A Free Template From Joomlashack

A Free Template From Joomlashack

Drodzy Państwo

Niniejsza strona jest kontynuacją mojej wcześniejszej witryny:

http://hamburgpol.w.interia.pl/

stworzonej 13 sierpnia 2004 roku dzięki pomocy ś.p. Ryszarda,  członka założyciela NSZZ "Solidarność", wspaniałego patrioty i ofiarnego przyjaciela.

 

KSIĄŻKI ON-LINE

 

Uwaga
- nowa książka na witrynie:

Jean-Baptiste Bouchaud

MIŁOŚĆ ZA MIŁOŚĆ

Życie zakonne św. Rafała Kalinowskiego

Zapraszam do lektury

 

Książka "Dogmat Świętych Obcowanie" do której tekst zebrał i opracował w 1980 roku mói Tata
ś.p. Bernard Paweł Jan Tuszyński

Herman Cohen - Augustyn-Maria od Najsw. Sakramentu

Życie ojca Hermana
- Augustyna-Marii
od Najśw. Sakramentu

Książka wydana przez Siostry Miłosierdzia z Łagiewnik 1898 r

"Źródłem, z którego wypłynęły potoki miłości, siłą, która sprowadziła wylew dotąd nieznanej radości - była wiara święta. Nie ma jej ani w judaizmie, ani w schizmie, lecz tylko w jednym prawdziwym Kościele Katolickimi, W tym Kościele jedynie każdy z obu  naszych nawróconych  źródło wody żywej dla duszy swojej, spragnionej prawdy, mogli znaleźć.
Oby  życiem O. Hermana Cohena  i siostry Natalii Naryszkin, zostający poza obrębem Kościoła zostali oświeceni , że tylko w Kościele św. katolickim - wiara żywot wieczny daje."

Fragment listu Św. Rafała Kalinowskiego do tłumaczki w Łagiewnikach,
11 września 1898 r.

TEKSTY

 

Ks. prof. Franciszek Cegiełka

Nasz święty Rafał Kalinowski

 

 

 

Cudowny obraz, który Św. Faustyna nazwała "Król Miłosierdzia", namalował według słów s. Faustyny Eugeniusz Kazimierowski

W kulcie Miłosierdzia Bożego obraz Króla Miłosierdzia odgrywa pierwszorzędną rolę. Dlatego s. Faustyna przywiązywała do jego poprawności wielką wagę. W obrazie tym odróżniała ona cechy istotne i polecała czuwać, by one były zachowane.

"W dniu 23.09.2005 roku Litwini podstępnie zabrali z polskiego kościoła św. Ducha w Wilnie obraz Jezu Ufam Tobie i to mimo tego że kardynał Baczkis (prymas Litwy) publicznie ogłosił że obraz nie będzie zabrany po kryjomu. Obraz został przeniesiony do pobliskiego kościoła św. Trójcy a w zasadzie kaplicy. Kościół ten przez scianę sąsiaduje z głośnym nocnym klubem Oryginal obrazu Jezu Ufam Tobie w czasach sowieckich zostal przechowany przez wileńskich Polaków i od 20 lat znajdował się w Kościele św. Ducha."

Żródło cytatu

 

Stronę ogląda

• Initium sapientiae timor Domini  - Początkiem mądrości - bojaźń Pańska
(Psalm 111,10)

• Za wielu milczy!
Milczący obserwatorzy, nie zajmujący konkretnego stanowiska - bez odwagi pouczenia - są przed Bogiem współwinni w nieszczęściu Kościola 
Św. Hildegard
von Bingen (1098-1179)

• Największym wrogiem chrześcijaństwa są sami chrześcijanie,
jeśli są tchórzliwi i wygodni.  
Ks. abp prof. dr hab.
Stanisław Wielgus

 

 

 

 

Św. Michał Archanioł

Wy Polacy,
przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim.

Cześć Maryi i Świętego Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim.

Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu
WIELKIEGO PAPIEŻA.

Bóg żąda od was walki w duchu Chrystusowym, i w duchu Jego Świętych.

Bł. ks. Bronisław Markiewicz
"Bój bezkrwawy", 1908

 

 

Św. Ekspedyt

 

Nowenna
do św. Expedyta

 

 
Maria Teresa

                                                                                                                                            

Naród polski nie nosi w sobie nienawiści i dlatego zdolny jest wiele przebaczyć,
ale tylko za cenę powrotu do prawdy.

Naród Polski tak boleśnie doświadczony już nie uwierzy żadnym gołosłownym deklaracjom.

Bł Ks Jerzy Popiełuszko  

Dlaczego Maryja płakała 101 razy w Rzymie 1796   Akita  1975

 Niżankowicach -Polska Ukraina 2005  

 

22 luty 1846 gdy pękł amerykański Dzwon Wolności

„Reddidit ipse pronis victricia signa Polonis”

„Sam wszechpotężny zwrócił Polakom ich zwycięskie znaki”

26 czerwca 1295 r -Gniezno  koronacji Króla Polski Przemysława II prawnuka św Jadwigi z Andeks

26 czerwca 1295 -Gniezno Koronacja  Królowej Polski  Małgorzaty Welf Askańskiej

 praprawnuczki św Jadwigi z Andeks,prawnuczki Sambora II

Prawnuk Sw Jadwigi -Król Polski Przemysł II był synem Przemysła I i Elżbiety- wnuczki św Jadwigi i Henryka Brodatego

urodził się 14 października 1257 r w Poznaniu po śmierci ojca Przemysława II 4 czerwca 1257 r

Ceremonii koronacji  przewodniczył arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka

Była to pierwsza koronacja króla Polski po upływie ponad dwustu lat, ważna polityczne dająca podstawy do restytucji królestwa. 

Przywracając Królestwo Polskie, Przemysł II,przyjął za swój herb orła białego w złotej, otwartej koronie w czerwonym polu. 

Od owego herbu wywodzi się dzisiejsze godło Polski i polskie barwy narodowe. 

akt ich  koronacji wzmocnił tożsamość Polaków jako zjednoczonego narodu.

Król Polski Przemysław II zginoł 8 lutego 1296 r w Rogoźnie 

Bildergebnis für przemysław II

Królowa Krystyna-córka Gustawa II Adolfa Wazy,  praprawnuczka Alderbrechta Hohenzollern 

Krystyna -z bożej łaski królowa Szwecji, Gotów i Wenedów,
wielka księżna Finlandii, księżna Estonii, Karelii, Bremy, Verden, Szczecina, Pomorza,
Kaszubów, Wenedów i Rugii, pani Ingrii i Wismaru.
Nim dotarła do Rzymu, zgodnie z wolą papieża, musiała publicznie ogłosić zmianę wyznania. ,
co uczynila 3 listopada 1655 w Insbruku.

Jesteśmy zmuszeni obecnie bronić Ludu Polskiego od zarazy żydów i frankomasonów

którzy pod płaszczem patriotyzmu chcieliby dostać moc kierowania Ludem Polskim

 pisze 10 wrzesnia 1880 z Chicago do Rzymu Patriarcha Polonii w Ameryce

  Ks . Leopold Moczygęba z Płużnicy Wielkiej  

kuzyn 45 letniego Ks Jana Sarto Papieża Piusa X 

3 maja 1863 r Anioł Stróż Polski przepowiada Polskiego Papieża św Piusa X

Chryste! Króluj! Chryste! Zwyciężaj!   Króluj Polsce  Jezu Chryste

Polska, którą Chrystus prowadzi przez dzieje, chce być dalej przez Niego prowadzona.

Polsko!  od 11 listopada 1703 duszą swoją w niebie wspomaga nas Król Jan III Sobieski  

Maryjo Królowo Polski wstawiaj sie za Polską Katolicką

4 pazdziernika 2015 Warszawa

310 rocznica koronacji Króla Polski Stanisława LeszczyńskiegoKrólowej Polski Opalińskiej Leszczyńskiej z Poznania

Wszyscy nasi rodacy, którzy w stanie łaski przelaliście krew za Ojczyznę i wiarę w walce z poganami i wrogami Krzyża,

módlcie się za nami.

Wszyscy w chwale niebieskiej rodacy i rodaczki, którzy modłami, łzami, cierpieniem,

pracą i ofiarą chcieliście Królestwo Boże wybłagać dla Naszej Ojczyzny Polski Katolickiej i świata całego,

módlcie się za nami

JESZCZE KATOLICKA POLSKA NIE ZGINĘŁA”.

Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu,

jeśli się podporządkuje pod Prawo Boże, pod prawo Jego miłości.Inaczej, moje dziecko, nie ostoi się.

1 wrzesnia 1939 r usłyszała sługa Boża Rozalia Celakówna

17 września 1939 r
(Polsza nie zagranica)

17 września 1939 r we Włoszech 
Jezus objawił  się Siostrze Miłosierdzia Gabrieli Borgarino,

podyktował jej

 koronke do Boskiej Opatrzności Serca Jezusowego.
Powiedział, że Opatrzność to przymiot Jego Boskości i dlatego jest niewyczerpana...

Pan Jezus powiedział do s. Gabrieli:

Powodem mojego cierpienia była nie tylko bolesna męka, ale przede wszystkim niewdzięczność Moich stworzeń".
Tylko, bowiem ten, kto potrafi dziękować, ma serce otwarte na otrzymywanie.

Koronka Do Boskiej Opatrzności Serca Jezusowego - zobacz nowy artykuł

17 września 1701 w Górze Kalwarii umiera Bł Ks Stanisław Papczyński Sługa Maryji Niepokalanej

wyróżniający  się wielkim nabożeństwem do Boskiej Opatrzności

Zobacz inne kolaże

14 kwietnia 2014    w  1048 rocznicę chrztu Polski umiera ks Sylwester Zawadzki

twórca pomnika Chrystusa Króla w Swiebodzinie 

20 sierpnia 1914 r  umiera św Pius X -Polski  Papież 

Św. Piusie  X pierwszy Polski  Papieżu przepowiedziany

3 maja 1863 r  przez Anioła Stróża Polski wstawiaj sie za nami

"Błogosławiony Ksiądz Bronisław Komorowski

zamordowany rytualnie 22 marca 1940 w Stuthofie 

Chluba Parafii Św. Stanisława BM, 'Polonii Gdańskiej' i całej Polski wstawiaj się za nami  

29 marca 1914 r. w Pelplińskę Katedrę opuściło 29 neoprezbiterów wyswięceni na kapłanów

przez biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera.

Wśród tych kapłanów 9 zamordowano  Ks Konstantego  Jaranowskiego - ,Ks. Franciszka  Borka -

Król Polaków w Gdańsku Bł Ks Bronisław Komorowski 

został aresztowany 1 wrzesnia 1939 r  w Gdańsku  zamordowany rytualnie

22 marca 1940  w Stuthofie ( tego dnia zamordowano 66 Polaków )

22 marca 1940 w Krakowie i Warszawie urządzono pogromy żydów oskarżając o to Polaków

Uczeń Bł Ks Bronisława Komorowskiego- 98  letni Pan Bogumił Sojecki więzień 7 obozów KZ

2 świadectwa Pana Bogumiła Sojeckiego ,,Golgota Zachodu ,, i ,,Modlitwa Więznia ,,

 na  stronie Rodzina Oświęcimska wwwrodzinaoswiecimska.pl 

 
  Córka Króla Polski regentką Bawarii,włascicielką  pałacu w Dachau 
 
 
15 sierpnia 1694 r w Warszawie odbył się ślub Teresy Kunegundy Sobieskiej
( córki  Króla Jana III Sobieskiego ) z regentem Bawarii  Maksymilianem Emmanuelem Wittelsbach

17 sierpnia 1704   córka Króla Jana III Sobieskiego Teresa Kunegunda Sobieska-Wittelsbach  została regentką Bawarii..

Teresa Kunegunda Sobieska ur 4 marca 1676 r na Wawelu( koronowana w łonie matki 2 lutego 1676)

  syn  Teresy Kunegundy ,wnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego  

Cesarz rzymsko -niemiecki  Karol, z Bożej łaski uświęcony i wybrany cesarz rzymski, po wieki August, król Niemiec i Czech, książę Górnej i Dolnej Bawarii oraz Górnego Palatynatu Reńskiego, hrabia-palatyn Renu, arcyksiążę Austrii, książę elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego, landgraf Leuchtenbergu etc. etc. etc   12 lutego 1742 była to 1000 rocznica  zwołania przez św Bonifacego synodu do Franfurtu nad Menem koronowany został  przez brata Arcybiskupa Klemensa Augusta Wittelsbach

Wnuk Króla Jana III Sobieskiego  cesarz rzymski 1742–1745 Karol VII Bawarski.

(ur. 6 sierpnia 1697 w Brukseli, zm. 20 stycznia 1745 w Monachium) 

był synem elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela i Teresy Kunegundy Sobieskiej,

wnukiem króla Polski Jana III Sobieskiego i praprawnukiem Króla Francji Henryka IV


Prawnuczka Króla  Polski Jana III Sobieskiego Maria Antonina i wnuk Króla Polski Augusta II Sasa -Fryderyk Wettyn  

byli rodzicami Księcia Warszawskiego w l. 1807–1815. Fryderyka Augusta .
Praprawnuk Króla Jana III Sobieskiego ,wnuk Króla Augusta III Sasa

Księże  Warszawski-Fryderyk August Józef Maria Antoni Jan Nepomucen Alojzy Ksawery Wettyn

(ur. 23 grudnia 1750 w Dreźnie, zm. 5 maja 1827) – elektor saski w l. 1763–1806, król saski (jako Fryderyk August I) w l. 1806–1827.

Praprawnuk Króla Polski Jana III Sobieskiego ,prawnuk Króla Polski Augusta II Sasa,wnuk Króla Polski Augusta III Sasa ,

kuzyn  trzech Królów Francji -1)Ludwika XVI ( zgilotynowany 21.01.1793)

                                2)Ludwika  XVIII - król Francji od 1814 ,

                                 3)Karola X - król Francji 1824-1830 ,

herb Księstwa Warszawskiego

Wnuk Cesarza Karola VII ( wnuka Króla Jana III Sobieskiego )

Księże  Warszawski -Fryderyk August Józef Maria Antoni Jan Nepomucen Alojzy Ksawery Wettyn (ur. 23 grudnia 1750 w Dreźnie, zm. 5 maja 1827)

pozbawiony władzy w 1815 r przez -masona Adama Czartoryskiego syna Izabeli z Flemmingów Czartoryska i Mikołaja Wasiljewicza Riepnina.

3 maja 1815 r Królem Polski został protegowany masona Adama Czartoryskiego (Repnina )Car Aleksander

Artykuły 

"Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie wolności.
Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze."

Ojciec Święty Benedykt XVI podczas uroczystości Bożego Ciała w Rzymie

więcej

 

***

Polka błogosławioną w Lwowie

 


Błogosławiona Marta Wiecka przyszła na świat 12 stycznia 1874 r na Pomorzu (zabór pruski).

W wieku dwóch lat Marta ciężko zachorowała.

Mama ofiarowała ją Matce Bożej z Piaseczna (na Pomorzu) - dziewczynka zostala uzdrowiona.

 

Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

Pierwsze wzmianki o Piasecznie pojawiły się w połowie XIV wieku.Cudowne wskrzeszenie Anny Konopackiej, uzdrowienie księżnej Krystyny Anny Radziwiłłówny, ocalenie tonącej Zofii Gutowskiej z pobliskiej wsi Gogolewo, uzdrowienie Ewy Śpigłowej z Rynkówki oraz Grzegorza z Dzierżążna  - to cuda Piaseckiej Panienki, które dekretem biskupa włocławskiego Mikołaja Gniewosza z roku 1649 Kościół uznał i ogłosił jako autentyczne.Wieś i parafia zostały założone przez Krzyżaków, którzy szerząc kult Najświętszej Maryi Panny pobudowali wspaniałą świątynię i rozsławili tę miejscowość na wieki.Rycerze Zakonu Najświętszej Maryi Panny ukończyli budowę kościoła w 1348 roku.W czasie wojen szwedzkich świątynia została poważnie zniszczona. Jej odbudowy dokonał król Jan III Sobieski – starosta gniewski. Ufundowane wówczas przez niego sklepienie jako podziękowanie Matce Bożej za zwycięstwo pod Chocimiem 11 listopada 1673r będące dziełem gdańszczanina Bartłomieja Ranischa, uwieńczone jest herbem królewskim. 11 listopada 1703 r  dusza Króla Polski  Jana III Sobieskiego dotarła do Ojczyzny Niebieskiej

Oswięcim

Siostra Teresa od Jezusa -Matka Teresa Marchocka Patronka Karmelu w Oświęcimiu

wysłana przez Sobieskich na fundację Karmelu do Lwowa

Królowe Polski z Poznania 

 

 

Prawdziwa historia o 7 letniej dziewczynce w Polsce , która rozmawia z Jezusem - ks. Sławomir Kostrzewa  słuchaj 

 

Modlitwy  dla dzieci patrz 

 

Powiększ napisy:

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack