A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

Swiadome -Fałszowanie obrazu Jezusa Miłosiernego

„Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz” (Dz 570),

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie.

Obiecuję także, już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci.

Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz 48)

Z polskiego kościoła Św. Ducha w Wilnie przedstawiciele miejscowej Kurii Arcybiskupiej wynieśli 28 września 2005 r obraz Miłosierdzia Bożego
parafianie zawiesili w środę odręcznie napisaną kartkę: "Tu wisiał obraz »Jezu Ufam Tobie«, skradziony przez kurię".
Walka o wizerunek - dzieło wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego z 1934 r. -
między polskimi parafianami a kurią rozpoczęła się wiosną 2004 roku,
gdy metropolita wileński wrogi Polakom  kard. Audrys Juozas Baczkis wydał dekret o przeniesieniu obrazu "Jezu Ufam Tobie" 

Bł ks Michał Sopoćko i jego listy

Oszustwo w synagodze łagiewnickiej – List ks. Michała Sopoćko

 

forumdlazycia.wordpress.com/.../oszustwo-w-synagodze-lagiewnickiej-list-ks-michala-sopocko

 

Oszustwo w synagodze łagiewnickiej – List ks. Michała Sopoćko

Uwielbiony Bóg Miłosierdziu!

Wielce Szanowny Panie,

Uprzejmie dziękuję za pamięć i życzenie, a najbardziej za modlitwy.
Do Krakowa na dzień5.Х. b.r. najprawdopodobniej nie przyjadę z następujących powodów:
a/ Ma być konfrontacja obrazu Sługi Bożej S. Faustyny

z książki francuskiej P.Winowskiej z właściwą jej fotografią wręczoną

mi przez nią samą za parę tygodni przed jej zgonem.

Już wielokrotnie wypowiadałem swoje oburzenie na Matkę Ksawerę

za sfałszowanie podobizny Sługi Bożej i nie chcę jeszcze raz to samo powtarzać.

b/ Podobnież sfałszowany został obraz Najmiłosierniejszego Zbawiciela.
S.p. Hyła malował obrazy według własnego widzimisię, a szczególnie ten,

co się znajduje w Łagiewnikach nie odpowiada myśli S.F. i Arcybiskupia Komisja Liturgiczna w Krakowie dn.29.ѴІ.1954 r. oceniła go b. ujemnie,

że “trzeba się od niego odwracać”, ze względu na niedopuszczalny w obrazach kultowy ; feminizm” i niezgodność z liturgią Niedzieli Przewodniej.

Dlatego ja przed nіm od tego czasu Mszy św. odprawiać nie mogę wbrew życzeniom SS. Matki Boskiej Miłosierdzia i Księży Palotynów, którzy nadal mają ten obraz w W. Ołtarzu w Częstochowie i Poznaniu.
Ten obraz można zawiesić w salonie jak to uczyniły SS. Karmelitanki w Częstochowie, ale nigdy w Kościele.
Św. Officium już dwakroć wypowiedziało się, że święto Miłosierdzia Boże go nie może być ustanowione, a tylko może być Święto Najmiłosierniejszego Zbawiciela Miłosierdzia Bożego, albowiem przedmiotem każdego kultu może być tylko osoba. Otóż zanim [można] wystąpić oficjalnie do Stolicy Apostolskiej z jakąś prośbą, trzeba nasamprzód uzgodnić nasze stanowisko w tych sprawach zasadniczych. Inaczej próżne będą nasze wysiłki.
Łączę pozdrowienie wszystkim Czcicielom Miłosierdzia Bożego czyli Najmiłosierniejszego Zbawiciela i pozostaję najoddańszy w Panu.


(-)Ks. Michał Sopoćko

Białystok 30.IX.1969 r.


 

Beatyfikacja Ks Michała Sopoćko 

Pierwsza wizja Jezusa Miłosiernego i polecenie namalowania obrazu następuje 22 lutego 1931 roku.
Prawdziwy i fałszywy obraz Jezusa Milosiernego Faustyna była już wtedy w Płocku od niemal roku.
Płock był siedzibą nowo powstałego heretyckigo Kościoła mariawitów.
Po śmierci Mateczki w roku 1920 władzę nad Kościołem mariawickim przejmuje ks. Michał Kowalski. 
W 1906 roku Polski Papież Pius X potępił Feliksę Kozłowską oraz ks. Michała Kowalskiego w Encyklice Tribus circiter
Ks Michała  Kowalskiego  chciał nawrócić w Dachau bł Biskup Michał Kozal 

Michał Kozal urodził się 25 września 1893 .W 1914 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu

13 sierpnia 1939 r  objął stanowisko wikariusza generalnego diecezji włocławskiej.

7 listopada 1939 r. został aresztowany przez gestapo  na zlecenie burmistrza   z Dachau  Cramera  i osadzony w więzieniu włocławskim.

W kwietniu 1941 r. został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau 26 stycznia 1943 r. został uśmiercony zastrzykiem fenolu. . W

Błogosławiony Michał Kozal – biskup męczennik z Dachau
 

...żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu, który jest namalowany.

Przez obraz ten udzielę wiele łask duszom, on ma przypominać żądania mojego miłosierdzia,

bo nawet wiara najsilniejsza, nic nie pomoże bez uczynków. (Dz. 742)

Bildergebnis für korea obraz jezu ufam tobie

.Przeciw przenosinom zaprotestowało 25 polskich organizacji społecznych i kulturalnych.

Pod listem w tej sprawie zebrano 10 tys. podpisów wiernych.

Obraz Miłosierdzia Bożego został namalowany w Wilnie w 1934 roku. 

Fałszywy Obraz Jezu Ufam Tobie w Korei  ..od którego  trzeba się odwracać

 patrz  potwory umieszczone przy napisie 

Tysiące kolorów Bożego Miłosierdzia czytaj

Z ks. Pawłem Zawadzkim SAC z Centrum Bożego Miłosierdzia , misjonarzem w Korei Południowej

2014  wizyta  Franciszka w Korei

Merkels Gelöbnis gegenüber RivlinHiszpania: echa wizyty Franciszka w Korei

Teatr Adolfa Hitlera od 2 sierpnia 1914 r  przed kosciołem w Monachium gdzie pochowano córkę Króla Jana III Sobieskiego 

.

 

Biskupi w Toruniu znają doskonale historię obrazu

Jezu Ufam Tobie 

Biskup Andrzej Wojciech SuskiBiskup Józef Szamocki

 

Toruń: pierwsza na świecie koronacja obrazu Jezusa Miłosiernego

Toruń: pierwsza na świecie koronacja  fałszywego obrazu Jezusa Miłosiernego

http://ekai.pl/wydarzenia/polska/x19533/torun-pierwsza-na-swiecie-koronacja-obrazu-jezusa-milosiernego/

Uroczystość miała miejsce w niedzielę Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2009 r ,

w sanktuarium pod tym wezwaniem w Toruniu. Korony na obraz nałożył biskup toruński Andrzej Suski.

W homilii bp Suski przypomniał, że prawda o Bogu Miłosiernym należy do istoty naszej wiary. Boża miłość nigdy człowieka nie opuści, bo jest wierna i bezinteresowna. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia Bóg wlewa w serce człowieka dar pokoju, który naruszają grzechy. - Bez pokonania grzechu w sercu człowieka nie będzie pokoju – mówił biskup. - Dla jego przywrócenia Bóg ustanowił posługę jednania. Drugim darem jest dar ufności, którą Jezus Zmartwychwstały budzi w nas. Gdy znowu coś nie wyszło, mamy kłopoty rodzinne, dręczy dawny grzech aborcji. Jak z tym żyć? Tutaj potrzebna jest wiara zawierzająca całkowicie Chrystusowi - przekonywał.

Ta koronacja - podkreślił bp Suski - jest wołaniem o miłość miłosierną. O taką miłość woła Polska. Wołają politycy, ludzie nienarodzeni, chorzy, młodzi, nie mający za co utrzymać rodziny z powodu braku pracy.

Po homilii bp Suski nałożył koronę na obraz Jezusa Miłosiernego. Korona została poświęcona w Watykanie 22 października 2008 r. przez Benedykta XVI. Kustosz sanktuarium, ks. prał. Stanisław Majewski, zaniósł ją także na grób Jana Pawła II. Autorem korony jest artysta Waldemar Burkiewicz.

Po Komunii św. odmówiono koronkę do Bożego Miłosierdzia, litanię do Jezusa Króla Miłosierdzia po czym odbyła się procesja wokół Sanktuarium.

W uroczystości wzięli udział między innymi biskup włocławski Wiesław Mering, biskup pomocniczy toruński Józef Szamocki, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i miejskich oraz licznie przybyli wierni.

Wizerunek Jezusa Miłosiernego związany jest z kultem Miłosierdzia Bożego, którego największym propagatorem był bł. ks. Michał Sopoćko, spowiednik św. siostry Faustyny Kowalskiej.

Faustyna informowała kapłana o objawionych jej poleceniach Jezusa. Były to: podjęcie starań o ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, żądanie namalowania obrazu z wizerunkiem Najmiłosierniejszego Zbawiciela oraz powołanie nowego zgromadzenia zakonnego. Realizacji tych zadań miał się podjąć ks. Michał Sopoćko.

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie” został poświęcony i umieszczony 4 kwietnia 1937 r. w kościele św. Michała w Wilnie, którego rektorem był ks. Sopoćko. Prace nad obrazem, który miał powstać ściśle według widzeń Faustyny, ks. Sopoćko zlecił Eugeniuszowi Kazimirowskiemu, zaprzyjaźnionemu malarzowi. Sam pokrył koszty powstania obrazu, a nawet pozował artyście do postaci Jezusa.

 

W blasku Bożego Miłosierdzia

artykuł Niedziela

2014-04-24 14:19

Wojciech Wielgoszewski

Jako zaszczyt i zobowiązanie ks. prał. Stanisław Majewski przyjął powierzenie swojej parafii przez bp. Andrzeja Suskiego misji szerzenia kultu Jezusa Miłosiernego w Kościele toruńskim.

„Nie wiem, czy sprostamy temu zadaniu – powiedział ks. Stanisław – niemniej jednak o miłosierdzie dla nas i całego świata prosić będziemy” („Głos z Torunia” nr 17/1995). Przyjrzyjmy się dziełu, które kustosz diecezjalnego sanktuarium prowadzi przy wsparciu czcicieli Jezusa Miłosiernego 10 kwietnia 1994 r. w święto Miłosierdzia Bożego, gdy „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32), ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski poświęcił kamień węgielny pochodzący z grobu św. Faustyny Kowalskiej w Łagiewnikach.

 

 

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack