A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

Polski Papież św Pius X Jesteśmy zmuszeni bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego

Jesteśmy zmuszeni obecnie bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów 

którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego .

Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,,

tak pisze do Rzymu 10 wrzesnia 1880 z Chicago

Leopold Moczygemba

Ojciec Leopold Moczygęba,kuzyn 45 letniego Ks Jana Sarto ..

 

 

 

Po kolejnym powrocie do Ameryki założył w 1881 r. parafię polską w Eaton (Wisconsin) i Lemont (Illinois),

pracował w Parisville i Detroit (Michigan) oraz przelotnie w różnych innych miejscowościach, np. Jeffersonyille (Indiana),

Joliet i Braidwood (Illinois), Trenton (New York), odwiedzał także kolonie polskie w Teksasie

 

Kuzyn  O Leopolda Moczygęby św Pius X -.Giuseppe Melchiorre Sarto; ur. 2 czerwca 1835 w Riese, w prowincji Treviso,

zm. 20 sierpnia 1914 w Rzymie – papież w okresie od 4 sierpnia 1903 do 20 sierpnia 1914,Giuseppe  żył w wielodzietnej rodzinie, jego rodzice mieli dziesięcioro dzieci.

W wieku 12 lat odebrał od patriarchy weneckiego Jacuba Monico stypendium seminaryjne, za które mógł wstąpić do seminarium.

Po ukończeniu seminarium w Padwie, Giuseppe Melchiorre Sarto został wyświęcony na kapłana 18 września 1858.

Początkowo pracował w miejscowości Tombolo, a następnie, w 1867 został proboszczem w Salvano.

W 1875 został kanonikiem w Treviso i kanclerzem.

W tym samym roku został ojcem duchownym i rektorem seminarium, a rok później kanclerzem kurii biskupiej.

10 listopada 1884 Leon XIII mianował Sarto biskupem Mantui, który przyjął sakrę 16 listopada 1884 r .

Najwięcej uwagi jako biskup zwracał na formację kapłanów w seminarium.

12 czerwca 1893 został kreowany kardynałem prezbiterem i otrzymał kościół tytularny S. Bernardo alle Terme,

a trzy dni później papież mianował go patriarchą Wenecji, którym pozostał do elekcji.

Jako pierwszy wprowadził do seminariów studia biblijne, historię Kościoła i ekonomię społeczną.

 

133 lata pózniej ..w wikopedii http://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_X

 

organ tej bezczelnej kliki ..które niszczy Polaków działa w Opolu

 

26 czerwca 2013 r. w Opolu odbył się kongres historyków z Polski i Włoch

na którym jednoznacznie uznano teorię Polskosci św Papieża Piusa X za nieprawdziwą

 

26 czerwca 2013 r w Lublinie Heretyk Kiko Argüello otrzymuje w Lublinie

Doktorat Honoris Causa KUL-Jana Pawla II ( polskiego ? Papieża)

 

Chór KUL -Jana Pawła II śpiewa Gaude Mater Polonia

 

https://www.youtube.com/watch?v=4I3bFAxKi-c

 

Hymn powstał w roku 1253, kiedy to został kanonizowany (8 września w Asyżu) św. Stanisław ze

 

http://a-pesni.org/polsk/gaudemater.htm

 

Konklawe 1903 ,Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto) przepowiedziane

3 maja 1863 r przez Anioła Stróża Polski

https://www.youtube.com/watch?v=0-sSnjUohLA

Przygotowanie do kanonizacji Polskiego Papieża Piusa X

https://www.youtube.com/watch?v=rUsuDKx2G6o

 

13 września 1987 wizyta Papieża Jana Paweła II w Teksasie gdzie mówi że Polacy wiedzą o Polskim miescie

,, Panna Maria,,

( nie było to prawdą..

Polacy nie wiedzą o miejscowosci Panna Maria w Texasie założonej przez O Leopolda ,Kuzyna św Piusa X )

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VSHjKT4qL5Q

 

Na filmie 3,35 min ...dowód o niezwykłej misji O Leopolda Moczygęby

,dzięki któremu dziś

167 tysięca Teksańczyków  ma polskie korzenie ..ponad 100 księży pracuje  z zjednoczeniu PAPA .....
PANNA MARYJA zawsze pomagała ..

..7,26 minuta przekazanie podobizny OJCA LEOPOLDA Moczygęby kuzyna św Papieża Piusa X

 

https://www.youtube.com/watch?v=p01PvHuPdoY&list=UUot6Z8EC8Y_e5hymAQ8GAIg
Sainted Pope Pius X Back To Venice (1959)
https://www.youtube.com/watch?v=rUsuDKx2G6o
Miejscowość PANNA MARIA w Teksasie ....powstała 24 grudnia 1854 r

16 dni po ogłoszeniu Dogmatu Niepokalengo poczęcia przez Bł Piusa IX 8 grudnia 1854 r
https://www.youtube.com/watch?v=wJphXAgu1Vw

https://www.youtube.com/watch?v=d3vgh7sWgLo

PANNA MARIA w Teksasie  
https://www.youtube.com/watch?v=WFfh1DDZlfI
Panna Maria w Teksasie  2004 -Panna Maria  150 lat
https://www.youtube.com/watch?v=9i-ag1ebTrs
Panna Maria -https://www.youtube.com/watch?v=t5_4I3Efdnw
Tour of Panna Mariahttps://www.youtube.com/watch?v=dpb8YHF1jmc

Patriarcha Polonii Amerykańskiej-kuzyn św Piusa X

Ks MOCZYGEMBA (Moczygęba) Leopold (1824 - 1891) ksiądz-zakonnik

(imiona zakonne Bonawentura Maria),

organizator początków chłopskiej emigracji zamorskiej z ziem polskich, działacz Polonii amerykańskiej.

Urodzony 18 pazdziernika 1824 r w Płużnicy Wielkiej na Śląsku Opolskim w rodzinie chłopskiej, syn Leopolda i Ewy z Krawców ( siostry Jana ).

Jego ojciec prowadził przejściowo karczmę we wsi Płużnica. o. Leopold Moczygemba kształcił się w Gliwicach, Opolu i Rzymie.

W czasie swoich podróży odwiedzał rodzinną Płużnicę, był w rodzinnych stronach (Płużnica, Wiśnicze) przed swoim pierwszym wyjazdem do Ameryki.

Oddelegowany do bawarskiej Prowincji Franciszkanów,

przebywał od listopada 1849 do czerwca 1852 w klasztorze w Oggersheim (dziś Ludwigshaven nad Renem) i kontynuował studia w Würzburgu.

W związku z ożywionym ruchem emigracyjnym z południowych Niemiec do Ameryki został wysłany

przez swoich przełożonych do pracy wśród kolonistów niemieckich w Teksasie,

dokąd przybył ok. połowy 1852 r.Bardzo szybko podjął myśl sprowadzenia

tam osadników polskich z Górnego Śląska i już w kwietniu i czerwcu 1853 za pieniądze bawarczyków

poczęto zakupywać teren dla projektowanej kolonii Cracow, która ostatecznie nie powstała.

W 1854 r. o. Leopold Moczygemba namówił czterech swoich braci (Józefa, Antoniego, Augustyna i Jana)

oraz większą grupę krewnych i mieszkańców Płużnicy oraz okolicznych wiosek do wyjazdu za Ocean.

Opuścili oni Górny Śląsk ok. 20 wrzesnia 1854, udając się przez Berlin - Lipsk -Bremę do Galveston w Zatoce Meksykańskiej,

a stamtąd na zachód, w kierunku ujścia rzeki Cibolo do rzeki San Antonio, dokąd dotarli z końcem grudnia 1854.

O. Leopold Moczygemba założył tam 24 grudnia 1854  r wraz z liczącą ok. 150 osób grupą emigrantów z Górnego Śląska,

pierwszą na kontynencie amerykańskim osadę polską, nazywając ją Panna Maria ..

w dziękczynieniu za wydarzenie w Rzymie  8 grudnia 1854 r  kiedy

Wiara w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny dogmatycznie ogłoszoną została.

Osada ta oraz powstałe później, w związku z dalszą emigracją z Górnego Śląska do Teksasu, osady w Karnes County i okolicy (np. Kościuszko, Pułaski, Częstochowa)

istnieją do dnia dzisiejszego.Trudności, z jakimi spotkali się chłopi górnośląscy w nowym środowisku geograficznym

(klimat, klęski żywiołowe, flora i fauna, inne grupy osadników, a także Indianie itp.)

doprowadziły do konfliktów między kolonistami a inicjatorem ich emigracji,

który opuścił pierwszą kolonię polską z uwagi na zlecone mu przez przełożonych zakonnych inne zadania,

(nadzór nad całokształtem działalności Franciszkanów w Teksasie )na przełomie 1856/57 r. osadę Panna Maria.

Trzykrotnie wyjeżdżał o. Leopold Moczygemba z Ameryki do Rzymu.

Pierwszy pobyt, krótkotrwały, miał miejsce w 1858 r.; w końcu lat sześćdziesiątych piastował

o. Leopold Moczygemba funkcję penitencjariusza przy Bazylice św. Piotra w Watykanie;

funkcję tę pełnił również w czasie trzeciego pobytu w Rzymie w końcu lat siedemdziesiątych.

Dla użytku duchowieństwa katolickie­go w USA wydał zbiór liturgiczny Enchiridion Sacerdotum Curam Anima-rum Agentum (Roma 1870).

o. Leopold Moczygemba znał szereg języków, prócz polskiego, niemieckiego, angielskiego i łaciny także francuski, włoski i hiszpański.

Powracając do Ameryki w 1858 r. przybył tam jako pierwszy komisarz generalny Franciszkanów Konwentualnych w USA, działał w San Antonio (Texas), Louisville (Kentucky),

Utica i Syracuse (New York), ponownie w Louisyille, wreszcie we wrześniu 1874 przyjął propozycję pracy w rozrastającej się gwałtownie kolonii polskiej w Chicago (Illinois).

Zbliżył się wówczas do Zmartwychwstańców, zgromadzenia zakonnego nastawionego na pracę wśród emigracji polskiej.

Przejście do tego zakonu nastąpiło na tle zaangażowania się o. Leopolda Moczygemby w pracy wśród Polaków,

podczas gdy placówki franciszkańskie nastawione były na pracę wśród kolonistów niemieckich; jeszcze w 1869 r.

o. Leopold Moczygemba uzyskał tzw. eksklaustrację (zezwolenie na prowadzenie działalności poza swoim zgromadzeniem zakonnym) na przeciąg dziesięciu lat.

Do zakonu Zmartwychwstańców wstąpił formalnie 23 stycznia 1880 w czasie swego ostatniego pobytu w Rzymie; rozszedł się z tym zgromadzeniem w 1887 r.

10 wrzesnia 1880 -Ojciec Leopold Moczygęba z Chicago pisał do Rzymu..

obecnie jesteśmy zmuszeni bronić ludo polskiego od zarazy żydów i frankomasonów którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania ludu polskiego

..Organem tej bezczelnej kliki jest ,,Przyjaciel ludu ,,

Po kolejnym powrocie do Ameryki założył w 1881 r. parafię polską w Eaton (Wisconsin) i Lemont (Illinois), pracował w Parisville i Detroit (Michigan)

oraz przelotnie w różnych innych miejscowościach, np. Jeffersonyille (Indiana), Joliet i Braidwood (Illinois), Trenton (New York), odwiedzał także kolonie polskie w Teksasie..

W miejscowościach, w których działał, o. Leopold Moczygemba budował nie tylko kościoły, lecz także szkoły, tworzył polskie organizacje świeckie i kościelne, m.in.

organizację usiłującą zrzeszyć wszystkich księży Polaków w USA.

W 1875 r. wybrany został na drugiego z kolei prezesa najstarszej i jedynej wówczas polskiej organizacji polonijnej

Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego, piastując tę funkcję przez dwie kadencje.

Był zaangażowany finansowo w powołanie do życia czasopiśmiennictwa polonijnego, przyczynił się do stworzenia

polskiego seminarium duchownego w Orchard Lake (Michigan);

w wyniku podjętej przez siebie kwesty zebrał na ten cel ok. 10 tysięcy dolarów.

o. Leopold Moczygemba był człowiekiem zdolnym, śmiałym, rzutkim i przedsiębiorczym,

skoro zdecydował się poruszyć swych ziomków w kraju do niepraktykowanego jeszcze w ich środowisku kroku,

jakim była emigracja zamorska.W późniejszych latach, działając wśród przybywających coraz bardziej masowo polskich emigrantów

, organizował ich życie religijne i społeczne, inspirując przedsięwzięcia budowlane w koloniach polskich (kościoły, szkoły, domy organizacji polonijnych)

.Mimo że jedynie dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Górnym Śląsku, z tego część w środowisku domowym,

część w gimnazjach niemieckich, posiadał głęboką polską świadomość narodową,

utożsamiając śląskość z polskością o. Leopold Moczygemba w jednym z listów (1875) wyraził się m.in.:

Jako Ślązak mam więcej uczucia polskiego jak wysłowienia".

Ksiądz Moczygemba, nazwany patriarchą Polonii amerykańskiej zmarł w 1891 roku i pochowany został na cmentarzu Mount Elliot w Detroit, Michigan.

Po wielu latach, 13 października 1974 roku, dzięki zabiegom Związku Narodowego Polskiego,

Kongresu Polonii Amerykańskiej i Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Księży,

szczątki księdza Moczygemby przeniesione zostały do Panny Marii i złożone pod tym samym dębem,

gdzie 24 grudnia 1854 roku odprawił pierwszą mszę świętą dla emigrantów, przybyłych ze Śląska na ziemię amerykańską.

Na pomniku wystawionym ku czci polskiego kapłana wyryto słowa:,,

W 120 - lecie parafii Panna Maria, w 100 - lecie założenia Seminarium Duchownego w Orchard Lake,

w 900 - lecie śmierci św. Stanisława - patrona Wielkiej Płużnicy”.

Panna Maria texas https://www.youtube.com/watch?v=dpb8YHF1jmc

"Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś" www.slask-texas.org http://www.slask-texas.org/pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack