A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

Rok Bożego Miłosierdzia prosimy o pomoc Kapłanów zamęczonych w Dachau

 

 

 

Błogosławiony Ksiądz Prałat Antoni Rewera

 

O obowiązku Kapłana-Polaka

szerzenia czci Świętych Polskich

 

(konferencja wygłoszona w Obrazowie 23.XI 1937 r.)

 

"Mirabilis Deus in Sanctis..."

"Dziwny (cudowny) Bóg w świętych swoich "

Kochani Bracia Kapłani!

 

Zanim przejdę do właściwego przedmiotu

"O obowiązku Kapłana-Polaka szerzenia czci Świętych Polskich"

uważam za konieczne powiedzieć najprzód słów kilka o świętości i czci świętych w ogóle a potem o czci Patronów naszych.

Cóż to jest świętość? 

Świętość jest to jak powiada św. Paweł ap. "usiłowanie życiem i cnotami odwzorowania w sobie Chrystusa".

A zatem świętość to poświęcenie, oddanie całkowite siebie P. Bogu - to owoc wiernej służby Bożej, to korona doskonałej miłości P. Boga i ludzi, to

wreszcie pójście za Chrystusem i współdziałanie z Nim.

Kończąc przytoczę wiersz napisany przez Franciszka Karpińskiego na cześć Świętych Polaków, Patronów Polski (1780- 1790)

Święci!

Niebieskiej mieszkańcy krainy!

Do Was bieżymy w czasie złej godziny

Których za własnych współziomków ogłasza?

Ojczyzna nasza.

 

Po tejże ziemi z namiście chodzili

Z tych samych źródeł wodę naszą pili

Polska Was matka mlekiem swym karmiła

Rola żywiła.

 

Wspomnijcie bracia na wasze rodaki,

Książęta niebios na liche żebraki

Dobrego Boga błagajcie za nami

Swemi prośbami.

 

Jeśli głód, wojna i powietrze srogie

Nawiedzić zechcą Królestwo ubogie

Brońcie nas stojąc na kraju granicy

Święci strażnicy.

 

Wreszcie ostatnie słowo: Stańmy, bracia kochani, do apelu.

Zawrzyjmy przyjaźń z naszymi Świętymi.

Apostołujmy ich cześć.

Uświęcamy przez to siebie i lud i uczyńmy Polskę błogosławioną i świętą.

 

 

Ks Antoni Rewera (ur. 6 stycznia 1869 we wsi Samborzec - powiat sandomierski, zm. 1 października 1942 w obozie koncentracyjnym w Dachau) 
Syn Wawrzyńca i Rozalii z domu Sapielak.
1 czerwca 1884 wstąpił tam do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
Tytuł magistra teologii uzyskał 18 czerwca 1893 w Akademii Duchownej w Petersburgu.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich (2 lipca 1893) pracował jako profesor, wychowawca i wicedyrektor w Seminarium Duchownym w Sandomierzu, następnie jako duszpasterz, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Sandomierzu. Jego umiłowanie cnót św. Franciszka z Asyżu zaowocowało założeniem Zgromadzenia Córek św. Franciszka Serafickiego.
16 marca 1942 został aresztowany przez gestapo.-skierowany do Auschwitz-Birkenau, a następnie Dachau. Tam po doświadczeniu wielu nieludzkich cierpień i upokorzeń, które znosił w duchu wiary i pokory - zmarł z wycieńczenia dnia 1 października 1942 roku.
jego siostrzeniec zginoł 14 dni pózniej też w Dachau ...
Komandor Władysław Miegoń urodził się 30 września 1892 roku w Samborcu, w zaborze rosyjskim.
W 1902 roku rozpoczął naukę w Sandomierzu, w 1908 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.
2 lutego 1915 roku otrzymał święcenia kapłańskie, a następnie rozpoczął posługę duszpasterską na ziemi sandomierskiej 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zwrócił się o skierowanie do Sił Zbrojnych-otrzymał przydział do Marynarki Wojennej
i stopień kapelana (kapitana marynarki) ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 roku.
10 lutego 1920 roku brał udział w Zaślubinach Polski z morzem w Pucku.
Uczestniczył w walkach 1 batalionu morskiego podczas wojny polsko-bolszewickiej
Pod koniec 1920 roku powrócił na stanowisko kapelana Komendy Portu Wojennego Puck, od 1924 roku Komendy Portu Wojennego Gdynia.
29 maja 1921 roku odprawiał mszę polową w związku z rozpoczęciem budowy portu w Gdyni. 
1 stycznia 1934 roku awansował na stopień starszego kapelana (komandora podporucznika) i został kapelanem Dowództwa Floty,
pełniąc jednocześnie obowiązki kapelana Komendy Portu Wojennego. 
W 1938 roku zainicjował budowę kościoła garnizonowego na Oksywiu.
19 września 1939 r dostał się do niewoli niemieckiej.
 
2 października został przewieziony z Gdyni do Flensburga na pokładzie statku MS „Wilhelm Gustloff”.
W dniach 8 lipca – 15 października 1942 roku był więźniem numer 21 223 obozu koncentracyjnego Dachau i tam został zamęczony, a potem spalony.
13 czerwca 1999 beatyfikowany  w grupie 108 błogosławionych męczenników.
 
Jüdin Angela Merkel hat als         Bundeskanzlerin mit jüdischem Pass von 2008 bis 2014         Deutschland verschenkt
 
 

Kim Jest Kardynał Nycz ???

Przerażony złem,spragniony miłosci

Kim jest Piotr Cywiński www.cwi.pl

7 do 18 lutego 2007w Instytucie Pamięci Yad Vashem 

w Jerozolimie odbyło się seminarium dla polskich księży katolickich,,

 ,,Przerażeni złem,spragnieni miłosci,,Wzięło w nim udział 30 osób.

 19 lutego 2007r. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego – Bobolanum w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 61Operacja „Jezuici” zbliżona do operacji „Dominikanie” kontynuacja operacji „Wielgus”.

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie zaprosilina dyskusję panelową pt

 Prawda siłą Kościoła - Kościół po niedoszłym ingresie”.

 

 Ul Rakowiecka 61   2 sierpnia 1944 r zamordowano 30 Jezuitów film

 

                              2 sierpnia 1944 zamordowano 600 więźniów  Polaków

                               z więzienia przy ul. Rakowieckiej

 

                   Dyskusję prowadził  www.cwi.pl Piotr Cywiński

Przed wyjazdem uczestnicy spotkali się w Oświęcimiu przewodniczył Bp Kazimierzem Nyczem i www.cwi.plPiotr Cywiński......................................

Po ukamieniowaniu Arcybiskupa  Stanisława Wielgusa 7 styczeń 2007 

 

W 2013  wybrano w Izraelu Papieża Franciszka .

 

 

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack