A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

10 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Kosciół Bożego Miłosierdzia przy Wawelu i tajemnica Karol Wojtyła

 

Pierwszy  kościół  Bożego Miłosierdzia w Polsce   i tajemnica Karola Wojtyły 

patrz   Malutka świątynia w centrum Krakowa

 jest  pierwszą świątynią w Polsce,która była dedykowana Bożemu Miłosierdziu. 

10 marca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

Najstarszy  Kosciół Bożego Miłosierdzia w Krakowie  i Apostołowie Bożego Miłosierdzia

czytaj  

Kościół Bożego Miłosierdzia

Znajduje się w Krakowie na Smoleńsku, przy ul. Bożego Miłosierdzia 1,na rogu z ul. Felicjanek 2 i
ul. Smoleńsk   gdzie 
 mieszkały 2 Matki ..
Emilia Kaczorowska -mama Papieża św Jana Pawła II 
Marianna Kolbe     -mama św Maxymiliana Kolbe zamordowanego przez masonów 14 sierpnia 1941 r 

 

 

11 kwietnia 2010   Niedziela Bożego Miłosierdzia 

25 października 2015  Kraków 

 bp Tadeusz Pieronek  

 Bp Pieronek, członek Rady Fundacji Batorego - antypolskiej organizacji masońskiej

przewodniczył jubileuszowej Mszy św. i poświęcił nowy ołtarz Bożego Miłosierdzia.

Autorem dzieła, które dziś znajduje się w nowym ołtarzu jest lwowski artysta Stanisław Batowski. 

To właśnie do niego z prośbą o namalowanie wizerunku Jezusa zwróciła się m. Michaela Moraczewska.

Dzieło miało później znaleźć się w kaplicy zakonnej w Łagiewnikach, jednak obraz nigdy tam nie trafił.

Obraz Jezus Miłosierny Batowskiego trafił do niewielkiego kościółka na krakowskim Smoleńsku. -ukochali go wszyscy czciciele Bożego Miłosierdzia. 

Jej historia sięga roku 1555, kiedy Jan Żukowski odkupił dwór od Jana Myszkowskiego z Mirowa i w tym miejscu postanowił zbudować kaplicę i szpital dla ubogich.

 historia nie oszczędzała tego maleńkiego, w tamtych czasach drewnianego kościółka.

Już 32 lata później wojska arcyksięcia Maksymiliana Habsburga spaliły przedmieścia Krakowa, łącznie ze Smoleńskiem.

Nowy, murowany kościół dzięki składkom wiernych odbudowano w latach 1624-1627.

Po 23 latach powiększył go penitencjarz katedry na Wawelu, ks. Jan Wróblewski.

Kolejnym nieszczęściem, które sprawiło, że po świątyni zostało niewiele, był potop szwedzki.

Kościółek jednak szybko udało się odbudować i wtedy też 25 października konsekrował go bp Mikołaj Oborski.

Dziś o świątynię dbają kanonicy Kapituły Krakowskiej, ponieważ jest ona integralną częścią parafii na Wawelu.

Kościół był również kilkukrotnie zalany przez występującą z brzegów Rudawę. Nawet na jednej ze ścian znajduje się tablica wskazująca poziom wody w czasie powodzi w 1813 r.

Skarby ukryte w kościele

Obraz przedstawiający Jezusa Miłosiernego to nie wszystko, co kryje w sobie ta maleńka świątynia. -

W II połowie XVII w. w kościele pojawiły się zachowane do dziś ołtarze boczne, ambona,

obraz Misericordia Domini i obraz Chrystusa biczowanego przy kolumnie,

a w XVIII w. barokowy konfesjonał, malowane antepedia, relikwie krzyża św., monstrancja, kielichy i ornaty. Są też obrazy św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Kazimierza zawieszone nad chórem i rokokowe obrazy Jonasza i Tobiasza

Z tym miejscem związany był również ks. Grzegorz Gerwazy Gorczycki nazywany polskim Bachem czy "klejnotem kapłaństwa",

którego po śmierci pochowano  właśnie w tym kościele.

Ks. Grzegorz Gerwazy Gorczycki, właściwie Grzegorz Gorczyca (ur.  1665w Rozbarku k. Bytomia, zm. 30 kwietnia 1734 w Krakowie) 
przez około 7 lat Gorczycki studiował teologię na Uniwersytecie Wiedeńskim i otrzymał tytuł licencjata teologii. W 1689 przybył do Krakowa, gdzie 23 grudnia 1690 przyjął cztery niższe święcenia kapłańskie, w 1691 otrzymał subdiakonat, w lutym 1692 diakonat, a w miesiąc później (dokładnie 22 marca 1692) święcenia kapłańskie.
W tym też czasie zmienił formalnie nazwisko Gorczyca na Gorczycki Wkrótce po przyjęciu święceń kapłańskich został oddelegowany na 2 lata do reorganizowanej tzw. Akademii Chełmińskiej w Chełmnie na Pomorzu, prowadzonej przez księży misjonarzy, a więc to samo zgromadzenie, które kierowało seminarium duchownym na Wawelu. Do obowiązków Gorczyckiego — oprócz wykładów w wyższych klasach — należało przygotowywanie uczniów do wystawiania na scenie szkolnej popisowych dialogów i deklamacji. Miał też Gorczycki jakieś zajęcia dydaktyczne w chełmińskim seminarium misjonarzy. Kierował również kapelą kościoła archiprezbiterialnego, który od 1680 formalnie należał już do księży misjonarzy. Nie wiemy, jakim zespołem mógł tam dysponować, ale był to prawdopodobnie niewielki zespół wokalno-instrumentalny.
Po 2 latach w 1694 Gorczycki wrócił do Krakowa,
gdzie otrzymał stanowisko wikariusza katedralnego; poza stałym dochodem upoważniało ono do zamieszkania na Wawelu.W 1696 kapituła powołała Gorczyckiego na stanowisko spowiednika katedralnego.10 stycznia 1698 został mianowany kapelmistrzem katedry z tytułem Magister capellae musices Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis; to przesądziło o fakcie, że główną dziedziną jego działalności stała się muzyka. Funkcję tę pełnił aż do śmierci.
W 1727 został proboszczem najstarszego  kościoła Bożego Miłosierdzia ( 1550 r )na przedmieściu Krakowa zwanym Smoleńskiem;
funkcja ta związana była z opieką nad szpitalem przykościelnym.W 1728 kapituła mianowała Gorczyckiego egzaminatorem w seminarium duchownym. Jeszcze przed powołaniem go na kapelmistrza katedry Gorczycki rozpoczął sprawowanie opieki nad więźniami osadzonymi w basztach zamku wawelskiego. Wszystkie te czynności spełniał do końca życia. Pochowany został  w kościele Bożego Miłosierdzia na Smoleńsku; na jego cześć wmurowano w katedrze wawelskiej tablicę pamiątkową, na której określono Gorczyckiego jako „Gemma Sacerdotum” — klejnot kapłaństwa.

 

Przy Kosciele   Bożego Miłosierdzia na ul Smoleńsk 15 mieszkała żydowska rodzina  Kaczorowskich 

Przy Kosciele Bożego Miłosierdzia ul Felicjanek 10 u Kydryńskich mieszkał Karol Wojtyła ..

 tym czasie masoneria 14 sierpnia 1941 r w Auschwitz zamordowała Maxymiliana Kolbe

Marianna Kolbe mieszkała przy Kosciele Bożego Miłosierdzia u Felicjanek na ulicy Smoleńsk 

fot. wikipedia / Scanned from Najchętniej grał na bramce by Mieczysław Maliński, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1985, ISBN 83-85013-09-

zdjęcie rodziców Karola zakład fotograficzny przy ul. Karmelickiej 15

Ojciec Emilii, Feliks Kaczorowski prowadził przy ul. Smoleńsk 15 warsztat rymarski. Reklamował się w gazetach. Polecał skład "powozów gotowych i do odnowienia oraz wszelkich przyborów powozowych" oraz własną pracownię wyrobu uprzęży, ręcząc za ich "gustowne i punktualne wykończenie po cenach nader przystępnych". 

Ojciec Emilii, Feliks, mieszkał na terenie zaboru rosyjskiego, gdzie jego ojciec, 
Mikołaj, był stangretem w rodzinie masonów  Zamoyskich.
Po osiedleniu się w Galicji Kaczorowski- w Krakowie założył firmę, handlował nowymi i naprawiał stare powoz
Emilia urodziła się 26 marca 1884 r., mieszkała wraz z rodziną przy ul. Starowiślnej, później Smoleńsk. 
Miała dziewięcioro rodzeństwa,Brak ustaleń także o jej dorosłym życiu - nie wiadomo, gdzie poznała swojego przyszłego męża,-postać Emilii jest zagadką. 
 Nie wiadomo też, na co zmarła, "przeżywszy 45 lat", jak głosi nekrolog. 

 

Kiedy rodzice Karola wzięli ślub?

Karol Wojtyła 

Aktu ślubu nie znaleziono w żadnej księdze ślubów krakowskich parafii. A księgi metrykalne parafii garnizonowej (przy kościele śś. Piotra i Pawła), jak ustalił badający tę sprawę ks. Adam Boniecki, zostały w 1939 r. częściowo zniszczone, a częściowo przewiezione do Francji. Jednak, mimo poszukiwań Andrzeja Paczyńskiego, we Francji także nie udało się ich odnaleźć.

Piszą w 2015 r ...Był tam Karol Wojtyła. ?...a przecież tam mieszkał ...

tam mieszkała jego matka ...dlaczego tego nie wiemy ?

18 maja 1920 Rzym  -Wadowice 

Dziś w kościele znajdują się relikwie papieża POLAKA  i ornat, który miał na sobie, gdy odprawiał Mszę św. na Błoniach w 1979 r.

Od środy, 21 października, wierni w kościele na Smoleńsku mogą czcić również relikwie św. s. Faustyny.

Podczas jubileuszowej Mszy św. bp Tadeusz Pieronek mówił do zebranych również o tym,

że pojęcie Kościoła jest dziś bardzo często mylnie rozumiane. - Istotne jest to, że to my stanowimy Kościół, my wyrastamy na tym fundamencie, który jest niezniszczalny, święty i nieskalany.

Tym fundamentem jest Chrystus.

On na sobie, na swojej boskości i sile buduje Kościół z żywych kamieni,

które niestety są grzeszne - podkreślał.

Fałszywe Miłosierdzie

 

 

8 grudnia  Watykan 1655  -i 2015 

 

 

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack