A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

22 marca 2012 Bronisław Komorowski

JESZCZE KATOLICKA POLSKA NIE ZGINĘŁA”.

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu, jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże,
pod prawo Jego miłości.
Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

 

Bł Księże Bronisławie Komorowski aresztowany 1 września 1939 r w Gdańsku zamordowany  rytualnie 22 marca 1940 r  w  Stutthofie -wstawiaj się za nami ,wstawiaj się za Polską

 

 

O, Bronisławie, Patronie

Wskaż drogę, pomagaj nam.

Bądź jasną gwiazdą w ciemności

Zaprowadź do nieba bram.

Ty byłeś wzorem pokory,

głosiłeś jak prawym być.

Wyprostuj ścieżki zgubionym,

powiedz jak godnie żyć.

Naucz nas cnoty skromności,

Patronie dnia Codziennego.

Naucz z Bożą radością

odróżniać dobro od złego.

Nie zmogły Cię dziejowe burze,

dawałeś przykłady męstwa.

Bądź naszej młodzieży stróżem,

prowadź ją do zwycięstwa.

Gdy przyszła na wszystkich trwoga,

Wybrałeś męki koronę.

Z ufnością wielbiłeś Boga,

Tyś perłą przed Pana tronem.

 

(„Pieśń Do Błogosławionego Bronisława Komorowskiego”, słowa: Renata Leszczyńska, muzyka: Krystyna Chatlas)

1 września 1939 r Kraków

sługa boża Rozalia Celakówna
zanotowała: «Dziś pierwszy piątek miesiąca ,,

» Usłyszała: «Ludzie Mnie nie zrozumieli, przeto przemawiam do ich twardych serc kulami i bombami, a to dlatego, że ich miłuję.»

Rozalia powiedziała Jezusowi o duszach, które z powodu wojny znalazły się w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia.

Otrzymała odpowiedź: «I to wszystko jest z miłości, bo jest wiele dusz takich, które przez akt doskonały żalu znajdą przebaczenie...»

Rozalia Celakówna urodzona 19 września 1901 r (rocznica objawienia Matki Bożej w La Salette ) zmarła
13 września 1944 r w Krakowie tego dnia 13 września 1944 r w Warszawie
zburzono pomnik Króla Zygmunta III Wazy 44 Króla Polski ,rządzącego Polską 44 lata
Ojca Króla  Polski Jana Kazimierza
ur 22 marca 1609 r na Wawelu -
1 kwietnia 1656 Król Polski Jan Kazimierz zawierzył we Lwowie Polskę- Matce Bożej Królowej Polski


1 września 1939 r Gdańsk -zostają aresztowani polscy księża diecezji gdańskiej:

ks. Bronisław Komorowski, proboszcz z Wrzeszcza;

ks. Franciszek Rogaczewski, proboszcz parafii przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;

ks. Alfons Muzalewski, wikariusz przy kościele Chrystusa Króla w Gdańsku;

ks. Władysław Szymański, katecheta przy Polskiej Szkole Handlowej;

ks. Marian Górecki z Nowego Portu.

Wszyscy są torturowani zamordowani w Wielki Piątek 22 marca 1940 r w (z wyjątkiem ks. Muzalewskiego).

Mord rytualny ...wybrano 66 osób

Podobny los dzieli kilku kapłanów niemieckich:

ks. Bernard von Wiecki, proboszcz z Żuław, zostaje rozstrzelany razem za kapłanami polskimi w Sztutowie;

Ks Robert Wohlfeil z Kłodawy zostaje zamęczony w obozie w Oranienburgu;

ks. Ernst Karbaum, proboszcz w Niedźwiedziówce (aresztowany za odprawienie Mszy dla Polaków i zamęczony w Sztuthofie);

ks. Jan Aeltermann, proboszcz w Mierzeszynie--Przywidzu (rozstrzelany);

ks. Walter Hoeft, gdańszczanin kaszubskiego pochodzenia, wikariusz przy polskiej parafii Chrystusa Króla (rozstrzelany).

Wkrótce aresztowani zostają

ks. Jerzy Majewski, wikariusz z Sopotu (zamęczony w Dachau)

ks. Bruno Binnebesel, Niemiec i proboszcz w Brzeźnie (ścięty za krytykę reżimu i słuchanie radiostacji zachodnich)Bł Ks Bronisław Komorowski urodził się 25 maja 1889r. w Barłożnie koło Starogardu Gdańskiego.
Po nauki w Collegium Marianum w Pelplinie, w latach 1910-1914 studiował w tamtejszym seminarium duchownym.
Święcenia kapłańskie uzyskał 2 kwietnia 1914r.
.
Wzorcami do naśladowania byli dwaj bliscy krewni ojczyma, patriotyczni księża Jakub Fankidejski (1844-1883), znany historyk Pomorza i pedagog Collegium Marianum w Pelplinie, oraz Feliks Bolt (1864-1940), bojownik o polskość Pomorza za zaborów, później senator II Rzeczypospolitej.
Od początku swojej działalności duszpasterskiej ks. Komorowski był aktywnym działaczem Polonii Wolnego Miasta Gdańska.
Od 1920r. aktywnie działał na rzecz organizowania polskiego duszpasterstwa, polskich kościołów i nabożeństw.
W 1923r. wspólnie z działaczami polonijnymi utworzył Towarzystwo Budowy Kościołów Polskich, a w 1924r. w budynku po dawnej pruskiej ujeżdżalni koni, w koszarach telegrafistów w Gdańsku, otworzył kościół, w którym zorganizował duszpasterstwo dla ludności polskiej.
W 1925r. doprowadził do uroczystego poświęcenia kościoła pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika.
W dalszych latach prowadził aktywną działalność na rzecz duszpasterstwa Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.
Dzięki jego inicjatywie powstało wiele stowarzyszeń i organizacji polskich. Działał również na niwie politycznej.
W latach 1933-1934 był jedynym polskim radnym w Wolnym Mieście Gdańsku.
W 1935r. kandydował na stanowisko posła polskiego do Gdańskiego Volkstagu.

1 września 1939r. ks. Bronisław Komorowski został aresztowany na terenie plebanii, skąd doprowadzono go do „Viktoria Schule”.

Moment ten opisuje w swoich wspomnieniach więzień  Maksymilian Kempiński:
„Zobaczyłem potem jak przechodzący przez bramę ksiądz Komorowski nie uchylał się przed ciosami szturmowców.
Wyprostowany, choć mocno pokrwawiony, doszedł do naszej salki”.
Inny więzień, Wiesław Arlet, również wspomina spotkanie z księdzem Komorowskim w „Viktoria Schule”:
„Po rejestracji grupę, w której się znalazłem skierowano do piwnicy tak zatłoczonej, że można było w niej tylko stać. Wśród zmaltretowanych zobaczyłem księdza Komorowskiego, proboszcza kościoła św. Stanisława we Wrzeszczu.
Miał on usta rozbite na krwawą miazgę”.

2 września 1939 r ks.Bronisław  Komorowski znalazł się w 150-osobowej grupie więźniów skierowanych w pierwszym transporcie do obozu koncentracyjnego Stutthof. Od początku pobytu w obozie był narażony na szykany i prześladowania ze strony esesmanów.
Najpierw pracował przy budowie obozowych baraków, a następnie wyznaczano go do najcięższych prac, przeważnie przy czyszczeniu ustępów. Hitlerowcy w ten sposób chcieli upokorzyć znanego w środowisku polonijnym księdza.
Mianowali go również kapem kolumny roboczej czyszczącej kloaki obozowe, usiłując jednocześnie zmusić do znęcania się nad podległymi mu więźniami.
Celu nie osiągnęli gdyż, jak wspomina inny więzień – Roman Bellwon – „...okazał on Chrystusową miłość wobec nich, pomagając najbardziej wycieńczonym, dzieląc się z nimi każdą strawą. Sam maltretowany i okrutnie dręczony, do końca zachował dla wszystkich otwarte serce i uśmiechniętą twarz. Stale podtrzymywał nas na duchu, zachowując postawę prawdziwie polska i kapłańską”.

Inny świadek poniżania przez hitlerowców księdza Komorowskiego, ks. Wojciech Gajdus, zadał mu kiedyś pytanie, co czuł gdy jako kapo pracował w scheisskomando.
W Odpowiedzi usłyszał: „Czułem się jak na ambonie na oczach więźniów i dbałem o to żeby kazanie dobrze wypadło. Myślę, że to były moje najlepsze kazania”.Pod koniec września 1939r. ks. Bronisław Komorowski wraz z innymi księżmi został oskarżony o gromadzenie broni w kościele, w celu jego obrony. Straszono go, że jeżeli nie przyzna się do „winy”, zostanie rozstrzelany. Ponieważ nie potwierdził oskarżenia, został ukarany  trzydniowym pobytem  w bunkrze, gdzie głodzono go i torturowano
Uroczystość ku czci bł. ks. Komorowskiego... 25.05.2009

Błogosławiony Bronisław Komorowski

http://www.youtube.com/watch?v=6jFuxCdEeSw


Wielki Piątek 22 marca 1940r

 

22 marca 1940 r. – egzekucja działaczy Polonii Gdańskiej
http://www.stutthof.pl/node/312
Wśród rozstrzelanych byli duszpasterze Polonii gdańskiej, księża Bronisław Komorowski i Marian Górecki.

 

22 marca 1940 roku Beria wydał tajny rozkaz nr 00350 „O rozładowaniu więzień NKWD USRR i BSRR”

 

22 marca 1940 r  władcy świata   zorganizowali   pogromy wielkanocne-ich program opisuje
http://niniwa2.cba.pl/POGROMY.HTM

22 marca 1943 – zamordowano 149 osób zginęło w wyniku pacyfikacji przez Niemców białoruskiej wsi Chatyń.

Chatyń – uroczysko w rejonie łohojskim, obwodu mińskiego Białorusi.

Dawniej w tym miejscu położona była wieś, która została spalona wraz z mieszkańcami 22 marca 1943 roku przez oddział niemiecki pod przywództwem SS-Brigadeführera Oskara Dirlewangera oraz Batalion Policyjny nr 118.

Wybór Chatynia przez władze sowieckie był spowodowany przez podobieństwo nazwy "Chatyń" do "Katyń" i miał służyć dezinformacji na temat zbrodni katyńskiej.

Rankiem 22 marca oddział SS-Sonderregiment Dirlewanger i kolaboranci wkroczyli do wioski.

Wszyscy mieszkańcy, łącznie z osobami starszymi i dziećmi, zostali zaprowadzeni do stodoły; ci, którzy próbowali uciec, zostali natychmiast zastrzeleni.
Napastnicy zaryglowali stodołę, obłożyli ją słomą, oblali benzyną i podpalili. W ten okrutny sposób śmierć poniosło 149 osób, w tym 75 dzieci poniżej 16 roku życia.

22  marca 1946 r w Munster umiera Kardynał Clemens August von Gallen
http://www.youtube.com/watch?v=V1b4WynGFk8

Kardinal Graf von Galen - der Löwe von Münster
http://www.youtube.com/watch?v=m1o4wJ4oNLg

The Church against Hitler (part 4 - Von Galen 3 + Spanish )   6 minuta
http://www.youtube.com/watch?v=qLRUNerMDGM&feature=related

http://de.gloria.tv/?media=139532

Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1904r. w Münster. Biskupem tego miasta został nominowany 5 września 1933r. Sakrę otrzymał 28 października  1933 r "Lew z Münster" znany był z oporu wobec władz hitlerowskich. Planowały  18 lutego 1946r. Bp. von Galen został wyniesiony do godności Kardynała Prezbitera S. Bernardo alle Terme. Papież Pius XII 21 lutego 1946 nadał biskupowi Münster godność kardynała..film http://www.youtube.com/watch?v=jj6Kx6IKSXo&feature=related22 marca  rocznice

22 marca 1933 r z rozkazu frankisty Heinricha Himmlera utworzono  obóz KZ Dachau

22 marca 1609  Wawel niedziela urodziny Króla Jana Kazimierza którego pradziadkowie Albrecht V i Anna rozbudowywuje Pałac letni w Dachau -do wielkiej 100 pokojowej rezydencji .
Jan Kazimierz  syn praprawnuka Króla Polski Władysława Jagiełły -Zygmunta III Wazy(44 króla -rządzącego Polską 44 lata )
i jego drugiej żony 21 letniej Konstancji Habsburżanki 
( siostry pierwszej żony ..2 praprawnuczek Króla Czech i Węgier -Władysława  II Jagiellończyka

Jan Kazimierz był ostatnim z Wazów urodzonym na Wawelu, przed przeniesieniem siedziby królewskiej z Krakowa do Warszawy
Prawnuk Króla Polski Zygmunta I Starego zmarłego 1 kwietnia 1548 r w Krakowie
Prawnuk Królowej Czeskiej i Węgierskiej Anny Jagiellonki zmarłej 27 stycznia 1547 r w Pradze
Prawnuk Albrechta  V  - księcia Bawarii w latach 1550-1579.
Prawnuk Anny Jagielonki -praprawnuczki Władysława Jagiełły
Wnuk Arcyksięcia Karola II Styryjskiego


22 marca 1609 Rzym Karmelita O Dominik od Jezusa i Maryji znajduje obraz Matki Bożej  Królowej Polski

22 marca 1907 Portugalia urodziny Siostry Łucji wizjonerki  Matki Bożej z Fatimy 
22 marca 1907 Gdańsk urodziny Józefa Tuska -dziadka Donalda  uważającego że Polskość to nienormalność
22 marca 1908 r
urodził się Bł O. Henryk Krzysztofik OFM Cap gwardian i rektor domu zakonnego w Lublinie  zamordowany 4 sierpnia 1942 w Dachau (KL) powstałym w 25 rocznicę jego urodziny.

 

 

Ich Mesjasz -wnuk Rotszylda - Adolf Hitler ...ogłosił
W środę 22 marca 1933 r. koło Dachau
zostanie otwarty pierwszy obóz koncentracyjny.
Pomieści on 5. tys. więźniów.
Planując na taką skalę nie poddamy się żadnym błahym zastrzeżeniom, ponieważ jesteśmy przekonani, że umocni to wszystkich tych, którzy dbają o naród i służą jego interesom.
.
Największą liczbę wśród więzionych w Dachau księży katolickich stanowili Polacy 
1780 z tego 868 poniosło śmierć

   

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack