A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

15 sierpnia 2015 -1210 rocznica Dachau warto poznać prawdę

Dachau 15 sierpnia 805 -Bruksela 14 kwietnia 966

Wappen der Stadt Dachau

15  sierpnia 805 -pierwsza informacja o Dachau

14 kwietnia 966 -pierwsza informacja o Brukseli 

Pozostałości Pałacu Dachau zburzonego 2/3  w 1806 r 

Pałac Dachau rezydencja potomkówJagielonów ,Wazów,Sasów  

przodków Królowych Polski Cecylii Renaty ,Eleonory ,

Królów Polski Króla Władysława IV -Jana Kazimierza,

od 1694 r rezydencja córki Króla Jana III Sobieskiego -Teresy Kunegundy Sobieskiej -Wittelsbach  

która  17 sierpnia 1704 została Regentki Bawarii

57_teresa_kunegunda_sobieska.jpg15 sierpnia 1694 r  w Warszawie(889 rocznica  Dachau ) czytaj 

królewna Sobieska koronowana w łonie matki Marysieńki  2 lutego 1676 r na Wawelu

zaślubiła elektora  Maxymiliana Emmanuela per procura

(pana młodego zastępował królewicz Jakub)

 Historia Dachau książka 

Z Dachau pochodziła Jadwiga Wittelsbach -babcia św Jadwigi z Andeks 

Naród polski zdolny jest wiele przebaczyć, ale tylko za cenę powrotu do prawdy.
Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,ale tylko za cenę powrotu do prawdy.
Bo prawda i tylko prawda jest pierwszym warunkiem zaufania.
Naród Polski tak boleśnie doświadczony już nie uwierzy żadnym gołosłownym deklaracjom.

 

Bł Ks Jerzy Popiełuszko zamordowany rytualnie koło Wocławka 
 Niemiecki Biskup  więzień Dachau 1941-45 
Johannes Neuhäusler (* 27.  stycznia 1888 w Eisenhofen przy  Dachau; † 14 grudnia  1973 w München). .Od  1947  biskup  München i Freising
Dachau 1696 -1700   własność  rodziny  Teresy Kunegundy Sobieskiej  -Wittelsbach
córki Króla Polski Jana III Sobieskiego
Dachau 1800 r 
zdjęcie fabryki Dachau 24 sierpnia 1917 r 
 

Dachau 27 maj 1945 

Osiedle Niemieckich przesiedleńców 1948 w Obozie KZ Dachau 

Walka 

Po wojnie w 1948 w barakach Dachau w nieludzkich warunkach  umieszczno 2,5 tys  Niemców z Czechosłowacji

 ( kobiety  i dzieci ),

gdy kazano płacić im za czynsz za mieszkanie w  barakach obozowych  ( odpowiedzieli strajkiem głodowym )

4 lipca 1950 Ks Leonard Roth   ( więzień  KZ Dachau ) wywalczył dla  Niemców mieszkańców  terenu obozu KZ Dachau
godnie warunki mieszkaniowe   został zamordowany 15 sierpnia 1960  miał 56 lat 
Ks Leonard Roth urodził się 28 maja 1904 r tak jak i jego 2  bracia   został kapłanem katolickim 
 Ks Leonard  21 maja 1943 r był więzniem Kz Dachau nr 47968 r
29 kwietnia 1945 uwolniony przez Amerykanów (tego dnia Amerykanie zamordowali 560 niemców w Dachau  )
 29 kwietnia 1945 r Amerykanie zbombardowali Klasztor Urszulanek w Landshut ,
29 kwietnia 1945 Anglicy uwolnili więzniów KZ Sandbostel,
29 kwietnia 1945 Angicy  zbombardowali ponownie  Hamburg.
Ks Leonard Roth   zajoł się uwięzionymi na terenie obozu Dachau SS-manami ( ponad 1300 pomógł wrócić na łono koscioła )
Od 1948 gdy na terenie obozu KZ umieszczono przesiedlenców z Czechosłowacji był dla nich Kapłanem ,
starając się dla nich o godne warunki do życia i wybudowanie osiedla mieszkaniowego .
W 1952 burmistrzem Dachau został nazista Hans Zauner ,odważył się na jego  póbliczną krytykę ,

NOWA HISTORIA 

29  kwietnia  1945 r  70 rocznica wyzwolenia KZ Dachau  patrz 

29 kwietnia 2015 r., w pielgrzymce do obozu przybędzie ok. 40 polskich biskupów,ponad 100 księży i ok. 600 osób z Polski.

Z Niemiec przybędzie 25 polskich kapłanów i 200 przedstawicieli Polonii.Uroczystościom przewodniczyć będą: 

ks. kard. Reinhard Marx, przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich

ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

 Historia  Dachau  na stronie Redemptorystów 

Ku czci męczenników z Dachau - relacja z pielgrzymki

Obóz koncentracyjny   Dachau  powstał 22 marca 1933 r utworzony

3 maja 1915 rozkazem z Ingolstadtw początkowej fazie jako fabryka amunicji

 Dlaczego Ingolstadt ?
 ,,6 luty 806 r pierwsza wiadomosć o Ingolstat  7 miesięcy  po wiadomosci o Dachau
6 kwietnia 1604 r w Inglostadt słudze bożemu O Jakubowi Rem  SJ ukazała się
Matka Boża Trzykroć Przedziwna.,
O Jakub Rem był świadkiem śmierci św Stanisława Kostki w Rzymie .
patrz zdjęcia Rzym u św Stanisława Kostki na Kwirynale
6 kwietnia 1945 r z Dachau zwolniony został O Josef Kentenich
założyciel Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego wzorowanym
na  ruchu Maryjnym O Jakuba Rema z Ingolstadt
6 kwietnia 2013 r.w Kościanie zmarł Ksiądz Kanonik Leon Stępnia
ocalonym 29 kwietnia 1945 r.  z Dachau.
29 marca 2013 r. w Wielki Piątek, dzień Męki Pańskiej skończył 100 lat życia, w tym 74 lata kapłaństwa
5 sierpnia 1942 w Dachau został zamordowany Ks Bernard  Poether z Munster 
 
 Matka Boża wszystkich Narodów Amsterdam 25 marca 1945  zdjęcia 
          Karmelita Bł O Hilary Januszewski zmarł 25 marca 1945 r w Dachau
 
Biskup  Bł Michał Kozal aresztowany 7 listopada 1939 r we Wocławku  
przez burmistrza Dachau Cramera został zamordowany w Dachau ..
Dlaczego w zdjęcie Biskupa Michała Kozala z ingresu 13 sierpnia 1939 r wbito oświetlenie ?
zdjęcie z Wocławka 9 kwietnia 2010 r 
 
 
 
Dachau stał się „wzorem” dla wszystkich kolejnych obozów koncentracyjnych  .
Od 1938 jako  „ośrodek szkoleniowy”dla obozów tego rodzaju.
Część dla więźniów mieściła się pierwotnie w 18 barakach mieszkalnych
Obóz rozbudowano w latach 1937–1938, powiększając liczbę baraków dwukrotnie. 
W obozie istniała ściana, pod którą rozstrzeliwano więźniów oraz tzw. „bunkier”,
który służył jako miejsce krwawych przesłuchań
W tzw. baraku szpitalnym nr 5 funkcjonowało laboratorium eksperymentów pseudomedycznych,
kostnica i prosektorium.
Masowe egzekucje wykonywano także poza obozem
W 1944 roku otwarto w Dachau podobóz kobiecy,po 20 lipca 1944 r umieszczono więznów z rodów Królewskich .
Amerykanie rozstrzelali bez sądu większość wziętych do niewoli strażników SS i przebywających w obozie Niemców
(w sumie 560 osób).
 
29 kwietnia 1945 r Amerykanie zbombardowali Klasztor Urszulanek w Landshut znajduje się tam kopia
Cudownego obrazu Matki Bożej z pochyloną głową  znalezionego 22 marca 1609 w Rzymie 
 
 
29 kwietnia 1945 r Brytyjczycy spotkali się z władzami Hamburga w Bucholz -20 km przy Hamburgu
( pol .Bukowina-  osiedle 13 tys v Chr.pierwsza wiadomość 1105 r  )
 
29 kwietnia 1945 Brytyjczycy bombardowali Hamburg-pierwsze bombardowanie 18 maja 1940 r
 
29 kwietnia 1945: W bunkrze pod Kancelarią Rzeszy w Berlinie Adolf Hitler poślubił Evę Braun.
 
29 kwietnia 1945 W Casercie została podpisana kapitulacja wojsk niemieckich we Włoszech.
 
29 kwietnia  1945 Brytyjczycy wyzwolili KZ Sandbostel w pobliżu Bremen
 
 18 maja 1598 r   w Dachau zmarł Kardynał Filip  Bawarski ,syn Wilhelma V pobożnego i Renaty
praprawnuk Królewicza Władysława Jagielończyka ( wnuka Króla Władysława Jagiełły ) 
 
 
 
Podobnie jak w Auschwitz, na bramie obozu w Dachau widniał napis „Arbeit macht frei”.
Obóz został zajęty przez wojska VII Armii amerykańskiej.
W tym momencie znajdowało się w nim ponad 31 tys. więźniów..
Bezpośrednio po wojnie obóz był używany jako centrum obozu dla niemców
15 listopada 1945 r. w zabudowaniach KL Dachau rozpoczęła się seria procesów przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim.
Równolegle do procesu norymberskiego, w okresie od 1945 r. do 1948 r. przed amerykańskim trybunałem wojskowym w Dachau
osądzono 1672 osób
W 1948 na terenie obozu umieszczono 2,500 Niemców z Czechosłowacji kobiety i dzieci 
 
powstało muzeum, które zostało poddane  dużej rekonstrukcji oraz odnowie.
1984 r. obóz wpisano na listę obiektów podlegających szczególnej ochronie przez UNESCO
11  listopad 1940   Dachau  likwidacja 55 Polskich Polityków  świadectwo  nauczyela Karola Wojtyły 
Prof  Stanisława Urbańczyka aresztowanego 6 listopada 1939 r na UJ  w Krakowie
 

 

Zdjęcia z Dachau 7 grudnia 2010  

 

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack