rocznica zwyciestwa pod Grunwaldem (w literaturze niemieckiej pierwsza Bitwa pod Tannenbergiem) 495 rocznica Zjazdu wiedeńskiego – spotkanie trzech monarchów w Wiedniu w dniach 15-26 lipca1515.W spotkaniu wzieli udział :wnuk Władysława Jagiełły - Zygmunt I Stary - król Polskii wielki książę Litwy,wnukWładysława Jagiełły -Władysław IIJagiellończyk– król Czech i Węgier ( ojciec Anny Jagiellonki )Maksymilian I Habsburg cesarz Świętego Cesarstwa Niemieckiego ( dziadek Karola V )
273 rocznica urodzin świetej Karmelitanki -wnuczki Króla Stanisława Leszczynskiego Siostry ,, Teresy od Sw Augustyna ,
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Ludwika-Marya.htm
100 lecie -z okazji pięćsetnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem odsłonięto ufundowany przez Ignacego Paderewskiego Pomnik Grunwaldzki, co stało się okazją do wielkiej manifestacji patriotycznej
Czytaj dalej ...

17 lipca Święty Aleksy, wyznawca

17 lipca 1399 r na Wawelu -Śmierć królowej Jadwigi   praprawnuczki BŁ. JOLANTY .

17 lipca 1429 r św Joanna d'Arc doprowadza do koronacji Karola VII na króla Francji.

17 lipca  1440 r w niedzielę, w dniu św. Aleksego wnuk Władysława Jagiełły -Władysław Jagiellończyk, król Polski, został koronowany na króla węgierskiego.

17 lipca 1524 r ..pod wplywem nauk Lutra -zabroniono  wiary  katolickiej   w Magdeburgu

17 lipca 1704 r w Monachium ..w Katedrze  Najświętszej Maryi Panny w Monachium ślub -budowy Kościóła Świętej Trójcy przy Pacellistrasse jako ofiara wotywna trzech stanów: mieszczaństwa, arystokracji -Maksymiliana II Emanuela i Teresy Kunegundy Sobieskiej -Wittelsbach z rodziną , złożona z nadzieją na zażegnanie niebezpieczeństw, które groziły miastu w czasie trwającej od 1701 r. wojny o sukcesję hiszpańską Stało sie to przez wizje sługi bożej  Anny Marii Linmayer zobowiązanej przez Boga do modlitwy za rodzinę Króla Polski Jana III Sobieskiego w Monachium ,majacą 11 listopada 1703 r wizje wniebowziecia duszy śp.Króla Jana III Sobieskiego

17 lipca 1732 r w Mergentheim -wielkim  mistrzem  zakonu krzyżackiego zostal wybrany Klemens August Wittelsbach -wnuk Króla Jana III Sobieskiego,(ur. 17 sierpnia 1700 w Brukseli - 71 rocznica urodzin dziadka  Króla  Jana III Sobieskiego )książę bawarski, elektor, arcybiskup Kolonii w latach 1723-1761, biskup Ratyzbony, Münsteru, Paderborn, Hildesheim,Osnabrück.,brat Cesarza Niemiec Karola VII , Syn księcia elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela(prawnuka Wilhelma V –prawnuka Władysława  Jagiellończyka ) i Teresy Kunegundy z Sobieskich ur 4 marca 1676 r na Wawelu regentki Bawarii od  17 sierpnia 1704 r .Ślub Maksymiliana II Emanuela i  Teresy Kunegundy z Sobieskich odbył sie 15 sierpnia 1694 r  w Warszawie –jedna z posiadłosci rodziny jego rodziny to  pałac w Dachau

17 lipca 1762 r. Sankt Petersburga) –   na zlecenie Katarzyny zamordowano cesarza Rosji Piotra  III Fiodorowicza ur.21 lutego 1728 w Kilonii

17 lipca 1762 r Katarzyna II  staje się Wielka cesarzową Rosji.

17 lipca 1791 r Gwardia Narodowa pod "bohatera dwóch światów" - Ameryki  i Francji -Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert du Motier, markiza de la Fayette zaatakowała nieuzbrojony tłum podczas podpisywania petycji na Polu Marsowym zabijając ok. 50 osób.razem zginęło około 1 500 osób.

17 lipca 1918 r car Mikołaj II Romanow i jego rodzina (żona Aleksandra, córki: Olga, Tatiana, Maria, Anastazja oraz syn Aleksy) zostali – na rozkaz Włodzimierza Lenina ur 10 kwietnia 1870 r – zamordowani wJekaterynburgu przez oddział Czeka

17 lipca 1918 r u wybrzeży Irlandii zatonął statek pasażerski RMS Carpathia wskutek ztorpetowania przez niemiecki okręt podwodny U-Boot U-55.

17 lipca 1932 r.krwawa niedziela w Hamburgu .7000 tysiecy nazistow  przybylo dzielnicy Altona w Hamburgu( czerwona Moskwa )   w wyniku  prowokacji  zginelo 16 ludzi  .Od władzy doszedł Paul Moder ,...pózniejszy dowódca SS w Warszawie  ,.niewygodnych niemców wysłana do 15 obozow KZ  powstałych w pobliżu Hamburga – Szefa policji Altony przebywajacy w tym czasie na urlopie Otto Eggerstedta zamordowano 12. pazdziernika 1933 w KZ Esterwegen.Szefem  gestapo w Hamburgu został przyjaciel Paula  Modera - Bruno H. Streckenbach ur. 7 lutego 1902 w Hamburgu,  w 1939 dowodził Grupą Operacyjną "Wiedeń" Prowadził akcje pacyfikacyjne w okolicach Cieszyna i Krakowa. Od października do listopada 1939 pełnił obowiązki dowódcy policji bezpieczeństwa na obszarze Naczelnego Dowódcy na Wschodzie i w Okręgu Wojskowym "Łódź" i rezydował w Łodzi. Od początku listopada 1939 przebywał w Krakowie, gdzie wkrótce objął funkcję dowódcy policji i służby bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie , ponosi odpowiedzialność za aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sonderaktion Krakau).-nie karany zmarł w Hamburgu 28 października 1977.

W jednym z tych obozów umieszczono w 1944 r  1745 kobiet z powstania Warszawskiego –po wyzwoleniu przez Polskich żołnierzy Genrała Maczka  powstaje Polska Miejscowosc Lwów a potem Maczków gdzie od 7 maja 1945 -1948 r mieszka 50 tysiecy Polaków

http://www.antoranz.net/CURIOSA/ZBIOR5/C0509/20050929-QZD07045_Haren.HTM

w pobliżu Haren ( byłego Maczkowa ) w odległosci 28,6 km znajduje sie pałacyk Clemenswerth http://www.youtube.com/watch?v=UfPRMezSsUs

wybudowany przez wnuka Jana III Sobieskiego wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego Clemensa Augusta Wittelsbach http://www.clemenswerth.de/

17 lipca 1936 r gen. Franco przyleciał wynajętym samolotem z Wysp Kanaryjskich do Tetuanu w Maroku Hiszpańskim poczatek hiszpańskiej  wojny  domowej Wydarzenia w Hiszpanii są uważane przez wielu historyków za wstęp do II wojny światowej.

17 lipca 1945 r konferencja  spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej Ostatnia z trzech konferencji wielkiej trójki stronę Polską reprezentował Bolesław Bierut,

17 lipca 1949 r spłonęła hala produkcyjna nr 20 zakładów mechanicznych Zamech w Elblągu. Po pożarze, pod zarzutem sabotażu Urząd Bezpieczeństwa aresztował ponad 100 osób. Część aresztowanych nie miała żadnych związków z Zamechem, ich areszt miał charakter polityczny, między innymi reemigranci z Francji zostali oskarżeni o tworzenie siatki szpiegowskiej. Troje z aresztowanych skazano na śmierć, sześcioro na długoletnie więzienie. Wiele osób zmarło podczas śledztwa lub krótko po nim. Był to najbardziej odczuwalny w Elblągu akt stalinowskiego terroru. Wydarzenie to wpisało się w trwającą wówczas nagonkę na Polaków przebywających podczas II wojny światowej we Francji, oraz obywateli i dyplomatów francuskich przebywających wówczas w Polsce

17 lipca 1954 r  w Linzu urodziny Ks . Gerharda  Mari Wagnera,niedopuszczony do objęcia Biskupstwa za Bp Wagner za katolicyzm ,krytykował książkę  Harry Potter, a  w wielkich kataklizmach widział lekcję dawaną ludziom przez Boga

17 lipca 1954 r w Hamburgu urodziny Angeli  Merkel wnuczki Polaka Jentzsch z Elblaga wzorujacej się na Carycy Katarzynie II.

17 lipca 1981 r ( piatek )   Boża Opatrznosc przysyła mnie z  Gdanska do Hamburga  jako świadka Bożego Miłosierdzia

17 lipca 2010 r -Gdansk  pogrzeb kapelana Solidarności oraz wieloletniego proboszcza parafii św. Brygidy prałata Henryka  Jankowskiego reprezentanta POLSKIEJ SOLIDARNOSCI lat 80 –

nie mylic z Solidarnoscią Związkiem  Zawodowym powstała w Moskwie -16 czerwca 1913 r –odnowioną  przez  P Wałesę,Mazowieckiego,Borusiewicza

http://archiwum.polityka.pl/art/podreczne-kalendarium,354548.html

17 lipca 2010 r –Warszawa parada homoseksualistów EuroPride 2010

17 lipca 2010 r -Marsz Grunwaldzki

Czytaj dalej ...

17 sierpnia 1610 r Ksiażę Władysław Waza  –Carem RosjiW wyniku wspaniałej kłuszyńskiej wiktorii  4 lipca 1610 r -Bojarowie, niezadowoleni z rządów caraWasyla Szujskiego, ofiarowali 17 sierpnia 1610 r koronę carską królewiczowi Władysławowi. Rokowania w tej kwestii po zwycięstwie pod Kłuszynem prowadził pradziadek Jana III Sobieskiegohetman wielki koronnyStanisław Żółkiewski. On też zawarł w imieniu królewicza odpowiedni układ z bojarami i zaprzysiągł warunki elekcji pod Moskwą w dniu 27 sierpnia1610 r. Koronacja Władysława na cara miała przypieczętować unię Rzeczypospolitej i Rosji, Rozpoczęto bić monety z imieniem nowego cara Władysława Zygmuntowicza.Wojna polsko-rosyjska trwała kilka lat. 13  czerwca 1611 wojsko polskie zdobylo Smolensk ( w dziekczyniuniu Bogu Krol ufundowal kosciol sw. Antoniego w Warszawie ) Wiosną 1612, na prośbę posłów rosyjskich, podjął wraz z ojcem wyprawę, której celem miało być odbycie koronacji w Moskwie. W międzyczasie jednak skapitulowała polska załoga Kremla moskiewskiego, tak, że wojska Rzeczypospolitej zmuszone były zawrócić.4 kwietnia1617 Władysław jako obrany car rosyjski podpisał poufny akt, w którym zobowiązywał się do zawarcia wieczystego przymierza z Polską, do walki z Turcją i Tatarami. Zapowiadał znaczne ustępstwa terytorialne na korzyść Rzeczypospolitej: Rosja miała jej oddać Briańsk, Kursk, Newel, Nowogród Siewierski, Poczep, Putywl, Rylsk, Siebież,Smoleńsk, Starodub i Wieliż. Nadto w imieniu Rosjan wyrzekał się wszelkich pretensji do Inflant i Estonii. We wrześniu 1617 Władysław podjął kolejną próbę opanowania tronu carów. Pospieszył na pomoc hetmanowi wielkiemu litewskiemuJanowi Karolowi Chodkiewiczowi, który oblegałDorohobuż. 11 października załoga twierdzy poddała się i uznała carem Władysława. 28 października mieszkańcy Wiaźmy otworzyli przed nim bramy. Po nieudanej próbie zdobycia Możajska, wojska polskie przypuściły nieudany szturm na mury Moskwy w nocy z 10 na 11 październikaDziałania wojenne trwały aż do zawarcia rozejmu w Dywilinie11 grudnia1618, w myśl postanowień którego Władysław nie zrzekał się jednak tytułu carskiego. I chociaż Władysław nigdy nie włożył na głowę korony carskiej, tytuł wielkiego księcia nosił do 1635 r., nie zważając, że Rosjanie, zrażeni polską polityką, wybrali innego władcę – Michała Romanowa w 1613 roku. Władysław Waza zrzekł się tytułu carskiego za rekompensatą dopiero na mocy Pokoju w Polanowie w roku 1634.

17 sierpnia 1612 r urodziny Jeremiego  Michała  Korybuta  Wiśniowieckiego . Ojca króla polskiego Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

17 sierpnia 1629 r w piątek pomiędzy godziną 14.00 a 15.00 w zamku w Olesku, urodziny Jana  Sobieskiego prawnuka StanisławaŻółkiewskiego.

Przez Turków zwany Lwem Lechistanu, a przez chrześcijan Obrońcą Wiary

17  sierpnia 1700 r w Brukseli urodziny wnuka Krola Jana III Sobieskiego  ,praprawnuka ksiącia  Bawari Wilhelma  V Wittelsbacha i Renaty Lotaryńskiej (slub 22 lutego 1568 r odzwierciedlony na Ratuszu w Monachium ),praprawnuk  cesarza  rzymskiego Ferdynanda  II Habsburga i Mari Anny

Klemens August Jacek Maria Wittelsbach - książę bawarski, elektor, arcybiskup Kolonii w latach 1723-1761,proboszcz Altoting ,biskup Ratyzbony, Münsteru, Paderborn ( palac Wewelsburg –Clemenswerth )Hildesheim,Osnabrück.

Był synem księcia elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela i Teresy Kunegundy z Sobieskich ur 4 marca 1676 r na Wawelu .

Ślub rodziców odbył się 15 sierpnia 1694 r w Warszawie .Jego dziadkami byli:Ferdynand Maria Wittelsbach i Henrietta Adelajda Sabaudzka oraz król Polski Jan III Sobieski i Maria Kazimiera d'Arquien.Od najmłodszych lat przeznaczony do kariery duchownej. Studiował w Rzymie.W 1715 został koadiutorem biskupa w Ratyzbonie. W 1719 otrzymał biskupstwa w Paderborn i w Münster. W listopadzie 1723 otrzymał jedną z najbardziej prestiżowych godności kościelnych w Rzeszy, tytuł arcybiskupa Kolonii,biskup  w Hildesheim (1724) i w Osnabrück (1728). 17 lipca 1732 zostal wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego

17 sierpnia 1740 r w Rzymie wybrano  na papieża  Benedykta  XIV (ur. 31 marca 1675 w Bolonii, zm. 3 maja 1758 w Rzymie)

17 sierpnia 1744 r Klemens August Maria Jacek Wittelsbach ( wnuk Jana III Sobieskiego ) obchodzil w Hamburgu 44 rocznice urodzin.

17 sierpnia 1751 r Kemens August Maria Jacek Wittelsbach obchodzi w Clemenswerth 51 rocznice urodzin ( 15 sierpnia1751 r konsekrował kaplice w Clemenswerth  gdzie umiescil druga czesc relikwi św Fruktuozego otrzymanego od Papieża Benedykta XIV -

Kraków – Klasztor Wizytek ul. Krowoderska 16 1-142 Kraków

W dolnej części mensy ołtarza św. Marii Magdaleny  złożone są relikwie św. Fruktuozego  – męczennika z pierwszych wieków chrześcijaństwa, ofiarowane przez królową Marię Sobieską-babcię Klemensa Augusta . Rezydentem w kościele jest znany duszpasterz, ks. Mieczysław Maliński

Papież Benedykt XIV był przeciwny wolnomularstwu, które potępił w 1751, katolikom zakazał przynależności do masonerii pod karą ekskomuniki.

14 czerwca 1751 roku papież Benedykt XIV skierował do arcybiskupów i biskupów Królestwa Polskiego encyklikę „A quo primum” dotyczącą Żydów w Polsce.

Papież w swej encyklice bolał nad tym „że się tak wielka liczba Żydów rozmnożyła w Polsce” zawsze wiernej świętej wierze katolickiej. Wielka liczebność Żydów, według następcy świętego Piotra, powodowała ruinę miast, bankructwo parafii. Żydzi przejmując „pola i wsie w dzierżawę (...) nad chrześcijańskimi wieśniakami mają zwierzchność (...) nieludzka władzą i rozkazem przymuszają ich (...) [do] pańszczyzny, (...) częstokroć rózgami karzą”. Monopolizacja przez Żydów handlu i gastronomii, powodowała krzywdę chrześcijan. Żydzi lichwą niszczyli ubogich chrześcijan. Żydów, według Ojca Świętego, pomimo że dążą do wyniszczenia i zabicia wielkiej liczby chrześcijan, nie należy zabijać, prześladować, ograbiać i unikać, bo są oni „obrazami, pokazującymi nam i przypominającymi Mękę Pańską”, narodem ukaranym rozproszeniem wśród innych narodów by być „świadkami naszego odkupienia”. Według Ojca Świętego należy nieustannie Boga prosić, by pomógł Żydom odrzucić grzech judaizmu i nawrócić się. Benedykt XIV cytując autorytety katolickie, nakazywał wiernym by unikali pracy u Żydów i kontaktów towarzyskich z nimi, by uniemożliwić Żydom demoralizacje chrześcijan. Papież zakazywał też powierzanie Żydom urzędów publicznych. Przypominał że Innocenty IV zezwolił królowi Francji na wypędzenie Żydów z powodu monopolizacji przez nich własności, bogacenia się kosztem chrześcijan, wyzysku włościan, czyli wszystkiego tego co Żydzi w przedrozbiorowej Polsce czynili. W swej krytyce Żydów Benedykt XIV powoływał się na anty żydowski nauczanie papieży Mikołaja IV, Pawła IV, świętego Piusa V, Grzegorza XIII i Klemensa VIII, uchwały synodów i soborów. Papież w swej encyklice zobowiązuje też biskupów do dania przykładu poprzez zerwanie wszelkich stosunków z Żydami i karanie tych co takie stosunki utrzymują.Nauczanie Benedykta XIV zostało zlekceważone przez polskich biskupów, co jak sądził ksiądz doktor Stanisław Trzeciak było powodem zaborów i sowieckiej niewoli. Ks Stanisław Trzeciak ur. 25 października 1873 w Rudnie Wielkiej, zamordowany  9 sierpnia 1944 w Warszawie

Papież Benedykt XIV zatwierdził regułę redemptorystów i redemptorystek – Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.Zapoczątkował reformę brewiarza, w 1748 wydał nowe martyrologium, 1752 ceremoniał i pontyfikał biskupi.W konstytucji Vix perventi z 1 listopada 1745 zajął stanowisko w sporze olichwę. 5 października 1754 ustanowił pierwszą polską prowincję kapucynów. W 1754 zatwierdził reformę szkolnictwa polskiego przeprowadzoną przez pijara Stanisława Konarskiego-.

Uważany jest za jednego z najznakomitszych papieży XVIII wieku a zarazem największego pomiędzy Sykstusem V a Leonem XIII.

17 sierpnia 1768 r podczas konfederacji barskiej Rosjanie zajęli Kraków ( Frankista Jakub Frank rezyduje od 8 lat w Czestochowie )

17 sierpnia  1908 r w Krakowie  ul św Krzyża 7 -Stanislaw Tomaszewski( mój dziadek ) http://mariateresa.pl/rod-boncza

Wydaje  dla umocnienia Polaków  pod zaborami Mapę POLSKI ZA CZASÓW JANA III SOBIESKIEGO obroncy niemców przed skurczeniem

1 października 1891 roku Stanisław Tomaszewski zaczął wydawać w Bydgoszczy ,,Straż Polską -polsko-katolicką gazetę ludową". Co dwa tygodnie do gazety dołączano "Polskie Abecadło czyli Gazetkę dla Dzieci".Energii i funduszy starczyło Tomaszewskiemu na cztery lata. W roku 1894 gazeta przestała się ukazywać. Tomaszewski nie dawał jednak za wygraną. Kolejna próbę podjął w roku 1898. "Gazeta Bydgoska ,,dziennik reprezentujący polityczny ruch drobnomieszczański" w okresie swej świetności miał nawet 1400 stałych abonentów. To w mieście liczącym wówczas ok. 50 tys. mieszkańców, w tym ok. 10 tys. Polaków, uznać należy za sukces. Niestety, i tej gazecie nie było dane trwać dłużej niż cztery lata. Tomaszewski splajtował r roku 1902. Niezrażony przystąpił natychmiast do wydawania kolejnego tytułu. Tym razem w kooperacji z poznańskim "Głosem Wielkopolskim" stworzył "Dziennik Bydgoski". Na trzy lata

We wspomnieniach  pióra redaktora Tadeusza Nowakowskiego znanego słuchaczom z radia „Wolna Europa” w jednym z numerów Tygodnika Powszechnego w artykule „Hej bracia Sokoły” przedstawia mojego dziadka Stanisława, wydawcę Gazety Bydgoskiej i działacza „Sokoła”.Prześladowany za swoja działalność patriotyczną przez Prusaków musiał zamknąć drukarnię i upuścić Bydgoszcz. Zostawił po sobie memento: „Mój Boże - 9 lutego 1904 roku stanąłem po raz dwusetny przed pruskim sądem. To mój smutny jubileusz. Przez czternaście lat męki zapłaciłem 6.300 marek kary”

17 sierpnia 1918 r. w klasztorze Kapucynek w Przasnyszu cicho odeszła do Pana Matka Maria Izabella Lebenstein.

Matka Maria Izabella od Przenajświętszego Sakramentu (Franciszka Lebenstein) ur.4 kwietnia 1838r. w Warszawie. W 1856 r. wstąpiła do nowo-organizującego się zgromadzenia felicjanek. Była jedną z pierwszych towarzyszek Zofii Truszkowskiej - bł. Marii Angeli. W 1871 r. przybyła z siostrami do Przasnysza, do darowanego im klasztoru. Jako mężna niewiasta pragnęła całym sercem aby kapucynki przetrwały, wierzyła też, że Bóg uczyni cud i przyjdą nowe "szczepki" i nastanie odrodzenie. Wypraszała u Boga tę łaskę swoją modlitwą i świętym życiem.,Izabela pisze o sobie do O. Honorata z Przasnysza w roku 1878: "Główne moje postanowienia z rekolekcji są trzy: cnoty miłości Boga i bliźniego i żebym się stała cichym barankiem...".

17 sierpnia 1919 r I powstanie śląskie Zaangażowanie militarne od 14 lutego 1919 w wojnę z Rosją sowiecką na wschodzie Polski, uniemożliwiło rządowi poparcie dla tego powstania. Zakończyło się przegraną i ucieczką powstańców przed represjami na teren Polski. W 1920 wybuchło II powstanie śląskie.

17 sierpien 1920 r w czasie wojny polsko-bolszewickiej na przedpolu Lwowa, 33 km od miasta w pobliżu wsi Zadwórze miała miejsce bitwa .

W bitwie poległo 318 Polaków i z uwagi na heroiczną walkę obrońców nazywana jest polskimi Termopilami.  Sowieci, rozwścieczeni oporem Orląt, rąbali ich szablami, rannych dobijali kolbami. Leżących w sierpniowym słońcu, obdartych z odzieży i zmasakrowanych ciał nie można było zidentyfikować. Rozpoznano jedynie 106.

17 sierpnia 1920 r bolszewicy  zamordowali 16-tu obywateli Białegostoku.

17 sierpnia 1920 r w Wyszkowie zamordowano  przez czerezwyczajkę bolszewicką śp. Antoniego  Wołowskiego  ppor. wojsk polskich i sześciu nieznanych

17 sierpnia 1934 r w Hamburgu 22 wizyta  wnuka Rotszylda Adolfa Hitlera.. entuzjastycznie witany przez ludnosc miasta .( pierwsza wizyta 28 lutego 1926 r )

17 sierpnia 1939 r w  Warszawie zmarl  Wojciech Korfantego polski  przywódca narodowy  Górnego Śląska, związanego  z Chrześcijańską Demokracją.

W 1920 r. Polski Komisarz Plebiscytowy na Górnym Śląsku. Po niekorzystnej dla Polaków interpretacji wyników plebiscytu, przeprowadzonego w atmosferze wzajemnego zastraszenia, terroru oraz obustronnej manipulacji (np. po stronie niemieckiej sprowadzenie 180 000 wyborców niezwiązanych bezpośrednio ze Śląskiem), proklamował i stanął na czele III powstania śląskiego. W 1930 aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony wtwierdzy brzeskiej. Wiosną 1935 r. w obawie przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji. Do kraju nie mógł wrócić nawet w1938 r. na pogrzeb swego syna Witolda, gdyż rząd premiera Sławoja-Składkowskiego odmówił wydania mu glejtu bezpieczeństwa. W kwietniu 1939 r. po wypowiedzeniu przez III Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu przemocy, powrócił do Polski, jednak mimo chęci walki z Niemcami został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie 3 miesiące. Zatruty oparami arszeniku, którymi nasączone były ściany jego celi  zwolniony został 20 lipca 1939 r.

17 sierpnia 1940 r. w Krakowie na placu Adolfa Hitlera  hitlerowcy zburzyli pomnik Adama Mickiewicza.Po wojnie odnaleziono w Hamburgu(Adam Mickiewicz przebywal w Hamburgu w maju 1829, ) niemal wszystkie figury, co pozwoliło na odbudowę całości. Rekonstrukcja została odsłonięta w setną rocznicę śmierci Mickiewicza, w 1955 r.

Adam Mickiewicz ur 24 grudnia 1798 w Nowogrodku,przebywał w Hamburgu w maju 1829 r .4  lipca 1890 r. w Krakowie  odbył się uroczysty pogrzeb Adama Mickiewicza. Z placu Matejki przez ulice Warszawską, Sławkowską, Rynek i Grodzką kondukt, liczący kilka tysięcy żałobników, dotarł na Wawel. Pomnik odsłonięto w czerwcu 1898 r., w setną rocznicę urodzin Mickiewicza,Nad oprawą plastyczną Rynku czuwał sam Stanisław Wyspiański

17 sierpnia  1942 r wywieziono z  Krakowa ( ośrodka Miłosierdzia Helclów visa wi  Montelupich ) do Auschwitz -24  Polki oznaczone numerami  17522 do 17544

wsród nich nr 17542   -34 letnią Stefanię Tomaszewską –córkę Stanisława Tomaszewskiego ( w 34 rocznice wydania mapy Polski przez jej tatę  )

17 sierpnia 1980 r. Początek POLSKIEJ KATOLICKIEJ SOLIDARNOSCI ..

17 sierpnia 1980 r. na zaproszenie Anny Walentynowicz - Ksiądz prałat Henryk Jankowski proboszcz ze świętej Brygidy wyszedł do strajkujących robotników i odprawił mszę świętą. I tak było już przez wszystkie dni strajku. Polowy ołtarz i tysiące ludzi w stoczni i przed bramą. Spowiedź pod niebem, na składanym krześle, do którego ustawiała się kolejka robotników, komunia podawana ludziom w zniszczonych, roboczych ubraniach wprost na uliczkach stoczni.

17 sierpnia 2002 r Jan Paweł II w Krakowie-Łagiewnikach zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Jan Paweł II wypowiedział kluczowe przesłanie swojego pontyfikatu. Świat przeniknięty "tajemnicą nieprawości"potrzebuje miłosierdzia "aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy Tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.Dziś, może jak nigdy dotąd, człowiek i świat potrzebuje właśnie miłosierdzia.

Kto pamięta wydarzenia II wojny światowej i straszliwe cierpienia, jakie przyniosły one milionom ludzi, kto widzi, jakie cierpienia niesie każdy współczesny konflikt, wie dobrze, jak bardzo potrzebne jest orędzie miłosierdzia.

Czytaj dalej ...

28 sierpnia 2010 r

1580 rocznica

narodzin dla Ojczyzny Niebieskiej Świętego Augustyna
ur 13 listopada 354 r w Tagaście

28 sierpnia 430 r dołaczył po 43 latach w Ojczyznie Niebieskiej do Matki Moniki
ocaliła go miłość matki Moniki która przez 17 lat bez przerwy modliła się o nawrócenie swojego dziecka. Kiedy spotkała się z jednym z biskupów, szukając pocieszenia i pomocy, usłyszała od niego: "Proś dalej, nic więcej. Nie jest możliwe, aby poszedł na zatracenie syn tylu łez".

365 rocznica

28 sierpnia 1645 r w Toruniu w ratuszu otwarto Colloquium charitativum (łac .braterska rozmowa) – wspólny zjazd katolików ,luteran i kalwinistów, którego celem było uzyskanie jedności wiary i pokoju religijnego. W spotkaniu wzięło udział 76 teologów, proporcjonalnie z każdej ze stron (27 luteran, 25 katolików i 24 kalwinistów). Zarówno po stronie katolickiej, jak i protestanckiej przejawiły się tendencje do jedności w dziedzinie wiary. Colloquium pomogło lepiej wzajemnie poznać założenie doktrynalne, a sam zjazd rozbudził zainteresowanie podstawowymi zagadnieniami religijnymi i zrodził przekonanie, że tylko na takiej drodze można rozwiązać szereg spornych problemów.Inicjatywa ta otrzymała gorące poparcie ze strony króla Władysława IV tytularnego cara rosyjskiego od 17 sierpnia 1610 –do 1634 r , a proklamował ją synod prowincjalny prymasa Macieja Łubienskiego .(1643 )

400 rocznica

28 sierpnia 1610 r pradziadek Króla Jana III Sobieskiego -Stanisław Żółkiewski podpisał w Moskwie z bojarami rosyjskimi układ, na mocy którego polski królewicz Władysław został carem Rosji ( ustalony 17 sierpnia 1610 r ).

391 rocznica

28 sierpnia 1619 wnuk Anny Jagiellonki Ferdynand II Habsburg ( czciciel Matki Bożej Królowej Polski )został cesarzem rzymsko-niemieckim,jego córka Cecylia Renata Habsburżanka ur 16 lipca 1611 r ,pózniejsza żona Króla Władysława IV -Królowa Polski 1637-1644 r miała 8 lat .

358 rocznica

28 sierpnia 1652 r w Łowiczu narodziny dla Ojczyzny Niebieskiej Prymasa Polski Macieja Łubienskiego , fundatora m.in. kaplicy Matki Bożej w Czestochowie . Majątek swój przeznaczył w testamencie na cele kościelne; dzięki: przystępności, pobożności i hojności cieszył się wielkim poważaniem i autorytetem wśród szlachty i ludu, który uważał go za świętego.

72 rocznica

28 sierpnia 1938 r w Jadownikach Mokrych urodziny od 8 maja 2010 r Prymasa Polski ks Józefa Kowalczyka –noncjusza apostolskiego w Polsce w latach 1989-2010 .( komu służy ? Prymas Polski ? Józef Kowalczyk wybrany 8 maja 2010 r –w 400 rocznice objawienia się Matki Bożej na Wawelu .....

226 rocznica

28 sierpnia 1784 w Misji San Carlos Borromeo de Carmelo w Kalifornii narodziny dla Ojczyzny Niebieskiej bł Junípera Serra założyciela San Francisco i kilkunastu miast amerykańskich., Do franciszkanów wstąpił 14 wrzesnia 1730 r, przyjmując imię Junipera (pol Jałowiec ), jednego z pierwszych towarzyszy św Franciszka z Asyżu

163 rocznica

28 sierpnia 1847 r Paryż chrzest Hermana Cohena –żyda z rodu Aarona z Hamburga którego historię poznałam 13 czerwca 1999 r w Padeborn
(spotkanie ks. Gobi http://voxdomini.com.pl/gobbi/spis.htm)
w dniu beatyfikacji 108 męczenników , w gronie męczenników Karmelia O. Alfons Maria od Ducha Świętego zamordowany 28 sierpnia 1944 r w Czernej ,

Herman Cohen, utalentowany kompozytor, uczeń Franciszka Liszta, urodził się 10 listopada 1820 roku w Hamburgu, w żydowskiej rodzinie.
28 sierpnia 1847 roku przyjął sakrament Chrztu.
http://www.karmel.pl/hagiografia/cohen/index.php

Karmelitanka Maria Immakulata od Ducha Świętego narodzona dla Ojczyzny Niebieskiej 24 lipca 2007 r
http://www.karmel.pl/hagiografia/adamska/index.php
http://il.youtube.com/watch?v=7G2uPeVweGE&feature=related

pisała do mnie do Hamburga ..

1 .Original Message -----
From: "Janina Immakulata Adamska"
To: "Maria i Janusz"
Sent: Saturday, August 28, 2004 7:29 PM
Subject: Re: Uber Hermann Cohen
Droga Pani Mario!
Pierwsza poczta poszła w mgnieniu oka. Był to uśmiech O. Augustyna dla Pani.
Teraz ślę następne artukuły. Pozdrawiam - s. Immakulata OCD
2.Original Message -----
From: "Janina Immakulata Adamska"
To: "Maria i Janusz"
Sent: Saturday, August 28, 2004 7:22 PM
Subject: Re: Uber Hermann Cohen

Droga Pani Mario!
..Teraz ślę Pani "mojego Cohenka. Proszę tę pracę ocenić. Pójdzie do nowej książki o Eucharystii.
Serdecznie pozdrawiam - s. M. Immakulata
3.From: Janina Immakulata Adamska
To: Maria i Janusz
Sent: Friday, February 25, 2005 9:02 PM
Subject: Re: Hermann Cohen

Droga Pani!
Serdecznie dziękuję za tak szybką odpowiedź. I ja ucieszyłam się bardzo Pani listem. "Zarazila" mnie Pani swoją miłością do o. Cohena.
Proszę sobie wyobrazić, że uczynił autentyczny cud z komputerem, który był już prawie nie do użycia.
Powiedziałam Ojcu Cohenowi, że chcę napisać do Pani i prosilam, aby zadziałał.
Obiecałam mu, że szybko zabiorę się do przekładu książeczki biograficznej, którą mi Pani przysłała.
I proszę sobie wyobrazić. komputer zaczął nagle funkcjonować. Mnie te książeczki o Eucharystii prawie już się kończą i mam zamair nakład ponowić, poszerzając go o O. Hermana i M. Kandidę.
Bardzo Panią kocham i proszę o modlitwę.
Serdecznie pozdrawiam - s. M. Immakulata OCD

tłumaczenie siostry Imakulaty Adamskiej .....

15 sierpnia 1847 uczestniczył w katolickim chrzcie czterech nawróconych Żydówek w kaplicy Rue du Regard.
Ceremonii przewodniczył ks. Teodor Ratisbonne ( brat Alfonsa Ratisbone ) , również pochodzenia żydowskiego.
Hermann odczytał bardzo osobiście śpiewanej przez neofitki piesni: "Jezusie z Nazaretu, Królu żydowski, ulituj się nad dziećmi Izraela! Jezu, Boski Mesjaszu, którego oczekują Żydzi, zmiłuj się nad dziećmi Izraela!
Jezusie, wytęskniony przez narody, Ty, który leczyłeś głuchych, niewidomych i niemych, miej miłosierdzie nad dziećmi Izraela" Był tak bardzo poruszony, że nie wyszedł z kaplicy, aż nie rzucił się do stóp kapłana, prosząc o chrzest święty. Postanowił go przyjąć w tejże kaplicy Naszej Pani z Syjonu, przy ul Regard.
Chrzest wyznaczono na 28 sierpnia 1847 r , w którym Kosciół czci św. Augustyna. Matką chrzestną została księżna von Rauzan, a ojcem hrzestnym wybitny naukowiec M. Gouraud. Bezpośrednim przygotowaniem przygotowanie do przyjęcia sakramentu były dziewięciodniowe dni skupienia.W pamięci Hermana zapisała się straszna, ostatnia noc, w której ściskał krucyfiks i wołał do Boga o zmiłowanie. Diabeł przypuścił wielki szturm, ukazując mu wspaniałości, jakie traci i strasząc, że nowemu życiu nie podoła. Znów na pomoc przyszła mu Maryja..
Była sobota, 28 sierpnia 1847 roku, trzecia godzina po południu.
Herman wspomina: "Chór młodych dziewcząt klęczących w białych welonach wokół tabernakulum, śpiewał przejmująco przy harmonijnych dźwiękach organów wezwania o nawrócenie Żydów.
Ksiądz Legrand w towarzystwie księdza Ratisbonne szedł przez kościół do ołtarza. Kroczyłem za nimi drżący, ale mocny duchowo.
Po mojej prawej stronie miałem ojca chrzestnego (...), po lewej (...) matkę chrzestną".

Chrześcijanin Herman, neokatechumen, czuł się otoczony miłością zgromadzonych sióstr i braci w wierze.
Kiedy woda chrztu spłynęła na jego głowę i usłyszał swe chrzestne imie Maria, Augustyn, Henryk, zadrżało jego serce. Zapisuje:
"Doznałem tak gwałtownego i potężnego dotknięcia Boga, że mogę je porównać tylko z uderzeniem prądu. Moje cielesne oczy zamknęły się, ale w tej samej chwili otworzył się mój wzrok na nadprzyrodzone i boskie światło. Byłem jakby w ekstazie miłości, moje serce, podobnie jak serce mojego świętego Patrona, zdawało się zażywać radości raju i pić ze strumienia rozkoszy, którą Pan przelewa na swych wybranych w krainie życia!...
Pamiętam jeszcze, że przyodziano mnie w białą szatę niewinności i dano w rękę świecę, znak prawdy, jaka zajaśniała moim oczom -wówczas w sercu przysiągłem dla prawdy żyć i umrzeć"

Imiona: Maria, Augustyn, Henryk, symbolicznie wskazywały na jego drogę przemiany i nawrócenia.
Herman był nie do poznania. Łaska przeistoczyła go dogłębnie. Z dawnego lekkoducha, hulaki, bawidamka, bywalca salonów, wybitnego wirtuoza, stał się radosnym wyznawcą Ukrzyżowanego Chrystusa.
Paryż opłakiwał straconego dla świata wirtuoza.

133 rocznica

28 sierpnia 1877 r w ogromnych cierpieniach narodziła się dla Ojczyzny Niebieskiej bł Maria Zelia Martin (w wieku 45 lat) mama Świętej Tereski . http://www.karmel.pl/hagiografia/rodzice/index.php

97 rocznica

28 sierpnia 1913 r w Bydgoszczy otwarto Most Św Królowej Jadwigi

66 rocznica

W 97 rocznicę chrztu O Hermana Cohena w Paryzu

28 sierpnia 1944 r Krakow Czerna mord Karmelity O. Alfonsa Marii od Ducha Świętego
zabójstwo o. Alfonsa było z góry zaplanowane pisze o tym SS man Walter Bierkamp ur w 1901 r Hamburgu do ,,niemieckiego króla Polski" gubernatora Hansa Franka

dzis odwiedza Krakow syn Hansa Franka ... Niklas Frank, niemiecki pisarz i dziennikarz, wieloletni współpracownik magazynu "Stern"z Hamburga ,

Karmelia O. Alfons Maria od Ducha Świętego
http://www.karmel.pl/hagiografia/mazurek/index.php

66 rocznica

28 sierpnia 1944 r Warszawa Oddziały nieprzyjaciela liczące 1600 żołnierzy opanowały budynki PWPW. Wzięci do niewoli powstańcy zostali rozstrzelani, ludność cywilną z tego budynku skierowano do garbarni Pfeiffera przy ul Okopowej. Tam nastąpiła selekcja: osoby starsze, niedołężne lub chore grupa uderzeniowa płk Schmidta rozstrzelała. Od początku walk w obronie PWPW zginęło ok. 100 żołnierzy AK. W szpitalu utworzonym w jego piwnicach pozostało 30 ciężko rannych polskich żołnierzy, którymi opiekowała się dr Hanna Petrynowska ps. "Rana", "Maria Rana". Gdy Niemcy wtargnęli do gmachu, zamordowali ją i rannych. Niemcy zastali dr Petrynowską podczas wykonywania operacji. Kazali jej odejść od stołu operacyjnego, lecz ona odmówiła, odpowiadając, że odejdzie gdy skończy operację. Żołnierze niemieccy zastrzelili dr Petrynowską, a następnie sanitariuszki i 30 ciężko rannych powstańców. Jej mąż, dr Marian Petrynowski, lekarz zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym Mauthausen w 1940 r .
Ciekawa historia zbrodniarzy SS .. ...za swój udział w tłumieniu powstania "Heinz"Reinefarth otrzymał 30 wrzesnia 1944 Liście Dębowe do swojego Żelaznego Krzyża ,za swoje zasługi w tłumieniu powstania Oskar Paul Dirlewanger otrzymał kolejny awans, a 30 września 1944 także Krzyż Rycerski Żelaznego Krzyża.
Dnia 16 października 1944 roku na Wawelu w 560 rocznicę Koronacji królowej Jadwigi . 16 października 1384. gubernator Hans Frank"niemiecki król Polski" wydał na cześć Dirlewangera i Reinefartha obiad na Wawelu gdzie wyraził im "swą wdzięczność i uznanie za wzorowe operacje przeprowadzone przez jego grupę w toku walk w Warszawie".
Do Hamburga przywieziono w 1944 r ponad 6 tysiecy powstancow ...przybyl z nimi Ks Jozef Warszawski ur 3 marca 1903 r w Hamburgu http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/102 ...1 wrzesnia 1999 r wystawiono Pomnik Polaków deportowanych z Powstania Warszawskiego...bez krzyza ..
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Polak%C3%B3w_deportowanych_z_Powstania_Warszawskiego_w_Hamburgu
Heinz"Reinefarth uniewinniony w 1949 r w Hamburgu .. W grudniu 1951 r został on wybrany burmistrzem miasta Westerland (stolicy małej wyspy Sylt)Heinz Reinefarth zmarł w 7 lipca 1989 r w swojej rezydencji na wyspie Sylt, nigdy nie ponosząc odpowiedzialności za swoje zbrodnie.
http://www.stern.de/politik/geschichte/heinz-reinefarth-vom-henker-zum-buergermeister-632957.html

Nasz Święty Rafał Kalinowski i O Hermann Cohen
11 listopada 1895 r. S Emilia Rostworowska zakonnica z Krakowskiego Klasztoru Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach zwróciła się do O. Rafała Kalinowskiego z prośbą o dostarczenie szczegółów z życia Karmelity o. Hermana Cohena..
http://mariateresa.pl/ludzie/nasz-wity-rafa-kalinowski

Życie ojca Hermana - Augustyna-Marii od Najśw. Sakramentu
Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r
Oby życiem O. Hermana Cohena i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.
http://mariateresa.pl/ludzie/ycie-ojca-hermana

Karmelita (Oswald Rufeisen)
AUTOBIOGRAFIA
Polknalem haczyk Krolowej Karmelu
Str 53 ...O tak szczesliwy bede i prosze o to goraco,by moc Ciebie nasladowac,Ciebie i sw Pawla,i O. Hermana Cohena** ,ktorzy juz skonczyli swa wedrowke wygnania i weszli do odpocznienia Twego (Ps 94,11) Karmelita Daniel Maria od Najswietszego Serca Pana Jezusa – Daniel Rufaisen narodzony dla Ojczyzny Niebieskiej 30 lipca 1998 roku w Hajfie
http://www.karmel.pl/hagiografia/rufeisen/index.php

6 rocznica

28 sierpnia 2004 r przekazanie Ikony Kazańskiej Matki Bożej rosyjskiemu Kościołowi prawosławnemu .W 1612 r., w okresie walk Moskwy z Polakami, Kazańska Ikona Matki Bożej przybyła do stolicy wraz z pospolitym ruszeniem z Niżnego Nowogrodu. W niedzielę 22 października z miasta wypędzono oddziały polskie, a żołnierze z cudowną ikoną udali się na Kreml. W 1633 r. ikonę umieszczono w moskiewskim Soborze Kazańskim.

Czytaj dalej ...

 

beatyfikacja ks Gerharda Hirschfeldera  19-09-10 Munster Polskie Lepando 1984 r .


Untitled Document

10.10.10

10 października 2010 r.- X Dzień Papieski  którego hasłem są słowa: Jan Paweł II - odwaga świętości.

10 października 2010 r  Marsz dla Życia i Rodziny w Gdańsku Plac Solidarności (pod pomnikiem Poległych Stoczniowców) Zakończenie: Przy Kaplicy Królewskiej z przyrzeczeniami Duchowej Adopcji

10 października 2010 r  w Kudowie-Czermnej uroczystości związane z beatyfikacją ks. Gerharda Hirschfeldera- zamordowany 1 sierpnia 1942 r w Dachauks. Hirschfelder –niemiecki ks Jerzy Popiełuszko ,jest nowym pomostem między Czechami, Polakami i Niemcami  http://www.czermna.pl/

10 października 2010 r pierwszy dzień zgromadzenia  Specjalnego  Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu  w Rzymie  ma trwac do 24 października 2010 r
Rozpoczynający Synod, zwołany przez Benedykta XVI odbywać się będzie pod hasłem: "Kościół katolicki na Bliskim Wschodzie: wspólnota i świadectwo. 'Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących' (Dz 4, 32)

10 października 258 r  martyrium Świętego  Dionizego patrona Francji. pierwszego  biskupa  Paryża-  Na miejscu kaźni Dionizego i Towarzyszy zbudowano opactwo św. Dionizego (St. Denis), w którym chowano wszystkich królów Francji.

10 października 304 r martyrium Świętego  Gereona –patrona Kolonii-  dowódcy  oddziału w Legionie Tebańskim. Poniósł śmierć za wiarę w Kolonii razem z towarzyszami. Ich liczbę początkowo określano na 50, a pod koniec średniowiecza na 318. W miejscu męczeństwa wzniesiono kościół św. Gereona. Czakram Wawelski zwany potocznie "kamieniem wawelskim",znajduje się na dziedzińcu wawelskim w kaplicy Św. Gereona.

10 października 1410 r  Bitwa pod Koronowem - rozegrana w czasie Wielkiej Wojny, między siłami zakonu krzyżackiego a wojskami polskimi, zakończona zwycięstwem Polaków  Po bitwie Oddziały polskie przybyły do Bydgoszczy. Król Polski Władysław Jagiełło wydał ucztę, traktując jeńców z szacunkiem w celu zwalczania krzyżackiej propagandy na zachodzie ukazującej Polaków i Litwinów jako bezbożnych dzikusów. Zwycięska dla Polaków bitwa przyczyniła się do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r.

10 października1574  r w Krakowie, wielki tumult na tle religijnym i zburzenie zboru ewangelickiego.

10 października 1585 r urodziny Piotra Gembickiego Biskupa  przemyskiego 1635-1642,Biskupa krakowskiego 1642-1657

10 października 1880 r  w Bytomiu urodziny sługi bożego Biskupa  Warmii -Maksymiliana  Kallera . Zawołaniem biskupim stały się słowa "Caritas Christi urget me" - "Miłość Chrystusa przynagla mnie" http://www.zyciebytomskie.pl/podakcja.php?id=23&gakcja=1

10 października 1899 r. w domu macierzystym Zgromadzenia w Krakowie przy ul. Smoleńsk ,Bożego Miłosierdzia  ( przy kosciele Bożego Miłosierdzia -fundacja 1555r ) narodziła sie dla Ojczyzny Niebieskiej bł Matka Maria Angela Truszkowska -Założycielka Zgromadzenia Sióstr Felicjanek.

10 października 1935 roku ks. Władysław Lohn SJ został prowincjałem Jezuitów prowincji małopolskiej - 10 kwietnia  1947 r w Wadowicach  był spowiednikiem i świadkiem nawórcenia niemieckiego zbrodniarza Rudolfa Hoess'a. http://www.psj.net.pl/?0506,artykul,DramatJednegoSumienia

10 października1938 r na konferencji monachijskiej postanowiono przekazać rejon Sudetów III Rzeszy.

10 października1939 r przeprowadzono pierwszą  egzekucję w bydgoskiej "Dolinie Śmierci". Największej zbiorowej  mogile na terenie Bydgoszczy ( 1400 Polaków i Żydów)

10 października1939 r ZSRR przekazał Litwie Wileńszczyznę

10 października1982 r papież Jan Paweł II kanonizował w Rzymie Maksymiliana Marię Kolbego-zamordowanego 14 sierpnia 1941 r w Auschwitz

14 sierpnia 1941 r na pokładzie okrętu HMS Prince of Wales –Winston  Churchill  i Franklin  Delano Roosevelt podpisali kartę Atlantycką określała cele polityki Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych

14 sierpnia 1941 r rząd polski ?  zawarł w Moskwie umowę z ZSRR dotyczącą tworzenia polskiej armii na wschodzie –aby wyprowadzic do Palestyny  Sjonistow z Menachem Beginem –dla utworzenia zaplanowanego państwa Izrael  -10 kwietnia 1948 r  w Deir Yassin., miesiąc przed proklamacją państwa Izrael –rozpoczoł  "holocaust" arabski

Krewne  żony Menachema Begina  Alizy  Arnold  -to  obecnie aktywne Agnieszka Arnold promujaca Jedwabne  oraz druga żona Jana Marii Rokity  Nelly Arnold-Rokita 26 czerwca 1957 w Czelabińsku. http://www.polskapartianarodowa.org/tp/index.php?option=com_content&task=view&id=406&Itemid=72 .Pierwsza żona Jana Marii Rokity ( promowanego przez Zbigniewa Brzezinskiego )-żydówka  Katarzyna Zimmerer ur 1964 r felietonistka Tygodnika Powszechnego  autorka książki Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939-1945, córka niemieckiego dziennikarza z Hamburga Ludwika Zimmerera  i Joanny Olczak-Ronikier aktywnie uczestniczy w  fałszowaniu historii  polaków w Krakowie. http://www.mhk.pl/oddzialy/fabryka_schindlera

10 października1983 r Icchak Szamir zastąpił Menachema Begina na stanowisku premiera Izraela.

10 października 2009 roku w Pałacu Prezydenckim w obecności najwyższych przedstawicieli UE, prezydent Lech Kaczyński dokonał ratyfikacji Traktatu z Lizbony.

10 października 2009 Kraków Marsz Ateistów i Agnostyków  http://www.youtube.com/watch?v=Gj4jRtJp1Yg

Marsz prowadził pod pomnik Tadeusza Boya-Żeleńskiego na krakowskich Plantach

Eugenik Boy Żeleński ur. 21 grudnia1874 r. w Warszawie, W latach 1929-1930 „Wiadomości literackich” prowadziły kampanie na rzecz kontroli urodzeń. „Wiadomości literackich” domagały się również: sterylizacji chorych umysłowo, przedstawicieli marginesu społecznego i kryminalistów, zakazu małżeństw przedstawicieli marginesu społecznego, upowszechnia antykoncepcji i świadomego macierzyństwa, małżeństw cywilnych, wychowania seksualnego w szkołach, aktywizacji zawodowej kobiet (by kobiety wybierały mężczyzn zdrowych a nie bogatych). W 1935 roku Boy Żeleński zainspirował powstanie Ligi Reformy Obyczajów oddziału światowej Ligi Reformy Seksualności. Liga Reformy Obyczajów miała na celu: zniesienie kary śmierci, legalizacje aborcji, reglamentowaną prostytucje, upowszechnienie wychowania seksualnego, drastyczne ograniczenie przyrostu naturalnego, wprowadzenie przepisów realizujących założenia eugeniki, śluby cywilne. Sprawę kontroli urodzeń i działalność Boya Żeleńskiego wspierała Maria Pawlikowska Jasnorzewska.Boy Żeleński był też obrońcą homoseksualistów. Domagał się zniesienia kar za homoseksualizm (podobnie jak inni eugenicy). Swoim przesądom Boy Żeleński dał wyraz w „Dziewicach konsystorskich”

Kler, który, uporawszy się z 'heretykami' położył w dawnej Polsce rękę na wszystkim, przyczynił się do pogrążenia narodu w owej straszliwej ciemnocie, w jakiej tkwiliśmy przez cały wiek siedemnasty i trzy czwarte ośmnastego, wówczas gdy inne narody spełniały największą pracę myśli.,,

Rojenia Boya Żeleńskiego wprowadzili w życie naziści. Naziści już przed II wś zabijali chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo,stosowano przymusową sterylizaję Po wybuchu II wojny światowej ewakuował się do Lwowa. Zamieszkał u szwagra żony - prof. Jana Greka. W październiku 1939 r. sowieckie kierownictwo Uniwersytetu powołało go na kierownika katedry historii literatury francuskiej na lwowskim uniwersytecie. Działał w Związku Literatów Polskich, wszedł w skład kolegium redakcyjnego pisma Związku Pisarzy Sowieckich Nowe Widnokręgi, publikował artykuły w Czerwonym Sztandarze, uczestniczył w imprezach propagandowych. zamordowany 4 lipca1941 r. we Lwowie

Boy Żeleński  w Oświęcimiu

O. Stanisław Skudrzyk, TJ, "50 lat w zakonie"
pisze  ... Wielkim Poście dawałem rekolekcje w Oświęcimiu-Opowiedział mi tamtejszy dziekan i proboszcz, że przed kilku dniami przyjechał z  Warszawy pan Boy-Żeleński z odczytem dla robotników miejscowej fabryki, zamienionej później na obóz koncentracyjny, pod tytułem: "Czy jest Bóg?"
Na odczyt przyszło ponad 2.000 robotników. Boy z wielką swadą "udowadniał", że Boga nie ma. Na końcu upojony powodzeniem wyciągnął dłoń ku niebu i zaczął bluźnić. Wreszcie powiada buńczucznie: "Gdyby Bóg był na niebie, nie zniósłby moich bluźnierstw, ale zabiłby mnie piorunem z nieba".

Popatrzył tryumfalnie po sali. Nastało grobowe milczenie. Wtedy podszedł do niego na mównicę miejscowy kowal i mówi:

"Panie, wobec Wszechmocnego Boga jest pan nikłym proszkiem. Na Pana wystarczy ręka kowala".

I trzasnął tak mocno w bluźnierczą twarz, że Boy potoczył się pod mównicę. Wtedy dopiero sala się opamiętała. Zaczęto gwizdać i krzyczeć: "Precz z bluźniercą!" Musiano niefortunnego mówcę wyprowadzić tyłem, bo by go sromotnie robotnicy pobili.

10.10.10, 6 miesięcy od wydarzeń nazwanych katastrofą pod Smoleńskiem

10.04.1010 kwietnia 2010 r pielgrzymujac do Najstarszego Koscioła Bożego Miłosierdzia w Krakowie na ul Smolensk ,ul Bożego Miłosierdzia w chwili ogłoszenia wiadomosci o tragedii –znajdowałam  się w towarzystwie św Maxymiliana Kolbe w Katowicach założonym 14 sierpnia 2008 r przez obroncę Krzyża w Auschwitz  P.Kazimierza  Świtonia http://blogmedia24.pl/node/5817.

10 kwietnia 2010 r otrzymalismy ksiażki ,,Katyń,,wydane przez Ks  Tadeusza Dzięgiela-Wołynowicza pomimo zakazu odprawiajacego msze św na żwirowisku w Auschwitz
http://www.traditia.fora.pl/historia,41/kalendarium-konfliktu-oswiecimskiego,1435.html zamordowanego 23 kwietnia 2002 r w Bydgoszczy http://narodowiec.com/narodowiec/pdf/tylko_polska/2003/nr03-03.pdf

10.04.10 odeszli do Ojczyzny Niebieskiej nasi bliscy Matka naszej Polskiej ,,Solidarnosci ,,  Anna Walentynowicz 
http://annawalentynowicz.pl/
niezwykły kapłan kochajacy młodzież          Ks Józef JoniecSanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie 
http://www.marypages.com/SiekierkiPolski.htm http://www.sanktuarium-pijarzy.pl
http://hamburgpol.w.interia.pl/objawienie.htm
Senator Janina Fetlińska http://www.fetlinska.senat.pl/

10 październik 2010 r W radiu Maryja  audycja Testament Więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych oraz Kl Auschwitz Nie budźcie bestii w człowieku. Raz obudzona nie cofnie się przed niczymz moimi przyjaciółmi których spotkałam 18 stycznia 2009 w radiu Maryja .

Bogumił Sojecki, Jerzy Junosza Kowalewski.,Władysław Terlecki (2009-01-18)

http://www.radiomaryja.pl/audycje.php?id=10594

10.10.10 Przysięga "lojalności" wobec Izraela warunkiem obywatelstwa

10.10.10 Tel Awiw (PAP) - Rząd Izraela zaaprobował w niedzielę 22 głosami, przeciwko 8, projekt ustawy nakazującej składanie przysięgi

"na lojalność wobec żydowskiego i demokratycznego Państwa Izrael" przez każdego, kto ubiega się o izraelskie obywatelstwo.

"Państwo Izrael jest państwem narodowym Żydów, demokratycznym państwem, w którym wszyscy obywatele - Żydzi i nie-Żydzi - cieszą się pełnią praw" - oświadczył Netanjahu, dodając: "Ktokolwiek chce się do nas przyłączyć, musi nas uznać".

Zdjecie Sw Maxymilian Kolbe  opinia o Józefie Pilsudzkim Hiler składa hołd Marszałkowi  Piłsudzkiemu w Berlinie18 maja 1935 r przy grobie O Hermana Cohena http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Zycie%20Ojca%20Hermana-1.htm
18 maja 1935 rmisyjna działalnosc bł Ruperta Mayera
http://www.psj.net.pl/?0509,artykul,RupertMayer
spotkanie z wiezniami Auschwitz   świadkami św Maxymiliana Kolbe 18-01-200817 .10. 2004 r w Kosciele św Maxymiliana Kolbe w Monachium poświęcono Matke Bożą w dżinsach ?

Czytaj dalej ...

Swiety Aleksander Sauli, biskup
http://www.brewiarz.pl/czytelnia/swieci/10-11a.php3

11 października 965 r w Reims narodzil sie dla Ojczyzny Niebieskiej arcybiskup Kolonii –sw Bruno

Bruno ur 925 r byl trzecim i najmlodszym synem króla Henryka II i sw Matyldy ,bratem Cesarza Ottona I ( 912-973) który 23 czerwca 964 w Rzymie skazal na wygnanie Papieza Benedykta V narodzonego dla Ojczyzny Niebieskiej 4 lipca 965 r w Hamburgu

http://hamburgpol.w.interia.pl/4lipiec.htm

W wieku pieciu lat zostal przeznaczony do kariery duchownej i oddany pod opieke biskupa Baldericha z Utrechtu. Ksztalcil sie w szkole katedralnej w Utrechcie. Nalezal do najlepiej wyksztalconych ludzi epoki. W 953 r za sprawa brata zostal arcybiskupem Kolonii. Na poczatku wrzesnia 953 r r. Otton I nadal mu ksiestwo Lotaryngii W 954 r zostal opiekunem syna swojej siostry Gerbergi Lotara i regentem Francji. Dwa lata pózniej zostal opiekunem Hugona Kapeta, syna swojej siostry Jadwigi .Bruno musial stale posredniczyc pomiedzy oboma swoimi siostrzencami rywalizujacymi o francuska korone. Ponadto podczas nieobecnosci Ottona I wraz z arcybiskupem Moguncji Wilhelmem zostal nie tylko regentem, lecz takze opiekunem bratanka Ottona II, którego 26 maja 961 r. w Akwizgranie namascil na króla.Bruno popieral szkoly klasztorne i reforme klasztorna zapoczatkowana w Gorze. Otrzymal od brata liczne przywileje: prawo otoczenia Kolonii murami, odbywania targów, bicia monety i nakladania podatków. Jego dwór stal sie centrum kultury. Wspólczesne przekazy opisuja go jako skromnego i poboznego czlowieka.Zmarl 11 października 965 r, które odwiedzil w celu pogodzenia swoich siostrzenców ,spoczal w ufundowanym przez siebie opactwie benedyktynów sw Pantaleona w Kolonii.

11 października 1592 r w Padwie narodzil sie dla Ojczyzny Niebieskiej Sw. Aleksander Sauli, Apostol Koryski biskup Padwy .W roku 1570 papiez Pius V wyznaczyl go na biskupa Korsyki gdzie stan rzymskokatolicki byl w oplakanym stanie. Z pomoca trzech towarzyszy nawrócil on mieszkanców, odbudowal koscioly, zalozyl collage i seminarium, jemu zawdziecza sie nawrócenie ludnosci tej czesci Wloch.W 1591 r zostal Biskupem Padwy. Byl duchowym doradca sw Karola Boromeusza i kard. Sfondrato (pózniejszego papieza Grzegorza XIV ).Beatyfikowany 23 kwietnia 1741 r przez Benedykta XIV ,kanonizowany przez syna Polaka –sw Piusa X 11 grudnia 1904 r .

11 października 1830 r w Warszawie odbyl sie pozegnalny koncert Fryderyka Chopina który w listopadzie opuscil Polske na zawsze.

11 października 1998 r w Rzymie –kanonizacja sw Edyty Stein
http://www.karmel.pl/hagiografia/stein/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=aRoNdt5RkXM
na której byla obecna tlumaczka jej dziel moja przyjaciólka sp Siostra Imakulata Adamska
http://www.karmel.pl/hagiografia/adamska/index.php
sw Edyta Stein bywa okreslana mianem "filozofii swiatla". Jest poswiecona przede wszystkim czlowiekowi jako istocie swiadomej, myslacej i wolnej oraz Bogu i drodze, która do niego prowadzi.

11 października 2008 r.na rynku glównym w Lubincu odbyla sie uroczystosc nadania Miastu Patronatu sw Teresy Benedykty od Krzyza Edyty Stein.

Czytaj dalej ...

12 października w sanktuarium Pilar w  Saragossie obchodzone jest  święto  Matki Bożej

W nocy 20  stycznia 40 r. udało się św. Jakubowi zebrać tylko ośmiu uczniów

Zniechęcony  fiaskiem swojej misji św. Jakub planował powrót do Palestyny.

Właśnie wtedy na niebie pojawiła się dziwna jasność i ukazali się aniołowie, którzy nieśli kolumnę (pilar) z Matką Bożą.

Aniołowie postawili kolumnę na ziemi, a Maryja tak mówiła do św. Jakuba:

"Synu, to miejsce jest przeznaczone do oddawania Mi czci.

Dzięki tobie na moją pamiątkę ma tu być wzniesiony kościół.

Troszcz się o tę kolumnę, na której ja jestem, ponieważ mój Syn, a twój Mistrz, nakazał aniołom, aby przynieśli ją z nieba.

Przy tej kolumnie postawisz ołtarz. W tym miejscu, przez moją modlitwę i wstawiennictwo, moc Najwyższego dokonywać będzie niezwykłych znaków i cudów, szczególnie dla tych, którzy będą Mnie wzywać w swoich potrzebach.

Kolumna ta będzie stać tutaj aż do skończenia świata".

W miejscu, gdzie stoi kolumna, św. Jakub wybudował małą kaplicę, która nazywa się Santa Capilla. (Obecnie znajduje się ona w środku potężnej budowli sanktuarium). Chrześcijańscy rycerze, którzy walczyli o niepodległość Hiszpanii z wojskami muzułmańskimi, często mówili, że św. Jakub wielokrotnie pokazywał się na białym koniu, aby prowadzić ich armię do ataku na islamistów.

12 października 1170, po czterystu pięćdziesięciu latach nieustannej walki, Hiszpanie zdołali się wyzwolić spod panowania muzułmanów.

Od tamtego czasu każdego roku 12 października w sanktuarium Pilar uroczyście obchodzone jest święto poświęcenia kościoła.

12 października Krzysztof Kolumb  który zawierzył swoją wyprawę Matce Bożej w Saragossie po raz pierwszy zobaczył brzegi Ameryki.

Niepowtarzalność sanktuarium Pilar polega na tym, że miały tu miejsce nie objawienia Najświętszej Dziewicy Maryi, lecz tajemnicze Jej przyjście "w śmiertelnym ciele" - a więc wtedy, gdy jeszcze żyła na ziemi i mieszkała w Jerozolimie.

W sanktuarium w Świętej Kaplicy znajduje się kolumna (pilar), która jest znakiem przypominającym wydarzenie przyjścia Matki Bożej 20 stycznia 40 r.

Tradycja mówi, że to aniołowie przynieśli tę kolumnę i tam ją postawili.

Jest ona z jaspisu, bez dekoracji, jedynie okryta srebrną blachą, ma 177 cm wysokości i 24 cm średnicy.

Stoi na niej 38-centymetrowej wysokości figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, wykonana z czarnego drewna, pochodząca z XVI w.

Kolumna ta symbolizuje stałość wiary i wskazuje na sanktuarium jako miejsce Bożego miłosierdzia.

Trzeba pamiętać, że cud odzyskania amputowanej nogi przez Miguela Juana Pellicera wydarzył się w 1640 r. - a więc dokładnie 16 wieków od przyjścia Matki Bożej do Jakuba Apostoła i jego ośmiu uczniów.

Co więcej, było to również w nocy i około tej samej godziny ,przywrócenie M.J. Pellicerowi amputowanej nogi było spektakularną manifestacją Bożego działania, cudem niesłychanym w całej historii.

Cud ten jest  boskim potwierdzeniem nauczania Kościoła katolickiego, sakramentów w nim sprawowanych, jego tradycji, czci oddawanej Niepokalanej Dziewicy Maryi i mocy Jej wstawiennictwa.12 października 2008 r politycy razem z kolumbijskim duchowieństwem oraz Kolumbijczykami, powierzyli losy swego kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.

12 października 2008 r cud Eucharystyczny w Sokółce -Kosciol Sw Antoniego

Czytaj dalej ...

10 listopad 2010 - 180 rocznica urodzin slugi bozego Zyda z rodu Aarona -Hermana Cohena -Swietego Karmelity O Augustyna Marii od Najswietszego Sakramentu -odnowiciela Karmelu we Francji i w Angli

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta.

Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi.

Oby  życiem O. Hermana zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898
http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Zycie%20Ojca%20Hermana-1.htm
10 listopad   2010 30 rocznica powstania prawdziwej Solidarnosci Czytaj dalej ...

24 grudzien 2009 r

355 –rocznica chrztu w Brukseli Krystyny -praprawnuczki ,prawnuka Krola Polski Władysłława Jagiełły

24 grudnia roku 1654, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej Krystyna Waza Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów-praprawnuczki Albrechta Hohenzollerna (prawnuka Władysława Jagiełły

24 grudnia każdego roku prezydent Estonii ogłasza święta Bożego Narodzenia czasem pokoju i uczestniczy w uroczystym nabożeństwie tego dnia. Zwyczaj ten ma już 354 - letnią historię, po raz pierwszy ogłoszony został w XVII wieku z rozkazu królowej Szwecji - Krystyny

24 grudzien 2009 r

155 -lecia powstania najstarszej polskiej parafii

w Panna Maria, w stanie Teksas

Założyciel pierwszych polskich osad w Ameryce Ksiądz Leopold Moczygemba był  kuzynem  Sw .Piusa X.

Papiez Jan Pawel II powiedzial do Polonii w Teksasie w 1987 roku: "

...wielka amerykanska Polonia ma dlug wdziecznosci wobec Ciebie, Panno Mario, jako pierwszego przyczólku zbudowanego na amerykanskiej ziemi polskich imigrantów, inspirujac innych, aby podazali Twoja droga..."
http://www.flmfoundation.org

http://www.flmfoundation.org/moczygemba.htm

24 grudnia roku 1654

, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej

praprawnuczka Albrechta  Hohenzollerna (prawnuka Władysława Jagiełły )

Krystyna Aleksandra, Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów.

Krystyna (ur. 8 grudnia 1626 r. w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 r. w Rzymie) – córka Gustawa II Adolfa, królowa Szwecji w latach 1632-1654. 6.06. 1654 .

Przyczyniła sie do zakończenia wojny 30 letniej  pokojem  w Westwalii 24 października 1648 .Dla wiary katolickiej Krystyna abdykowała na rzecz niedoszłego męża Karola Gustawa ( praprawnuka Anny Jagiellonki ). W 1655 r nim dotarła do Rzymu, zgodnie z wolą papieża, musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania. ,co uczynila 3 listopada 1655 w Innsbruku ,w drodze do Rzymu ....18 listopada 1655 r w dniu obleżenia Jasnej Góry oddala  berło i koronę Matce Bożej w Loretto ..Maryja zwycieżyła

Powitanie Krystyny 23 grudnia 1655 r w Rzymie swoim blaskiem przewyższało powitania panujących królów, cesarzy, w tym przed ośmiuset laty Karola I Wielkiego. Po abdykacji poniosła porażkę w staraniach o koronę wicekrólestwa Neapolu, zaś po abdykacji  krewnego Króla Polski Jana Kazimierza w 1688 r starała sie przez Ks Michała Hackiego  o elekcję na króla Polski,spoczywa u boku papieży w Bazylice św. Piotra w Watykanie ,przy grobie Jana Pawła II .

24 grudzien 2009

421 rocznica urodzin

Królowej Polski

Konstancji  Habsburżanki

(ur. 24 grudnia 1588 w Grazu, zm. 10 lipca 1631 w Warszawie) – królowa Polski i Szwecji wielka księżna Litwy.

Prawnuczka cesarza Ferdynanda  I Habsburga  i Anny  Jagiellonki (prawnuczki Władysława Jagiełły )Kuzynem i wujem Konstancji był Wilhelm V Wittelsbach zwany Pobożnym ur. 29 września 1548 Landshut - zm. 7 lutego 1626 Oberschleißheim książę Bawarii 1579-1597

Matki Króla Polski w latach 1648-1668 Jana  II Kazimierza  Wazy ur. 22 marca 1609 w Krakowie, zm. 16 grudnia 1672 w Nevers

tytularny król Szwecji do 3 maja 1660 ( pokoj w Oliwie )

24 grudnia roku 1854 -Panna Maria w Texsasie

Pierwsza msza swieta grupy  800 polskich emigrantów z Górnego Slaska zostala odprawiona 24 grudnia 1854 roku pod historycznym debem, który rosnie do dnia dzisiejszego. Zalozycielem osady i pierwszym proboszczem parafii Panny Marii byl kuzyn Sw Piusa X -Franciszkanin Ojciec Leopold Moczygemba.

Ojciec Leopold Moczygemba

ur. 18 października 1824 w Płużnicy Wielkiej, zm. 23 lutego 1891) - franciszkanin OFMConv, założyciel miejscowości Panna Maria w Teksasie, w 1854.Wysłannik papieski do Ameryki i założyciel polskiego Seminarium Św. Cyryla i Metodego w Detroit. 17 listopada 1843 roku w miejscowości Osino wstąpił do zakonu franciszkanów. Nowicjat odbył w klasztorze Santa Vitoria delle Fratte w Osino. 18 listopada 1844 roku złożył śluby zakonne, a 25 lipca 1848 roku w Pesaro przyjął święcenia kapłańskie. Ze względu na wiek prokurator generalny zakonu musiał wystarać się o dyspensę na przyjęcie święceń. Później wyjechał do południowych Niemiec .O. Leopold Moczygemba zakupił ziemie w hrabstwie Karnes, koło San Antonio i sprowadził grupę Górnoślązaków, pochodzących z Płużnicy Wielkiej koło Strzelec Opolskich.Podczas swojego życia czynnie wspierał Ślązaków i Polaków w północno-centralnych Stanach Zjednoczonych . Ksiądz Moczygemba był osobą wybitną. Znał biegle 7 języków. W 1869 r. był spowiednikiem podczas I Soboru Watykańskiego, a rok później – naocznym świadkiem ogłoszenia dogmatu o nieomylności papieża. W jego życiorysie można znaleźć zapis, że pod koniec życia, podczas podróży do Rzymu, „przebywał u kanonika w Mantui”. Biskupem Mantui od 1884 r. był Giuseppe Sarto – przyszły Pius X.

Giuseppe Melchiorre Sarto syn Polaka Jana Krawca z Toszka ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso – zm. 20 sierpnia 1914 w Watykaniezostał wybrany na papieża 9 sierpnia 1903 r. .

Przybrał imię Piusa X.

Pius X był Polakom bardzo życzliwy. W 1905 beatyfikował śląskiego jezuitę Melchiora Grodzieckiego. W 1906 wyniósł do godności bazyliki świątynię jasnogórską, ustanawiając dzień 26 sierpnia uroczystością Matki Boskiej Częstochowskiej W 1908 zezwolił na wpisanie wezwania „Królowo Korony Polskiej” na stałe do litanii loretańskiej. W 1909 ustanowił dla diecezji lwowskiej i przemyskiej święto Królowej Korony Polskiej, wyznaczając dzień święta na 1 kwietnia. W 1910 przesłał do Częstochowy drogocenną koronę, którą 22 maja zawieszono na cudownym obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. Doprowadził też do uroczystych koronacji wielu innych polskich obrazów Matki Bożej, m.in. w Dzikowie (1904), Lwowie (1905), Krakowie (1907) i Sulisławicach (1913). Dbał o to, by na terenach etnicznie polskich godności biskupie obsadzać Polakami. Od 1910 r. jego szambelanem został późniejszy metropolita krakowski - Adam Sapieha. Poza tym mianował pierwszych polskich biskupów dla Polonii amerykańskiej: w 1908 ks. Pawła Piotra Rhode i w 1913 ks. Edwarda Kozłowskiego. W 1910 założył w Rzymie hospicjum dla polskich studentów.Gdy do Watykanu przybyła grupa 50 unitów, którzy w wyniku prześladowań politycznych przedarli się nielegalnie przez granicę, papież, ku zdziwieniu uczestników audiencji, ucałował ranę jednego z nich i powiedział: „Powtórzcie braciom waszym, że Ojciec Święty pamięta o was, modli się za was i pragnie gorąco spotkać się z wami w niebie”. W 1914 r., po śmierci Piusa X, Alojzy Krawiec z Boguszyc otrzymał z Watykanu zawiadomienie dotyczące spraw majątkowych. Dokument ten zaginął podczas II wojny światowej.O polskim pochodzeniu Sw Piusa X pisze 25 kwietnia 1937 r. biskup Józef Gawlina w liście do kardynała Augusta Hlonda ,

o polskosci Papieza Piusa X swiadczyl bl. ks. Emil Szramek (  ur 29 września 1887  zameczony 13 styczen 1942 w Dachau )

W swoim testamencie – ks. Emil Szramek zapisał słowa pełne nadziei, że zbawiony będzie ten, kto jest zdolny do miłosierdzia wobec swoich oprawców i potrafi dziękować, że dano mu cierpieć za swój naród.

Dla niego sprawdzianem wiary było życie wolne od obłudy, życie zakotwiczone w Bogu w czasach, gdy właściwy wybór oznaczał często śmierć.

o polskosci Papieza Piusa X swiadczyl KS. JÓZEF GREGOR ( 6. marca 1857 r-zmarly 6. Kwietnia 1926) Współzałożycil powstałego w roku 1880 Towarzystwa Górnośląskiego dla ktorego w 1886 ułożył pieśń „Długo Śląsk nasz ukochany”,słowa spiewane na melodie „Jeszcze Polska nie zginęła” do plebiscytu były programową pieśnią Górnoślązaków

Czytaj dalej ...
24 grudnia nieznane fakty

 

24 grudnia 1654 r Bruksela praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna - Krystyna Szwecka została Katoliczką .

Krystyna ur. 8 grudnia 1626 r. w Sztokholmie, zm. 19 kwietnia 1689 r. w Rzymie) – córka Gustawa II Adolfa, królowa Szwecji w latach 1632-1654.Przyczyniła sie do zakończenia wojny 30 letniej pokojem w Westwalii 24 października 1648 .Krystyna abdykowała 6 czerwca 1654 r na rzecz jej niedoszłego męża Karola Gustawa.

http://mariat.gazetawarszawska.com/2012/01/05/hamburg-warszawa-rzym-1668-r-listy-krolowej-krystyny-z-monsiniore-marescotti/

http://mariateresa.pl/ksiazki/44-listy-krolowej-krystyny

24 grudnia roku 1654, o północy w Brukseli złożyła wyznanie wiary katolickiej ”Krystyna Waza Królowa Szwedów, Gotów i Wandalów.

Miała wówczas 28 lat, a na tronie szwedzkim zasiadała aż 22 lata.Nim dotarła do Rzymu, zgodnie z wolą papieża, musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania. ,co uczynila 3 listopada 1655 w Insbruku..przed wyslannikiem Papieza

....18 listopada 1655 r w dniu obleżenia Jasnej Góry oddala berło i koronę Matce Bożej w Loretto ..

18 listopada 1655 r Bł Marko Aviano otrzymał święcenia Kapłańskie

Powitanie Krystyny 23 grudnia 1655 r w Rzymie swoim blaskiem przewyższało powitania panujących królów, cesarzy, w tym przed ośmiuset laty Karola I Wielkiego.

25 grudnia 800.......Rzym Watykan koronacja Karola Wielkiego http://www.ultramontes.pl/holzwarth_karol_wielki_3.htm

24 grudnia 1655  r wielkie święto w Rzymie

24 grudnia  1655 r modlitwa w Częstochowie

Matka Boża ukazała się Szwedom zmuszając ich do ucieczki ..

Krystyna...Z bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów, wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy, Verden, Szczecina, Pomorza, Kaszubów, Wenedów i Rugii, pani Ingrii i Wismaru.

Jako Księżna Estonii 24 grudnia ustanowiła świętem Pokoju w Estonii

24 grudnia każdego roku prezydent Estonii ogłasza święta Bożego Narodzenia czasem pokoju i uczestniczy w uroczystym nabożeństwie tego dnia.

 

24 grudnia 1854 r Texas ......200 rocznica złożenia wyznania wiary katolickiej Królowej Krystyny24 grudnia 1654 r w Brukseli (o północy )

24-go grudnia 1854 roku, narodziła się w Teksasie mała polska katolicka osada ,,Panna Maria,,.

święta noc,jest ważna dla wszystkich Amerykanów polskiego pochodzenia.

Świętują ważne, historyczne narodziny –małej osady, która dała początek potężnej dziś, społeczności polskiej na kontynencie amerykańskim.

Inicjatorem tego przedsięwzięcia był kuzyn sw Piusa X .. franciszkanin rodem ze Śląska,

ks.Leopold Moczygemba, który postanowił sprowadzić do Ameryki pierwszych chłopów polskich z własnej wsi rodzinnej – Płużnica Wielka, w powiecie strzeleckim, i osiedlić ich w Teksasie, gdzie sam przebywał od kilku lat jako duszpasterz emigrantów z Bawarii

Patriarcha Amerykańskiej Polonii. ks. Leopold Bonawentura Maria Moczygemba... kuzyna św Piusa X najpierw w Teksasie, a potem w innych stanach Ameryki, założył on polskie osady, budował kościoły, seminaria duchowne i szkoły.

Z jego inicjatywy 1 grudnia 1854 r. przybyła do Ameryki pierwsza, licząca 200 osób zorganizowana grupa Polaków - w większości pochodzących z Płużnicy Wielkiej na Górnym Śląsku - których twarda ręka niemieckich rządów pozbawiła ziemi, chleba i wolności.

24 grudnia 1854 r. pod historycznym już dziś dębem ks. Moczygemba odprawił pierwszą pasterkę.

Miejsce to nazwano Panna Maria dla uczczenia Niepokalanej Dziewicy Maryi.

W niedługim czasie Polacy wraz z ks. Moczygembą rozpoczęli budowę polskiego kościoła na ziemi amerykańskiej, zaś rok później założyli najstarszą w Ameryce polską szkołę (im. św. Józefa). W pierwszym roku szkolnym uczyło się w niej ośmioro dzieci.

 

24 grudnia 1000 r Św .Stefan został uroczyście namaszczony i koronowany na pierwszego króla zjednoczonych Węgier w katedrze w Ostrzychomiu.Zmarł 15 sierpnia 1038 w uroczystość Wniebowzięcia NMP, którą czcił głęboko i nazywał "Magna Domina Hungarorum" (Wielką Panią Węgier).

24 grudnia 1473 zmarł Św Jan z Kęt .

24 grudnia 1287 – III najazd mongolski na Polskę: armia mongolska pod wodzą Nogaja rozpoczęła oblężenie Krakowa.

24 grudnia 1588 w Grazu urodziła się Konstancja Habsburżanka królowa Polski i Szwecji, córka arcyksięcia Karola Styryjskiego i Marii Anny Bawarskiej, druga żona Zygmunta III Wazy, matka Jana II Kazimierza Wazy.

24 grudnia 1598 r w Rzymie Tybr wystąpił z brzegów zgineło ok 4.000 ludzi.
24 grudnia 1654 r Bruksela praprawnuczka Albrechta Hohenzollerna - Krystyna Szwecka została Katoliczką .

24 grudnia 1707 we Wrocławiu – zmarla Karolina księżniczka legnicko-brzeska, ostatni przedstawiciel dynastii Piastów

24 grudnia 1717 – W nocy z 24/25 grudnia potężny sztorm uderzył od północy w wybrzeża Holandii, Niemiec i Skandynawii, wywołując powodzie w których zginęło około 14 tys. osób.

24 grudnia 1777 – James Cook odkrył Wyspę Bożego Narodzenia.

24 grudnia 1798 w Zaosiu koło Nowogródka urodzil sie -Adam Bernard Mickiewicz –frankista

24 grudnia 1811 – U wybrzeży Jutlandii rozbiły się w czasie sztormu brytyjskie okręty HMS Defence i HMS St. George; zginęło około 1300 marynarzy.

23 grudnia 1830r. Pius IX otrzymał godność kardynała in petto.Długi pontyfikat Piusa IX trwający aż 32 lata, był pasmem nieustannej, ostrej walki w obronie Boga i Kościoła

24 grudnia 1848 r Pius IX przebywa  na wygnaniu w Gaeta

24 grudnia 1836 r Paryż w w kaplicy Kolegium Świętego Stanisława w Paryżu przyjął chrzest 32 letni żyd - Jakub Libermann założyciel Zgromadzenia Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi

Rodzina pochodziła z Polski piąty syn rabina Lazara Libermanna.19 czerwca 1910 papież Pi

24 grudnia 1898 r w Libanie zmarl św Charbel Makhlouf właściwie Józef (Youssef) Makhluf

24 grudnia 1914 – I wojna światowa: rozpoczął się rozejm bożonarodzeniowy.

24 grudnia 1929 – Pożar zniszczył zachodnie skrzydło Białego Domu w Waszyngtonie.

24 grudnia 1932 r Monachium promocja Adolfa Hitlera ( wnuka Samuela Rothschylda ) ...To jest Adolf Hitler jako człowiek i Fuhrer Niemieckiego Narodu ,,...14 sierpnia 1943 r w Wewelsburgu proklamowano Adolfa Hitlera jako Mesjasza ..któremu należy oddawać czesc Boską

https://www.youtube.com/watch?v=882JwpiUX7g ;https://www.youtube.com/watch?v=_zuDPQovE8k ( Wewelsburg pałac biskupi Arcybiskupa Klemensa Augusta von Bawaria -wnuka Krola Jana III Sobieskiego od 1934 r przekształcony przez H. Himmlera jako nowy Watykan ...z planami do 2033 r

tego dnia

24 grudnia 1932 r Norymberga umiera konwertyta 32 letni Ks .Bruno Rothschild ( nawrócony z judaizmu w 1928 r za przyczyną sługi bożej Teresy Neumann jego matki chrzestnej ) Bruno Rothschild Kapłan Katolicki od 29 czerwca 1932 ,duchowy przyjaciel Św.Edyty Stein nawróconej z judaizmu 1 stycznia 1922 r

http://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Rothschild

24 grudnia 1939 r ostatnia wigilia Bł Ks Bronisława Komorowskiego

https://forumdlazycia.wordpress.com/2012/08/31/bl-ksiadz-bronislaw-komorowski-zamordowany-rytualnie-22-marca-1940-r-w-stutthofie/

24 grudnia 1945 r sługa boży Papież Pius XII tak mówił o Związku Radzieckim:

http://www.rodaknet.com/rp_adamski_13.htm

"Cała powierzchnia globu, czerwona od przelanej w tych przerażających latach krwi, proklamuje tyranię totalitarnego państwa. [.] [Związek Radziecki] jednym ruchem pióra [.] zmienia granice państw; jedną kategoryczną decyzją przywłaszcza sobie gospodarkę ludu [.] pozbawiając go jego naturalnych możliwości; poprzez źle skrywane okrucieństwo przegania miliony ludzi [.] z ich domów i ziem i wykorzenia, wyrywa z kultury i cywilizacji, nad stworzeniem której pracowały całe pokolenia".

Po skazaniu na długie lata więzienia arcybiskupów Berana z Pragi, Stepigiera z Zagrzebia i Midszentego z Węgier Pius XII zalecił Świętemu Oficjum wydanie oświadczenia, które głosiło, że każdy, kto przyznaje się do nauki materialistycznego i antychrześcijańskiego komunizmu oraz wstępuje do komunistycznej partii, ściąga na siebie karę ekskomuniki. Utrudniło to znacznie nowym komunistycznym reżimom tworzenie nowych "Kościołów", kierowanych przez tzw. księży-patriotów.

24 grudnia 1955 r. Pius XII przypomniał: "Mocą nauki chrześcijańskiej odrzucamy komunizm jako system społeczny".

Ciosem dla komunistów - zwłaszcza tych z Moskwy - było lansowanie przez papieża pojęcia "słusznej wojny".W momencie gdy komuniści robili wszystko, by przedstawić siebie jako ofiary imperialistycznej agresji, Pius XII potępił "pacyfistyczną propagandę, w której nadużywane jest słowo pokój".Podkreślił, że gdyby katolicy za główny cel postawili sobie rozbrojenie, pozostaliby kompletnie pozbawieni możliwości obrony przed agresorem.

 

 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack