A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

10 marca 2016 Rok Bożego Miłosierdzia Kraków -Wenecja-Warszawa-Gdańsk
10 marca 2016   Rok Bożego Miłosierdzia 
 
 
Naród Polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,
ale tylko za cenę powrotu do prawdy.
 
 
10 marca 2016  Rok Bożego Miłosierdzia 

Najstarszy  Kosciół Bożego Miłosierdzia w Krakowie  i Apostołowie Bożego Miłosierdzia 

Kościół Bożego Miłosierdzia

Znajduje się w Krakowie na Smoleńsku, przy ul. Bożego Miłosierdzia 1,na rogu z ul. Felicjanek 2 i
ul. Smoleńsk   gdzie 
 mieszkały 2 Matki ..
Emilia Kaczorowska -mama Papieża św Jana Pawła II 
Marianna Kolbe     -mama św Maxymiliana Kolbe zamordowanego przez masonów 14 sierpnia 1941 r 
 
Kosciół wzniesiony został w  1555 jako wypełnienie ostatniej woli Jana Żukowskiego z Bystrzycy-
dla modlitw  za dusze w czysccu cierpiące Od 1649 jest prebendą kapituły katedralnej na Wawelu.
Zniszczone przez rosjan 17 stycznia  1945 gdy bombardowali Wawel , odnowiono je w 1947. 
W ołtarzu głównym z 1655 znajduje się krucyfiks zasłaniany obrazem Ukrzyżowania z XVII wieku
oraz wizerunki św. Wojciecha i św. Stanisława.
 W Kosciele znajdują się tam 2 obrazy Jezusa Miłosiernego. 
1 )Obraz Jezusa Miłosiernego -z którego kopii 13 grudnia 1707 r ukazał się Jezus Miłosierny 
2) Obraz Jezu Ufam Tobie Stanisława Batkowskiego z Łagiewnik od 1943 r 
 
 
10 marca 1730  Piątek   Wenecja  niespodziewanie umiera 54 letnia Teresa Kunegunda Sobieska 
włascicielka pałacu w Dachau 
10 marca 1971  Sroda Warszawa niespodziewanie umiera Biskup 71 letni  Biskup Nowicki więzień KZ Dachau 
15 sierpnia 1945  45 letni Ks Bp Edmund Nowicki został mianowany administratorem kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskiej.
15 sierpnia 1945 r uzdrowienie Barbary Kloss -cud Siostry Faustyny 
10 marca  1974 Niedziela  Opole umiera 71 letni Kardynał Bolesław Kominek 
15 sierpnia 1945 Ks  Bolesław Kominek zostaje administratorem w Opolu 
kardynał mówił o tym okresie: "(...) biskupem być, to znaczy być ciągłą i całopalną ofiarą w służbie Boga,
Kościoła i dusz nieśmiertelnych- to ponad wszystko dobra powierzonych sobie dusz.
"Budowniczy mostów z Górnego Śląska",Obecnie filarami tego "mostu" są Góra Świętej Anny
święta  Edyta Stein żydówka -Karmełitanka zamordowana rytualnie z katolickimi żydami 
9 sierpnia 1942 r w Auschwitz -9 sierpnia 1942   Cudowny Medalik w Dachau 
10 marca 1983   czwartek  Gdańsk   umiera  nagle 61 letni  Apostoł Bożego Miłosierdzia Bernard ,Jan ,Paweł Tuszyński 
zaprzyjazniony z Barbarę Kloss i  Anatolem Kaszczukiem
Gdy  za przyczyną Siostry Faustyny  17 lipca 1981 r przybyłam  z Gdańska do Hamburga  
mój tata  Bernard pisał  ..
23. listopada 1981   Gdańsk -Hamburg
Droga i Kochana Marysiu !
Korzystając z okazji wysyłam ten list.Listy Twoje i Janusza oraz paczka nadeszły
.Serce mi się kraje jak czytam Wasze listy.
Nie wolno Ci rozpaczać ani denerwować się.Musisz się uspokoić,
zaufać opiece Miłosierdzia Bożego, siostry Faustyny oraz Twoim rodzicom,
że staramy się aby wszystko załatwić tak dla dobra Asi jak i Waszej ........
Ja wiem, że tęsknota bardzo boli.Ufaj i módl się.
Proś s. Faustynę o opiekę i pomoc.Ona nas nigdy jeszcze nie zawiodła.
 
Siostra Faustyna pomogła -Anioły pomogły -nasza córka Joanna Mari( Asia) przybyła do Hamburga  
10 kwietnia 1983 r w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Hamburgu 
został wystawiony obraz Jezu Ufam Tobie na znak Łącznosci z dziadkiem Bernardem 
 
Teatr przed kosciołem w Monachium  gdzie pochowano  Teresę Kunegundę Sobieską 
 
Kosciół Teatynów przy Odeonsplatz to wotum wdzięcznosci Bogu za urodziny męża Teresy Kunegundy 
Maxymiliana Emmanuela 11 lipca 1662 r
 
pierwsze reklamowe zdjęcia wnuka Rotszylda Adolfa Hitlera
2 sierpnia 1914 r powstały na Odeonsplatz ...
2 sierpnia 1914 Kraków -Józef Piłsudski uzyskał zgodę władz austriackich 
na mobilizację oddziałów strzeleckich...
2 sierpnia      1914 -Rzym  Papież Pius X prosi o Pokój 
20 sierpnia 1914 r w Rzymie zmarł polski Papież syn Jana Krawca św Pius X ...
6 listopada 1923 Kraków ..ludzie J. Piłsudzkiego wywołują powstanie Krakowskie
9 listopada 1923 Monachium Odehonplatz ...ludzie Adolfa Hitlera wywołują pucz Monachijski ..
Władccy świata nie dopuszczą do przekazu prawdy ...

10 kwietnia 1848  Adam Mickiewicz księżę Izraela zaprzysiężając Legiony przed kosciołem

św Andrzeja w Rzymie -

 20 stycznia 1842 ukazała się Matka Boża Cudownego Medalika ..proroczo twierdził że Polski nie będzie

 

14 sierpnia 1943 r  w Wewlsburgu ogłoszona wnuka  Samuela Rotszylda ..Mesjaszem ..

dziecim  niemieckim kazano modlić się do Masjasza Hitlera

4 marca 1944 r  Hitler twierdził że Polacy to Niezwykły Naród

4 marca 1944 r w Słońsku( oboz KZ powstał 4-04-1933r )

zamordowano  ojca Kardynała Lefrebvre z bractwa  św Piusa X

POLSKI Papież przepowiedzianego 3 maja 1863 r przez Anioła Stróża Polski ..

 

 
 
 
 

"Pokój wam...Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam". (J 20,19 - 21) 

Przy każdym prawie ukazaniu się po Zmartwychwstaniu

Pan Jezus pozdrawia Apostołów słowami: "Pokój wam!"

Czemu przed Męką swoją nie pozdrawiał ich w ten sposób?

Bo jeszcze nie było dokonane dzieło Odkupienia.

Teraz zaś została śmierć - skutek grzechu pierworodnego - pokonana, sam grzech zgładzony,

odwieczny wróg ludzkości zdeptany i nastąpiło pojednanie Boga z grzeszną ludzkością.

Wraca tedy utracony w raju pokój człowieka z samym sobą, z bliźnim i z Bogiem. (...) 

Dwaj są, którzy obiecują pokój dla ludzi: świat i Chrystus.

Chrystus Pan wziął grzechy całego świata na Siebie,

odpokutował i złożył Bogu godne zadośćuczynienie za nie

, stworzył bezcenny skarb swoich zasług, a po Zmartwychwstaniu stosuje te zasługi do

poszczególnych dusz przez ustanowienie Sakramentu Pokuty,

w którym kontynuuje się dzieło Odkupienia i będzie się kontynuowało aż do skończenia świata.

To jest jedno z największych dzieł miłosierdzia Bożego.

Dlatego można z całą pewnością twierdzić, że ludzkość nie zazna pokoju, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Bożego. 

(Bł ks. Michał .Sopoćko, Rozważania o Miłosierdziu Bożym i ludzkim, w:

Wielbijmy Boga w Jego Miłosierdziu. Modlitewnik, Stockbridge Mass 1960, s. 145-151) 

Rozważanie II 


O OBOWIĄZKU MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM BLIŹNICH 

"Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, zwłaszcza zaś naszym braciom w wierze ". (Ga 6,10) 

„Ewangelia nie polega na tym,
by głosić, że grzesznicy powinni stać się dobrymi,
lecz, że Bóg jest dobry dla grzeszników” („Dziennik” ks. Sopoćki).

„Świętość nie jest przywilejem garstki wybranych,

ale wszystkich bez wyjątku – największych grzeszników”

(„Dziennik” ks. Sopoćki).

 

10 marca  2016   Rok Bożego Miłosierdzia 

10 marca 1646 – Król Władysław IV Waza ożenił się z księżniczką francuską Marią Ludwiką Gonzagą de Nevers.

10 marca 1730  Piątek   Wenecja  niespodziewanie umiera 54 letnia Teresa Kunegunda Sobieska 

10 kwietnia 1715 Boże Miłosierdzie po 10 latach połączyło jej rodzinę w Monachium 

 

10 marca 1971  Sroda Warszawa niespodziewanie umiera Biskup 71 letni  Biskup Nowicki więzień KZ Dachau 

15 sierpnia 1945  45 letni Ks Bp Edmund Nowicki-został mianowany administratorem kamieńskim, lubuskim i prałatury pilskie
 
10 marca 1983   czwartek  Gdańsk   umiera  nagle 61 letni  Apostoł Bożego Miłosierdzia Bernard ,Jan ,Paweł Tuszyński 
zaprzyjazniony z Barbarę Kloss i  Anatolem Kaszczukiem
10 kwietnia 1983 w Hamburgu Niedziela Bożego Miłosierdzia 

 

 

MOJE WSPOMNIENIA O Ś.P. SIOSTRZE FAUSTYNIE 

Na oryginale podpisano:
Białystok 27.01.1948.
/-/ Ks. Michał Sopoćko spowiednik siostry Faustyny

 

 

10 kwietnia 988 r   Hamburg kanonizacja  Papieża  św Benedykta V
zmarłego 4 lipca 965 r w Hamburgu
z Polski przybywa 21 letni Bolesław Chrobry z 3 żoną 18 letnią  Emnildą i jego ojciec Mieszko I z 2 żoną Odą Dytrykówną
10 kwietnia 1315 Ratzenburg ( przy Hamburgu ) umiera 3 Polska Królowa
45 letnia Małgorzata Brandenburska-praprawnuczka św Jadwigi 
10 kwietnia 1525 r Kraków hołd Pruski
10 kwietnia 1625 umiera Św. Michał od Wszystkich Świętych OSsT
10 kwietnia 1715 Monachium spotkanie rodziny Króla Jana III Sobieskiergo po 10 latach rozłąki
10 kwietnia 1848 -Rzym   Adam Mickiewicz  przyjaciel Mazziniego oswiadcza -Polski nie będzie 
 
 
10 kwietnia 1919   Dachau -Monachium  -komuniści bolszewicy przeprowadzają rekrutację do armii czerwonej 
10 kwietnia  1938 Monachium  reklama Hitlera do wyborów w Niemczech 
10 kwietnia 1715 r w Monachium po 10 latach rozląki spotkala się rodzina Teresy Kunegundy Sobieskiej .
.w uroczystosciach powitania uczestniczyl 12 letni Aretin ..syn Krola Armenii urodzony 24 czerwca 1703 r w Konstantynopolu ..
adoptowany przez corke Krola Jana III Sobieskiego w 1706 w Wenecji ...
.uczestniczyli mieszkancy Dachau gdzie miescil sie palac –twierdza katolicyzmu (15.08.805 ) nalezacy do rodziny Teresy Sobieskiej -Wittesbach
Regentka Bawarii Teresa Kunegunda Sobieska ur 4 marca 1676 r na Wawelu spotkala sie z rodzina dziecmi i mezem
Maxymilianem II  Emanuelem Witelsbach  praprawnukiem Anny Jagielonki –praprawnuczki Króla Władysława Jagiełły 
 Teresa -Kunegunda ufundowala Zakon Serwietek w Monachium (1 listopada 1715 r )w 1944 bombardowany przez Anglików 
24   kwietnia 1742    Hamburg -radosc z wyboru Cesarza Karola VII -wnuka Króla Jana III Sobieskiego 
 
10 kwietnia 1819 Swiecenia kaplanskie bl Piusa IX 
10 kwietnia l886 r. urodziny Bl.Biskupa  Leona  Wetmańskiego  zamordowanego w 1941 r w Hamburgu 
10 kwietnia 1896 r.k/Wadowic urodzila sie Małgorzata  Banaś -Siostra Maria Malgorzata od Serca Jezusa Konajacego
w Ogrojcu -"Nazaretanka"-jedyna ocalala siostra ze zgromadzenia  
w Nowogrodku  odeszla do Ojca po spelnieniu Woli Bozej 26.04.1966 r  w Nowogrodku .
10 kwietnia  1898  Konnersreuth chrzciny slugi bozej Teresy Neumann ur 9.04.1898
10 kwietnia 1912 r z portu angielskiego wyplynol,,TITANIK ,,w droge do Ameryki 
Na  boku okretu  umieszczono napis ,,Ani sam chrystus nie zatopi tego okretu ,,
Na drugim boku  umieszczono napis ,,Nie ma Boga ,ktoryby zdolal ten okret w odmetach morskich pograzyc
.Na spodniej czesci okretu,napis ,,Ani Boga ,ani Pana,,
10 kwietnia 1983 r   Hamburg -Milosierdzia  w niemieckimKosciele Swietego Jozefa w Hamburgu zostal wystawiony obraz Jezu Ufam Tobie
10 kwiecien 1983  Rzym  odżyła uważana za zmarłą  Wandy Mosca  żony Angelo Mosca   CUD OJCA PIO
10 kwietnia 1983  Warszawa -spotkanie Bł ks Jerzego Popiełuszki z P Annną Walentynowicz
zamordowaną 10 kwietnia 2010 pod Smoleńskiem
10 kwietnia 2006 w Mariendom w Hamburgu Eucharystia odnowienie przyrzeczeń kapłańskich i konsekracja Krzyżma Świętego 
10 kwietnia 2006 w Zakonie Serwitek wiecznej Adoracji w  Monachium  -Eucharystia  w intencji naszych  rodzin ,
w intencji powstania Miejsca Wiecznej Adoracji w Hamburgu ,
w intencji Wspolnoty czynnego Milosierdzia Wszystkich Narodow w Hamburgu  

 

10 kwietnia 1715  Monachium spotkanie rodziny córki Króla Jana III Sobieskiego

10 kwietnia 2010 roku, w 70-lecie zbrodni katyńskiej,katastrofa samolotu w Smoleńsku.
nastąpiło w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego 2010 roku
 
 
 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack