A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

10 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Prośba do Sw Rafała od św Józefa w Wadowicach

  Józef Kalinowski 

Nowenna do Świętego Józefa

Naród Polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,
ale tylko za cenę powrotu do prawdy.
 

 

Zabójstwo Ks Jerzego Popiełuszki  kluczem do wyjasnienia nieprawidłowosci w Polskim Kosciele 

Św. JózefMányoki Catherine Opalińska.jpg

10 marca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia   początek Nowenny do św  Józefa 

19 marca 1747 w Lunéville  umiera Polska Królowa Katarzyna Opalińska Leszczyńska   

10 marca 1730  w Wenecji  nagle umiera koronowana 2 lutego 1676 r w łonie matki na Wawelu

 Teresa Kunegunda Sobieska-Wittelsbach -Regentka Bawarii

 

 
 
 
 
10 marca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

Najstarszy  Kosciół Bożego Miłosierdzia w Krakowie  i Apostołowie Bożego Miłosierdzia 

Kościół Bożego Miłosierdzia

Znajduje się w Krakowie na Smoleńsku, przy ul. Bożego Miłosierdzia 1,na rogu z ul. Felicjanek 2 i
ul. Smoleńsk   gdzie 
 mieszkały 2 Matki ..
Emilia Kaczorowska -mama Papieża św Jana Pawła II 
Marianna Kolbe     -mama św Maxymiliana Kolbe zamordowanego przez masonów 14 sierpnia 1941 r 

Nasz Św. Rafał Kalinowski...

   ... "wzór patrioty, oficera, inżyniera, wychowawcy i kapłana-zakonnika". wydając drukiem stare kroniki Karmelu w Polsce, miał podwójny cel: chciał nam stawić przed oczy przykłady naszych  przodków, aby nas zachęcić do pójścia w ich ślady; chciał także przypomnieć Polakom zadania, jakie mają do spełnienia wobec Kościoła i ożywić w ich sercach uczucia wiary, szlachetności i poświęcenia, które  im zjednały tyle chwały w świecie.

Zadaniem Polski, dla którego przodkowie, szczególnie w XVII wieku, przelali tyle krwi, jest obrona Kościoła i przyprowadzenie do niego dusz, trzymanych z daleka przez prawosławie i herezje. "(...) Posłannictwie - pisze nasz Ojciec - niestety dzisiaj mało u nas rozumianym",

Św. Rafał Korzystał też z każdej sposobności, ażeby je dać poznać innym.

Czytając życiorys Marii Leszczyńskiej,  myślał ciągle o Polsce i swej rodzinie z Warszawy. Pisze do o. Wacława: "Przysłano mi życiorys Marii Leszczyńskiej, królowej Francji. Wolałbym ją widzieć w Warszawie i Krakowie, żeby przypominać, gdzie znajdować wzór dla każdego wieku i dla wszystkich  stanów. Mamy wciąż  głowy nabite wielkościami, nie zdając sobie sprawy z  tego, co to jest  wielkość"

Królowa Maria Leszczyńska była wzorem dla dzieci, dla żon i dla matek. Córka  króla Stanisława, późniejszego księcia Lotaryngii i Baru, przezwanego przez  Francuzów "dobroczynnym filozofem", została oddana w małżeństwo Ludwikowi  XV, królowi Francji, i dała mu liczne potomstwo. Jej  syn był ojcem królów:  Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X.

Księżniczka Maria Ludwika, ur. 15 lipca 1737 r.,  jej  dziesiąte dziecko, wstąpiła do klasztoru karmelitanek w St. Denis gdzie zmarła w opinii świętości 23  grudnia 1787r

Oto wzór, jaki o. Rafał chciał dać swojej rodzinie do naśladowania, wydając  nakładem oo. karmelitów bosych w Czernym w 1897 r. broszurkę "Wielebna siostra Teresa od Św. Augustyna  karmelitanka bosa Ludwika Marya, córka króla francuskiego Ludwika XV. i królowej Maryi, córki Stanisława Leszczyńskiego, króla polskiego".

 

http://www.mariateresa.ojczyzna.pl/Ludwika-Marya.htm

Dlaczego w Wadowicach?   

Sanktuarium św. Józefa oraz Klasztor Karmelitów Bosych w Wadowicach kamień węgielny  11  wrzesnia 1898 poświęcił

    Kardynał Jan Puzyna  który w 1903 zgłosił w imieniu cesarzaFranciszka Józefa I protest zwany ekskluzywą

 wobec próby wyboru na papieża  masona  kardynała Mariana Rampolli del Tindaro

 wybrano  przepowiadanego 3 maja 1863 r przez anioła stróża  Polski- Polskiego   Papieża kardynała Giuseppe Sarto znany jako św Pius X  

Kaplicę pw. św. Józefa   w Łagiewnikach poświęcił kard. Albin Dunajewski 20 sierpnia 1891 roku

Swiadome -Fałszowanie obrazu Jezusa Miłosiernego  w Łagienikach 

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Wadowice -Łagiewniki 

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta.

Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi,

W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.

Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni ,

że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach, 
 

11 września 1898 r.  

11 wrzesnia 1898 r dzień poświęcenia  kamienia węgielnego pod Kosciół św Józefa 

Sanktuarium św. Józefa

W drugiej połowie XIX wieku na terenie Galicji miał miejsce znaczny rozwój życia zakonnego, zwłaszcza zgromadzeń żeńskich.
Zakładały tu swoje domy zgromadzenia powstałe na emigracji (zmartwychwstanki, niepokalanki, nazaretanki),
szukały schronienia zakony wydalone z zaborów pruskiego i rosyjskiego, założyło domy zakonne sześć zgromadzeń zagranicznych,
wreszcie powstało w Galicji dziewięć rodzimych rodzin zakonnych.
Znacznie słabiej rozwijały się zakony męskie. 
Jedynym klasztorem tego zakonu, który ocalał po kasatach józefińskich, carskich i pruskich, był dawny erem w Czernej.
wykorzystując doświadczenia prowincji austriackiej i awiniońskiej (Francja), w jesieni 1891 roku podjęto decyzję założenia drugiego klasztoru w Galicji
z przeznaczeniem na niższe seminarium.
Wybór padł na Wadowice, gdzie od 1866 roku istniało dobre gimnazjum. 
W lutym i marcu 1892 roku o. Rafał w towarzystwie o. Bartłomieja Diaz de Cerio odwiedził Wadowice
Proponowano im kupno bursy dla młodzieży gimnazjalnej przy ul. Wiedeńskiej (od roku 1898: ul. Mickiewicza) oraz dom Józefy Stankiewicz przy ul. Lwowskiej.
Ostatecznie postanowiono wydzierżawić na trzy lata dom Franciszka Foltina, miejscowego księgarza i właściciela drukarni, przy ul. Zatorskiej 35
Wobec władz cywilnych placówka w Wadowicach miała być filią klasztoru czerneńskiego,
który pokrywał koszta najmu, a później poniósł znaczną część kosztów budowy.
Przełożonym domu został o. Rafał Kalinowski. 1 sierpnia 1892 roku przybył on do Wadowic.
z inicjatywy o. Rafała patronem domu został św. Józef.
Przez pierwsze dwa dni msze święte odprawiali w kościele parafialnym
od 15 października we własnej kaplicy domowej, poświęconej przez kardynała Albina Dunajewskiego 1 listopada.
W ołtarzu głównym kaplicy umieszczono obraz św. Józefa, podarowany przez karmelitanki z Krakowa.
Kanonicznej erekcji nowego domu zakonnego dokonał 17 września 1892 roku,
W roku 1895 ważyły się dalsze losy klasztoru wadowickiego.
 
 

 Kościół został konsekrowany 27 sierpnia 1899 przez ówczesnego ordynariusza diecezji krakowskiej księdza biskupa Jana Puzynę.

2 września 1899 klasztor został usamodzielniony i ogłoszony wikariatem, a w 1903 przeoratem,

czyli klasztorem w pełni uformowanym. Pierwszym przeorem wybrano o. Jana Chryzostoma Lamosia.

Trzy lata później zastąpił go o. Rafał Kalinowski.

 

 kwietnia 1868 r wyjeżdżam do Poznania.

Błogosław mnie mój Ojcze!"  pisze Karmelita,,Augustyn Maria od Najswiętszego Sakramentu

,urodzony  10 listopada 1820 r w Hamburgu  jako żyd Hermann Cohen pochodził z rodu Aarona

O. Herman Cohen w Poznaniu  zamieszkał w pałacu arcybiskupim,

Kardynał Ledóchowsk  młodszy od Hermana Cohena o 2 lata wówczas arcybiskup gnieźn. i pozn., który go u siebie podejmował, zbudowany był swym gościem i kilkakrotnie po jego wyjeździe powtarzał

 „Cóż to za doskonały zakonnik"Chciał go słyszeć grającego i zaprowadził na kanonię, gdzie był fortepian, ale O. Herman wymówił się, mówiąc, iż już grywa tylko w swoich klasztorach z posłuszeństwa.

Z Karmelitankami miał wiele kontaktów -bądź po naukach, bądź po rozmowach duchownych, zostawiał zawsze podniosłe wrażenie świętości i wyrobienia wewnętrznego.

Zakonnice Serca Jezusowego, posłyszawszy o pobycie O. Hermana, zaprosiły go także do siebie; przemawiał do panienek gotujących się do pierwszej Komunii, a obecni twierdzili, iż rzadko komu uda się tak do serca trafić; zwiedzał także pensjonat, a rozmową ujmującą i pełną prostoty tak dziewczątka sobie zjednał, iż długo, długo wspominały O. Hermana. Miał powrócić do Poznania w r. 1871.

Zmarł 20 stycznia 1871 r w Berlinie -trzy dni po Objawieniu się Matki Bożej Nadziei 

O. Augustyn w Świętej Pustyni, ,Matki Bożej Nadziei ,, którą założył w 1856 r przed objawieniem w Lourdes 11 lutego 1858 r ….

17 stycznia 1871 r Matkę Bożą Nadziei widzieli 12-letni Eugeniusz i 10-letni Józef Barbedette oraz Franiszka Richer (11 lat) i Joanna Maria Lebossé (9 lat).

17 stycznia, gdy zapadł zmrok, w pół do siódmej. nad dachem domu rodziny Guidecoq zobaczono Piękną Panią. , ojciec zobaczył jedynie trzy gwiazdy tworzące na niebie trójkąt.

Matka Boża ubrana była w długi, niebieski płaszcz ozdobiony złotymi gwiazdami, czarny welon i złotą koronę. Uśmiechała się bez przerwy i pozostawała nieruchoma do godziny 9 wieczorem. Obok wizjonerów wkrótce zgromadziła się społeczność wioski. Piękną Panią zobaczyły tylko dwie dziewczynki: Franiszka Richer i Joanna Maria Lebossé. Pozostali nie widzieli nic. Proboszcz, ks. Guerin zainicjował wspólną modlitwę. Podczas odmawiania różańca wizerunek Matki Bożej się powiększył.Podczas odmawiania Magnificat na niebie zaczęły się pokazywać złote litery, jakby pisane niewidzialną ręką. Dzieci czytały: "Proszę, módlcie się, moje dzieci". Podczas litanii na niebie ukazał się napis: "Bóg szybko wysłucha waszych modlitw. Mój Syn czeka na wasze modlitwy".Następnie w rękach Matki Bożej pojawił się niewielki czerwony krzyż. Jej twarz stała się pełna cierpienia. Potem krzyż zniknął i NMP wróciła do pierwotnej pozy. Chwilę później wizja znikła.W Pontmain wybudowano potem okazałą bazylikę, do której pielgrzymują tysiące ludzi. Już w roku 1857 pisał O. Augustyn do ks. proboszcza z Tarasteks: „Nie mogę księdzu wyrazić jak wzdycham za Pustynią. Będę się starał jak najprędzej nasze sprawy urządzić, aby tam ulecieć!"Do siostry pisze: „Odprawiłem swoje roczne rekolekcje i zaczerpnąłem w nich żywsze niż kiedykolwiek pragnienie samotności, życia ukrytego Pustyni!... Co tylko ode mnie zależy, robić będę, aby ta fundacja ukończoną została – i abym w niej mógł się żywcem pogrzebać!"przez 10 lat P. Bóg sprzeciwia się pragnieniom sługi swego.Proboszcz z Ars tak zawsze jasno patrzący w przyszłość, rzekł mu razu pewnego: „Dobrze Ojciec robisz, że pracujesz koło założenia Świętej Pustyni, ale co do siebie, mało z niej korzystasz!"Im cięższa była ofiara, tym Bóg więcej błogosławił hojności sługi dobrego. Kto może zliczyć, ilu duszom dopomógł do zbawienia, ile oświecił, ilu wskazał właściwą drogę, ile zagrzał do gorętszej służby bożej? O sobie mawiał ze smutnym uśmiechem, że rezydencja jego w wagonie, ale wysiadając z tego wagonu szedł na połów dusz, a połów bywał niezmiernie obfity.

 
 
Swiadome -Fałszowanie obrazu Jezusa Miłosiernego

 W wystroju świątyni   Koscioła św Józefa w Łagiewnikach z 1896 na uwagę zasługują: wykonany przez nieznanego rzeźbiarza z Przemyśla ołtarz główny z figurami: Matki Bożej Miłosierdzia (w polu środkowym), św. Stanisława Kostki (patrona młodzieży) i św. Marii Magdaleny (patronki pokutnic), ołtarze boczne z obrazami Serca Jezusa (lewy) i św. Józefa z Dzieciątkiem (prawy) F. Kudowskiego. Polichromia Z. Gedliczki pochodzi z 1934, a witraże W. Ostrzołka pochodzą z czasu generalnego remontu kaplicy dokonanego w latach 1981-90.

We wnętrzu kaplicy znajduje się  fałszywy obraz Jezusa Miłosiernego,

bez  wizji św. Siostry Faustyny Kowalskiej przez artystę malarza Adolfa Hyłę.

16 kwietnia 1944 roku poświęcił go o. J. Andrasz SJ, jej krakowski spowiednik. Obraz ten odpowiadał wielkością i kształtem wnęce bocznego ołtarza i zastąpił pierwszy obraz pędzla Hyły ofiarowany w 1943 roku jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych. Obraz Jezusa Miłosiernego pędzla Hyły szybko zasłynął łaskami. Jego kopie i reprodukcje rozeszły się po świecie. Jest to najbardziej znany wizerunek obrazu Jezusa Miłosiernego. Od 1959 roku na stałe pozostał w bocznym ołtarzu, przykrywając obraz Serca Jezusowego.W 1966 roku do świątyni przeniesiono ciało wówczas Sługi Bożej Siostry Faustyny.

Z polskiego kościoła Św. Ducha w Wilnie przedstawiciele miejscowej Kurii Arcybiskupiej wynieśli 28 września 2005 r obraz Miłosierdzia Bożego
parafianie zawiesili w środę odręcznie napisaną kartkę: "Tu wisiał obraz »Jezu Ufam Tobie«, skradziony przez kurię".
Walka o wizerunek - dzieło wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego z 1934 r. -
między polskimi parafianami a kurią rozpoczęła się wiosną 2004 roku,
gdy metropolita wileński wrogi Polakom  kard. Audrys Juozas Baczkis wydał dekret o przeniesieniu obrazu "Jezu Ufam Tobie" 

Bł ks Michał Sopoćko i jego listy

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack